Ännu en tidsangivelse som precis som GK: Hemera och Heb: Yom även kan betyda en tidsintervall mellan 2 fasta punkter. Alltså en bestämd tid som börjar vid tidpunkt 1 och sträcker sig till tidpunkt 2.

Här är Spiro Zodhiates Word Study.

G5610

ὥρα
hṓra; gen. hṓras, fem. noun. Hour, a time, season, a definite space or division of time recurring at fixed intervals, as marked by natural or conventional limits. Figuratively, of a season of life, the fresh, full bloom and beauty of youth, the ripeness and vigor of manhood meaning bloom, beauty. In the NT, of shorter intervals, a time, season, hour.

(I) Of the day generally, daytime (Mat_14:15; Mar_6:35; Mar_11:11).
(II) Of a definite part or division of the day, in earlier writers used only of the greater divisions as morning, noon, evening, night. In the NT, an hour, one of the twelve equal parts into which the natural day and also the night were divided, and which of course, were of different lengths at different seasons of the year.

(A) Particularly and generally (Mat_24:36; Mat_25:13; Mar_13:32; Luk_22:59; Joh_4:52; Joh_11:9; Act_5:7; Act_10:30; Rev_9:15). Dat. with én (G1722), in, of time, when (Mat_8:13; Mat_10:19; Mat_24:50; Luk_12:46; Joh_4:53). Acc. of time, meaning how long (Mat_26:40; Mar_14:37; Act_19:34). With a numeral marking the hour of the day, as counted from sunrise (Mat_20:3, Mat_20:5-6, Mat_20:9; Mat_27:45-46; Mar_15:25, Mar_15:33-34; Luk_23:44; Joh_1:39; Joh_4:6; Joh_19:14; Act_2:15; Act_3:1; Act_10:3, Act_10:9, Act_10:30). Of the hours of the nights as counted from sunset (Act_23:23).
(B) Figuratively meaning a short time, a brief interval, in the acc. (Rev_17:12); dat. (Rev_18:10, Rev_18:17, Rev_18:19). With prós (G4314), toward (Joh_5:35; 2Co_7:8; Gal_2:5; 1Th_2:17; Phm_1:15).
(III) Metonymically and generally, an hour meaning a time or period as spoken of any definite point or space of time.

(A) With adjuncts such as an adj. or pron. as apó tḗs hṓras ekeínēs (apó [G575], from; ekeínēs [gen. fem. of ekeínos {G1565}, that]), from that hour or that period (Mat_9:22; Mat_15:28; Mat_17:18; Joh_19:27); with autḗ (fem. dat. of autós [G846], this one, autḗ tē̄́ hṓra), at this time. Dat. of time, when (Luk_2:38; Luk_24:33; Act_16:18; Act_22:13; Sept.: Dan_3:6, Dan_3:15); with the interrogative poía the fem dat. of poíos (G4169), which (Poía hṓra or hḗ hṓra [dat. fem. of hós {G3739}, which], what hour [Mat_24:42, Mat_24:44; Luk_12:39-40]); with en ([G1722], in; en autḗ tḗ hṓra), in that same hour (Luk_7:21; Luk_10:21; Luk_12:12; Luk_20:19); with en ekeínētḗ hṓra, at that time (Mat_10:19; Mat_18:1; Mat_26:55; Mar_13:11; Rev_11:13). With áchri (G891), until, áchri tē̄́s árti ([árti {G737}, the present]), until the present time (1Co_4:11). With pásan (G3956), every, pásan hṓran, every hour meaning all the time (1Co_15:30; Sept.: Exo_18:22, Exo_18:26). With an adv. or relative pron.; érchetai hṓra hóte (érchetai [G2064] the pres. indic. 3d person sing. of érchomai, I come; hóte [G3753], when), there comes an hour when (Joh_4:21, Joh_4:23; Joh_5:25; Joh_16:25); followed by en and the relative pron. (Joh_5:28). With hína (G2443), so that (Joh_12:23; Joh_13:1; Joh_16:2, Joh_16:32). With the gen. of thing, to be done or to happen (Sept.: Dan_9:21, tḗ hṓra toú deípnou (deípnou [gen. sing. of deípnon {G1173}, dinner, supper]), at the time of the supper or feast (Luk_1:10; Luk_14:17); temptation (Rev_3:10); judgment (Rev_14:7, Rev_14:15); one’s own (time) (Luk_22:14). With the inf. (Rom_13:11; Sept.: Gen_29:7); the gen. of person, one’s time, appointed to him in which he is to do or suffer (Luk_22:53; Joh_16:21), elsewhere of Christ (Joh_2:4; Joh_7:30; Joh_8:20; Joh_13:1).
(B) Simply meaning the time spoken of or otherwise understood (Mat_26:45; Mar_14:41; Joh_16:4; 1Jn_2:18). Emphatically (Joh_17:1); by implication meaning time or hour of trial, sorrow, suffering (Mar_14:35; Joh_12:27).
Deriv.: hēmiṓrion (G2256), a half hour; hōraíos (G5611), attractive, comely.
Syn.: hēméra (G2250), day, the period of natural light; kairós (G2540), season, time, opportunity; chrónos (G5550), time duration; stigmḗ (G4743), instant, moment.

