Heb 11:1 Tron (4102 Pistis) är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det (4229 Pragma) man inte ser. 2 Genom tron (4102 Pistis) fick fäderna sitt vittnesbörd. (3140 Martureo) 3 Genom tron (4102 Pistis) förstår vi att världen har skapats genom ett ord från Gud, så att det vi ser inte har blivit till av något synligt.

Tron kommer ifrån Gud själv som är Ande så tron måste vara ett överbevisande ljus som ger övetygelse och en överbevisning om det (4229 Pragma) vi inte kan se. (Ande)

4229 Pragma är här saker som redan är skapade och fullbordade (Se längst ner)

3150 Martureo = Ett gammalt ord som egentligen betyder att lägga fram kraftiga bevis i en rättsak. Och det kommer alltså av tron. Lärjungarna skulle ju stanna i staden tills de fick kraft och bli hans vittnen (Martureo)

Spiro Zodhiates: Ordet 4102 Pistis kommer av en rot 3982 Peitho som betyder att: Vinna över och attÖverbevisas. Så den som tror han övervinns av Jesus och överbevisas av honom.

Och I honom det vill säga I det som redan är fullbordat övervinner vi världen. Världen är allting som försöker stå emot Guds vilja och i världen kan vi aldrig bli det Gud tänkt.

1Jn 5:4 Ty allt som är fött av Gud besegrar världen, och detta är den seger som har besegrat världen: vår tro. 5 Vem kan besegra världen utom den som tror (pågående) att Jesus är Guds Son?

Vines dictionary: (1) En fast övertygelse en full övertygelse gällande Guds sanningar vilket orsakar en bekännelse. (2) Det betyder att ge upp inför honom och låta honom ta över. (3) men sann tro kräver handlande i överensstämmelse med omvändelsen. (4) Uppgivandet till honom skapar en grund i hjärtat av tillit till Gud och på hans löften. (5) det skapar en kraft i oss som gör att vi kan uppleva att det lovade redan är uppfyllt och att vi nu handlar på den grunden.

Tro bygger alltså på att Gud först redan har gjort någonting fullbordat och klart. (4229 Pragma) Han upplyser oss om detta genom att ge oss ljus. Ljuset passerar sedan samvetet (dörren) och når själen som lyses upp och agerar och utför ordern.

Att tro på sanningen = Sanningen måste då vara ett fullbordat faktum.

Titusbrevet 1 >> Beskriver att sanningen måste vara det fullkomliga verk som Gud redan innan världen fanns har fullbordat. Men som Jesus öppnade dörren till genom sin död och uppståndelse.

SE Samvetet >>

4102 Tro – Pistis ger ju oss förståelse om vad hörnstenen och klippan är förnågot. Vi måste alltså bygga på någonting som redan är gjort.

Om vi nu vänder på det så är otro att stoppa ljuset från att nå vår själ (Täckelse) Och det är precis samma sak som att bygga på sand. Återigen ser vi de 2 vägarna vi har beskrivit >>

Spiro Zodhiates Word Study

G4229

πρᾶγμα
prágma; gen. prágmatos, neut. noun from prássō (G4238), to do, perform. A thing done or to be done.
(I) Past: thing done, deed, act, fact, matter (Luk_1:1; Heb_6:18; Heb_10:1; Heb_11:1; Jas_3:16; Sept.: Jdg_6:29).
(II) Pres. or fut.: thing being done or to be done, matter, business, affair (Mat_18:19; Act_5:4; Rom_16:2; 2Co_7:11; 1Th_4:6; Sept.: Ecc_3:1). In a judicial sense it means to have a matter at law, a lawsuit (1Co_6:1).
Deriv.: pragmateúomai (G4231), to trade.
Syn.: érgon (G2041), work; ergasía (G2039), a work or business; ousía (G3776), goods; hupóstasis (G5287), concrete essence.
Ant.: nóēma (G3540), thought; diánoia (G1271), mind, understanding; dianóēma (G1270), something thought through, sentiment; énnoia (G1771), intent, mind; phrónēma (G5427), mental inclination.