I västerlandets hörande menas mer ett lyssnande. Medan det för en Jude innebär 3 saker och det är precis vad ordet för höra 8085 SHEMA på Hebreiska betyder.

 • (1) Ett aktivt lyssnade.
 • (2) En förståelse och en kunskap om det du lyssnat till. (Himmelskt – Ljus)
 • (3) Och sedan ett aktivt görande av det du förstår.

Liknelsen om såningsmannen i Matt 13 + LUK 8 uppenbarar dessa 3 steg men även vad som gör att jag inte HÖR. Att komma till ett HÖRANDE är alltså en process.

Något du skall lägga märke till är att samma sak som hindrar HÖRANDET i hjärtat i liknelsen om såningsmannen, Beskrivs som människans väg i Jes 55. (På Hebreiska Jes 55:12 – Berg och Höjder (sprängas) och Tistlar och Törnen) Johannes döparen skulle förbereda Herrens väg! Så den vägen måste vara Guds Rike! Och såningsmannen handlar ju om ordet om riket!

Johannes döparens uppgift som profet var alltså att bereda Herrens väg (Jes 55)

Luk 1:76 Och du, barn, skall kallas den Högstes profet. Ty du skall gå (Gk: på hans väg) före (Gk: inför) Herren (Gk: ansikte = utan täckelse ) och bana väg för honom (konungen i Riket) 77 och ge hans folk kunskap om frälsning, att deras synder (Gk: missa vägen) är förlåtna 78 för vår Guds innerliga kärleks skull. I kraft av den skall en soluppgång från höjden besöka oss, 79 för att ljus skall skina över dem som sitter i mörker och dödsskugga och styra våra fötter in på fridens väg.”

 • Herrens väg (Väg = Tankesätt och handling) i bibeln så handlar om Guds Rike (Guds Vishet) (Ljus)
 • Vår väg i bibeln är vår vishet = Berg och Höjder och Tistlar och Törnen (Mörker) (Jes 55)

Det Johannes döparen skulle göra är precis vad alla sanna förkunnare skall göra i NT. Det är alltid Punkt (2) som måste attackeras i Andlig krigföring. Innan hjärtat i såningsmannen kunde bära frukt så måste det in kunskap om Gud och en rensning av sten och tistlar och törnen. Det är den exakta meningen med Paulus böner för församlingen i Efesus (Ef 1:17-18) Och tankebyggnaderna i Korint (2 Kor 10:3-5)

Om du läser i 2 Kor 3 + 4 så ser du hur Paulus talar om:

 • Inget täckelse för hjärtat = Att hålla fast vid mänsklig visdom = Berg och Höjder Tistlar och Törnen.
 • Han är inför Guds ansikte och ser och förstår vem Jesus Kristus är.
 • Ljuset strålar i hans hjärta.
 • Och han försöker att få samma ljus i andras hjärtan

Och Paulus han förstår att det just är Punkt 2 som måste attackeras och inga demoner över några städer. Han ropar och han ber att de skall få kunskap och förståelse i hjärtat. (Ljus) Ef 1:17-18

Det är kunskapen om Gud i hjärtat (Ljuset) som gör att man bär frukt = HÖR (8085 Shema) Se 1922 Epignosis >>

Judarnas egen bön Shema i 5 Mos 6:45 Tolkas faktiskt av Profeten Jesus i såningsmannen. Och hans tolkning av Lagen och Profeterna är det bäst att vi lyssnar till.

5 Mos 18:15 HERREN (JHWH) din Gud, skall låta uppstå åt dig en profet bland ditt folk, av dina bröder, en som är lik mig. Honom skall ni lyssna (8085 Shema) till.

Jesus själv säger till den Samaritiska kvinnan att han är Profeten – JHWH (Se >>)

5 Mos 6:4 Hör (8085 Shema) Israel! HERREN (JHWH) vår Gud, HERREN (JHWH) är en. (Echad) 5 Och du skall älska HERREN (JHWH) din Gud, av hela ditt hjärta och av hela din själ och av all din kraft.

Att HÖRA är att ÄLSKA och ordet här för älska är samma ord som används om AGAPE >> & >> i NT. Och ordet Agape betyder att underordna sig en konungs bud. Så Herren (JHWH) Jesu uttydning av såningsmannen är sanningen.

 • GUDS ISRAEL det är de som vandar på hans väg
 • GUDS ISRAEL det är de som rensats i sitt hjärta från Höjder och Berg – Tistlar och Törnen
 • GUDS ISRAEL är de som har förstått talet om korset och applicerat detta i sina liv.
 • GUDS ISRAEL det är de som HÖR och FÖRSTÅR och bär FRUKT

Gal 6:14 För min del vill jag aldrig berömma mig (att skina) av något annat än vår Herre Jesu Kristi kors, genom vilket världen är korsfäst för mig och jag för världen. 15 Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse. 16 Frid och barmhärtighet över dem som följer denna regel (kanon = måttstav) ja, över Guds Israel.

Paulus menar här att Punkt 2 är borta ur mitt hjärta = Höjder och Berg och Tistlar och Törnen. Den upplevda verkligheten och kraften i vad Jesus gjorde på Golgata har befriat mig (Frälst)

Jag har fått ljus jag förstår korsets verklighet jag har omvänt mig och kastat täckelset.

1 kor 1:17 Ty Kristus har inte sänt mig för att döpa utan för att predika evangelium, och det inte med vishet och vältalighet, så att Kristi kors inte förlorar sin kraft. 18 Ty detta budskap om korset är en dårskap för dem som blir förtappade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. 19 Det står ju skrivet: Jag skall göra de visas visdom om intet, och de förståndigas förstånd skall jag slå ner.

 • Vishet och vältalighet = Människans väg = Höjder berg – Tistlar och Törnen (Jes 55)
 • Kristi Kors det är hans väg (Jes 55)

Om vi blandar hans väg med vår väg precis som sker idag så kommer korsets kraft att rensa hjärtat att försvinna. Idag haltar vi på båda sidor Herren har visat Jakobsbrevet han kommer inte längre att tolerera detta.

 • Antingen är Baal Gud (Guldkalven) följ då honom
 • Eller också är Herren Gud följ då honom (Kors Mt 16 + Israel Gal 6)

Det står att Guldkalven är en väg! Och de hade övergivit Herrens väg!

Så i Guldkalven ligger det en blandning av Guds Ord och Människors väg. Guldkalven är Berg och Höjder och Tistlar och Törnen.

Och det kan faktiskt uttryckas i 4 punkter.

 • (1) Vi vill egentligen ha vår vilja fram och ha kontroll över situationerna vi hamnar i. (Falsk frid)
 • (2) Vi vill egentligen vinna hela världen om vi kunde det.
 • (3) Vi vill egentligen ha ära och få berömmelse och bli sedda.
 • (4) Vi vill egentligen utnyttja andra om vi kan för att nå dessa mål

Guldet i öronen är enligt Jerry Potter en bild av Guds Ord (HÖRA)

 • Ordet smälts nu och formas till något annat som vi egentligen vill se och höra.
 • Guldkalven är egentligen en bild på Baal (Nimrod + hans system)
 • Vi vill gå vår egen väg i hans namn
 • Detta är Laglöshet på hebreiska >>

Det här var alltså en annan bild på Jesus Kristus istället för den sanna bilden. På grekiska betyder ordet Anti-Krist ”Istället för Kristus”