Strongs = Det skrivna ordet – Det uttryckta ordet inklusive dess tankar. Mark H. Graeser – Har uttryckt Logos på ett mycket bra sätt. Logos kommer från ordet Lego som betyder: Att tala ut Men roten till Lego är leg som betyder: Att samla ihop och att arrangera.

Talade ord är det som uttrycker en persons inre tankar och det är ju precis det som Jesus undervisar oss om när han säger:

Mat 12:34 I huggormars avföda, (GK: Ni som ormen fött fram) hur skulle I kunna tala (2980 Laleo) någotgott, (Ande)(Ljus) då I själva är onda? (Kött)(Mörker) Vad hjärtat är fullt av (Överflödar) det talar (2980 Laleo) ju munnen.

  • 2980 Laleo innebär att tala och uttrycka det man tänker och det man planerat.
  • Bibeln säger att det vi tänker och planerar och det vi säger och det vi gör är en väg. (Jes 55)

Det här understryks av Paulus.

(1) Paulus förfalskar inte Guds ord (Logos) (Hans tankar Hans rådslut och Hans vilja) (2 kor 4:2) S Zodhiathes – Det är att blanda in människotankar och tradition in i hans evangelium. (Att blanda) (Se varningen till Elvor i bön >>)

(2) Paulus predikar inte oss själva (Ormen) utan Jesus Kristus som Herren (Guds Logos) och oss som församlingens tjänare (2 Kor 4:5)

(3) Paulus kunde göra detta bara därför att Gud hade fyllt upp hans hjärta med ljus och liv och kunskap om Gud. (2 Kor 4:6-7)

(4) Paulus hjärta var fullt av uppenbarelse och kunskap om Guds son Jesus Kristus (2 Kor 3:15-18)(2 Kor 4:4)

(5) Paulus hjärta skulle fyllas av Guds Son (Logos) för att han skulle predika honom. (Gal 1:6)

Förstår du detta? Då förstår du också vägen till frälsning. Det räcker inte att säga Jesus med munnen! Han måste överflöda i hjärtat och vi måste tala i överensstämmande med hjärtat.

Vi vet nu vad LOGOS är. Men för att bli frälst måste man med sitt hjärta TRO (Överbevisas av ett ljus) och med munnen tala ut vad ljuset uppenbarat. Ordet som används är HOMO – LOGOS.

Ljuset som kommer in i ditt hjärta är uppenbarelsen om Guds Son. Och det som kommer ut ur din mun som hjärtat flödar över av skall vara och innehålla uppenbarelsen om Gud son Jesus Kristus. Det är precis vad liknelsen om såningsmannen handlar om vad som kommer in i hjärtat i form av ljus och sanning skall komma ut från hjärtat i form av ljus och sanning. (Lyssna + Förstå + Göra) Såningsmannen sår in LOGOS och ut skall komma HOMO – LOGOS.

Jesus uppenbarar sig i hjärtat med uppenbarelsens ljus och rensar allt annat i ditt hjärta. Och detta överflöd av liv (Ljus) skall nu komma ut ur din mun och ut ur ditt liv. Och du skall säga och handla likadant mot din nästa som det ljus som strålar i ditt hjärta. Det är lagens uppfyllelse: Att älska (Agape) Herrens din Gud av hela ditt hjärta och sedan din nästa som dig själv.

Det var därför Paulus talade om att hans hjärta var rensat och rent och fullt av ljus (Guds Rike – Agape) Och helt automatiskt skapar det en längtan att se till att din nästa får uppleva samma sak som du. (Agape – din nästa)

Agape = Att underordna sig en konungs ord! Så att älska sin nästa som sig själv är att från ett renat rensat hjärta försöka presentera Jesu ord (Ljus) för din nästa så hon också underordnar sig ordet. (Ljuset)

Paulus menade att han lade fram samma ljus som han fått utan att förfalska det (se punkt 1) (2 Kor 4:2) Utan att blanda det med mänsklig tradition och människotankar (Världen – Alazoneia >>)

