2343 Thesaurizo = Att lagra upp i förråd

Först kan vi säga att allting vi gör och säger är konsekvenser av vad vi tänker och vad vi lagrar i hjärtat kommer att komma ut genom munnen sa Jesus. Antingen så har vi i vårt hjärta ett gott förråd eller så har vi ett ont förråd – Det är därför det står i bibeln att Gud ser till hjärtat. För det är vad som finns i hjärtats förrådshus som kommer att reflektera vad vi är och vad vi gör.

Jer 17:10 Jag, HERREN, utforskar hjärtat och prövar njurarna för att ge åt var och en efter hans vägar (tankesätt och handling) efter hans gärningars frukt.

Jer 32:19 Du är stor i råd och mäktig i gärningar. Dina ögon vakar över människornas alla vägar (tankesätt och handling) så att du ger åt var och en efter hans vägar efter frukten av hans gärningar.

De här verserna talar om för oss att Gud inte bara ser vad vi gör för gärningar han ser och känner också motiven bakom. Thesaurizo är det grekiska ordet för någonting som är lagrat, det används ofta tillsammans med roten till ordet Thesauros som betyder skattkammare eller förrådshus. I klassisk grekiska så är ordets betydelse en skatt.

Genom vårt liv så är det mycket lätt att samla på sig massor av prylar och fina grejer men om dessa tar bort vårt fokus från den verkliga skatten Jesus så är det faktiskt avgudadyrkan. Då behöver vi få ett nytt möte med Gud och ett nytt fokus på Jesus.

Avfalls tiderna i Israel kom faktiskt när man var som mest välsignat materiellt

Mat 6:19 Samla (2343 Thesaurizo) inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl. 20 Samla (2343 Thesaurizo) er skatter i himlen (i Gud) där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl. 21 Ty där din skatt (Thesauros) är där kommer också ditt hjärta att vara.

Varenda en av oss som har en ”kista i himlen” hur står det till med din kista? Paulus talar om byggnadsmaterial av guld silver och ädla stenar. David Wilkerson sa att t.o.m guldet på jorden kommer att förlora sitt värde – Men inte det guld som kommer från Gud.

1 Tim 6:17 Uppmana dem som är rika i den här världen att inte vara högmodiga eller sätta sitt hopp till något så osäkert som rikedom, utan till Gud som rikligt ger oss allt att njuta av.18 Uppmana dem att göra gott, att vara rika på goda gärningar, att vara generösa och dela med sig19 och samla åt sig en skatt som är en god grund för den kommande tidsåldern, så att de vinner det verkliga livet.

Ordet Thesaurizo står i en ständigt pågående form (Presens tense) Så saker läggs in i förråd hela tiden oavsett om vi är medvetna om det eller inte. Vårt handlande idag bestämmer alltså vår framtid. Det finns de som inte lagrar goda saker i sin skattkista utan dåliga saker.

Rom 2:5 Genom ditt hårda och obotfärdiga hjärta samlar du på dig vrede (Orgé) till vredens (Orgé) dag, när Guds rättfärdiga dom uppenbaras. 6 Han skall ge var och en efter hans gärningar: 7 evigt liv åt dem som uthålligt gör det goda och söker härlighet, ära och odödlighet, 8 men vrede och dom (Thumos + Orgé) åt dem som söker sitt eget och inte lyder sanningen utan orättfärdigheten.

Thumos = Vredsutbrott och Orgé = Evig vrede

Den enda vägen till frälsning är ”omvändelse” och ”bättring” pågående form för att kunna byta ut det onda som är samlat i ”Kistan” för att Gud skall kunna placera det goda i ”Kistan” ”Kistan” är ju egentligen vårt hjärtas förrådshus Vi skall se på hur allvarligt Gud ser på detta.

Mat 16:26 Ty vad hjälper det en människa, om hon vinner hela världen men tar skada till sin själ? Eller vad kan en människa ge i utbyte mot sin själ? 27 Människosonen skall komma i sin Faders härlighet med sina änglar, och då skall han löna var och en efter hans gärningar.

