2250 – Betyder en period av natt och dag. Men profetiskt också en tidsperiod bestående av 2 bestämda tidspukter. Vi vet att för Gud är en dag som 1000 år mm. Uttrycket i hans dagar Tex beskriver en tidsperiod. Som i Noas dagar betyder helt enkelt den tidsperioden. Grekiska översättningen av GT har 2250 Hemera varje gång GT översätter det 3117 YOM. Och 3117 Yom används ofta för att benämna en viss specifik tidsperiod.

Herrens Dag (2250 Hemera) är ett typiskt exempel på detta! Givetvis handlar det inte om 24 timmar utan en bestämd tidsperiod som börjar med Tidpunkt 1 och avslutas med Jesu tillkommelse vid Tidpunkt 2. Det verkar som om ”Förödelsens styggelse” inleder Tidpunkt 1

Den här tidsåldern möter sitt totala kaos vid Tidpunkt 1 och jorden upprättas i en ny tidsålder vid Tidpunkt 2. Yasha – Frälsning >> är att ta sig från Tidpunkt 1 till Tidpunkt 2

Dan 12:1 ”På den tiden skall Mikael träda upp, den store fursten, som står som försvarare för dina landsmän. Det kommer en tid av nöd, (Tidpunkt 1) som inte har haft sin like ända från den dag då människor blev till, ända till den tiden. Men på den tiden skall alla bland ditt folk bli frälsta (4422 Malat) som finns uppskrivna i boken. 2 De många som sover i mullen skall vakna, några till evigt liv, andra till förakt och evig skam. (Tidpunkt 2) (Jesus Kommer 7:e Basunen)

Här ser vi Herrens Dag som klart och tydligt är Tidens avslutning + Början av Evigheten är en tidsperiod som tydligt benämns Herrens Dag.

När vi ser att Herrens dag är en tidsperiod3 1/2 år är det många skriftställen som blir ganska klara för en.

Johannes kom fram i Anden till Herrens Dag och fick se och han fick skriva till församlingarna. Budskapet blir att en dom är på väg över alla församlingarna vid Tidpunkt 1. Filadelfia kommer igenom men inte Laodicea.

Ordet 4422 Malat i Dan 12:1 betyder enligt Spiro Zodhiathes följande.

H 4422 Malat

ָמַלט
mālaṭ: A verb meaning to escape. The picture of escape is as sparks leaping out of the fire (Job_41:19 [11]); or like a bird escaping the fowlers (Psa_124:7). This word is usually used within the context of fleeing for one’s life as Lot was urged to do (Gen_19:17, Gen_19:19-20, Gen_19:22); as David did from the hands of Saul (1Sa_19:10-12; 1Sa_27:1); or as Zedekiah could not do when facing the Chaldeans (Jer_32:4; Jer_34:3). It is also used to describe rescue from death (Est_4:13; Psa_89:48 [49]; Amo_2:14-15); calamity (Job_1:15-17, Job_1:19); or punishment (Pro_11:21; Pro_19:5; Pro_28:26). In a few instances, the word is used to describe protection (Ecc_9:15; Isa_31:5); in one instance, it means to give birth to a child (Isa_66:7).

Det gör att LK 21:34-36 Måste tolkas som Herrens Dag för dagen (2250 Hemera) skall komma som en snara >> som det gäller att kunna fly ur och igenom. En del kommer inte undan katastofen – 1 Tess 5:1-4

Om det är på det här sättet kommer många att bli fullständigt tagna på sängen. Tidpunkt 1 inleder ju en stor prövning som vi måste gå igenom och inte ett ”Bortryckande”

Dagen skall pröva vad vi byggt på allt annat kommer att falla den dagen som inleds med Tidpunkt 1. När Dagen kommer vid Tidpunkt 1 kommer också snaran Lk 21:34-36 >>

1 Kor 3:9 Ty vi är Guds medarbetare, och ni är en Guds åker, en Guds byggnad. 10 Efter den nåd som Gud gav mig har jag som en kunnig byggmästare lagt grunden, och en annan bygger nu på den. Men var och en bör se till hur han bygger. 11 Ty någon annan grund kan ingen lägga än den som är lagd, Jesus Kristus. 12 Om någon bygger på den grunden med guld, silver och dyrbara stenar eller med trä, hö och halm, 13 så skall det visa sig vad var och en har byggt. Den dagen (2250 Hemera) kommer att visa det, eftersom den uppenbaras i eld, och hur vars och ens verk är skall elden pröva. 4 Om det verk någon har byggt består provet, skall han få lön. 15 Men om hans verk bränns upp, skall han gå miste om lönen. Själv skall han dock bli frälst, men som genom eld. 16 Vet ni inte att ni är ett Guds tempel och att Guds Ande bor i er? 17 Om någon fördärvar Guds tempel, skall Gud fördärva honom. Ty Guds tempel är heligt, och det templet är ni.

Frälsningen att komma igenom elden den dagen gäller inte dem som byggt på sand lägg märke till det. Vi finner alltså överväldigande bevis för att vår tolkning stämmer med Herrens dag.

Jes 2:12 Ty HERREN Sebaots dag skall komma mot allt stolt och högmodigt, mot allt som är upphöjt, och det skall bli förödmjukat, 13 mot alla Libanons cedrar, de höga och upphöjda, och mot alla Basans ekar, 14 mot alla höga berg och alla stolta höjder, 15 mot alla höga torn och alla fasta murar, 16 mot alla Tarsisskepp, ja, mot allt som är vackert att se på. 17 Människornas stolthet skall slås ner och männens högmod förödmjukas. HERREN ensam skall vara upphöjd på den dagen, 18 och avgudarna skall fullständigt försvinna.

1Tess 5:4 Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen (2250 Hemera) kan överraska er som en tjuv.

Det är alltså inte alls Jesu Tillkommelse vid Tidpunkt 2 efter 3 1/2 år som vaksamheten om tjuven är menat. Utan det är inledandet av Tidpunkt 1.

2Pe 3:10 Men Herrens dag (2250 Hemera) kommer som en tjuv, och då skall himlarna försvinna under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till.

1 Tess 5:2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag (2250 Hemera) kommer som en tjuv om natten.

Det är precis därför att så många lever i mörker som man sällan talar om vad som skall komma för man ser det inte. Man har blivit förblindad av denna tidsålder. Vad tror ni kommer att komma fram ur dessa kriser som nu drar fram över jorden? Upp 13 och märket kommer att bli ett mycket smärtsamt uppvaknande för många.

Det är då man kommer att förstå att man saknar oljan som man nu så innerligt behöver för att ta sig fram till Tidpunkt 2 = Jesu tillkommlese Upp 19 och nästa tidsålder. Hur många församlingar kommer att bestå när flodvågen brakar in över oss med full kraft? Det kusliga är att vågen är på väg men så få i kristenheten i Sverige reagerar.

Det var precis likadant på Jeremia tid som det är idag. Säger du Guds rådslut blir du ofta föraktad! Lägg märke till att det är mycket enkla människor här som har fått varningar om den här katastrofen >>