4190 Poneros – ONDSKA – Roten till detta ord är 4192 Ponos – Som betyder mycket tungt arbete. Key Study Bible: Det är ett mkt tungt ”religiöst” arbete som kommer att kräva hela människans styrka och kraft. När vi talar om ondska här så talar vi om religiös ondska och om onda andemakter vars vilja är att förslava och binda vårt sinne och lägga på oss ett mycket tungt arbete.

En Poneria (4189) som kommer från 4190 (Poneros) är en person som inte bara är 2556 (Gk: Kakos) men också utrycker denna Poneros till andra. Satan är den som är källan bakom 4190 Poneros i världen. Ordet Alazoneia som är i Världen – >>  Är också en sak som finns rotat i vår egen själ (bios liv – naturliga liv)

Alazoneia betyder: Tomt och skrytsamt prat. Det är en tom försäkran som förlitar sig på sin egen kraft och sina egna resurser och skamligt föraktar och överträder Gudomliga lagar och mänskliga rättigheter. En ohelig och tomt antagande som förlitar sig på världsliga resurser.

Jak 4:13 16 Visar att Alazoneia är ondska (4190 Poneros) och är rotat i vårt naturliga själsliv (Bios)

Lägg märke till vad Herren säger åt Adam efter syndafallet:

1 Mos 3:17 Och till Adam sade han: Eftersom du lyssnade till din hustrus ord och åt av det träd om vilket jag hade bjudit dig och sagt: Du skall inte äta därav därför vare marken förbannad för din skull. Med vedermöda skall du nära dig av den i alla dina livsdagar 18 törne och tistel skall den bära åt dig, men markens örter ska vara din föda. 19 I ditt anletes svett skall du äta ditt bröd, till dess du vänder åter till jorden ty av den är du tagen. Ty du är stoft, och till stoft skall du åter varda.”

Adam är från jordisk själisk och har Alazoneia inom sig och är i denna världen där den onde (Poneros) råder. Jakobs brevet fortsätter att undervisa oss om denna Alazoneia som finns i oss genom att säga.

Jak 3:8 Men tungan kan ingen människa tämja, ostyrig och ond som den är och full av dödligt gift. 9 Med den välsignar vi Herren och Fadern, och med den förbannar vi människorna, som är skapade till Guds avbild. 10 Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder. 11 Inte kan väl en källa från samma åder ge både sött och bittert vatten? 12 Mina bröder, inte kan väl ett fikonträd bära oliver eller en vinstock fikon? Inte heller kan en salt källa ge sött vatten. 13 Är någon bland er vis och förståndig, då skall han visa sina gärningar genom ett klokt och vänligt uppträdande. 14 Men bär ni på bitter avund och stridslystnad i ert hjärta, skall ni inte skryta och tala emot sanningen. 15 En sådan vishet kommer inte ovanifrån utan är jordisk, oandlig, ja, demonisk. 16 Ty där avund och stridslystnad råder, där råder också oordning och allt som är ont. 17 Men visheten ovanifrån är först och främst ren, vidare fredlig, mild, foglig, fylld av barmhärtighet och goda frukter opartisk och uppriktig. 18 Rättfärdighetens frukt sås i frid och ges åt dem som skapar frid

 Vad hjärtat är fullt av det talar munnen och om det finns ondska i hjärtat och det inte är korsfäst så kommer det att visa sig i vårt tal.

  1. Vers 10 Så får det inte vara i ett hjärta som är korsfäst – det hjärtat skall flöda av himmelsk vishet.
  2. Vers 13 på Grek = både tal och gärningar kommer att vara GOTT hos en med himmelsk vishet.
  3. Vers 17 Beskriver den visheten – Ren från Vinningslystnad den är MILD och framför allt inte Tvingande.

Visheten som är rotad i oss själva Alazoneia är: Vers 15 Bygger på Jordisk – Världslighet och är själslig och demonisk (1141 Daimoniōdēs ) Rot Daio = Överföring av rikedom, framgång, lycka.

Men samtidigt så är den PONEROS – OND – Ett mycket tungt ofruktsamt religiöst arbete. Man kan inte låta bli att tänka på Israels barn som ville stanna i Egypten (Världen) en liten tid – Men det slutade med ett mycket tungt arbete (Poneros) under Farao (Den Onde) Jesus sa att Fariseerna var Huggormsyngel = Den ondes barn (Poneros) – Och band ihop tunga religiösa bördor och lade på människorna

Det står att hela världen är i den ONDES (Poneros) VÅLD Precis på samma sätt har Herren visat finns det idag ONDA Pastorer och Ledare i Svensk kristenhet som gör på samma sätt: Binder genom sina ”VISIONER” och ”MÄNSKLIGA STRUKTURER” ihop tunga religiösa bördor och försöker att lägga på människorna.

När vi tänker på ordet ONDSKA så tänker vi kanske bara på MORD och andra hemskheter men när bibeln och Gud talar om Ondska så är det även allting som inte överensstämmer med Guds Vilja.

1 Joh4:19 Vi vet att vi är av Gud, och att hela världen är i den ondes våld. 20 Och vi vet att Guds Son har kommit och givit oss förstånd så att vi kunna känna den Sanne och vi är i den Sanne i hans Son, Jesus Kristus. Denne är den sanne Guden och evigt liv. 21 Kära barn, ta er till vara för avgudarna

Och eftersom 1 Joh 2 Lär oss att Alazoneia finns i Världen och att Den onde (Poneros) har auktoritet över hela världen. Så finns det bara ett enda sätt att bli befriad på SANNINGEN = Att dö bort från Alazoneian och ondskan i oss. Så om en Pastor säger sig ha en SKARP VISION (Som faktiskt är grekiska ordet för orm) kan det vara ONDSKA PONEROS: Att lägga tunga religiösa bördor på Folket. (Och bibeln uppmanar oss och säger att vi skall pröva andarna)

Både Jesus och Paulus visste vad som finns i människan Rom 7:18 Kött = Den naturliga människan. Nu ska vi ta och kolla lite bibelord för ondska där det står PONEROS på grekiska.

