Sterizo

Jak 5:8 Var också ni tåliga och styrk (4741 Sterizo) era hjärtan, ty Herrens ankomst är nära.

Ordet styrk är sterizo [G4741] på grekiska och betyder också att göra fast, bekräfta, stadfästa och att vända sig i en speciell riktning. I vilken riktning ska vi vända oss för att styrka?

2 Mos 15:2 HERREN är min starkhet och min lovsång, han blev min frälsning (Jeshua = Jesus). Han är min Gud, jag vill prisa honom, min faders Gud, jag vill upphöja honom.

Vi ska vända oss till Jesus Kristus. Den här sången sjöng Israels folk efter att Gud hade delat Röda havet och de hade gått rakt igenom. När Gud leder oss till omöjliga situationer gör han under och visar sin makt. Det var han som ledde folket den här vägen.

Gud visste om vilket omöjligt hinder som låg framför men han ämnade göra under. Han hade redan sin plan klar. Så är det för oss när vägen ser konstig eller omöjlig ut. Gud har alltid en väg framåt. Inget kan hindra Guds plan i våra liv när vi vill tillhöra och följa Jesus.

Sterizo kommer från histemi som bland annat betyder att stå, stå fast, fortsätta eller förbund. Om vi gräver lite till kommer vi till roten till histemi som är stauros och det är ordet för kors.

Här har vi svaret på var vi kan hämta styrka. Det är vid korset, där vi får ta emot Guds nåd på grund av att Jesus gav sitt liv för oss. Vi ska alltså vara vända till Jesus och korset, där vi får nåd och hämtar kraft och styrka.

Hebr 13:9 Låt er inte föras bort av alla slags främmande läror. Ty det är gott att bli styrkt i sitt hjärta genom nåd och inte genom föreskrifter om mat. Dessa har inte varit till någon nytta för dem som har befattat sig med sådana.

Definitionen på nåd är oförtjänt gåva och Guds (oförtjänta) kraft för att göra Guds vilja.

Att låta sig föras bort av främmande läror är att avfalla. Ordet för avfall är apostasia och det betyder också uppror. Det är sammansatt av apo som betyder att gå bort ifrån, separera eller skilja sig ifrån och histemi (se ovan).

Att avfalla är alltså detsamma som att ”gå bort och skilja sig från korset” och det kan också definieras att gå bort från en känd sanning. Det är att vara bortvänd från korset. Därför saknas kraft för att göra Guds vilja och att orka tjäna.

De kyrkor som försöker ta bort det stötande med korset eller förvränga korsets budskap är därför kraftlösa och andligt avfallna församlingar.

Det vanligaste ordet för synd på hebreiska är chattah. Om man sätter samman de fyra hebreiska bokstäverna [chet, tet, alef, tav] och tar deras betydelse får man fram: ”att bli separerad/skild av ormen från offret på korset”.

Vänd dig till korset och stanna där och låt Jesus styrka dig genom sin stora nåd. Han vill fylla dig med den helige Andes kraft.