Med andra ord vad tjänar det till om du har hela världen i din ”Kista” men inte har Jesus som Herre i ditt hjärta. (Sanningen) Eller domen som nu kommer som det står skrivet i 2 Tess 2 – Gud kommer att döma oss för hur vi värderar det som vi får av honom genom Den Helige Ande (Sanningen)

2 Tess 2:9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen

Det här tycker jag beskriver ett hjärta som är fyllt av andra saker så att man inte har plats för sanningen. En kista som redan är fyllt av annat är ju full eller hur. Det här verserna beskriver 5 av Jungfrurna i Mt 25 – De som ej hade olja i sina lampor är ju redan fulla av någonting annat så man inte har plats för olja – eller hur? Och det man är full av är Världen och dess LJUS – Se Alazoneia – >>

Jer 9:23 Så säger HERREN: Den vise skall inte berömma sig av sin vishet, den starke inte av sin styrka och den rike inte av sin rikedom. 24 Den som vill berömma sig, han skall berömma sig av att han har insikt (Är upplyst genom instruktion) och känner (3045 Yadah) mig: Att jag är HERREN, som verkar med nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty däri har jag min glädje, säger HERREN.

Du kan sätta in ”ATT SKINA” där det står berömma sig Ordet 3045 Yadah är det Grekiska ordets motsvarighet Ginosko. Yadah + Ginosko står för en intim äktenskapsrelation mellan man och kvinna i ett äktenskapsförbund. Precis som det nya förbundet i Jesus Kristus mellan honom och hans brud.

Läs nu Jer 9: 23 – 24 En gång till i detta nya ljus så skall du få se att det är precis det här som Johannes försöker att förklara i sina brev som handlar om Antikrists ande som i den sista tiden (NU) skall försöka infiltrera församlingen för att ta över den.

Vers 23 Hänsyftar då till den styrka och den vishet som finns i världen – du måste förstå ordet ALAZONEIA – HÄR – För att få nyckeln till att förstå vad som nu händer.

Antikrists brud (Skökan) kommer att vara driven av detta. Men det ljuset (TO SHINE) är mörker.

Vers 24 Den som skall berömma sig (HEB: SKINA) han skall SKINA därav att han HAR INSIKT = Är upplyst genom instruktion. Och 3045 YADAH – HERREN. = Lever i ett intimt förhållande och känner HERREN i ett äktenskapsförbund med HONOM – Detta är KRISTI BRUD

Nu skall vi gå till 1 Johannes brevet och läsa om en uppdelning som Herren visade oss kommer att ske innan Jesus kommer tillbaka.

Antikrists Ande (ISTÄLLET FÖR KRISTUS) samlar till en KOPIA av KRISTUS och hans BRUD. Samtidigt så drar DHA folk till KRISTUS och blir HANS BRUD. Jag är rädd för att det är Antikrists Ande som nu regerar i de flesta ”Församlingsbyggen idag” och som David Wilkerson profeterade om? >> och >> Handlar det om att mänsklig visdom och kraft upphöjs istället för Guds? Vi kallar ju det vi gör för att Jesus Kristus gör det men hur ser Gud på detta? Om det inte är han vem är det då? Antikrist betyder iställer för Kristus.

Jämför nu det Johannes skriver skall ske med vad som är skrivet innan.

1Jo 2:26 Detta har jag skrivit till er med tanke på dem som försöker leda er vilse. 27 Vad er beträffar så förblir i er den smörjelse som ni har tagit emot av honom, och ni behöver inte någon som undervisar er, utan vad hans smörjelse lär er om allting är sanning och inte lögn. Förbli i honom, så som den har lärt er. 28 Ja, kära barn, förbli i honom, så att vi kan vara frimodiga när han uppenbarar sig och inte behöver stå där med skam inför honom när han kommer åter.