Mat 7:15 Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar. (Alazoneia finns där och Poneros) 16 På deras frukt skall ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar? 17 Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig (PONEROS) frukt.18 Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. 19 Ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. 20 Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt.

God frukt är AGAPE = Underordna sig och lyda en Konungs ord. Och om nu Ond frukt (PONEROS) är att som ledare lägga tunga bördor på människor i sina egna  system. Så måste God frukt var att ÄLSKA (Agape) din nästa genom att inte lägga på andra någon börda utan verka för att hon blir befriad så att hon i sin tur kan befria andra. Så ett fruktbärande arbete som är gott måste var att befria andra under den ondes (PONEROS) grepp (Bundna genom hans redskap) i religiöst slaveri i olika människobyggda system. (Som i Egypten)

Word- Study

G4190

πονηρός
ponērós; fem. ponērá, neut. ponērón, adj. from pónos (G4192), labor, sorrow, pain. Evil in a moral or spiritual sense, wicked, malicious, mischievous.
(I) In an act. sense, evil which corrupts others, evil-disposed, malevolent, malignant, wicked.
(A) Of persons (Mat_5:45; Mat_7:11; Mat_12:34-35; Mat_13:49; Mat_18:32; Luk_6:35, Luk_6:45; Luk_11:13; Act_17:5; 2Th_3:2; Sept.: Est_7:6; Job_21:30). Pneúmata ponērá (pneúmata [G4151], spirits), evil spirits, malignant demons (Mat_12:45; Luk_7:21; Luk_8:2; Luk_11:26; Act_19:12-13, Act_19:15-16; Sept.: 1Sa_16:14 f.). With the def. art. ho ponērós, the evil one, Satan (Mat_13:19, Mat_13:38; Eph_6:16; 1Jn_2:13-14; 1Jn_3:12; 1Jn_5:18). See also Mat_5:37; Mat_6:13; Luk_11:4; Joh_17:15; 1Jn_5:19.
(B) Of things, such as the eye, an evil eye referring to envy (Mat_20:15; Mar_7:22); evil thoughts (1Ti_6:4; Jas_2:4). Particularly as causing pain or hurt, hurtful, with injurious words (Mat_5:11; Act_28:21; 3Jn_1:10; Sept.: Psa_64:6). Also painful, grievous (Rev_16:2; Sept.: Deu_28:35, Deu_28:59). The neut. with the def. art. tó ponērón, evil, evil intent, malice, wickedness (Mat_5:37, Mat_5:39). Also evil as inflicted, calamity, affliction.
(II) In the pass., evil, made evil, evil in nature or quality, bad, ill, vicious.
(A) Morally, of persons, meaning wicked, corrupt, an evildoer (1Co_5:13; 2Ti_3:13); an evil generation (Mat_12:39, Mat_12:45; Mat_16:4; Luk_11:29); evil age (Gal_1:4; Sept.: Deu_21:21; Isa_1:4; Isa_9:16); of a servant, remiss, slothful (Mat_25:26; Luk_19:22); of things, wicked, corrupt, as of works (Joh_3:19; Joh_7:7; Col_1:21; 2Ti_4:18; 1Jn_3:12; 2Jn_1:11); criminality (rhadioúrgēma [G4467]; Act_18:14; 1Th_5:22, ”from every form of evil” [a.t.]; Heb_3:12; Heb_10:22; Jas_4:16; Sept.: Deu_17:7; 2Ki_17:13); of times, particularly as full of sorrow and affliction, evil, calamitous (Eph_5:16; Eph_6:13; Sept.: Gen_47:9; Psa_94:13). In the neut. with the def. art., tó ponērón, evil, wickedness, guilt (Luk_6:45; Rom_12:9; 1Jn_5:19). In the pl. tá ponērá, evil things, wicked deeds (Mar_7:23; Sept.: Deu_17:2; Jdg_2:11; Ecc_8:12); without the art. (Sept.: Psa_97:10; Hos_7:15).
(B) In a physical sense, as of external quality and condition, evil, bad, bad fruit (Mat_7:17-18). Of persons in reference to external state, dress (Mat_22:10, ”bad and good,” meaning high and low, rich and poor, a figure of speech indicating totality [merism]).
Deriv.: ponēría (G4189), evil, wickedness, maliciousness.
Syn.: kakós (G2556), bad character but not necessarily hurtful or malicious; phaúlos (G5337), slight, trivial, mean, bad, in the sense of being worthless, contemptible; kakoúrgos (G2557), an evil worker, malefactor; áthesmos (G113), lawless, contrary to custom; ánomos (G459), lawless; parabátēs (G3848), a transgressor; hamartōlós (G268), a sinner; ádikos (G94), unrighteous; kakopoiós (G2555), an evildoer; aschḗmōn (G809), uncomely; anáxios (G370), unworthy.
Ant.: agathós (G18), intrinsically good; kalós (G2570), practically good, for appearance or use; chrēstós (G5543), gentle, smooth, easy; agathopoiós (G17), a doer of good; aretḗ (G703), virtue; euschḗmōn (G2158), comely; áxios (G514), worthy.