Jak 3:14 Men bär ni på bitter avund och stridslystnad i ert hjärta, skall ni inte skryta (Upphöja er och skina) och tala emot (5574 Pseudomai) sanningen. 15 En sådan vishet kommer inte ovanifrån utan är jordisk, oandlig (Själisk) ja, demonisk. (1141 Daimoniodes) 16 Ty där avund (Nitälskan) och stridslystnad råder, där råder också oordning (Heb: Babel) och allt som är ont. (Mörkret) 17 Men visheten ovanifrån är först och främst ren, vidare fredlig, mild, foglig, fylld av barmhärtighet och goda frukter, opartisk och uppriktig.

Här ser vi något vi har svårt att förstå. Att en nitälskan för Jesus inte alls behöver vara från Gud (V16) Utan kan komma från (V 14) någonting som ligger gömt bakom en from täckelse nämligen Bitter Avund och Stridslystnad.

Lika chockerande som när Jesus sa till Fariseerna: Att ni har djävulen till er fader! Det är precis det här Jesus sa skulle bedra så många människor i ändens tid.

Mat 24:4 Jesus svarade dem: ”Se till att ingen bedrar er. 5 Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse.

Man skall alltå till det yttre komma som en Jesu lärjunge och med sin mun säga; Herre Herre! Men till det inre är det dött! Mt 7 + 2 Tim 3:1-9

Oj vad vi kan tala och skryta om vad Gud sagt om en kommande väckelse eller tala på ett auktoritärt sätt. Oj vilka visioner Vi har sett för den här församlingen Etc Etc. En del ställer upp på podiet och ber med sådan frenesi och sån utsrålning men bakom alltsammans kan det finnas en Avund och en baktanke att få stiga upp i kyrkans hierarki.

Och det är från den onde säger bibeln: Det är alltid motivet bakom som avslöjar det! Lägg märke till att Jesus säger det han säger i Mt 24 ihop med ett ”Tempelbygge” Så var det i församlingen som Jakob skrev till och på samma sätt är det i många Karismatiska församlingar också idag. Tro inte för ett ögonblick att en väckelse kan komma i en sådan församling utan att en omvändelse har skett på djupet.

Det otroliga är att man bad till Jesus (Jak 4) och man byggde församling så det stod härliga till och alla ville upp till högsta topp. Men det var inte Jesus som var i församlingens mitt utan Djävulen (Jak 4:6-7) Jesus tänkte inte komma tillbaka igen föränn man ödmjukade sig (Jak 4) Du ser precis samma sak i Laodicea. De trodde Jesus var i deras mitt men inte alls han var inte ens där.

Vi har sett det här ske i många församlingar genom åren. Men många tycks inte alls förstå att en församling kan vara driven av en ond makt som säger: Herre Herre! Men vi börjar att förstå att det är precis det som kan bedra till och med de utvalda. Jesus sa: Många skall komma i mitt namn (Just storleken och mängden kan bedra oss…)

David Wilkerson fick fullständigt rätt när han varnade för det stora avfallet. Här är de 2 predikningarna som Herren nu bara bekräftar >> & >> Och vi undrar är det den anden som skall sätta sig i Guds tempel? Allstå en ”Annan Jesus” det blir Anti-krist på Grekiska.

Glöm inte vad Herren sa: Många skall komma i mitt namn och säga: Jag är messias! (En yttre bekännelse men inte en inre) (Mt 7) Men en flod är på väg >> och en stor dom över Guds hus. Hur skall de här ledarna och församlingarna se att Herrens dag nu kommer när man förbjuder att ens tala om det här ämnet?

Det här stycket Jak 3:14-17 Är ett av de mest undervisande styckena som finns om hur Satan arbetar. Ordet Demonisk här är 1141 Daimoniodes och likställs med själisk visdom och jordisk visdom.