Här visas Jer 9:24 ATT SKINA genom INSTRUKTION = Andens Smörjelse (Oljan) = Det är SANNINGEN = Olja i lampan (Mt 25) Förbli i HONOM = Att förbli kvar i det äktenskapsförbund som är ingått med Jesus Kristus. (YADAH – GINOSKO)

Detta äktenskapsförbund kan du även se i ordet ECHAD – HÄR– (Lägg märke till den falska enhetssträvan som finns idag) Vi kan se i både 2 Tess 2 och i flera verser att man kommer att gå förlorad om man inte ger kärlek till sanningen RUM (Hjärtat)

Satans plan är att locka oss ut ur KRISTUS och om han lyckas blir vi bedragna som straff – Det som händer när vi blir bedragna är inte att vi plötsligt börjar att tillbe en staty eller nått annat. Nej det är att KRISTUS inte längre är vår drivkraft och vår innerliga gemenskap. Vi börjar tjäna honom och tillbe honom i vår egen kraft – det var därför jag skrev att du måste känna till ordet ALAZONEIA >> för att kunna förstå AVFALLET. Detta är KAINS VÄG (JUD BREV) – KAIN kommer från en Heb rot som betyder Grundlägga – Bygga upp – För egen vinning.

1Jo 4:1 Mina älskade, tro inte alla andar utan pröva andarna om de kommer från Gud. Ty många falska profeter har gått ut i världen. (se Alazoneia) 2 Så känner ni igen Guds Ande: varje ande, som bekänner att Jesus är Kristus, som kommit i köttet, han är från Gud, 3 och varje ande som inte bekänner Jesus, han är inte från Gud. Det är Antikrists ande, som ni har hört skulle komma och som redan nu är i världen. 4 Ni, kära barn, är från Gud och har besegrat dem, ty han som är i er är större än den som är i världen. 5 De är av världen och därför talar de vad som är av världen, och världen lyssnar till dem. 6 Vi tillhör Gud. Den som känner Gud lyssnar till oss, den som inte är av Gud lyssnar inte till oss. Det är så vi känner igen sanningens Ande och villfarelsens ande.

Gud här är Elohim gränsdragaren och världen här äer en bild på dessa utanför hans rike i orättfärdighet.

Förstår du de falska profeterna har gått ut från KRISTUS och IN I VÄRLDEN – De har förlorat nådekraften och rättfärdigheten och är nu drivna av ALAZONEIA = En frimodighet och kraft som är rotat i mitt eget liv. Det är dessa som vållar splittringar för de bygger med sin egen styrka och kraft och lär andra att göra på samma sätt. Man anordnar Ledarseminarier – Men det man lär ut är att du kan göra det i din egen kraft men med Jesu namn. Det är precis samma gäng som dyker upp i MT 7 + Jungfrurna utan olja i MT 25 det är samma folk som är ogräset i åkern i MT 13.

Mat 7:15 Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar. 16 På deras frukt skall ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar? 17 Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt. 18 Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. 19 Ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. 20 Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt. 21 Inte skall var och en som säger ’Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa! (ANOMIA = De avfallna i 2 Tess 2) 24 Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. 25 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan. 26 Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. 27 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman, och dess fall var stort.”

 När man läser detta så kan man få intrycket av att Laglöshetens Hemlighet är att SATAN också vill också ha en BRUD – Hans brud vill regera över jorden och ta Kristi Plats (Anti – Krist) och själv bli som GUD. Bibeln säger att Gud kommer att tillåta detta stora bedrägeri att komma som urskiljer OGRÄSET från VETET. Så kära vänner ”Förbli nu i honom” när stormen kommer – Det kommer att komma händelser som Gud tillåter för att ”Systemet skall komma” som urskiljer – Lyssna här >>

Word study:G2343

θησαυρίζω
thēsaurízō; fut. thēsaurísō, from thēsaurós (G2344), treasure. To lay, store or treasure up goods for future use (Mat_6:19-20; Luk_12:21; 1Co_16:2; 2Co_12:14; Sept.: 2Ki_20:17; Amo_3:10; Zec_9:3). Metaphorically, to treasure up wrath or future punishment (Rom_2:5; Jas_5:3 [cf. Jas_5:5]; Sept.: Pro_1:18). By implication, to keep in store, reserve, in the pass. with a dat. noun (2Pe_3:7).
Deriv.: apothēsaurízō (G597), to treasure away or lay up in store.
Syn.: títhēmi (G5087), to put, place, lay; bállō (G906), to put; sunathroízō (G4867), to gather together; sullégō (G4816), to gather together or up, collect; sunágō (G4863), to lead or collect together; kerdaínō (G2770), to gain; ploutízō (G4148), to make wealthy; ploutéō (G4147), to become wealthy; phulássō (G5442), to keep; tēréō (G5083), to reserve.
Ant.: ptōcheúō (G4433), to become poor.