Detta ord är intressant om man tar det i samband med Guds Rike för ordet betyder att bli övertygad och överbevisadoch sedan underordna sig en härskare eller konung och hans ord. Du kan se att det betyder så även i det här sammanhanget

Apg 5:29 Då svarade Petrus och apostlarna: Man måste lyda (3980 Peitharcheo) Gud mer än människor. 30 Våra fäders Gud har uppväckt Jesus, som ni hängde upp på trä och dödade. 31 Honom har Gud med sin högra hand upphöjt som hövding (KONUNG) och frälsare, för att ge omvändelse och syndernas förlåtelse åt Israel. 32 Vi är vittnen till detta, vi och den helige Ande, som Gud har gett åt dem som lyder (3980 Peitharcheo) honom.

Joh 14:21 Den som har mina (Konungens) bud (Ord) och håller (Gör) fast vid dem, han är den som älskar(Agape) mig. Den som älskar (Agape) mig skall bli älskad (Agape) av min Fader, och jag skall älska (Agape)honom och uppenbara mig för honom.(DHA)

Och du har nu genast fått hjälp att förstå såningsmannen i Mt 13 Konungen ger sina Bud (Ord) Det goda hjärtat bär frukt = Hör + Gör = Agape = 3980 Peitharcheo = Överbevisas underornar sig och lyder en konungs ord.

Tit 3:1 Påminn dem om att de skall underordna (5293 Hupotasso) sig och lyda (3980 Peitharcheo)myndigheter (Den högsta auktoriteten) och makthavare och vara beredda att göra allt som är gott.

Eftersom ordet betyder att lyda en konungs bud (ord) genom att överbevisas av konungen så måste det ha att göra med TRO. För just ordet TRO handlar om att vi blir överbevisad av Gud.

Heb 11:1 Tron (4102 Pistis) är en övertygelse om det man hoppas en visshet (Gk: Överbevisning) om det man inte ser. 2 Genom tron (4102 Pistis) fick fäderna sitt vittnesbörd.

Det är alltså detta överbevisande som bibeln kallar för ljuset. Att vara i ljuset att vandra i ljuset. Hans rike av ljus osv. Jesus regerar alltså igenom att han överbevisar dig om att han är konung. Responderar du på ljuset och lyder så är det Agape och Tro.

Det är därför det står i 1 Johannes att den som vandrar i ljuset han kan inte fortsätta vandra i synder och i mörker.

Det innebär att TRON är LYDNAD och det är att överbevisas för att underordna sig och lyda en konungs bud i hjärtat. Och det är exakt samma sak som AGAPE. Och följdaktligen så är det samma sak som att gå in i Guds Rike eller Himmelriket.

Så att TRO det är att LYDA och att TRO är att bli ÖVERBEVISAD och att bli ÖVERBEVISAD det är att SE. Läs nu 2 Kor 4:4

2Kor 4:4  Ty den här tidsålderns gud (Ormen) har förblindat de otroendes sinnen så att de inte ser ljuset som strålar   ut från evangeliet om Kristi härlighet – han som är Guds avbild.5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus  som  Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull.

Hur gick det för Jeremia till slut? Han hade ju fått från Herren att en katastrof kommer att komma och du ska inte vandra på detta folks väg.

Vad skulle Jeremia göra? Lyda Gud mer än människor. Han utbrister!

Jer 20:7 Du, HERRE övertalade mig och jag lät mig övertalas du grep mig och blev mig övermäktig. Så har jag blivit ett  ständigt åtlöje var man bespottar mig.

Jeremia blev alltså överbevisad av en konung! Och det gjorde att Agape kärleken och kraften kom över Jeremia.
Medan de ovisa bespottade det han sa.

Vi kan vittna om att Herren handlar precis likadant idag. Du måste välja vilken väg du skall vandra på. Hans väg ger     dig profetiskt ljus från himlen men du kommer att föraktas och missförstås av köttsliga människor.

Profetiskt ljus från himlen kommer till dig från Den Helige Ande. Om du lyder så får du mer och starkare ljus. Men går du in under människor så släcks ljuset mer och mer.

Profeten Jesaja upplevde också hur Herren kom över honom med en överbevisande kraft och varnade honom för att vandra på detta folks vägar (Tankesätt och handling)
Jes  8:11 Så sa HERREN till mig, när hans starka hand var över mig. Han varnade mig för att vandra på detta folks
väg.

Den sista tiden så har vi upplevt hur varningarna blivit starkare och starkare och på mötet i Strömstad bekräftade Gud bara dessa varningar >> Det stora avfallet är pågång och en falsk Jesus kommer att upphöjas istället och det genom under och tecken. se >>

Word Study:

G3980

πειθαρχέω
peitharchéō; contracted peitharchṓ, fut. peitharchḗsō, from peítharchos (n.f.), submission to authority, which is from peíthomai (the mid. voice of peíthō [G3982], to persuade), to obey, and archḗ (G746), rule, beginning. To obey a person in authority; hence generally to obey; with a dat., as magistrates (Tit_3:1); God (Act_5:29, Act_5:32). To obey or follow one’s advice, with the dat. of person (Act_27:21).
Syn.: epakoúō (G1873), to hearken; hupakoúō (G5219), to obey; akoúō (G191), to hear with the meaning of obey; hupotássomai (the mid. of hupotássō [G5293]), to be in subjection; enōtízomai (G1801), to give ear, to hearken; hupeíkō (G5226), to submit.
Ant.: apeithéō (G544), to disobey; apistéō (G569), to be unfaithful.