Om du nu läser 1 Joh så är det precis vad som skall ske innan Jesus kommer tillbaka. Det står om att en del skall sluta bekänna (HOMO_LOGEO) och älska (AGAPE) sin broder. Man skall gå ut i världen och blanda Guds ord med mänskliga traditioner och människotankar. 1 Joh 4 talar då om 2 budskap som kommer att ge 2 skördar >>

2 Kor 4:5 Vi predika ju icke oss själva, utan Kristus Jesus såsom Herre, och oss såsom tjänare åt er, för Jesu skull. 6 Ty den Gud som sade: ”Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han är den som har låtit ljus gå upp i våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall kunna sprida sitt sken.

  • Guds Agapekärlek och rike uppenbaras först i ditt hjärta (Agape – Ljus)
  • Sedan skall samma sak manifesteras ur ditt liv för att leda andra människor att underordna sig samma ljus och rike som kommit in i ditt hjärta (Homo – Logeo)

Och den här bilden stämmer till 100 % in med vad Jesus själv undervisar oss.

  • Ordet om riket är uppenbarelse om Guds son och att bära frukt är att genom ett rensat hjärta manifestera samma ljus för din nästa (Lk 8:15)
  • Läs nu om ljuset (Lk 8:16-18) Han har ett syfte med att han ger dig ljus (Gal 1:6)
  • Akta på det som du hör och ser (Ljuset och sanningen som uppenbaras)
  • Den som har öron = Lärjungen han skall få i pågående form (Överflöda)
  • Den som inte har öron = Den olydige förlorar uppenbarelsen om Guds Son (Täckelse)

På samma sätt så uttrycker Guds ord – LOGOS – Guds uttryck vad som finns i hans hjärta – Därför inkluderar ordet Guds LOGOS också PLANEN och VISDOMEN hos Gud. Och vi kan se det i Hebreeerbrevet

Heb 1:1 Sedan Gud fordom många gånger och på många sätt hade talat till fäderna genom profeterna,  2 har han nu, på det yttersta av denna tid, talat (LALEO) till oss genom sin Son, som han har insatt till arvinge av allt, genom vilken han också har skapat världen.

En betydelse ordet Laleo får är att uttrycka sina hjärtas tankar i ord. Och därför sa mycket riktigt Jesus så här.

Joh 7:16 Jesus svarade dem och sade: ”Min lära är inte min, utan hans som har sänt mig. 17 Om någon vill göra hans vilja, så skall han förstå om denna lära är från Gud, eller om jag talar av mig själv.

Nu förstår vi mycket bättre varför Jesus kallas för ordet (Logos) och blev kött. Jesus fanns I Guds hjärta och det har alltid varit Guds plan hans visdom och syfte och när vi talar om bibeln som Guds Ord (Logos) så uppenbaras även där Guds plan och syfte.

Joh 1:1 I begynnelsen var Ordet (LOGOS) och Ordet (LOGOS) var hos Gud, och Ordet (LOGOS) var Gud. 2 Detta var i begynnelsen hos Gud.

Betydelsen blir så här i skapelsen var LOGOS (Guds plan och syfte = SONEN)

Ordet var hos GUD = V W S The preposition πρός, which, with the accusative case, denotes motion towards, or direction, is also often used in the New Testament in the sense of with; and that not merely as being near or beside, but as a living union and communion;

Sonen (Logos) var alltså I en levande relation med Fadern Ordet (LOGOS – JESUS KRISTUS) var GUD Sonen Jesus Kristus är alltså själv GUD.

Joh 1:14 Och Ordet (LOGOS PLANEN) vart kött och tog sin boning ibland oss och vi såg hans härlighet, vi såg likasom en enfödd Sons härlighet från sin Fader och han var full av nåd och sanning.

När han kommer tillbaka i Upp 19 Så är det namn han har fått Guds Ord (LOGOS)(PLANEN) När han nu kommer här så är Guds Rådslut Fullbordat och den 7:e basunen ljuder.

