Ordet betyder ”NYTT” men det betyder inte ”NYTT” som om det inte har existerat förut. Utan man skulle kunna säga att KAINOS betyder ”KVALITATIVT NYTT” Därför ligger det upprättelse från något till det bättre i ordet ligger en förnyelse eller renovering till det bättre.

Om du tex tar en gammal sliten stol slipar av färgen målar om stolen och ger den en ny klädsel så har du ju fått en ”NY” stol. Men inte en annan stol det är samma gamla stol fast i ett mycket bättre skick. (KAINOS)

Det finns ett Grekiskt ord som talar om för oss när det är frågan om en helt ny stol och det är ordet NEOS. Det här med Kainos är viktigt för oss att veta om för Jesus använder det på Nya Testamentet. Så Nya förbundet är inte ett nytt förbund utan ett gammalt som har gjorts ”KAINOS” (kvalitativt nytt)

Luk 22:20 På samma sätt tog han bägaren efter måltiden och sade: Denna bägare är det nya (KAINOS)förbundet i mitt blod, som utgjuts för er.

Jesus kom alltså som en medlare för att upprätta ett ”Nytt förbund” (Kainos) och inte ett (Neos) Om det hade varit ett ”Neos” förbund så hade det aldrig tidigare existerat – Men nu tar Jesus det gamla förbundet (som ingen kunde hålla) och gör det ”Kainos”. Det som i GT bara var en skugga av vad som skulle komma i Jesus Kristus – lägger nu Jesus till det gamla för att göra det fullkomligt nämligen offret av honom själv som det fullkomliga offret en gång för alla.

Heb 9:11 Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen,12 gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning.13 Om nu redan blod av bockar och tjurar och askan från en kviga, stänkt på de orena, helgar till yttre renhet,14 hur mycket mer skall då inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar, så att vi tjänar den levande Guden. Ty Kristus har genom den evige Ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud.15 Därför är Kristus medlare för ett nytt (KAINOS) förbund, för att de kallade skulle få det utlovade eviga arvet, sedan han genom sin död (BLODET) hade friköpt oss från överträdelserna under det första förbundet.16 Där det finns ett testamente, måste det tillkännages att den som har upprättat det är död. 17 Först när han dör blir testamentet giltigt. Det träder inte i kraft så länge han lever.18 Därför har inte heller det första förbundet instiftats utan blod. (DÖD)

Blod är synonymt med Död i Hebreiskt tankesätt – Så låt oss titta på 3 Mos 17 så skall vi se på hur DHA profeterar om Kristi blod.

Lev 17:11 Ty allt kötts själ är i blodet, och jag har givit (5424 Nathan = Fri gåva) er det till altaret till att bringa försoning (Full betalning) för era själar (Liv) ty blodet är det som bringar försoning, genom själen som är däri.

Lev 17:11 For3588 the life5315 of the flesh1320 is in the blood:1818 and I589 have given5414 it to you upon5921 the altar4196 to make an atonement3722 for5921 your souls:5315 for3588 it1931 is the blood1818 that maketh an atonement3722 for the soul.5315

Här skall vi inte gå ifrån den teologiska undervisningen om ordet Kainos men jag vill ändå bara visa vad ordet Nathan kan betyda enligt strongs så vi förstår att verserna här visar på Golgata.

5414 Nathan = En fri gåva + Ropat ut + Hämnats + Ge sig till Gud. Då kan jag bara inte hålla bort det här bibelordet för jag förstår att Paulus har det hebreiska ordet Nathan i åtanke.

EF 2:8 Ty av nåden är ni frälsta genom tron, inte av er själva, Guds gåva är det,

Tillbaka till Kainos , Så när du kommer till tro och blir född på nytt så är du ju en ny skapelse säger bibeln – med andra ord du är ju fortfarande du men i dig finns nu en upprättad människa i Kristus Jesus.

2Kor 5:14 Ty Kristi kärlek (AGAPE) driver oss, eftersom vi är övertygade om att en har dött i allas ställe, och därför har alla dött. 15 Och han dog för alla, för att de som lever inte längre skall leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem. 16 Därför känner vi inte längre någon på ett ytligt sätt. Även om vi lärt känna Kristus på ett ytligt sätt, känner vi honom inte längre så.17 Alltså, om någon är i Kristus är han en ny (KAINOS) skapelse. Det gamla är förbi, se, det nya (KAINOS) har kommit. 18 Allt kommer från Gud, som har försonat oss med sig själv genom Kristus och gett oss försoningens tjänst.

