Iaomai [Strongs G 2390]

1Petr 2:22  Han hade inte begått någon synd, och svek fanns inte i hans mun. 23  När han blev smädad, smädade han inte igen, och när han led, hotade han inte, utan överlämnade sin sak åt honom som dömer rättvist. 24  Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade [Iaomai G2390]. 25  Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare.

Ordet botade på grekiska är iaomai [G 2390] – bota, kurera, hela eller göra hel. Denna profetia är ett citat från Jes 53:5-6 som pekar fram mot Jesu försoningsdöd på Golgata. Den grammattiska formen är ändrad från: …är ni botade, till: …har ni blivit botade – det är gjort.

Betyder det att vi alltid kan bli botade från sjukdomar, som en del säger? När vi läser versen i sitt sammanhang är det uppenbart att det handlar om människans inre helande från den trasighet som synden har åstadkommit. Frälsningen är det största under (botande) som kan ske.

Iaomai förekommer 28 gånger i NT.

  • På ett par ställen kan det betyda både själsligt och kroppsligt helande.
  • 8 gånger är det tydligt att det är inre, själsligt helande.
  • Övriga gånger det nämns är det ett kroppsligt helande från sjukdom.

Ett annat ord för att bota är therapeuo, som används 44 ggr. Iaomai är alltså inte det vanligaste ordet för att bota kroppsliga sjukdomar.

Det är underbart varje gång det sker ett under och någon blir botad från sjukdom. Det finns löften om helanden i Bibeln, samtidigt som vi förstår att det inte alltid var en självklarhet då heller. I väckelser sker frälsningsunder men också att människor blir botade från sjukdomar. Ibland sker ett under när vi minst anar. Andra gånger tycks inget ske hur mycket vi än beder. Det innebär inte att Gud inte hör eller inte svarar.

Jes 55:9 Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar.

Gud är Gud (!) och han kan göra ett djupare verk än vi förstår, där även en sjukdom kan ha ett syfte. Hur många kan inte vittna om att sjukdom och kroppsligt lidande har gjort att man bad och kom närmare Jesus. Eller att gemenskapen med Gud fördjupades och tron stärktes. Även att man såg livet annorlunda, omprioriterade och såg att Gud var med mitt i prövningen. Många har fått tillfällen att vittna och även att föra människor till tro, på grund av en sjukdom och de omständigheter den förde med sig.

Vi borde ha en ödmjuk inställning och inte tro att vi kan styra Gud eller ”tvinga Gud” att göra under. Det kan vara att fresta Herren. Mose slag på klippan när han skulle tala till den, är en bild på det. Det värsta var att det fungerade men det fick allvarliga konsekvenser i Mose liv och han fick inte komma in i landet. Att ”ta ut” eller kräva ett helande kan vara detsamma som att försöka styra Gud. Om inget helande sker läggs ofta skuld på den sjuke, som inte har tillräcklig tro. (Kanske var det bedjaren som inte hade tillräcklig tro?).

Att be om helande och samtidigt från hjärtat be ”ske din vilja”, är inte brist på tro. Det är förtröstan på Gud, hos den som har lagt sitt liv i Guds hand. Vi vill gärna se helanden, men Jesus vill kanske först och främst lära oss barmhärtighet och medkänsla för människor, såsom han själv har. Samtidigt uppmanas vi att be för sjuka och det ska vi fortsätta att göra frimodigt.

2Kor 4:16 Därför tappar vi inte modet. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. 17 Ty vår nöd, som varar ett ögonblick och väger lätt, bereder åt oss på ett oändligt rikt sätt en härlighet, som väger tungt och varar i evighet.

Jesus bar alla våra synder och sjukdomar på korset. Jesu verk är fullkomligt och fullbordat – det är färdigt. Vi lever i jordiska, dödliga kroppar som åldras och bryts ned av svaghet och sjukdom och vi dör (avsomnar), men det är med ett säkert hopp – uppståndelse och nya, eviga kroppar vid Jesu återkomst. Vi får inte ut allt här och nu, men den dagen, vid de dödas uppståndelse när Jesus kommer tillbaka – då sker det fullständiga botandet/helandet för alla frälsta, både till det inre och kroppsligen. Då blir korsets innebörd – vad Jesus har gjort – synligt för alla.

Det inre helandet är en process som har med helgelsen att göra. Här får vi leva i tryggheten och vissheten att allt är färdigt i Jesus Kristus, ”vår själs herde och vårdare”.

 

Helandeunder (sept 2010):

En vän mailade nyligen och ville ha hjälp i bön. Läkaren hade hittat cellförändringar på tarmen och det fanns misstanke om cancer. När provsvaret skulle ges var läkaren väldigt förvånad. Det fanns ingen cancer och tarmen var ”ren”. Även han förstod att det var ett under. Nu kan hon fortsätta tjäna Gud!

Vänner berättade i förra veckan om en 75-årig kvinna som tidigare hade blivit botad från bröstcancer. Nyligen hade en ny kula upptäckts och det visade sig vara cancer igen. Men församlingen bad till Jesus för henne och nästa gång hon skulle på undersökning, kunde man bara konstatera att hon var frisk!