Ef 1:9 i det att han för oss har kungjort sin viljas hemlighet, enligt det beslut som han efter sitt behag hade fattat inom sig själv, 10 om en ordning som i tidernas fullbordan skulle komma till stånd, det beslutet att i Kristus sammanfatta allt som finnes i himmelen och på jorden.

Här ser vi Guds Logos (hans plan) att samla allting in under Kristi herravälde. (Guds rike) Vi kan också se GUDS LOGOS i UPP 10

Upp 10:5 Och ängeln, som jag såg stå på havet och på jorden, lyfte sin högra hand upp mot himmelen  6 och svor vid honom som lever i evigheternas evigheter, vid honom som har skapat himmelen och vad däri är och jorden och vad därpå är, och havet och vad däri är, och sade: Ingen tid skall mer ges, 7 utan i de dagar, då den sjunde ängelns röst hörs, när det sker att han stöter i sin basun, då är Guds hemliga rådslut fullbordat (GUDS LOGOS) i enlighet med det glada budskap som han har förkunnat för sina tjänare profeterna.

Då är vi framme vid UPP 19 Då GUDS LOGOS KOMMER

Upp 19:11 Och jag såg himmelen öppen och fick där se en vit häst och mannen som satt på den heter ”Trofast och sannfärdig”, och han dömer och strider i rättfärdighet. 12 Hans ögon var såsom eldslågor, och på sitt huvud bar han många kronor och hade ett namn där skrivet, som ingen känner utom han själv. 13 Och han var klädd i en mantel som var doppad i blod och det namn han har fått är ”Guds Ord”. (GUDS LOGOS) 14 Och honom följde, på vita hästar, de himmelska härskarorna, klädda i fint linne, vitt och rent.

Hoppas att du inser att det här ger inte något som helst utrymme för något hemligt uppryckande 7 år innan GUDS LOGOS kommer.

E -Sword:

