Ordet martyr betyder inte bara en som ger sitt liv för en tro utan något mer.

Det betyder nästan varf ordet för rättfärdighet i bibeln innebär, det betyder att jag får bevis som räcker för en solklar överbevisning till ett frikännande i en rättegång. Alltså när bibeln talar om Gud innebär det domaren över alla, alltså den som alla människor är skapade av och som alla människor förr eller senare kommer att ställas till svars inför >>

Det finns bara 2 ställningar inför honom. Antingen rättfärdighet (Frikännande) eller orättfärdighet (Fördömelse) och en sak är säker nämligen den att Satan vet precis vart du står här.

Joh 3:31 Den som kommer ovanifrån är över alla. Den som kommer från jorden är av jorden, och av jorden talar han. Den som kommer från himlen är över alla. 32 Vad han har sett och hört vittnar (3140 MARTUREO) han om, och hans vittnesbörd (3141 MARTURIA) tar ingen emot. 33 Den som har tagit emot hans vittnesbörd (3141 MARTURIA) har bekräftat (ETT SIGILL ELLER STÄMPEL) att Gud (DOMAREN) är sann. 34 Den som Gud (DOMAREN) har sänt talar Guds ord. Gud ger honom sin Ande utan att mäta. 35 Fadern älskar Sonen, och allt har han lagt i hans hand. (DOMEN) 36 Den som tror på (EIS) Sonen har evigt liv.(FRIKÄNNANDE DOM) Den som inte lyder Sonen skall inte se livet, (FRIKÄNNANDE) utan Guds (DOMARENS) vrede blir kvar över honom. (FÄLLANDE DOM – FÖRDÖMELSEN)

Intressant är här att Johannes fortsätter i sina brev att förklara detta

1Joh 5:10 Den som tror på (EIS) Guds Son har vittnesbördet (3141 MARTURIA) inom sig. Den som inte tror på Gud (DOMAREN) gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på vittnesbördet (3141 MARTURIA) som Gud (DOMAREN) har givit om sin Son.11 Och detta är vittnesbördet: Gud (DOMAREN) har skänkt oss evigt liv (FRIKÄNNANDE) och det livet (FRIKÄNNANDET) är i hans Son. 12 Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet.13 Detta skriver jag till er för att ni skall veta (EIDO) att ni har evigt liv (FRIKÄNNANDE) ni som tror på Guds Sons namn.

  • Den som tror på vittnesbördet (Martyria) har en stämpel eller ett sigill i sig (Joh 3:33)
  • Ni skall veta det igenom intuition i ert inre (EIDO) att ni är frikända och har livet (1 Joh 5:12)

Ordet EIDO kan man säga betyder att en teori blir till en verklighet, man kan lägga fram en massa teorier om Gud genom mänsklig visdom men på det sättet lär man aldrig känna Gud.

Evangeliet handlar alltså om att vi kan gå ifrån en ställning av att vara under Guds vrede eller att Guds vrede tas bort och vi förklaras som frikända inför Gud. Och det är precis det Evangeliet handlar om en rättfärdighet ifrån Gud, ett vittnesbörd om Jesus Kristus och hans död och uppståndelse.

Rom 1:16 Jag skäms inte för evangelium. Det är en Guds kraft som frälser var och en som tror, först juden och sedan greken.17 Rättfärdighet (FRIKÄNNANDE) från Gud (DOMAREN) uppenbaras i evangelium, av tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall leva av tro. 18 Guds (DOMARENS) vrede (FÄLLANDE DOM) uppenbaras från himlen över all ogudaktighet och orättfärdighet hos människor som i orättfärdighet undertrycker sanningen.