Roten till ordet 1141 Daimoniodes som betyder Demoniskt är grekiska ordet Daio vilket betyder ”To distribute fortunes” Och i sammanhanget här i JK 3:14-17 så blir ju det att Dela ut rikedomar eller Spå en lycklig framtid. TROTS ATT SANNINGEN SÄGER OSS NÅGONTING ANNAT (V 14)

(1) Här finner vi det Hebreiska ordet för Laglöshet Avon eller Aven vars innebörd är att ta någonting och förvrida det så att det passar mig. Man går alltså inte korsets väg utan man har detta själiska i sitt innersta och man tar Guds ord och formar och vrider det så att det passar min lilla vision.

(2) Agape kärlek är precis motsatsen för där låter vi Guds ord istället forma oss genom Anden så vi blir Gud lika.

Kan du se att de här 2 linjerna (1) + (2) är de linjer som kommer att forma kristenheten ända tills floden kommer med sina enorma prövningar och avskilja de som följt linje (1) ifrån de som följt linje (2) och det är precis den händelsen som är pågång >> & >> & >> (Dessa studier är intressanta)

Jak 3:14 -17 Är precis hur Satan arbetar istället för att lyda och älska den uppenbarade sanningen och det ljuset man får så lägger man något till den eller drar någonting ifrån den. Allt för att slippa att mista sitt liv i denna världen med dess begär att bli någonting.

Bibeln säger att i den avslutande tiden innan Jesus kommer tillbaka så skall man till och med lyssna till onda andars läror. De laglösa (1) går på en lära som säger att: En väldigt lycklig och fin framtid går dig tillmötes utan att du behöver lyda sanningen och omvända dig. Och profetiorna kommer att gå precis i samma linje.

Kristenheten kommer att invaderas av linje (1) profeter innan domen kommer precis som det var på Jeremias tid. Linje (2) Profeter kommer att förlöjligas och frysas ut ur den stora kristenheten.

Ta nu en allvarlig titt på våra Stora konferenser och på våra stora ”Influenser” som nu fått råda de senaste 10-15 åren i kristenheten. Har det gått åt Linje 1 eller har det gått åt Linje 2 ?

Linje 1 Profeterna profeterar en falsk säkerhet. Linje 2 Profeterna profeterar om en kommande katastrof. Det kommer mycket snart att visa sig vem som har rätt Floden är på väg husen skall testas. Vilka tror du förresten får mest kallelser? : )

Vi var i en församling på 90 talet som Herren klart visade byggde på sand. Populära Linje 1 Profeter kom åter och åter dit och profeterade framgång på framgång över ”Bygget” till Pastorns stora förnöjsamhet. När den sedan kom en Linje 2 Profet dit och uppenbarade precis hur det var ställt så var dörren sedan stängd för honom. Han vände inte ens om när en Linje 1 Profets egen församling gick omkull.

Linje 1 Profeterna leder folk in i en falsk frid de tror att de har det rätt med Gud. Det var precis vad Hesekiel profeterade om.