λόγος
lógos; gen. lógou, masc. noun from légō (G3004), to speak intelligently. Intelligence, word as the expression of that intelligence, discourse, saying, thing.
(I) Word, both the act of speaking and the thing spoken.
(A) Word, as uttered by the living voice, a speaking, speech, utterance (Mat_8:8; Luk_7:7; Luk_23:9; 1Co_14:9; Heb_12:19); a saying, discourse, conversation (Mat_12:37; Mat_15:12; Mat_19:22; Mat_22:15; Mat_26:1; Joh_4:29; Act_5:24). Metonymically, the power of speech, delivery, oratory, eloquence (1Co_12:8; 2Co_11:6; Eph_6:19). To speak a word against someone (Mat_12:32); to someone (Luk_12:10). The Word of God, meaning His omnipotent voice, decree (2Pe_3:5, 2Pe_3:7; Sept.: Psa_32:6 [cf. Gen_1:3; Psa_148:5]).
(B) An emphatic word, meaning a saying, declaration, sentiment uttered. (1) Generally (Mat_10:14; Luk_4:22; Luk_20:20; Joh_6:60; Sept.: Pro_4:4, Pro_4:20). In reference to words or declarations, e.g., which precede (Mat_7:24, Mat_7:26; Mat_15:12; Mat_19:22; Mar_7:29; Joh_2:22; Joh_4:50; Joh_6:60; Joh_7:40; Joh_10:19; Act_5:24; Tit_3:8; Rev_19:9); which follow (Joh_12:38; Act_20:35; Rom_9:9; Rom_13:9; 1Co_15:54; 1Ti_3:1; Sept.: 1Ki_2:4). Followed by the gen. of thing (Heb_7:28); the word, declaration of a prophet, meaning prediction, prophecy (Luk_3:4; Joh_12:38; Act_15:15; 2Pe_1:19; Rev_1:3). With the meaning of a proverb, maxim (Joh_4:37). (2) In reference to religion, religious duties, with the meaning of doctrine, precept (Act_15:24; Act_18:15; Tit_1:9; Heb_2:2); words of faith (1Ti_4:6); word of men (1Th_2:13; 2Ti_2:17); of a teacher (Joh_15:20); especially of God, the Word of God, meaning divine revelation and declaration, oracle (Joh_5:38; Joh_10:35); as announcing good, divine promise (Joh_5:24; Rom_9:6; Heb_4:2; Sept.: Psa_50:6), or evil (Rom_3:4 from Psa_51:4; Rom_9:28 from Isa_10:22-23; Heb_4:12). In relation to duties, precept (Mar_7:13; Mar_8:55; Sept.: Exo_35:1). Of the divine declarations, precepts, oracles, relating to the instructions of men in religion, the Word of God, i.e., the divine doctrines and precepts of the gospel, the gospel itself (Luk_5:1; Joh_17:6; Act_4:29, Act_4:31; Act_8:14; 1Co_14:36; 2Co_4:2; Col_1:25; 1Th_2:13; Tit_1:3; Heb_13:7). With ”of God” implied (Mar_16:20; Luk_1:2; Act_10:44; Php_1:14; 2Ti_4:2; Jas_1:21; 1Pe_2:8; Rev_12:11); the word of truth (2Co_6:7; Eph_1:13; 2Ti_2:15; Jas_1:18); the word of life (Php_2:16); the word of salvation (Act_13:26); the word of the kingdom (Mat_13:19); with the kingdom implied (Mat_13:20; Mar_4:14); the word of the gospel (Act_15:7); the word of the cross (1Co_1:18); the word of His grace (Act_14:3; Act_20:32). In the same sense of Christ, the word of Christ (Joh_5:24; Joh_14:23-24; Col_3:16); the word of the Lord (Act_8:25).
(C) Word or words, meaning talk, discourse, speech, the act of holding forth. (1) Particularly: (a) Mat_22:15, ”that they may entrap him in word” (a.t.); Luk_9:28; Act_14:12, the one leading in the word; 2Co_10:10; with en (G1722), in, meaning in word or discourse (1Ti_4:12; Jas_3:2); in flattering words (1Th_2:5); with diá (G1223), through, by, meaning by discourse or orally (Act_15:27; 2Th_2:2, 2Th_2:15). In agreement lógos and érgon (G2041), work, meaning word and deed (2Co_10:11; Col_3:17). Lógos and dúnamis (G1411), power (1Co_4:19-20; 1Th_1:5). In Heb_5:11, ”of whom we have much to say” (a.t.). With the gen. in 1Ti_4:5, ”through the word of God and supplication” (a.t.). (b) Of teachers, meaning discourse, teaching, preaching, instruction (Mat_7:28; Mat_26:1; Luk_4:32, Luk_4:36; Joh_4:41; Act_2:41; Act_13:15; Act_20:7; 1Co_1:17; 1Co_2:1, 1Co_2:4; 1Ti_5:17; 1Pe_3:1). (c) Of those who relate something as a narration, story (Joh_4:39; Act_2:22). Metonymically for history, treatise, meaning a book of narration (Act_1:1). (d) In the sense of conversation (Luk_24:17); answer, reply (Mat_5:37). (2) Metonymically for the subject of discourse, meaning topic, matter, thing. (a) Generally (Mat_19:11; Luk_1:4; Act_8:21; Sept.: 2Sa_3:13; 2Sa_11:18). (b) Specifically a matter of dispute, discussion, question, e.g., judicial (Act_19:38); moral (Mat_21:24).
(D) Word, meaning talk, rumor, report (Mat_28:15; Mar_1:45; Joh_21:23). Followed by perí (G4012), about, with the gen. (Luk_5:15; Luk_7:17; Act_11:22; Sept.: 1Ki_10:6). Mere talk, pretense, show (Col_2:23).
(II) Reason, the reasoning faculty as that power of the soul which is the basis of speech, rationality.