Här får vi tex se att en timme är 3 1/2 år eller 42 Månader. Genom att jämföra Upp 13

Upp 17:12 Och de tio hornen du såg är tio kungar, som ännu inte har fått något rike. Men tillsammans med vilddjuret får de makt att regera som kungar under en enda timme.

Strongs säger att ordet 6510 Hora även kan betyda Tidvatten och Högvatten och kallas då för Flod. Och profetiskt så har vi ju flera drömmar under vittnesbörd/uppenbarelser >> som handlar om just detta.

I Mt 7 säger Jesus att en flod skall komma över ett hus som någon byggt. Och symboliskt så handlar det ju om de 3 1/2 åren och prövningen.

Vi kan läsa om prövningens timma (Profetiskt – Flod)

Upp 3:10 Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur (Ex = rakt igenom) prövningens stund (6510 Hora) som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov. (Husbyggena)

I ljuset av detta så får floden en helt annan mening än vad som brukar användas av Pre – Tribbarna. Alltså de som tror att vi skulle bli borttagna innan floden eller timman kommer.

Om vi skall låta regeln att låta Skrift få förklara Skrift råda i Mt 25:35-44. Så måste Floden där vara Timman avprövning och det symboliserar ju floden som kastar sig mot huset i Mt 7. och i Catherines dröm >> så måste Flodenvara exakt samma sak som skall rensa sädesfältet från ogräs. (Mt 13) (1 Kor 3:9-21)

Mat 24:35 Himmel och jord skall förgå, men mina ord skall aldrig förgå. 36 Men om den dagen (2250 Hemera) eller stunden (5610 Hora) vet ingen något, inte himlens änglar, inte ens Sonen, ingen utom Fadern. 37 Ty som det var i Noas dagar, så skall det vara vid Människosonens återkomst. 38 Som människorna levde dagarna före floden: de åt och drack, gifte sig och blev bortgifta, ända till den dag då Noa gick in i arken, 39 och de visste ingenting, förrän floden kom och ryckte bort dem alla så skall Människosonens ankomst vara. 40 Då skall två män vara ute på åkern. Den ene skall tas med, (3880 Paralambano) den andre lämnas kvar. (863 Aphemi) 41 Två kvinnor skall mala på en handkvarn. Den ena skall tas med, (3880 Paralambano) den andra lämnas kvar. (863 Aphemi)

Lämnas kvar = 863 Aphemi (Spiro Zodiathes) = Sändas iväg eller låta gå bort ifrån sig. Och det stämmer exakt med berättelsen om husbyggarna på sand och de laglösa i Mt 7.

Tas med = 3880 Paralambano (Spiro Zodhiathes) = Ordet betyder att tas emot nära för en relation. Men det ordet betyder också tas emot som en kär och dyrbar egendom. (Malaki 3:17-18)

Mat 7:22 Många skall säga till mig på den dagen (2250 Hemera) Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då (På den dagen) skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa! (Anomian) 24 Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. 25 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan. 26 Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre (3474 Moros) som byggde sitt hus på sanden. 27 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman, och dess fall var stort.”

Det här är exakt samma sak som de 10 jungfrurna där de 5 ovisa betäcknades med samma ord 3474 Moros. Se betydelsen av ordet frälsning Yasha >> Lägg noga märke till att störtfloden som är prövningen och de sista 3 1/2 åren kommer över båda husen för att pröva hur det är byggt.

Du får kalla dig precis vad du vill och du får ha vilken position du vill i församlingen eller i ett samfund. Ingen kommer att komma undan den flodvåg som nu kommer att komma. Vi kan profetera över detta eftersom Herren redan visat att det här kommer att komma över allt som upphöjer sig och berömmer sig av sitt eget. Det hjälper inte att ha vitsord från andra pastorer eller ledare för du måste har vitsord från Gud själv. Lyssna när Janne O profeterar om Ljuset och skiljelinjen >>

Den här lampan jag ser komma över de som går på den smala vägen är Guds Härlighet och Guds Ljus och det är Guds Kraft. Det kan du se om du läser 2 Kor 4 och det får de som inte har något täckelse för sitt ansikte ta emot. Detta säger Paulus är en skatt i ett lerkärl och gör att han kan gå igenom alla svårigheter.