Hes 13:1 HERRENS ord kom till mig. Han sade: 2 ”Du människobarn, profetera mot Israels profeter som profeterar. Säg till dem som profeterar efter sitt eget hjärta: Hör HERRENS ord! 3 Så säger Herren, HERREN: Ve över de dåraktiga profeter som följer sin egen ande utan att ha skådat någonting! 4 Som rävar på öde platser är dina profeter, Israel. 5 Ni har inte trätt fram i rämnorna och byggt upp muren omkring Israels hus, så att det kan bestå i striden på HERRENS dag. 6 De har skådat lögn och falska spådomar. De säger: ”Så säger HERREN ”. Men HERREN har inte sänt dem, och ändå hoppas de att deras ord skall gå i uppfyllelse. 7 Var det inte falska syner ni skådade och lögnaktiga spådomar ni uttalade när ni sade: ”Så säger HERREN ”, fastän jag inte hade talat något sådant? 8 Därför säger Herren, HERREN så: Eftersom ni talar falskhet och skådar lögn, är jag emot er, säger Herren, HERREN. 9 Min hand skall drabba profeterna, som skådar falskhet och spår lögn. De skall inte få plats i mitt folks församling och inte tas upp i förteckningen över Israels hus och till Israels land skall de inte komma. Ni skall då inse att jag är Herren, HERREN. 10 Just därför att de leder mitt folk vilse när de säger: ”Allt står väl till”, trots att allt inte står väl till, och eftersom de, när någon bygger en mur, bestryker den med vit kalk, 11 därför skall du säga till dessa vitkalkare att muren skall falla. Ett slagregn skall komma, och ni hagelstenar, ni skall falla, ja, en stormvind skall bryta lös! 12 Och se, när muren har fallit, skall man då inte säga till er: Var är nu vitkalkningen som ni strök på? 13 Därför säger Herren, HERREN så: Jag skall i min vrede låta en stormvind bryta lös, och i min förbittring låta ett slagregn (EN FLOD) komma, och i min vrede hagelstenar, så att muren förstörs. 14 Jag skall riva ner muren som ni vitkalkade och jämna den med marken, så att grunden ligger bar. När den faller, skall ni gå under därinne. Och ni skall inse att jag är HERREN. 15 Jag skall tömma ut min vrede över muren och på dem som har vitkalkat den, och så skall jag säga till er: Muren finns inte mer och inte heller de som vitkalkat den, 16 de profeter i Israel som profeterade om Jerusalem och skådade syner att allt stod väl till, fast allt inte stod väl till, säger Herren, HERREN. 17 Och du, människobarn, vänd ditt ansikte mot ditt folks döttrar, som profeterar ur sina egna hjärtan. Profetera mot dem och säg: 18 Så säger Herren, HERREN: Ve de kvinnor som syr bindlar till alla handleder och gör slöjor till alla huvuden för att snärja människor! Ni vill snärja mitt folk men behålla er själva vid liv! 19 För några nävar korn och några bitar bröd vanärar ni mig bland mitt folk, genom att ni dödar människor som inte skall dö, och låter människor leva som inte skall leva. Ni ljuger för mitt folk, som gärna lyssnar på lögn. 20 Därför säger Herren, HERREN så: Se, jag är emot era bindlar, som ni snärjer människor med som om de vore fåglar, och jag skall slita dem från era armar. Jag skall släppa de människor som ni har fångat som fåglar. 21 Jag skall slita sönder era slöjor och befria mitt folk ur er hand, och de skall inte mer vara ett byte för er. Ni skall då inse att jag är HERREN. 22 Genom era lögner har ni gjort den rättfärdige modlös, honom som jag inte vill bedröva, men ni har styrkt den ogudaktige så att han inte vänder om från sin onda väg och räddar sitt liv. 23 Därför skall ni inte mer skåda falska syner och bedriva spådom, utan jag skall befria mitt folk ur er hand. Och ni skall inse att jag är HERREN.”

Vers 10 Allt står väl till = 7965 Shalom Shalom Titta på Vers 22 lögnerna gjorde att den ogudaktige inte vände om så att han kunde bli frälst. Samtidigt som den rättfärdige blir bedrövad.

De flesta har nog tittat på 1 Tess 5 som om fred och ingen fara bara gäller en kommande fred i Israel och att katastrofen skall drabba dem när ”Den falska freden är inne” Nu vill bi säga att det här ser ut att handla om både och.

Tess 5:2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 3 När folk säger: ”Fred och trygghet” då drabbas de av undergång (Katastofen) lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. (EX – Phugoo) 4 Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. 5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 7 Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten. 8 Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. 9 Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus.

1141 Daimonedes speglar därför ormen i lustgården. Ormen försöker att byta ut vad Herren har sagt och uppenbarat (Grunden)

Tro börjar alltid med att Gud säger någonting och vi blir övertygade och underordnar oss det vi hör och lyder. Se Pistis Tro >> Det vilar alltid på något som redan skett.

Lägg märke till att ormen attackerar vad Gud redan har sagt med skulle då Gud ha sagt! Maten i Edens lustgård handlar om att inspireras av någonting. Att äta är att leva av och inspireras av.