(A) A reason, ground, cause (Mat_5:32; Act_10:29; Sept.: 2Sa_13:22). With katá (G2596) meaning with reason, reasonable, for good cause (Act_18:14). In the sense of argument (Act_2:40).
(B) Reason as demanded or assigned, meaning reckoning, account. (1) Used in an absolute sense (Heb_13:17; 1Pe_4:5). (2) With sunaírō (G4868), to reckon, compute together, meaning to take up account with someone, reckon with (Mat_18:23; Mat_25:19); with apodídōmi (G591), to give over, meaning to render an account of a business management (Luk_16:2). (3) Metaphorically with dídōmi (G1325), to give, or apodídōmi, meaning to give an account, the relation and reasons of any transaction, explanation (Act_19:40). With aitéō (G154), to ask, beg, meaning to ask for a reason from someone (1Pe_3:15). In Heb_4:13, ”with whom we have to do” or we have to render an account. (4) With poiéō (G4160), to make, do, to make account of, i.e., to regard, care for (Act_20:24), meaning I take into account none of these things, I am not moved by them. (5) Followed by perí (G4012), concerning someone or something (Mat_12:36; Rom_14:12).
(III) The word Lógos in Joh_1:1, Joh_1:14; 1Jn_1:1; and Rev_9:13 stands for the preincarnate Christ, the spiritual, divine nature spoken of in the Jewish writings before and about the time of Christ, under various names, e.g., Son of Man (Dan_7:13).
(IV) As to the distinction between lógos and laliá (G2981), speech:
Joh_8:43 is a problematic passage in which we have both words, laliá and lógos, used by our Lord. He was debating with the Pharisees. They were listening to what He had to say, but they were not capable of understanding because they did not want to understand. The Lord said to them, ”Why do ye not understand my speech [lalián]?” In other words, What I am saying to you seems to have no meaning whatsoever. And why did it have no meaning? The reason is explained in the balance of the paragraph, ”Even because ye cannot hear my word [lógon],” or better still, ”Because you cannot understand and obey [akoúō {G191}] my lógon,” (a.t.) or speech, with its intended meaning. What the Lord really meant is that those who will not give room in their hearts to His truth will not understand His speech or utterance, the outward form of His language which His Word (lógos) assumes. Those who are of God hear God’s words (rhḗmata, pl. of rhḗma [G4487], Joh_3:34; Joh_8:47). The word rhḗma here is equivalent to lógos. Joh_3:34 says that Jesus Christ, being sent of God, speaks exactly God’s utterances which those who are of God understand and which those who are not of God do not understand because they do not accept them as the utterance of God.
In Joh_1:1, Jesus Christ in His preincarnate state is called ho Lógos, the Word, presenting Him as the Second Person of the Godhead who is the eternal expression of the divine intelligence and the disclosure of the divine essence. This self-revealing characteristic of God was directed toward, and utterly achieved for mankind in the incarnation (Joh_1:14, Joh_1:18).
Deriv.: álogos (G249), irrational, without intelligence; analogía (G356), analogy; analogízomai (G357), to contemplate, consider; apologéomai (G626), to answer back, respond; battologéō (G945), to use vain repetitions; ellogéō (G1677), to account, reckon in; eulogéō (G2127), to speak well of, bless; logízomai (G3049), to reckon, impute; logikós (G3050), reasonable; lógios (G3052), fluent, orator, intelligent person; polulogía (G4180), much speaking.
Syn.: phēmí (G5346), to speak in a prophetic sense; propheteía (G4394), prophecy, something spoken ahead of its occurrence or spoken forth; homilía (G3657), homily, communication, speech; laliá (G2981), speech, not necessarily the result of reasoning, but speaking as contrasted with silence or communication of a message received; rhḗma (G4487), utterance, sayings in particular as contrasted with sayings in their totality; stóma (G4750), mouth, that which is uttered by the mouth; eperṓtēma (G1906), an inquiry, answer; suzḗtēsis (G4803), mutual questioning, phthóggos (G5353), sound of the mouth revealing one’s identity; phḗmē (G5345), fame, report, that which is being said about someone; phōnḗ (G5456), voice; aggelía (G31), message, announcement. With the meaning of reason, excuse: aitía (G156), reason, cause; aphormḗ (G874), occasion. With the meaning of reason, intelligence: súnesis (G4907), understanding; sōphrosúnē (G4997), soundness of mind.