Ordet betyder bitter galla på Grekiska. Det är relaterat till en bitter rot som ger giftig och dålig frukt. Det handlar om en person som sprider sina argument och sin vrede omkring sig med ett fientligt hjärta mot Guds ord och förlåter inte andra. Ordet har sin rot i Pikros som betyder något som är vasst och som har möjligheten att skära eller såra djupt.

Bitterhet är förbjudet i NT och som en troende skall hålla sig borta ifrån, det är som ett gift som äter sig in och förstör både ande kropp och själ.

EF 4:30 Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill för förlossningens dag. 31 Lägg bort all bitterhet (4088 Pikria) häftighet och vrede allt skrikande och smädande och all annan ondska. 32 Var i stället goda och barmhärtiga mot varandra och förlåt varandra, liksom Gud i Kristus har förlåtit er.

Bitterheten kan alltså förstöra hela människan som består av 3 delar.

1Tess 5:23 Må fridens Gud själv helga er helt och fullt, och må er ande själ och kropp bevaras hela, så att ni är utan fläck vid vår Herre Jesu Kristi ankomst.

En som är full av bitterhet kommer att föra över den på andra eftersom det hjärtat är fullt av talar munnen och manifesterar. Och vi kommer att dömas för det vi säger och det vi gör. Guds ord säger oss att vi skall akta oss för bitterheten.

Heb 12:14 Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se Herren. 15 Se till att ingen går miste om Guds nåd och att ingen bitter (4088 Pikria) rot skjuter skott och vållar skada ochmånga smittas.

Här ser vi att bitterheten kan överföras på andra människor, så en predikant som är bitter kommer att överföra denna bitterhet på andra människor. Och det är precis vad Sven Reichmann säger i sin undervisning. En bitter rot som är ovillig att förlåta andra kommer att förgifta andra och ordet som används betyder att helt och hållet förorena en källa. Och en källa som är förorenad innehåller inte längre levande vatten. En sådan person måste föras till omvändelse annars går han miste om Guds nåd.

Mat 6:13 Och för oss inte in i frestelse utan fräls oss från den onde. 14 Ty om ni förlåter människorna deras överträdelser, skall er himmelske Fader också förlåta er.15 Men om ni inte förlåter människorna, skall inte heller er Fader förlåta era överträdelser.

 Giftet kommer att komma ut ur vår mun på ett eller annat sätt.

Mat 12:34 Huggormsyngel, hur skulle ni som är onda kunna tala något gott? Vad hjärtat är fullt av det talar munnen.

Rom 3:10 Det står skrivet: Ingen rättfärdig finns, inte en enda 11 ingen förståndig finns, ingen finns som söker Gud. 12 Alla har avvikit, alla har blivit fördärvade. Ingen finns som gör det goda, inte en enda. 13 En öppen grav är deras strupe. Sina tungor använder de till svek. Huggormsgift är bakom deras läppar. 14 Deras mun är full av förbannelse och bitterhet. (4088 Pikria)

Det är här intressant att veta att bitterhet kommer från en rot som betyder att skära och såra andra.För en bitter människa kommer att skära och såra andra inte bara med handlingar utan också med sin mun. Ofta är ord som sårar andra beskrivna just som pilar och svärd.

Ps 64:3 Fördölj mig för de ondas hemliga råd, för ogärningsmännens larmande hop 4 ty de vässa sina tungor likasom svärd, med bittra ord lägga de an såsom med pilar 5 för att i lönndom skjuta den ostrafflige plötsligt skjuta de på honom, utan försyn.

Jak 3:8 Men tungan kan ingen människa tämja, ostyrig och ond som den är och full av dödligt gift. 9 Med den välsignar vi Herren och Fadern, och med den förbannar vi människorna, som är skapade till Guds avbild.10 Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder.11 Inte kan väl en källa från samma åder ge både sött och bittert (4088 Pikria) vatten?12 Mina bröder, inte kan väl ett fikonträd bära oliver eller en vinstock fikon? Inte heller kan en salt källa ge sött vatten.

Bitterhet är ingen god frukt utan en ond frukt och kan bara planteras i ett hjärta som inte vill vara i ljuset och där i mörkret frodas plantan och växer.

Bara Guds ljus kan döda plantan och i samma stund du öppnar ditt hjärta för Herren sänder han dödsstrålarna på plantan. Att förlåta andra är ett val vi gör och handlar inte om känslor, De som väljer att inte förlåta och öppna sitt hjärta för ljuset kommer att ha ett växthus i sitt hjärta som odlar bittra plantor. En sådan människa stänger sin dörr för Guds nåd.

Mat 7:15 Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar.16 På deras frukt skall ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar?17 Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt.18 Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt.19 Ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden.20 Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt.21 Inte skall var och en som säger ’Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja.

Ett citat från (Wiersbe, W: Bible Exposition Commentary. 1989)

En oförlåtande ande är Satans plattform och det är där han tar sig in I en människas liv snabbast. (se Kain – Abel) Om någon sårar oss och vi inte förlåter honom så börjar vi odla bitterheten inom oss och den förhärdar vårt hjärta. Vi önskar att vara mjukhjärtade och snälla men istället så manifesterar vi ett hårt hjärta och bitterhet. Vi skadar inte den personen som skadade dig, men den som verkligen blir skadad här är du själv. Bitterhet i hjärtat får oss att behandla andra människor precis som Satan behandlar dem istället för att behandla andra som Gud skulle ha behandlat dem. I sin oerhört stora nåd har Gud redan förlåtit oss och i den kraften skall vi förlåta andra. Vi förlåter faktiskt inte för vår egen skull utan för Guds skull (även om vi får välsignelsen från den) Därför är detta att kunna förlåta en av hemligheterna till ett starkt välsignat kristet liv.

Word study: G4088

πικρία
pikría; gen. pikrías, fem. noun from pikrós (G4089), bitter. Bitterness (Act_8:23 where ”gall of bitterness” denotes extreme wickedness, highly offensive to God and all good men, likely to be hurtful and destructive to others, for which much suffering is reserved in the world to come for unbelievers [cf. Deu_32:32]). A ”root of bitterness” in Heb_12:15 means a wicked person whose life and behavior is now offensive to God and obnoxious to men (cf. Deu_29:17; Deu_32:32; Rev_8:11). Bitterness in the sense of bitter anger (Eph_4:31; Sept.: Jer_15:17); of bitter and reproachful language (Rom_3:14, quoted from Psa_10:7, bitterness of speech; see Sept.: Job_7:11).
Ant.: chará (G5479), joy, delight; agallíasis (G20), exultation, exuberant joy; euphrosúnē (G2167), good cheer, mirth, gladness of heart.