Henry Alford skriver att Psuche är centrum av vår personlighet det är vårt JAG och vår personlighet. Själen är i varje person bunden till anden som är människans högre del. Och till kroppen som är den understa delen. Man kan dras antingen uppåt genom anden eller nedåt genom kroppen. Den som sjunker ner är köttslig och den som tar tid och låter sin ande kommunicera med Guds Ande och rör sig på det högre planet är andlig. Den som stannar på medelvägen är själslig han tänker på sitt eget jag först. Hos en sådan människa är anden nedtryckt och pressad av själen (Psuche)

Ordet är Nephesh på hebreiska och används på dessa ställen >> En som är ”själisk” är driven av den egna kraften och nämns här.

1Kor 2:14 Men en ”själisk” människa tager inte emot vad som hör Guds Ande till. Det är henne en dårskap, och hon kan inte förstå det, ty det måste utgrundas på ett andligt sätt.

1Kor 15:44 Det sås en jordisk kropp, det uppstår en andlig kropp. Om det finns en jordisk kropp, finns det också en andlig kropp.

Jak 3:15 En sådan vishet kommer inte ovanifrån utan är jordisk, oandlig (Psuche) ja, demonisk.

Jud 1:19 Det är dessa som vållar splittring, de som är oandliga (Psuche) och som inte har Guds Ande.

Och Vincent beskriver det så här och förklarar egentligen varför våra själar måste bli frälsta.

Själva själen uttrycker principen hos varje människa själva personligheten. Själen kan dra impulser både från det andliga som från det jordiska. Det gör själen till en medlare mellan anden och kroppen. Vilket av de här 2 sidorna som kommer att framträda mest är den sida man själv väljer. Ordet Psuche används ofta för att beskriva vårt hjärta och vårt sinne Lk 1:46 Lk 2:35 Joh 10:24 Apg 14:2