 (Det här bekräftar bara parentesen ovan i 3 Mos 17 om blodet) Det som har blivit ”NYTT” i ditt liv är följande.

Kristi blod renar dig nu från all synd. Försoningen ger dig ett ”värde” inför Gud och Gud handlar med dig som om du aldrig någonsin syndat. Sist men inte minst så har du fått en helt ny kraft att tjäna Gud och tillbe honom i som du inte kunde ta emot förut. (NÅDEN) När uppståndelsekraften kommer in och verkar i ditt liv kallas den för NÅD

Joh 1:14 Och Ordet blev kött och bodde bland oss, och vi såg hans härlighet, en härlighet som den Enfödde har av Fadern, och han var full av nåd och sanning. 15 Johannes vittnar om honom och ropar: ”Det var om honom jag sade: Han som kommer efter mig är före mig, eftersom han var före mig.”16 Av hans fullhet har vi alla fått, nåd och åter nåd. 17 Ty lagen gavs genom Mose, nåden och sanningen kom genom Jesus Kristus.

Word study:

G2537

καινός
kainós; fem. kainē̄́, neut. kainón, adj. New. Qualitatively new, as contrasted with néos (G3501), temporally new. Contextual meanings:
(I) Newly made, not impaired by time or use, as askoí (G779), skins used as containers (Mat_9:17; Mar_2:22; Luk_5:38; Sept.: Jos_9:13), mnēmeíon (G3419), grave, sepulcher (Mat_27:60; Joh_19:41), himátion (G2440), garment (Luk_5:36; Sept.: 1Ki_11:29 ff.). Also Mat_13:52, in the pl., ”treasures new and old” (a.t.). In Mar_2:21, the word ”new” occurs twice, but it is two different words in Gr., the first being ágnaphos (G46), one that has not been washed and properly shrunk. The second ”new” is kainós in the neut., tó kainón, which means another patch but derived from a cloth that has been washed and shrunk. Therefore it will not shrink when used as a patch and thus tear the garment. It makes no difference from where this patch is taken as long as the patch itself can provide proper replacement for that part of the garment which has been worn or somehow needs replacement. A new patch is needed, but that patch must be of shrunken cloth. Thus it is qualitatively different from just any new (néos) piece of cloth that has not been shrunk. See Luk_5:36.
(II) New, i.e., current or not before known, newly introduced. Of doctrine: didachḗ (G1322), the content of teaching (Mar_1:27; Act_17:19); entolḗ (G1785), commandment, precept (Joh_13:34; 1Jn_2:7-8; 2Jn_1:5); ónoma (G3686), name (Rev_2:17; Rev_3:12; Sept.: Isa_62:2). In the comparative degree in Act_17:21, ”to tell or to hear some new thing,” meaning something that was not introduced until that time and thus different. In the sense _of other, i.e., foreign or different from their own mother tongues (Mar_16:17). Nevertheless, they were languages, equal to dialects, spoken by other groups of people (see Act_2:6, Act_2:8).
(III) New as opposed to old or former and hence also implying better because different, as kainḗ diathḗkē ([G1242] testament), meaning a new testament which is better than the old. See diathḗkē (G1242) (Mat_26:28; Mar_14:24; Luk_22:20; 1Co_11:25; 2Co_3:6; Heb_8:8, Heb_8:13; Heb_9:15; Sept.: Jer_31:31). ”A new song” means a nobler, loftier strain (Rev_5:9; Rev_14:3; Sept.: Psa_33:3; Psa_40:3; Isa_42:10). ”New heavens and a new earth” (2Pe_3:13; Rev_21:1; Sept.: Isa_65:17; Isa_66:22) refers to heaven and earth which have been renewed, and, therefore, made superior, more splendid; as also the ”new Jerusalem” (Rev_3:12; Rev_21:2); ”I make all things new” or nobler (Rev_21:5). Metaphorically speaking of Christians who are renewed and changed from evil to good by the Spirit of God (2Co_5:17; Gal_6:15; Eph_4:24); a new heart, a transformed, saved heart (Sept.: Eze_18:31; Eze_36:26).
Deriv.: egkaínia (G1456), dedication; kainótēs (G2538), newness.
Syn.: prósphatos (G4372), occurring in the immediate past, recent; ágnaphos (G46), new, unshrunken.
Ant.: palaiós (G3820), old, that which has been around for a long time but not necessarily from the beginning as the word archaíos (G744) would imply, as being original.