Upp 19:1 Sedan hörde jag liksom en mäktig röst från en stor skara i himlen säga: ”Halleluja! Frälsningen och äran och makten tillhör vår Gud, 19:2 ty sanna och rättfärdiga är hans domar. Han har dömt den stora skökan som fördärvade [5351 phtheiro] jorden med sin otukt (avgudadyrkan, äktenskapsbrott), och han har utkrävt hämnd på henne för sina tjänares blod.” 19:3 Än en gång sade de: ”Halleluja!” Och röken från henne stiger upp i evigheternas evigheter.

Församlingen liknas vid en jungfru, kvinna eller brud. Hon är förlåten och renad från synd och bekänner Jesus som enda vägen till Fadern. Hon är trogen Jesus, följer honom och utgör alla Jesu efterföljare.

Skökan är den otrogna hustrun. Hon är med många män dvs blandar religioner, religionssynkretism. Det är en bild på den avfallna världskyrka som formas i den yttersta tiden. Hon tror på många vägar till Gud. Hon använder Jesu namn bland alla andra men kompromissar för att nå storhet, makt och inflytande. Hon påstår sig vara Guds folk men är egentligen motsatsen. Hon är öppen för mysticism, New Age och andra religioner.

Kompromiss leder till laglöshet (förvränga Guds ord för egna syften, äta förbjuden mat). Laglöshet gör att kärleken kallnar (Matt 24). Guds kärlek gör hjärtat mjukt men när den kallnar blir hjärtats jord förtorkad och hård.

Skökan förföljer Guds folk. Romerska Katolska Kyrkan har i historien uppfyllt skökans beskrivning i detalj och den har inte förändrats. Men det finns katoliker som omvänder sig till Jesus Kristus och förkastar helgon- och Mariadyrkan och annat avguderi.

Skökan fördärvar jorden. Fördärva är ordet phtheiro [Strong G5351] som även kan översättas korrumpera, förtorka, förbränna, skrumpna, göra vissen, förruttna och bli rynkig. När jorden förtorkas vissnar livet. Egenrättfärdighet är som rynkor och fläckar på en dräkt som skulle vara slät och fin.

1Kor 15:33 Låt er inte föras vilse. Dåligt sällskap fördärvar [phtheiro] goda seder.

Det är ett allvarligt ord till dem som vill organisera en ekumenik utan urskiljning. Därför hörs ropet i Upp 18:4 ”Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor.

Skökan kan jämföras med beskrivningen på bruden som är trogen mot Jesus och som förbereder sig för att möta honom. Detta är Jesu verk i alla som tror och det erbjuds alla människor.

Ef 5:27  Ty han ville ställa fram församlingen inför sig i härlighet, utan fläck eller skrynkla eller något annat sådant. Helig och fullkomlig skulle den vara.

Efter att skökan (Babylon) är dömd är det dags för den stora himmelska festen och bruden är redo! Hon bär Jesu rättfärdighet.

Upp 19:7 Låt oss vara glada och jubla och ge honom äran. Ty Lammets bröllop har kommit, och hans brud har gjort sig redo. 19:8  Åt henne har givits att klä sig i skinande, rent linnetyg.” Linnetyget är de heligas rättfärdighet.

Spiro Zodhiathes beskriver ordet:

G5351 φθείρω phtheírō; fut. phtherṓ, from phthíō or phthínō (n.f.), to waste, pine. To corrupt, destroy. Trans. to destroy, punish with destruction, bring to a worse state (1Co_3:17). To corrupt, spoil, vitiate, in a moral or spiritual sense (1Co_15:33; Eph_4:22; Jud_1:10; Rev_19:2). To corrupt, with the meaning of to subvert or corrupt opinions (2Co_7:2; 2Co_11:3; see Sept.: Gen_6:3; Isa_54:16; Jer_13:9). Also from phthínō (n.f.): phthinopōrinós (G5352), whose fruit withered. Deriv.: diaptheírō (G1311), to corrupt completely, decay utterly, destroy; kataphtheírō (G2704), to corrupt fully, destroy utterly, spoil entirely, deprave; phthartós (G5349), corruptible; phthorá (G5356), corruption, both physical and spiritual. Syn.: ḗpō (G4595), to rot. Ant.: phulássō (G5442), to guard; tēréō (G5083), to preserve; phrontízō (G5431), to take care of; suntēréō (G4933), to conserve, preserve, keep.