Ordet betyder att dra bort någon från en fara. I ordet ligger betydelsen en flod eller ström, så man skulle kunna säga att i ordet ligger det att dra bort någon från en fördärvande flod.

Mat 6:13 Och för (Bär oss inte) oss inte in (Eis) i frestelse utan fräls (4506 Rhuomai) oss från (Apo) den onde.

Bildligt talat så har den onde en förstörande flod! Bara Gud kan rädda oss ifrån den.

Luk 1:74 att vi frälsta (4506 Rhuomai) ur våra fienders hand (Kraft o auktoritet) skulle få tjäna honom utan fruktan,

2 Kor 1:10 Ur (Ex = Rakt ut igenom) en sådan dödsfara räddade han oss (4506 Rhuomai) och han kommer att rädda oss.(4506 Rhuomai) Till honom står vårt hopp att han även i fortsättningen skall rädda oss, (4506 Rhuomai)

Kol 1:13 Han har frälst (4506 Rhuomai) oss från mörkrets välde och fört oss in (Burit oss in) i sin älskade Sons rike.

Han har alltså bildligt talat burit oss bort från fördärvets flod in i livets flod.

1Tess 1:10 och vänta på hans Son från himlen honom som Gud har uppväckt från de döda Jesus som har frälst oss (4506 Rhuomai) från den kommande vredesdomen. (Floden?)

2 Tess 3:2 och att vi blir räddade (4506 Rhuomai) från fientliga och onda människor. Alla har ju inte tron. 3 Men Herren är trofast. Han skall styrka er och skydda er för den onde. (Floden)

2Ti 3:11 under de förföljelser och lidanden som drabbade mig i Antiokia, Ikonium och Lystra. Vilka förföljelser har jag inte fått utstå och ur alla (Ex – Rakt igenom ut ur) har Herren räddat mig. (4506 Rhuomai)

2Pe 2:7 Men han frälste (4506 Rhuomai) den rättfärdige Lot, som plågades av de ogudaktigas (De laglösas) utsvävande liv. 8 – Den rättfärdige mannen bodde nämligen bland dem, och dag efter dag plågades han i sin rättfärdiga själ av att se och höra det onda som de gjorde. 9 Herren vet alltså att frälsa (4506 Rhuomai) de gudfruktiga ur (Ex – Ut rakt igenom) frestelsen och att hålla (Vakta och hindra) de orättfärdiga i förvar och straffa dem fram till domens dag,

Ordets motsvarighet på Hebreiska är 2502 Chalats

Psa 50:15 Ropa till mig på nödens (Vedermöda – smalt passage) dag så skall jag rädda dig (2502 Chalats) och du skall ära mig. (Kabod)

I ordet 2502 Chalats så ligger det ”att bli rustad som en soldat”, ”att bli smord” att bli räddad

Wordstudy – Rhuomai

G4506

ῥύομαι
rhúomai; fut. rhúsomai, aor. pass. errústhēn (Luk_1:74), mid. deponent from rhúō (n.f., see rhúmē [G4505]), to draw, drag along the ground. To draw or snatch from danger, rescue, deliver. This is more with the meaning of drawing to oneself than merely rescuing from someone or something. Followed by the acc. (Mat_27:43; 2Pe_2:7). Used in an absolute sense (Rom_11:26 ”the Deliverer” quoted from Isa_59:20; Sept.: Exo_2:19; Isa_5:29; Isa_48:20). With an adjunct followed by apó (G575), from, with the gen. (Mat_6:13, ”deliver us from the evil one” [a.t.]; Luk_11:4; Rom_15:31; 1Th_1:10; 2Th_3:2; 2Ti_4:18; Sept.: 2Sa_19:9; Eze_37:23); by ek (G1537), out of, with the gen. (Rom_7:24; 2Co_1:10; Col_1:13; 2Ti_3:11; 2Pe_2:9; Sept.: Gen_48:16; Jdg_8:34; 2Sa_22:49). Pass. (Luk_1:74; 2Ti_4:17).
Syn.: apallássō (G525), to free from, release, deliver; eleutheróō (G1659), to deliver, free; exairéō (G1807), to take out, deliver; sṓzō (G4982), to save, deliver, rescue; lutróō (G3084), to ransom, redeem; lúō (G3089), to loose; apolúō (G630), to dismiss.
Ant.: apoleípō (G620), to leave behind, forsake; apóllumi (G622), to destroy; aphístēmi (G868), to desert; tēréō (G5083), to detain; pagideúō (G3802), to ensnare, entangle; emplékō (G1707, to entangle; katadunasteúō (G2616), to oppress.