Jag såg i drömmen som jag profeterade om ett stort mörker och ett stort ljus. De som berömde sig (Lyste) av sig själva var som ”Huggormar” i detta kompakta mörker. Detta kommer att ske på den dagen och på den timman.

Rom 2:3 Menar du att du skall komma undan Guds dom, du människa, när du dömer dem som handlar så, och själv gör på samma sätt? 4 Eller föraktar du hans stora godhet, mildhet och tålamod och förstår inte att det är hans godhet som för dig till omvändelse? 5 Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede till vredens dag, när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. 6 Han skall ge var och en efter hans gärningar: 7 evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet, 8 men vrede och dom åt dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten. 9 Nöd och ångest skall komma över varje människa som gör det onda, främst över juden och även över greken, 10 menhärlighet, ära och frid över var och en som gör det goda, främst över juden och även över greken, 11 ty Gud är inte partisk.

Huggormarna som lyser av sig själva kommer att få uppleva en kraftig fördömelse den dagen.

Rom 2:15 De visar att det som lagen kräver är skrivet i deras hjärtan. Om det vittnar också deras samveten och, när de är tillsammans, deras tankar, som anklagar eller försvarar dem. 16 Det skall visa sig på den dagdå Gud dömer det som är fördolt hos människorna allt enligt det evangelium som jag predikar på Jesu Kristi uppdrag.

Den märkliga dubbelexponerade bilden

Det är så märkligt att från den tid Johannes döparen (Elia) invigde Jesus genom dopet till tjänst så var det 3 1/2 år till Jesu Korsfästelse och Uppståndelse.

Johannes sa:

Luk 3:7 Han sade nu till folkskarorna som kom ut för att döpas av honom: ”Ni huggormsyngel! Vem har intalat er att försöka fly undan den kommande vredesdomen? 8 Bär då sådan frukt som hör till omvändelsen. Och tänk inte: Vi har Abraham till fader. Jag säger er att Gud kan uppväcka barn åt Abraham av dessa stenar. 9 Redan är yxan satt till roten på träden. Så blir varje träd som inte bär god frukt nerhugget och kastat i elden.”

Detta symboliserar exakt det Paulus säger skall ske i Rom 2:3-11 + Rom 2:15-17 Floden av fördömelse och nöd och ångest kommer alltså över det huset som hör men inte gör. Det är alltså exakt samma sak som att yxan hugger av det träd som inte bär god frukt (Luk 3:9)

Vi kan se den här bilden i Jesu Predikan i Nasaret också.

Luk 4:16 Så kom han till Nasaret, där han hade vuxit upp. På sabbaten gick han till synagogan som han brukade. Han reste sig för att läsa ur Skriften, 17 och man räckte honom profeten Jesajas bokrulle. När han öppnade den, fann han det ställe där det står skrivet: 18 Herrens Ande är över mig, ty han har smort mig till att predika glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig för att ropa ut frihet för de fångna och syn för de blinda, för att ge de betryckta frihet 19 och predika ett nådens år från Herren. 20 Sedan rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom. 21 Då började han tala till dem: ”I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som lyssnar.”

Varför slutade Jesus läsa här? Han fullbordade inte texten som lyder vidare:

Jes 61:1 Herrens, HERRENS Ande är över mig, ty HERREN har smort mig till att predika glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt mig att förbinda dem som har ett förkrossat hjärta, att ropa ut frihet för de fångna och befrielse för de bundna, 2 till att predika ett nådens år från HERREN och en hämndens dag från vår Gud, för att trösta alla sörjande, 3 för att låta de sörjande i Sion få huvudprydnad i stället för aska, glädjens olja i stället för sorg, lovprisningens klädnad i stället för en modfälld ande. Och de skall kallas ”rättfärdighetens terebinter”, planterade av HERREN till hans förhärligande. 4 De skall bygga upp gamla ruiner, upprätta tidigare ödelagda platser. De skall åter bygga upp de ödelagda städerna, platser som har legat öde släkte efter släkte.

Kan det vara så att den ”Trädfällning” som Johannes sa skulle komma är de sista 3 1/2 åren som även kan kallas fören hämndens dag från Gud. (Floden)

Vi kan se att Timme (Hora) och Dag (Hemera) används för att beskriva en om tidsperiod i bibeln.