Mat 13:22 Det som såddes bland tistlar är den som hör ordet, men världsliga bekymmer och bedräglig rikedom kväver ordet, så att det blir utan frukt.

Mat 13:22 He also that received seed among the thorns is he that heareth the word and the care (3308 Merimna) of this world (165 Aion = Tidsåldern) and the deceitfulness of riches, choke the word, and he becometh unfruitful.

3308 Merimna betyder enligt Spiro Zodhiates Wordstudy – Bible följande:

G3308

μέριμνα
mérimna; gen. merímnēs, fem. noun from merís (G3310), a part. Anxiety, care that brings disruption to the personality and the mind (Mat_13:22; Mar_4:19; Luk_8:14; Luk_21:34; 2Co_11:28; 1Pe_5:7).
Deriv.: amérimnos (G275), free from care or anxiety; merimnáō (G3309), to care or be anxious about.
Syn.: spoudḗ (G4710), diligence; epiméleia (G1958), carefulness, diligence; prónoia (G4307), provident care, providence, provision; episkopḗ (G1984), inspection or superintendence.
Merimna innebär att man delas och dras åt 2 håll. Satan försöker dra oss från Gud genom att stänga våra hjärtas ögon och öppna våra själiska ögon. Omedelbart efter syndafallet satte man sina ögon på det man inte hade.

När Petrus skulle gå till Jesus på vågorna gick det bra så länge han såg enbart på Jesus. Så såg han på vågorna också och genast sjönk han ner. Därför uppmanas vi gång på gång i bibeln att se enbart på Jesus.

Herren är en vakt över denna förstörelse makt genom att ge oss sin frid! Men det kräver en aktiv handlig och ett samarbete av dig.

Fil 4:6 Gör er inga bekymmer (3308 Merimna) för något utan låt Gud i allt få veta era önskningar genom åkallan och bön med tacksägelse. 7 Då skall Guds frid, som övergår allt förstånd, bevara era hjärtan och era tankar i Kristus Jesus.

Frid = To Join = Precis tvärtom mot 3308 Merimna Intressant är att du kan kasta denna 3308 Merimna på honom

1Pe 5:6 Ödmjuka er alltså under Guds mäktiga hand, så skall han upphöja er när hans tid är inne. 7 Och kasta alla era bekymmer (3308 Merimna) på honom, ty han har omsorg om er. 8 Var nyktra och vaksamma. Er motståndare djävulen (Åklagaren) går omkring som ett rytande lejon och söker efter vem han skall sluka.

Det märkliga är att just att dricka sig drucken är att börja söka sitt eget först. Det kan du se här >> Och gör vi det så kommer djävulen (åklagaren) att lägga 3308 Merimna på oss och vi sjunker ner i oro och blir slukade.

Både Fil :6-7 och 1 Petrus 5:6-7 handlar egentligen om samma sak. Guds Frid i Fil 4:6-7 är ju Guds Rike (Rom 14:17) Och i 1 Petrus 5:6 skulle vi underordna oss Gud och därigenom kasta bekymren av oss. Vilket innebär att Guds Rike inom oss ersätter oron. Så den som underordnar sig Gud han får Guds Rike som ersätter oron (3308 merimna)

Rom 14:17 Ty Guds rike består inte i mat och dryck utan i rättfärdighet och frid och glädje i den helige Ande.

Det var den här skatten som gjorde att Paulus kunde gå igenom alla prövningar.

2 Kor 4:7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss.

Ordet Agape är ett gammalt ord som betyder att underordna sig en konungs bud. Och om vi gör det så kommer alltså riket att i oss ersätta 3308 Merimna och fruktan.

1Joh 4:17 Därigenom är kärleken (Agape) fullkomnad hos oss, att vi hava frimodighet i fråga om domens dag; ty sådan Han är, sådana är ock vi i denna världen. 18 Räddhåga finns inte i kärleken (Agape) utan fullkomlig kärlek (Agape) driver ut räddhågan, ty i räddhågan ligger tanke på straff, och den som rädes är inte fullkomnad i kärleken.

Den som underordnar sig konungen (Agape) blir befriad från rädslan som sitter i tankelivet om att straffas. Ja för riket kommer in istället med Rom 14:17 Levande vittnesbörd om Guds Rike – Rättfärdighet (Frikänd) frid och glädje i DHA.

Något sitter alltså i människans medvetande ändå från Eden nämligen en Rädsla. Och det säger Guds ord är en rädsla för döden. (Straffet för synden i 1:a Mos)

Heb 2:14 Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, fick han på liknande sätt del av kött och blod, för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld, det vill säga djävulen, 15 och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv.

Heb 12:14 Djävulen (åklagaren) har (hade) Dödsriket i sin hand.

Detta har fått alla människor tiden igenom att försöka blidka någon slags Gud och söka rättfärdighet. Människan erbjuds nu rättfärdighet genom tro. Vilket innebär att allt jagande och blidkande av Gud är över en gång för alla.

Jes 51:1 Hör (shema) på mig, ni som far efter rättfärdighet, ni som söker HERREN. Se på klippan, ur vilken ni är uthuggna, och på gruvan, ur vilken ni har grävts fram. 2 Se på er fader Abraham, och på Sara som födde er. Ty medan han ännu var ensam kallade jag honom, och jag välsignade och förökade honom. 3 Ja, HERREN tröstar Sion, han ser med medlidande på alla dess ruiner. Han gör dess öken lik Eden, dess ödemark lik HERRENS lustgård. Fröjd och glädje skall höras därinne, tacksägelse och lovsångs ljud. 4 Tänk på mig, du mitt folk; lyssna till mig, du min menighet. Ty undervisning skall utgå från mig, min rätt skall jag sätta till ett ljus för folken. 5 Min rättfärdighet är nära, min frälsning är på väg, och mina armar skall döma folken. Kustländerna väntar på mig och hoppas på min arm.

HÖR (SHEMA) = Lyssna + Förstå + Göra
Det är att underordna sig kungen så det är Agape.
Jesu inträde i den här världen skulle innebära befrielse från fruktan.

Luk 1:71 Han har frälst oss från våra fiender och från deras hand som hatar oss. 72 Han har visat barmhärtighet mot våra fäder och tänkt på sitt heliga förbund, 73 enligt den ed han gav vår fader Abraham, 74 att vi, frälsta ur våra fienders hand, skulle få tjäna honom utan fruktan, 75 i helighet och rättfärdighet inför honom under alla våra dagar.

/Janne Ohlin