Vi kan se att äta mat även är att göra Guds vilja (Joh 4) Och vi kan även vända på det. Att göra Guds vilja det är att äta den mat Gud ger oss. (Inspireras av och leva av) Så att leva av TRO det är att ÄTA och inspireras av Guds mat.

Rom 1:17 Rättfärdighet från Gud Uppenbaras i evangelium, av Tro till tro, som det står skrivet: Den rättfärdige skall Leva av tro. (Något som redan är fullbordat = Korset ) >>

*(1) Evangeliet (Gott budskap) handlar om vad Jesus Redan har gjort på korset. Så när detta uppenbaras och avtäcks för dig är det din Goda Mat som Du får liv och inspireras av genom TRO.

Evangelium om Jesus Kristus är alltså bilden av livets träd i Edens lustgård den sanna maten. Jag vill påstå att det ligger mycket mer än bara budet i den tiden när människan föll i lustgården. Vad fullbordade Gud på den 6:e dagen och vilade från på 7:e dagen?

Jo från alla sina verk och då är det tydligt att han menar alla gärningar också som vi skall vandra i. Står det att Gud talade när han gjorde alla sina verk fullkomliga? Svar JA!

Vad var det ormen sa och menade? Skulle då Gud ha sagt! Har verkligen Gud skapat en perfekt plan och vila för oss att gå in i som han har sagt? Eller skulle då Gud ha sagt!

Förklaring kanske behövs här? När skapade Gud den här perfekta Andliga dimensionen för oss att kunna gå in i ? Gjorde han det när han skapade människan eller jorden han det innan? Ef 1 säger oss att den stora planen fanns redan innan jorden fanns. (Planen >> & >> )

Var är då den planen i Guds eget ord? Jo här! När Gud har sagt!

1 Mos 1:3 Gud sade: ”Varde ljus!” Och det blev ljus. 4 Gud såg att ljuset var gott, och han skilde (Dömde) ljuset från mörkret.

I det ljuset skapades det som är perfekt och är i fullständig vila och här finns all gärningarna förutberedda. Livets träd handlade om att inspireras av detta träd till allt vandra i det Gud hade sagt och planerat för Adam och Eva. De skulle med andra ord vandra i tro >> Livets träd eller Ljusets träd är därför en bild på att vara I Kristus.

Kan vi se här att det handlar absolut inte om att äta någonting överhuvudtaget. Det handlar om att vandra i det Gud redan har fullbordat i ljuset. Alltså vad han redan har sagt! (Det är TRO)

Kunskapens träd och Ormen står för en förbjuden mat: Skulle då Gud ha sagt? Det är OTRO! Det är OLYDNAD! Förbjuden mat = Laglöshet458 Anomia (Grekiska)

Ormens budskap till människan är: Skulle då Gud ha sagt genom sin mun: Att alla gärningar och all rättfärdighet och all kraft du behöver redan finns för dig utan att du behöver lyfta ett finger???

Nej Nej! Så erbjöd ormen människan att inspireras av en annan förbjuden mat (Grekiska 458 – Laglöshet)

Precis på samma sätt är det idag också det är ingen förändring alls. Laglösheten idag i Mt 7 handlar precis på samma sätt om att: Skulle då Gud ha sagt! Ormen arbetar exakt på samma sätt idag!

”Företagstänkandet” idag som kommer in i församlingarna genom de falska profeterna är det ljus eller är det mörker? Det måste vi kunna skilja på om vi skall kunna nå målet.

