1 Tess 4:15 Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst [3952 parousia] skall alls inte komma före de insomnade. 16 Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. 17 Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden (luften). Och så skall vi alltid vara hos (= tillsammans med) Herren. 1Tess 4:18 Trösta därför varandra med dessa ord.

Det grekiska ordet för ankomst är 3952 Paurosia.

Det kallas för en teknisk term ordet kommer från att en stad skulle få besök av en kejsare eller hög ämbetsman. Då gick stadens styresmän honom till mötes och vände tillbaka tillsammans med honom till staden. Det betyder en kroppslig närvaro, att vara närvarande och (synlig) ankomst.

Paulus var tacksam för ett par troende vänner som hade kommit (3952 paurosia) till honom:

1 Kor 16:17-18 Jag är glad över att Stefanas, Fortunatus och Akaikus har kommit [3952 paurosia]. De har fyllt tomrummet efter er och upplivat min ande liksom er. Sätt värde på sådana.

Här var Paulus pressad både utifrån genom strider och inifrån genom oro, men blev tröstad genom Titus ankomst (3952 paurosia):

2 Kor 7:6 Men Gud som tröstar de modlösa tröstade oss genom Titus ankomst [3952 paurosia], 7 och inte bara genom hans ankomst [3952 paurosia], utan också genom den tröst som han hade fått hos er. Han berättade för oss om er längtan, er klagan och er iver för mitt bästa, så att jag gladde mig ännu mer.

Överallt där (3952paurosia) nämns i NT talar det om att någon kommer (kroppsligen) för att närvara (synligt) så också om Jesu ankomst eller tillkommelse – paurosia.