Grekiska ordet för krona som har sin rot i ordet STEPHO som betyder att omsluta, att vrida, eller att tvinna.

En krona ELLER KRANS var på Jesu tid någonting som vreds ihop för att sättas på huvudet. Den kunde bestå av olika material som Ek och Fikonträd eller några växter eller blommor.

Idag får segraren i OS en medalj men förr så fick man en krona av Olivträd eller Ek. Denna krona eller krans var då oerhört värdefullt och eftertraktat bland de tävlande.

Paulus använder sig av detta tankesätt när han skriver till Korintierna.

1Kor 9:24 I vet ju, att fastän de som löpa på tävlingsbanan allasammans löpa, så vinner allenast en segerlönen. Löp såsom denne, för att I må vinna lönen. 25 Men alla som vilja deltaga i en sådan tävlan pålägga sig återhållsamhet i alla stycken: dessa för att vinna en förgänglig segerkrans (4735 Stephanos) men vi för att vinna en oförgänglig.

Vår tro är alltså ingen lek utan man måste använda den för att nå det mål som är uppsatt. Och det är verkligen någonting att vinna det eviga livet. Det står klart i bibeln att vi skall arbeta aktivt på vår frälsning så det håller inte ända fram att inte använda sin tro i ett aktivt arbete för sanningen.

Fil 2:12 Därför, mina älskade, såsom I alltid förut har varit lydiga, så mån I också nu med fruktan och bävan arbeta på er frälsning, och det inte allenast såsom I gjorden, då jag var närvarande, utan ännu mycket mer nu, då jag är frånvarande. 13 Ty Gud är den som verkar i er både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske.

Gud kommer alltså inte att lägga in sin kraft och verka i oss om vi inte lyder honom, Om vi tar och  lägger oss på sofflocket och struntar i att arbeta på vår frälsning så kommer alltså ingenting att hända i våra liv. Därför kan vi också förstå att frälsningen som vi får ta emot av bara nåd är en ny väg för oss att vandra på dagligen.

4735 Stephanos som symboliserar alltså vår frälsning och vi måste ta den på högsta allvar för det är någonting mycket värdefullt som vi skall vaka över så att vi inte förlorar den.

Upp 3:10 Eftersom du har tagit vara på mitt bud om ståndaktighet (Lydnaden) skall ock jag ta vara på dig och frälsa dig ut ur den prövningens stund som skall komma över hela världen, för att sätta jordens inbyggare på prov.(De som inte lyder) 11 Jag kommer snart håll fast det du har, så att ingen tar din krona.(Stephanos) 12 Den som vinner seger, honom skall jag göra till en pelare i min Guds tempel, och han skall aldrig mer lämna det; och jag skall skriva på honom min Guds namn och namnet på min Guds stad, det nya Jerusalem, som kommer ned från himmelen, från min Gud, så ock mitt eget nya namn.

Av Uppenbarelseboken kan vi förstå att Stephanos är den troendes segerlön. Den som vinner seger han skall få ….

Vi måste alltså springa i tävlingen inför domarens ögon och skall vi kunna vinna priset så måste vi följa tävlingens regler. Varje löpare i ett kortdistanslopp har sin egen bana att springa på och springer du in på en annan bana så blir du diskad.

2 Tim 2:4 Ingen som tjänar i krig låter sig insnärjas i näringsomsorger, ty han vill vara den till behag, som har tagit honom i sin sold. 5 Likaså, om någon deltar i en tävlingskamp så vinner han inte segerkransen (Stephanos) ifall han inte kämpar efter stadgad ordning.

2 Tim 4:7 Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat mitt lopp, jag har bevarat tron. 8 Nu ligger rättfärdighetens segerkrans (Stephanos) tillreds åt mig, och Herren, den rättfärdige domaren, skall ge den åt mig på ”den dagen” och inte åt mig allenast, utan åt alla som har älskat hans tillkommelse.

Här kan vi se att rättfärdighetens segerkrans handlar om ”frikännande från dom” för att den ges av domaren själv till alla som älskat Jesu tillkommelse och de kommer att få ta emot segerlönen på ”den dagen”

Vi skall alltså vara vår konung trogen ända tills han kommer för att få segerlönen.

Upp 2:10 Frukta inte för det som du skall få lida. Se, djävulen skall kasta somliga av er i fängelse, för att I skall sättas på prov; och I ska få utstå bedrövelse i tio dagar. Var trogen intill döden, så skall jag ge dig livets (Zoe) krona (Stephanos) 11 Den som har öra, han höre vad Anden säger till församlingarna. Den som vinner seger, han skall förvisso inte lida någon skada av den andra döden.

Jak 1:12 Salig är den man som är ståndaktig i frestelsen ty när han har bestått sitt prov, skall han få livets (Zoe) krona (Stephanos) vilken Gud har lovat åt dem som älska (Agape) honom.

Och Agape har vi ju tagit upp i våra bibelstudier flera gånger och det innebär att vi vandrar innanför konungens uppsatta gränser. Med andra ord i lydnad till honom och hans ord. Så Agape blir då synonymt med att följa domarens regler (2 tim 2:4)

En krona eller krans var också en bild på politisk auktoritet och makt. De Romerska kejsarna och deras familj och deras styresmän och präster hade alltid en krona eller krans på sig vid speciella tillfällen.