Grundar sig ”Företagstänkandet” på: Vad Gud har sagt! (Ljus – Tro) eller Skulle då Gud ha sagt? (Mörker – Otro)

Vad spelar det för roll om vi organiserar både samfund och har egna visioner om att vinna människor för Gud och planerar 1000 tals nya församlingar om det ändå inte sker i ljuset? (Vad Gud har sagt)

Läs Mt 7 så får du se vad som kommer att ske ”den dagen” när floden kommer >> Gud kommer den dagen att döma allting som inte är gjort i ljuset hur fromt det än ser ut att vara på ytan. Ismael kommer att drivas ut ur Guds Hus precis som UPP 11:1-2 >> Då skall det visa sig att allt som inte sker av TRO är SYND (Att missa vägen) >> (Tro)

Herren har visat att det Paulus menar med att denna viktiga bibelvers:

2Co 4:4 Ty de otrognas (OTROENDES) sinnen har denna tidsålders gud (ORMEN) så förblindat, att de icke se det sken som utgår från evangelium om Kristi, Guds egen avbilds, härlighet. 5 Vi predika ju icke oss själva, utan Kristus Jesus såsom Herre, och oss såsom tjänare åt eder, för Jesu skull. 6 Ty den Gud som sade: ”Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han är den som har låtit ljus gå upp i våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall kunna sprida sitt sken. 7 Men denna skatt hava vi i lerkärl, för att den översvinnliga kraften skall befinnas vara Guds och icke något som kommer från oss.

Glöm inte bort att O-TROENDE här menas inte världens människor utan de som gör ”Kristna saker” utifrån sin egen visdom och kraft (Företagstänkandet = Laglöshet)

Verserna är en spegelbild på vad som skedde i EDEN. Gud har sagt: LJUSET Skulle då Gud ha sagt: MÖRKRET Det är därför det står att ormen och hans tjänare kommer som en ljusets ängel.

2Kor 11:13 Ty de männen är falska apostlar, oredliga arbetare, som förskapa sig till Kristi apostlar. 14 Och detta är icke att undra på. Satan själv förskapar sig ju till en ljusets ängel. 15 Det är då icke något märkligt, om jämväl hans tjänare så förskapa sig, att de likna rättfärdighetens tjänare. Men deras ände skall svara emot deras gärningar.

Ormen kommer alltså med Evangelisation , Församlingsplantering, Församlingstillväxt , Ledarskapsträning och allt låter så bra men Herren har visat redan på 90 – talet – Det är mörker det som kommer!

Håll med om att de moderna ”Företagstänkandet” har lett bort från TRON (Ljus) och till OTRON. (Mörker)

Detta är precis vad Ismael och Hagar handlar om i bibeln. Skulle då Gud ha sagt? När Abraham lovas en son så handlar det inte om ett löfte som Gud bara kastade ur sig till Abraham. Nej det var redan sagt och uttalat från begynnelsen.

Vet du vad det här är? Den ena vägen är Laglöshet och Otro. Den andra vägen är Trons väg.

Väg 1 Ormens väg – Laglöshet och Otro – Skulle då Gud ha sagt? (Du kan bli vad du vill)

Väg 2 Nåden – Trons väg – Gud har sagt! (Du kan bara bli det Gud bestämt att du skall bli)

Nu skall du lägga märke till att det är precis det här som Paulus vill ha fram i 2 Kor 4

2 Kor 4:1 Därför då vi genom Guds barmhärtighet har denna tjänst, så tappar vi inte modet. 2 Vi har avsagt oss allt hemligt och skamligt och använder inga knep. Vi förfalskar inte Guds ord utan lägger öppet fram sanningen och anbefaller oss själva inför Gud åt varje människas samvete. 3 Är vårt evangelium dolt, så är det dolt för dem som går förlorade. 4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: ”Ljus skall lysa fram ur mörkret” han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. 7 Men denna skatt har vi i lerkärl, för att den väldiga kraften skall vara Guds och inte komma från oss.

se * (1) ovan Evangelium uppenbarar någonting som Redan är sagt av Gud redan i begynnelsen. Före den här världen är lagd (Ef 1:3-10) Varde ljus där skapades den nya kommande tidsåldern och alla förutberedda gärningar där skapade du för en evig gemenskap med Jesus Kristus.

1 Mos 21:1 HERREN såg till Sara så som han hade lovat, och HERREN gjorde med Sara som han hade sagt.

När sa Gud detta då? I Begynnelsen ? Ser du att Satan aldrig kommer åt oss på ett annat sätt än att få oss att i otro förneka att skulle Gud ha sagt! Det innebär att när Gud testar vår tro så kommer alltid tvivlen på att: Gud skulle ha sagt! Är verkligen gärningarna beredda åt dig och för dig redan från begynnelsen? Svar JA!

