Kratos är ett ord som beskriver en regerande auktorativ kraft.

En kung har kratos han har en auktoritet att regera över dem han är satt över. Han styr med makt och utövar sin auktoritet genom kratos, eller sin makt att regera. Vår himmelske fader har all kratos. Hos honom finns all kraft och styrka och makt, men av någon anledning så har Satan fått en del begränsad auktoritet att ha kratos på jorden.

Du kan se bla i Jobs bok hur Satan bara får göra vad Gud ger honom auktoritet och Kratos att göra. Men Jesus kom till oss för att förstöra Satans regeringsmakt han som har makten över döden.

Heb 2:14 Eftersom nu barnen hade fått del av kött och blod, fick han på liknande sätt del av kött och blod, för att han genom sin död skulle göra den maktlös som hade döden i sitt våld (KRATOS) det vill säga djävulen, 15 och befria alla dem som av fruktan för döden hade levt i slaveri hela sitt liv.

Jesus har nu nycklarna (auktoritet) till döden och dödsriket.

Upp 1:17 När jag såg honom, föll jag ner som död för hans fötter, och han lade sin högra hand på mig och sade: Var inte förskräckt. Jag är den förste och den siste 18 och den levande. Jag var död, och se jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och helvetet.

Och befrielsen kommer genom att vi underordnar oss Jesu ”kratos” nu. Sanningen skall göra oss fria. Detta gör att Jesus inte bara är vår älskade frälsare utan att han är Herre och konung över hela våra liv. En dag så kommer han för att upprätta sitt kratos (himmelriket) på jorden så det är nog bäst att vi lär känna Jesus som konung och Herre redan nu och underordna sig hans lära. (det är Agape >> eller att göra Guds vilja)

Upp 5:1 Och jag såg i högra handen på honom som satt på tronen en bokrulle med skrift både på insidan och utsidan, förseglad med sju sigill. 2 Och jag såg en väldig ängel som ropade med hög röst: ”Vem är värdig att öppna bokrullen och bryta dess sigill?” 3 Men ingen i himlen eller på jorden eller under jorden kunde öppna bokrullen eller se in i den. 4 Och jag grät bittert över att det inte fanns någon som var värdig att öppna bokrullen eller se in i den. 5 Men en av de äldste sade till mig: Gråt inte! Se, lejonet av Juda stam, Davids rotskott, har segrat, och han kan öppna bokrullen och bryta dess sju sigill.”

Upp 5:12 Och de sade med hög röst: Lammet, som blev slaktat, är värdigt att ta emot makten, rikedomen och visheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen. 13 Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet, ja, allt som finns i dem hörde jag säga: Honom som sitter på tronen, honom och Lammet, tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten (KRATOS) i evigheternas evigheter.14 Och de fyra väsendena sade: ”Amen”. Och de äldste föll ner och tillbad.