Jerry Goldens vision – Yom Kippur och upplopp över hela världen

Ni som kommer ihåg David Wilkersons profetia >> om upplopp >> och eldar som skulle sprida sig över hela världen, förstår att den här visionen talar om samma sak. Vi har också fått se in i hur något som liknar ”kristallnatten” kommer även i Göteborg.

Vi tror att Gud kommer, som med Jeremia, rädda dem som håller fast vid Guds ord från att drabbas av denna vrede.

Upp 3:10 Eftersom du har bevarat mitt ord om uthållighet, skall jag bevara dig och rädda dig ur prövningens stund, som skall komma över hela världen och sätta dess invånare på prov.

Här följer en sammanfattning av Jerry Goldens dröm:

På morgonen kl 03,00 efter Yom Kippur här i Israel, så kunde jag inte sova för jag hade en vision som hela tiden kom till mig. Det var som om den Helige hade sin hand på mina axlar och inte tillåt mig vända mig eller tala.

Jag fick nu se miljontals människor skräna och gapa på gatorna. Det hela började med Tel Aviv, men så såg jag att det även skedde i New York och det hände på olika platser. Folket jag såg var de samma, deras ögon var tomma och deras ansikten lyste av ondska. Det såg ut som om de inte riktigt visste vad de ville men de var besatta och utan kontroll över sina liv.

Jag ville säga: Varför visar du mig detta? Jag känner ju till en del av detta redan. Jag ser ju på TV och läser nyheterna och förstår att världen kommer att möta fruktansvärda saker framöver. Men jag kunde inte tala eller ställa några frågor alls.

Då plötsligt förändrades hela visionen och jag fick se ett stort lidande som jag tror var i Afrika, för de flesta människor var mörkhyade. Jag fick se sådana bilder man kan få se i TV, att de är fulla av flugor. Jag fick se att många av dem var döende och en stank kom som var så fruktansvärd, så att man knappt kunde andas. Ljudet jag hörde av detta lidande var bortom ord för vad jag kan beskriva.

Jag fick se in i en del barns ögon och de var liksom tomma på allt framtidshopp. Sedan fick jag se in i deras mödrars ögon och det verkade som om de lade skulden för allt detta lidande som skedde på oss. Jag såg i deras ögon som om hela världens synder nu hade fallit på dem. Jag fick uppleva hur en känsla av skam växte sig stark i mig och jag insåg att jag inte kunde göra någonting för att hjälpa dem.

Jag visste att han som nu stod med sin hand på min skuldra visste om varje tanke som jag nu hade. Jag fick en känsla av att jag skulle få se fler saker. Han började plötsligt tilltala mig och sa: ”Det finns girighet och otukt ibland mitt judiska folk och i kyrkan. Jag har gett tid för omvändelse men ingen har kommit ifrån mitt folk. Nu kommer domen att börja falla över dem, över hela världen.

Ännu en gång så kommer världen att få se hur ondskan dödar flera miljoner utan att ge någon som helst barmhärtighet. Jag har visat stor barmhärtighet och förlåtelse men nu är gränsen nådd och jag kommer att låta domarna komma. Ett stort lidande kommer att komma över hela jorden. De flesta har glömt hur nazismens andemakt brutalt mördade flera miljoner av mitt judiska folk. Nu har samma andemakt vänt tillbaka igen och rest upp sitt fula ansikte och kommer att döda ytterligare miljoner.

Eldar som inte tidigare skådats kommer att täcka hela världen och flera miljoner kommer att dö – inte för min hand, utan för den ondska som har gripit tag i människornas själ. Jag har aldrig del i det onda för den bryter bara fram när jag är frånvarande genom att jag förkastas i Kyrkan och ersätts av girighet som fyller deras buk, som nu kallar sig kristna.

För frälsningen finns bara i mitt ord och min sanning, detta måste nu börja sökas först av allting. Men det finns bara tillgängligt för dem som i sanning älskar mig mer än sina egna liv. När det gäller mitt judiska folk, så kommer inte jag att försaka dem. Israel kommer att bli frälst men bara de som känner mitt ord kommer att stå med henne. Världen har inte förstått all den välsignelse som jag har sänt dem igenom det judiska folket. Istället så har man förkastat och hatat dem avundsjukt. Inte nog med det, mitt eget ord om rättfärdighet har de nu perverterat i deras kyrkor och synagogor”.

Jag fick se mer men det är bara det ni nu läst, som jag delar nu. Vid ett senare tillfälle kanske jag får dela resten. Nu ber jag om kraft och frimodighet att kunna förmedla det här. Det är ett tufft budskap och jag förstår att många kommer att förkasta det.

Jerry Golden – Israel