Om du nu läser Jes 45 i ljuset av Väg 1Väg 2 här så skall du se att det handlar om att bli det kärl Gud redan från begynnelsen bestämt att du skall bli.

Jes 45:22 Vänd er till mig (SE MITT ANSIKTE) och bli frälst (3467 YASHA >>) ni jordens alla ändar, ty jag är Gud och det finns ingen annan. 23 Jag har svurit vid mig själv, ett sanningsord har utgått från min mun, ett ord (1697 Dabar = Rådslut >>) som inte skall tas tillbaka: För mig skall alla knän böja sig. Alla tungor skall ge mig sin ed 24 och säga om mig: Endast i HERREN är rättfärdighet och styrka. Till honom skall man komma, och alla som varit förbittrade på honom skall blygas. 25 I HERREN skall hela Israels släkt ha sin rättfärdighet, de skall berömma (Att skina) sig av honom.

V 22 Heb: SE PÅ MIG! = Jesu kristi ansikte (Herrens Ansikte)

V 23 Heb: Jag har redan talat ett ord = Dabar (Plan rådslut) i rättfärdighet (Frikännande från dom)

V 23 Att böja knä är att bli välsignad och det är samma sak som att bli inympad.

V 24 Vilket bekräftas av endast I HERREN finns Rättfärdighet (Frikännande från domen) och kraft

V 25 I Honom skall all Israels säd (Frukt o plantering) berömma sig (Att skina) (Rom 11 Olivträdet)

Alltså redan när Gud talade ut sitt varde ljus så fanns redan du med honom i hans plan i ljuset (1696 Dabar >>) Detta ord 1697 Dabar är 3056 Logos i NT >> Och 3056 Logos är Jesus själv och han är ljuset och det är honom vi måste in i.

Alla Satans makter försöker att hindra dig från att SE det här!

2 Kor 4:4 Ty den här tidsålderns gud har förblindat de otroendes sinnen så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet han som är Guds avbild. 5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull. 6 Ty Gud som sade: ”Ljus skall lysa fram ur mörkret”, han har låtit ljus lysa upp våra hjärtan, för att kunskapen om Guds härlighet, som strålar fram i Kristi ansikte, skall sprida sitt sken. (Jes 45:22)

Han som var till i begynnelsen kom ner till oss i vårt mörker för att föra oss in i det ljuset som var i begynnelsen. Utanför det ljuset och den gemenskapen finns ingen frälsning.

Den som är i Ljuset han är därför i Kristus han är i Rättfärdigheten han är Välsignad och Inympad. Endast han är Vårt ljus och Vår lampa. Han är Vår frälsningYasha = En öppen dörr igenom alla smala passage. (Jes 45:22-25 + 2 Kor 4)

Den som är i ljuset och vandrar i ljuset han förstår att han inte kan bli någonting annat än det Gud redan bestämt att han skall bli. Han kan heller inte få mer kraft än Gud redan uppmätt att han skall ha. (Väg 2)

Den som inte förstår det här han vandrar i mörkret (Väg 1) han tror att han kan bli precis det han vill bli och få de gåvor och den kraft han själv tycker han skall ha. Han planterar församlingar där han själv tycker och går dit han själv vill.

Att bli bedragen är att luras gå från VÄG 2 till VÄG 1 Lite om det kan vi läsa i Komm Fil 2:13 >>  Att vara på Klippan är en bild på att vara i det ljuset (Mt 16)

När de här nya Företagsmetoderna” kom på 90 talet så visade Herren att detta var inte ljus utan det var mörker. Var ärlig! Vart har detta tagit oss idag? Väg 2 eller Väg 1? Jo Väg 1 är det som gäller eller hur? Bedragna av ormens: Skulle då Gud ha sagt?

