Mat 4:17 Från den tiden började Jesus predika och säga: ”Omvänd er (3340 Metanoeo) ty himmelriket är nu här.”

Ordet för omvändelse på Grekiska betyder att: Aktivt börja att överge det tankesätt som vi nu har för att börja att tänka på ett nytt sätt. 3340 Metanoeo handlar om ett helt nytt tankesätt att förändra sina tankar.

En väg är i bibeln ett tankestätt + en efterföljande handling. Det är hur vi tänker i hjärtat som gör att vi vandrar med våra fötter och handlar med våra händer. Så därför handlar ordet 3340 Metanoeo också om ett vägbyte.

I Jesaja 55 står det om Herrens väg och människors väg så himmelriket måste handla om den vägen.

Omvändelse innnebär att vi måste aktivt arbeta på att överge allting som kan hindra vår relation med Gud. Samtidigt så innebär det att sträcka oss efter det som gagnar vår relation Gud genom Jesus Kristus.

Så man kan säg att omvändelse handlar om ett avklädande av det gamla och ett påklädande av det nya. Och det är precis bilden av dopet. Röda havet är en förbild på att döpas in i kristus. 1 Kor 10:2 >> Man lämnar Egypten bakom sig och man går mot det nya Löfteslandet i Tro.

Man överger sitt gamla sätt att tänka och man hänger sig nu åt Herren och hans lära (Dopets innebörd)

EF 4:22 Ni har lämnat ert förra liv och lagt av den gamla människan som går under, bedragen av sina begär, 23 och ni förnyas nu till ande och sinne. 24 Ni har iklätt er den nya människan, som är skapad till likhet med Gud, i sann rättfärdighet och helighet.

Gal 3:27 Alla ni som har blivit döpta till (Eis >>) Kristus har blivit iklädda Kristus. 28 Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man och kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus.

Vad innebär då en äkta omvändelse till Jesus Kristus? Jo för det första så ska vi alltid leva i omvändelse genom att vi alltid skall klä av oss det gamla och klä på oss det nya.

Att jag omvänder mig till Jesus Kristus och döper mig till honom in i hans namn innebär alltså. Jag underordnar mig Jesu Kristi Herravälde i mitt liv. Jag underordnar mig hans lära och hans vilja för mitt liv.

Och det är genom korset denna nya levande väg öppnades för oss!

Att ta på vårt kors och följa honom varje dag är omvändelse. Det är att lägga ner och förneka oss själa och vår vilja och våra begärelser och följa honom på hans väg. Om vi lever i detta och vandrar denna smala väg så kommer Herren att rensa vårt hjärta från allting som kan hindra hans rike från att ta sin boning i våra liv.

Vi kan inte ta emot Jesus och säga nej till hans väg! Det är självbedrägeri att tro något sådant!

Intressant är att ordet för synd Hamartia är att missa vägen. Så roten till vår synd ligger alltså i hur vi tänker och detta beskriver han i Jes 55 vår väg är inte hans väg och våra tankar inte hans tankar.

Så i vårt kött finns ett tankesätt som gör att vi väljer fel väg (Synd) Men Gud har i Jesus Kristus berett rening från all synd. Om vi väljer att vandra i ljuset som han är i ljuset. Det är att ta sitt kors och följa honom.

1Jn 1:7 Men om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, så har vi gemenskap med varandra, och Jesu, hans Sons, blod renar oss från all synd.

Till slut kan vi som Paulus säga:

Gal 6:14 För min del vill jag aldrig berömma mig av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen.

Gal 5:24 De som tillhör Kristus Jesus har korsfäst sitt kött med dess lidelser och begär.

/Janne Ohlin