Heb 12:14 Sträva efter frid med alla och efter helgelse. Ty utan helgelse kommer ingen att se (3700 Optanomai) Herren.

Precis som i Joh 1:14 så är även ordet att SE inte vanliga ordet för att titta (Blepto) utan Gk 3700 Optanomai = Spiro Zodhiates/Att verkligen få förstå vad du ser.

Det betyder rätt och slätt att med öppna ögon skåda någonting som är fashinerande. Inget kan väl vara mer fashinerande än att få skåda Herrens ansikte

Om vi inte ser ljuset som strålar fram i Kristi ansikte så har vi ett täckelse för hjärtat säger Paulus. Så helgelse pekar mot överlåtelse och lydnad. Om vi gör det så kommer vi att få Andligt ljus.

Mat 5:8 Saliga är de renhjärtade, de skall se (3700 Optanomai) Gud.

Luk 3:3 Och han gick omkring i hela trakten vid Jordan och förkunnade omvändelsens dop till syndernas förlåtelse 4 så som det står skrivet i boken med profeten Jesajas ord: En röst ropar i öknen: Bana väg för Herren, gör stigarna raka för honom. 5 Alla dalar skall fyllas och alla berg och höjder sänkas. Krokiga stigar skall rätas och ojämna vägar jämnas. 6 Och alla människor skall se (3700 Optanomai) Guds frälsning.

Joh 11:40 Jesus sade till henne: ”Har jag inte sagt dig att om du tror (Lyder) skall du få se (3700 Optanomai) Guds härlighet?”

Joh 1:50 Jesus svarade honom: Därför att jag sade att jag såg dig under fikonträdet, tror du. Det som är större än detta skall du få se. (3700 Optanomai)

Joh 3:36 Den som tror på Sonen har evigt liv. Den som inte lyder (tror) Sonen skall inte se (3800 Optanomai) livet (Ljuset) utan Guds vrede blir kvar över honom.

Apg 2:17 Och det skall ske i de sista dagarna, säger Gud: Jag skall utgjuta av min Ande över allt kött. Era söner och era döttrar skall profetera era unga män skall se (3700 Optanomai) syner, och era gamla män skall ha drömmar. 18 Ja, över mina tjänare och tjänarinnor skall jag i de dagarna utgjuta av min Ande, och de skall profetera.

Så vi ser här att det grekiska ordet 3700 Optanomai betyder mer än att bara se med sina sinnen utan har mer att göra med att se med sitt hjärta och förstå.

Så här står det i Wordstudy

G3700

ὀπτάνομαι
optánomai and ὄπτομαι
óptomai; fut. ópsomai, aor. pass. ṓphthēn, aor. subjunctive ṓpsēsthe (Luk_13:28), pass. in Act_1:3 (1Ki_8:8), used to supply the aor. mid. and pass. and the future tenses for horáō (G3708), to see. To see, perceive with the eyes, to look at, trans. implying not only the mere act of seeing but also the actual perception of what one sees, thus differing from blépō (G991), to see, behold (Mat_24:30; Mat_26:64; Mat_28:7; Mar_16:7; Joh_16:17 [cf. Mat_5:8; Mar_13:26; Mar_14:62; Mar_16:7; Luk_3:6; Luk_17:22; Luk_21:27; Joh_1:50-51; Joh_16:16, Joh_16:19, Joh_16:22; Joh_19:37]; Act_20:25; Rom_15:21; Heb_12:14; Heb_13:23; 1Jn_3:2; Rev_22:4).
(I) To look upon, behold, contemplate, followed by eis (G1519), unto (Joh_19:37 from Zec_12:10; see Psa_8:4; Isa_17:8).
(A) In the form of an aor. pass., ṓphthē is used in a pass. sense meaning to be seen, appear (Mat_17:3; Mar_9:4; Luk_1:11; Luk_9:31; Luk_22:43; Luk_24:34; Act_2:3; Act_7:2, Act_7:26, Act_7:30, Act_7:35; Act_9:17; Act_13:31; Act_16:9; Act_26:16; 1Co_15:5-8; 1Ti_3:16; Heb_9:28; Rev_11:19; Rev_12:1, Rev_12:3). Particularly and spoken of things, followed by en (G1722), in, of place (Rev_11:19; Rev_12:1, Rev_12:3); with the dat. of person (Act_2:3; Act_16:9). Spoken of angels followed by the dat. of person, such as Zechariah (Luk_1:11, ”there appeared unto him an angel”; Luk_22:43; Act_7:30, Act_7:35; see Sept.: Exo_3:2; Jdg_6:12); of God (Act_7:2; see Gen_12:7; Gen_17:1); of dead persons (Mat_17:3, ”appeared unto them Moses”; Mar_9:4); with en, in, of manner (Luk_9:31, ”who appeared in glory”); of Jesus after His resurrection (Luk_24:34; Act_9:17; Act_13:31; Act_26:16; 1Co_15:5-8; 1Ti_3:16). In the fut., ópsomai (Mat_28:7, Mat_28:10 ”there shall ye see him”; Luk_3:6 ”All flesh shall see the salvation of God” [cf. Isa_40:5; Luk_13:28; Joh_11:40; Act_2:17, cf. Joe_2:28; Joe_3:1; Rev_1:7]). Parallel with the meaning of suníēmi (G4920), to comprehend, understand (Rom_15:21). Fut. pass. ophthḗsomai (Heb_9:28).
(II) In the sense of to visit (Joh_16:22; Heb_13:23). See Sept.: 2Sa_13:5; 2Ki_8:29. As mid., meaning to show oneself, present one’s self to or before someone (Act_7:26; Sept.: 2Ki_14:8).
(III) With the meaning to see take place, witness (Luk_17:22, ”to see one of the days”). Fut. pass. ophthḗsomai, as causative (Act_26:16, ”a witness both of these things which thou hast seen and of those things in the which I will appear unto thee”).
(IV) In the fut., sú ópsei or in the pl. humeís ópsesthe, see thou to it, look ye to it, a milder form for the imper. (Mat_27:4, Mat_27:24; Act_18:15).
(V) To experience, attain to, enjoy (Joh_3:36, ”shall not see life” or enjoy life; Sept.: Psa_48:20. In a wider sense, to see God, to be admitted to His presence, enjoy His fellowship and special favor, the figure being drawn from the customs of oriental courts (Mat_5:8; Heb_12:14; Rev_22:4).
Deriv.: ómma (G3659), the eye; óptasía (G3701), vision.
Syn horáō (G3708), to behold, perceive, beware, heed; emblépō (G1689), to look earnestly; eídō (G1492) to know; theōréō (G2334), to look at a thing with interest and for a purpose, usually with amazement; anatheōréō (G333), to consider contemplatively; theáomai (G2300), to look carefully and deliberately; epopteúō (G2029), to oversee; atenízō (G816), to gaze; katanoéō (G2657), to comprehend or perceive fully; phaínō (G5316), to shine, appear; epiphaínō (G2014) in the act. voice, to give light, and in the pass., to appear; anaphaínō (G398), to appear suddenly; phaneróō (G5319) in the act. to manifest, and in the pass. to be manifested; emphanízō (G1718), to shine or to make known, signify, inform; blépō (G991), to see or perceive, to beware, heed; noéō (G3539), to perceive with the mind; katanoéō (G2657), to perceive clearly, consider carefully; proséchō (G4337), to turn one’s attention to; epéchō (G1907), to give attention to; skopéō (G4648), to take heed; phulássō (G5442), to guard; ginṓskō (G1097), to know by experience and observation; epiginō̄́skō (G1921), to become fully acquainted with; aisthánomai (G143), to perceive.