Ni vet att ett tag var det populärt att kalla sig apostel och stora splittringar kom i församlingar över hela Sverige på grund av detta. En av dessa ”Övermåttan höga Apostar” kom till Göteborg och startade (Planterade) en församling. Vet du vad Herren just då visade i en syn: Att detta han planterar är en Satans Synagoga (Det fullständigt chockade mig) Han gjorde ju allt i Jesus namn!

Hur är det möjligt? Ja utåt sett sade han sig vilja vinna människor för Gud! Väckelsen ”den stora” som man talade om från Smygehuk till Treriksröset – Skulle starta i hans församling sa han.

Hur kan det vara från Satan? Det görs ju i Jesus namn???? Jag är ganska rak här men det här är vad Herren visat oss kommer att infiltrera hela kristenheten. Det är ogräset som sås när folket sover.

Det är precis det här som jag börjar förstå är den stora förförelsen i ändens tid faktiskt ligger. Det är en kristendom som der äkta ut men som är mörker (Väg 1) och inte ljus (Väg 2) Alltså det kommer att handla om Andlig krigföring Evangelisation Församlingsplantering Cellgrupper mm (Men på väg 1)

Mat 24:4 Jesus svarade dem: Se till att ingen bedrar er. 5 Ty många skall komma i mitt namn och säga: Jag är Messias, och de skall leda många vilse.

Mat 24:11 Många falska profeter skall träda fram och bedra många. 12 Och eftersom laglösheten (A-nomia) tilltar kommer kärleken (Agape) att svalna hos de flesta. 13 Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst.

Bedra är att föra någon in på en fel väg = Från Väg 2 in på Väg 1

När du nu läser Mt 7 skall du se att det här mönstret stämmer precis. Kom ihåg att Väg 2 är Guds vilja så får du nyckeln till att förstå hela texten.

Väg 1 Ormens väg – Laglöshet och Otro – Skulle då Gud ha sagt? (Du kan bli vad du vill )

Väg 2 Nåden – Trons väg – Gud har sagt! (Du kan bara bli det Gud bestämt att du skall bli)

Här har vi ”Företagsmetodernas” profeter Väg 1 som kommer att leda massor in i laglöshet. Massor kommer att tro att de gör Guds vilja. Massor kommer att komma i Jesus namn. Men gärningarna är inte gjorda i honom i ljuset. Det är istället bilder och visioner som människor har skapat massorna följer. Tag varning av det här!

Det är precis hit demonernas läror kommer att föra en stor del av kristenheten i ändens tid: Skulle då Gud ha sagt?????

Mat 7:13 Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. (Väg 1) 14 Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den. (Väg 2) 15 Akta er för de falska profeterna, som kommer till er klädda som får men i sitt inre är rovlystna vargar. 16 På deras frukt skall ni känna igen dem. Inte plockar man väl vindruvor från törnbuskar eller fikon från tistlar? 17 Så bär varje gott träd god frukt, men ett dåligt träd bär dålig frukt.18 Ett gott träd kan inte bära dålig frukt, inte heller kan ett dåligt träd bära god frukt. 19 Ett träd som inte bär god frukt blir nerhugget och kastat i elden. 20 Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt. 21 Inte skall var och en som säger ’Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa! 24 Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan. 25 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och kastade sig mot det huset. Men det föll inte, eftersom det var grundat på klippan(Vad Gud har sagt 1 Mos 1:3) 26 Men den som hör dessa mina ord och inte handlar efter dem, han liknar en dåre som byggde sitt hus på sanden. 27 Regnet öste ner, störtfloden kom och vindarna blåste och slog mot det huset, och det föll samman, och dess fall var stort.”

V 21 Det finns bara en Guds vilja och den är på väg 2

V 22 Här har de de många som kommer i Jesu namn på sina läppar (mt 24:4)

V 23 Bevisar att han aldrig känt dem = De är inte i Ljuset! (Väg 2)

Dagen och Floden = Domen över Guds Hus >>  Som visar att detta sker innan Jesu tillkommelse.