Att håna Jesus och sätta en törnekrona på hans huvud var därför ett sätt att förlöjliga honom på. Men Gud lät det ske för att det skulle bli en underbar bild. Hela Jordens konung ödmjukade sig och lät sig själv gå in under hela denna skapelse för att med sitt blod friköpa den. Förlossningen genom blodet gäller inte bara människan utan också hela skapelsen. (Mt 27:28-29)

Rom 8:18 Ty jag håller före att denna tidens lidanden intet betyda, i jämförelse med den härlighet som kommer att uppenbaras på oss. 19 Ty skapelsens trängtan sträcker sig efter Guds barns uppenbarelse. 20 Skapelsen har ju blivit lagd under förgängligheten, icke av eget val, utan för dens skull, som lade den därunder; dock så, att en förhoppning skulle finnas, 21 att också skapelsen en gång skall bliva frigjord ifrån sin träldom under förgängelsen och komma till den frihet som tillhör Guds barns härlighet.
22 Vi veta ju att ännu i denna stund hela skapelsen samfällt suckar och våndas.
23 Och inte den allenast; också vi själva, som har fått Anden såsom förstlingsgåva också vi sucka inom oss och bida efter barnaskapet, vår kropps förlossning.

Det är en härlighets krona som vi får ta emot en dag.

1Pe 5:4 Då skall I när Överherden uppenbaras, undfå härlighetens oförvissneliga segerkrans (Stephanos)

När den dagen är inne så kommer vår frälsare själv att vara vår krona eller krans. Men bara om vi fortsätter att löpa enligt reglerna (Agape)

Jes 28:5 På den tiden skall HERREN Sebaot bli en härlig krona och en strålande krans för kvarlevan av sitt folk

Jes 62:3 Så skall du vara en härlig krona i HERRENS hand, en konungslig huvudbindel i din Guds hand.

Tyvärr är det så att många kommer att förlora sin krona. De falska profeterna kommer att säga att det går att tävla med andra regler än de uppsatta. Men domaren ser allting och kommer att diska de som överträder reglerna.

Här är ordet 4735 i min Wordstudy:

G4735

στέφανος
stéphanos; gen. stephánou, masc. noun. Crown. In Class. Gr., not used of the kingly crown but of the crown of victory in games, of civic worth, military valor, nuptial joy, festival gladness. Woven of oak, ivy, myrtle, olive leaves or flowers. Used as a wreath or garland.
(I) As the emblem of royal dignity (Rev_6:2; Rev_12:1; Rev_14:14). Ascribed to saints in heaven, elsewhere called kings (Rev_4:4, Rev_4:10). Of the crown of thorns set upon Christ in derision as King of the Jews (Mat_27:29; Mar_15:17; Joh_19:2, Joh_19:5).
(II) As the prize conferred on victors in public games and elsewhere, a wreath (1Co_9:25). Figuratively as a symbol of the reward of eternal life (2Ti_4:8; Jas_1:12; 1Pe_5:4; Rev_2:10; Rev_3:11).
(III) Figuratively, an ornament, honor, glory, that in which one may glory (Php_4:1; 1Th_2:19; Sept.: Pro_12:4; Pro_16:31; Pro_17:6).
(IV) The popular doctrine that the five crowns mentioned in the NT (1Co_9:25, ”incorruptible crown”; 1Th_2:19, ”crown of joy”; 2Ti_4:8, ”crown of righteousness”; Jas_1:12, ”crown of life”; 1Pe_5:4, ”crown of glory”) refer to five separate rewards which believers may earn is a gross misinterpretation of Scripture and fraught with theological problems. First of all, the figure of the crown in 1Th_2:19 is quite different than that in view in the other passages. Here Paul has in mind the custom of cities preparing wreaths of various material (olive, ivy, oak, beaten gold) in anticipation of the arrival of high ranking dignitaries. These wreaths were either worn on the body and clothing or strewn about the streets. They were emblems of joy and expressions of devotion given by the people to the visiting official. As such, the Thessalonian converts are analogous to these wreaths and represent not what Christ will give to Paul but what Paul will offer to Christ in joyous tribute to Him at His return. Secondly, the crowns of life and righteousness are promised respectively to those who love Christ and His appearing. Such persons are not a special class of believers, but represent all true Christians. The expression ”those who love him” is just another and descriptive name for believers commonly used in Scripture (Rom_8:28; 1Co_2:9; 1Pe_1:7-8; Sept.: Exo_20:6; Psa_97:10; Psa_145:20). The expression ”those who love His appearing” serves to distinguish the saved from the unsaved (Heb_9:28, ”He shall appear a second time for salvation, apart from sin, for those who eagerly await Him” [a.t.]). Thirdly, the various designations of the crown as consisting of righteousness, life, and glory are simply intended to highlight different facets of the same thing. To make these separate items introduces an unnecessary complexity to the matter and creates confusion. This is not to deny the biblical teaching of rewards but only to say that these passages do not touch upon that issue.
Deriv.: stephanóō (G4737), to crown.
Syn.: diádēma (G1238), diadem, a white linen encircling the brow to indicate the assumption of royal dignity; misthós (G3408), reward, wages; timḗ (G5092), honor; antapódosis (G469), reward.