Den Allsmäktige eller El Shaddai = Pantokrator och kommer av 2 ord PAS = ALL + KRATOS = STYRKA – MAKT – KONTROLL. Den Allsmäktige betyder alltså: Den som har ALL makt och styrka och som kontrollerar ALLT.

Jesus säger själv att han är EL SHADDAI i Mt 28:18-20 och det Jesus menar med missionsbefallningen är faktiskt Jes 55 och Sak 4 Ingen makt skall kunna stoppa evangeliet!

Vines lägger till betydelsen om Pantokrator: Den som i sin hand håller kraften och alla möjligheter. (Nyckel!)

Upp 3:7 Skriv till församlingens ängel i Filadelfia: Så säger den Helige och Sanne, han som har Davids nyckel, han som öppnar så att ingen kan stänga, och stänger så att ingen kan öppna: 8 Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga, ty din kraft är ringa och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn.

Tony Garland beskriver det grekiska ordet:

Upp 1:8 Jag är A och O, säger Herren Gud, han som är och som var och som kommer, den Allsmäktige. (Pantokrator)

Vi ser just att han håller de 7 församlingarna i sin hand och det innebär att han kontrollerar de som är I HONOM. Han kontrollerar – ALLT VAD DE GÖR ! Ordet Pantokrator används uteslutande om Gud själv. Ordet EL SHADDAI i GT är översatt med ordet PANTOKRATOR i Grekiska översättningen Septuagintan.

2 Mos 6:3 För Abraham, Isak och Jakob visade jag mig som Gud (EL) den Allsmäktige (Shadday) men under mitt namn HERREN gjorde jag mig inte känd för dem.

1 Mos 17:1 När Abram var nittionio år uppenbarade sig HERREN för honom och sade: ”Jag är Gud (El) den Allsmäktige. (Shadday) Vandra inför mig (Inför mitt ansikte) och var fullkomlig. (8549 Tamyim – Hel – Full)

1 Mos 28:3 Gud (El) den Allsmäktige (Shadday) skall välsigna dig och göra dig fruktsam och föröka dig, så att du blir många folk.

1 Mos 35:11 Gud sade till honom: ”Jag är Gud (El) den Allsmäktige. (Shadday) Var fruktsam och föröka dig. Ett folk, ja, skaror av folk skall komma från dig, och kungar skall utgå från dig.

1 Mos 48:3 Han sade till Josef: ”Gud (El) den Allsmäktige (Shadday) uppenbarade sig för mig i Lus i Kanaans land. Han välsignade mig

När vi tittar på Abrahams familjebygge med Hagar – Israel och Herrens tilltal att vara utan fläck inför hans ansikte så måste det betyda att Abraham inte lät Gud vara EL SHADDAY i sitt hjärta.

Om vi skall vara 8549 Tamiym Uppfyllda och Utan fläck inför hans ansikte måste vi göra oss av med allting som tillhörvärlden i våra liv (Se Alazoneia >>)

Det kan vi se i de här verserna där ordet Pantokrator finns.

2 Kor 6:14 Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? 15 Hur kan Kristus och Beliar komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? 16 Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna?Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo hos dem och vandra med dem, och jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. 17 Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem (Dela er) och rör inte vid något orent. skall jag ta emot er, 18 och jag skall vara er Fader, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige. (Pantokrator)

Lägg märke till att samma löfte kommer till Abraham i 17:2 versen efter El Shaddai. Om han vandrar fläckfri inför hans ansikte så skall…. 1 Mos 17:2 Jag (El Shaddai) skall sluta (Nathan – Skänka) förbund mellan mig och dig, och jag skall föröka dig mycket.”

 • Gå ut ifrån dem skilj er ifrån dem = Driv ut tjänstekvinnan och hennes son.
 • Det är här att dra ut från allting: Som blandar in världen i församlingen.
 • skall jag ta emot er = Gk: JFBUtanför dörren förut men nu öppnas dörren
 • För rika Laodicea är dörren stängd för fattiga Filadelfia öppnas dörren.
 • Läs Mt 7:7-23 Bet = Aiteo = Total utfattig tiggare.
 • Det är samma nyckel in i Guds hus som Petrus (Mt 16:16-20)(Urskiljning)
 • Obs! Att dörren är stängd för de 5 ovisa jungfrurna. (Mt 25)
 • Det visar att de 5 visa jungfrurna dragit ut från de 5 ovisa jungfrurna.

Det här är exakt vad som sker idag har Herren sagt!

McIntosh komm: Vi kan klart se Abrahams misstag framför oss. Sanningen är den att Abraham inte alls vandrade inför El Shaddai när han fullbordade Saras förslag angående Hagar. Det är enbart av tro som vi kan vandra med Herren utan täckelse inför hans ansikte. Det är alltid otron som greppar efter andra möjligheter som öppnas och på det sättet så stjäls all den glädje och frid vi fått. Istället försvinner den djupa friden och övertygelsen som kommer av EL Shadday och hans möjligheter att kontrollera och fullborda allting som han har sagt och lovat oss. Vi behöver pröva om Gud verkligen har den kontrollen över våra liv som han borde ha.

Fil 4 Problemen kommer men den som överlåter kontrollen åt EL Shaddai blir bevarad.

Fil 4:4 Gläd er alltid i Herren. Än en gång vill jag säga: gläd er. 5 Låt alla människor se hur vänliga ni är. Herren är nära. 6 Gör er inga bekymmer för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. 7 Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

 • Abraham skulle vandra inför EL SHADDAYS ansikte utan täckelse.
 • Det är samma sak som ljuset från Kristi Ansikte i 2 Kor 3 + 4.
 • De otroende gör alltså exakt samma sak som Abraham gjorde med Hagar-Ismael. (Gal 4)
 • Den som inte drar ut från dem är alltså inte Guds barn (2 Kor 6:17-18 + Gal 4:28-31)
 • Utan täckelse = Det är att ha gjort sig av med allting annat som vi kan stödja oss på.