529 – APANTESIS – ATT GÅ NÅGON TILL MÖTES SOM KOMMER

Det stora hoppet för alla troende är den dagen då vi ska möta Jesus på skyn. Det är då alla de som dött i tron på Jesus Kristus ska uppstå först och sedan ska de som lever ryckas upp honom till mötes. Det är alltså omöjligt att det skulle bli ett ”hemligt uppryckande” först eftersom det skulle innebära att troende skulle dö på jorden efter den dagen och när ska de i så fall uppstå? De döda i Kristus ska uppstå FÖRST.

Jesus kommer vid denna tidsålders slut och han säger själv flera gånger i Joh kap 6 att de döda ska uppstå på den YTTERSTA (= DEN SISTA) dagen. Den sista dagen av denna tidsålder är naturligtvis efter vedermödan då en ny tid bryter in! Marta sa om sin döde bror Lasarus att hon visste att han ska uppstå på den YTTERSTA (SISTA) dagen Joh 11:24. Jesus svarade att han ÄR uppståndelsen och livet! När han kommer tillbaka sker alltså uppståndelsen. Vi ska möta Jesus på skyarna eller bland molnen.

Det grekiska ordet för möta är 529 apantesis och betyder att gå någon till mötes som kommer till en.

Det betyder inte att dra bort eller att bli hämtad för att fara bort. Vi längtar till ”himlen” eller det ”himmelska”. Frågan är var det kommer att vara! I Uppenbarelseboken står det klart och tydligt att det himmelska Jerusalem kommer ner från himlen (Upp 21:2).

Likadant står det att ”Gud skall bo ibland människorna” då Guds tabernakel är där. (Upp 21:3). Himmel/himlen är där Gud är! Där Jesus är!

1Tess 4:15 Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst [parousia] skall alls inte komma före de insomnade. 1Tess 4:16 Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. 1Tess 4:17 Därefter skall vi som lever och är kvar [perileipo] ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta [529 apantesis] Herren i rymden (luften). Och så skall vi alltid vara hos (= tillsammans med) Herren. 1Tess 4:18 Trösta därför varandra med dessa ord.

Ett annat exempel där ordet 529 apantesis används: Apg 28:15 Bröderna där hade fått besked om oss, och de kom ända ut till Forum Appii och Tres Tabernae för att möta oss [apantesis]. Då Paulus fick se dem tackade han Gud och fick nytt mod. Paulus kom till Rom efter en strapatsfull resa.

När de troende fick veta att han hade anlänt gick de för att möta (ta emot) Paulus. De enda återstående verser där 529 apantesis används i NT är i Matt 25:1, 6. Där står det om de tio jungfrurna som gick ut för att möta/ta emot brudgummen. Ordet perileipo är också intressant här. Det betyder att överleva (igenom) en katastrof/nöd eller leva och vara kvar. Jämför detta med ordet ek (ex). Läs också om ordet paurosia som översätts ankomst eller tillkommelse.

/Elvor Ohlin