Låt oss nu se när Paulus kommer till Korint. Guds hemlighet är att han har frikänt alla människor igenom Jesu Kristi död på korset. Det handlar alltså mer om Juridik än om kraft egentligen. Det är just det här människan inte vill ta emot för hon vill lägga sin visdom och sin kraft till för att få ära (Synden i oss vill det)

1 Kor 2:1 När jag kom till er, bröder, var det inte med stor vältalighet eller hög visdom som jag predikade Guds hemlighet för er. 2 Jag hade nämligen bestämt mig för, när jag var hos er, att inte veta av något annat än Jesus Kristus och honom som korsfäst. 3 Svag, rädd och mycket orolig kom jag till er. 4 Och mitt tal och min predikan bestod inte i ord som skulle övertyga genom mänsklig visdom utan genom en bevisning i Ande och kraft. 5 Vi ville inte att er tro (PISTIS – ÖVERBEVISNING) skulle bygga på människors visdom utan på Guds kraft. 6 Vishet förkunnar vi emellertid bland de fullkomliga, en vishet som inte tillhör den här världen eller den här världens härskare, som går mot sin undergång. 7 Nej, vi förkunnar Guds hemliga vishet, den vishet som är fördold och som Gud från evighet har bestämt att bli till härlighet för oss. 8 Denna vishet har ingen av den här världens härskare känt om de hade känt den, skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre. 9 Men vi känner som Skriften säger, vad ögat inte har sett (EIDO) och örat inte hört och människohjärtat inte kunnat ana, vad Gud har berett åt dem som älskar honom. 10 Ty för oss har Gud uppenbarat det genom sin Ande. Anden utforskar allt, också djupen i Gud. 11 Vem vet (1492 EIDO) vad som finns i människan utom människans egen ande? Så vet (1492 EIDO) heller ingen vad som är i Gud utom Guds Ande. 12 Men vi har inte fått världens ande, utan den Ande som är från Gud, för att vi skall veta (1492 EIDO) vad vi har fått av Gud. 13 Detta förkunnar vi också, inte med ord som mänsklig visdom lär utan med ord som Anden lär, när vi återger andliga ting med andliga ord. 14 En oandlig människa tar inte emot det som tillhör Guds Ande. Det är dårskap för henne, och hon kan inte förstå det, eftersom det måste bedömas på ett andligt sätt.

  • Guds hemlighet (Det fördolda) (V1)
  • Rättfärdigheten från Gud som är gömt i evangeliet (Rom 1:17)
  • Det är Jesus Kristus och honom som korsfäst (V 2)

Man kan tydligen göra det på två sätt nämligen med mänsklig visdom och kraft men det leder inte till den överbevisning som ställer folk på klippan nämligen Ande och Kraft (V4) eller Guds Kraft (V5)

Mänsklig visdom och mänsklig kraft är ju någonting som syns för ögat, därför är det så viktigt att ha olika häftiga visions – videos och motivationstal idag. Den som talar skall se riktigt frimodig och stark och framgångsrik ut också för att riktigt kunna övertyga de andra att det här är rätt väg. Kolla in den här videon med Paul Scanlon så får du ni se vad jag menar.

Men Paulus säger att det som har någon betydelse är att få något uppenbarat för oss som det mänskliga ögat och örat inte kan se alls. Nämligen en kunskap om Gud och vad han redan har berett åt oss och som bara kan förstås igenom Anden och överbevisas genom Guds Kraft.

Och för att kunna förmedla denna kraft så var han inte stark i sig själv inte heller berömde han sig av någonting yttre utan precis tvärtom. Och det är detta som är en fullkomlig dårskap för den starka själiska människan och hon kan inte ta emot detta.

Herren sa till Paulus att den här kraften att kunna överbevisa människor kommer att öka i hans liv om han förblir så svag och obetydlig i sig själv som möjligt.

2 Kor 12:6 Om jag ville berömma mig, skulle jag ändå inte vara en dåre, jag skulle ju bara säga sanningen. Men jag avstår, för att ingen skall tänka högre om mig än man gör, när man ser och hör mig. 7 Och för att jag inte skall bli högmodig på grund av dessa utomordentligt höga uppenbarelser, har jag fått en törntagg i köttet, en Satans ängel, som slår mig i ansiktet, för att jag inte skall förhäva mig. 8 Tre gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig, 9 men han svarade mig: ”Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet.” Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet, för att Kristi kraft skall vila över mig. 10 Så gläder jag mig över svaghet, misshandel och nöd, över förföljelser och ångest, eftersom det sker för Kristus. Ty när jag är svag, då är jag stark.

Det här bibelordet passar in på många församlingar idag

Mat 22:29 Jesus svarade och sade till dem: ”I faren vilse, ty I förstån icke skrifterna, ej heller Guds kraft.