Det är Hebreiskans motsvarighet till Grekiskan 1097 Ginosko >> Och där det står 3045 Yada i Septuagintan översätts det med 1097 Ginosko.

Dess främsta betydelse har med en relation att göra. Det är som en relation mellan en kvinna och en man,

1 Mos 4:1 Mannen kände (3045 Yada) sin hustru Eva, och hon blev havande och födde Kain. Då sade hon: ”Jag har fått en man från HERREN.”

Men det uttrycker också relationen mellan Gud och en människa

5 Mos 34:10 I Israel uppstod inte mer någon profet lik Mose någon som HERREN kände (3045 Yadah) ansikte mot ansikte

Ordet 3045 Yada beskriver precis som 1097 Ginosko ordet som en erfarenhet och en levande beröring.

Mose här han får stå som en typbild på oss och på vår relation med Gud. Vad innebär detta i praktiken att komma inför Gud ansikte mot ansikte? Jo i ett riktigt äktenskap har vi inga hemligheter för varandra vi uppträder precis som vi är! Kvinnan får se och uppleva hur min mannen verkligen är och mannen får se och uppleva hur kvinnan verkligen är. Alltså en relation utan masker och spel!

I början var det noga med hur man såg ut när man träffades! Men ju mer man lär känna varandra och är trygga med varandra kan vi kasta sminket och vi behöver inga föreställningar eller masker. Precis så vill Gud att vår relation skall vara med honom också. Vi skall komma till honom precis som vi är och han vill ha oss precis som vi är.

Jo det måste vara det Jesu säger till kvinnan vid Sykars brunn.

Joh 4:23 Men den tid kommer, ja, den är redan här, då sanna tillbedjare skall tillbe Fadern i ande och sanning. Ty sådana tillbedjare vill Fadern ha. 24 Gud är ande, och de som tillber honom måste tillbe i ande och sanning.

Sanning är Aletheia och betyder ett avtäckande realitet. Om du ser tillbaka vad Jesus säger till kvinnan i vers Joh 4:16-19 Jesus uppenbarade hennes synd! Hon liksom accepterade det! I hans ljus och närhet kände sig kvinnan trygg. (Samma sak med Abraham 1 Mos 17 inga hårda ord eller pekpinnar)

Hon hade sökt och prioriterat fel beröring och fel kärlek. Det var som om Jesus uppenbarade för henne att Gud ville möta hennes innersta behov först så skulle hon bli fri från jagandet. Det är alltså bara en relaltion ansikte mot ansikte med Gud som kan 3045 Yada vårt innersta och ge erfarenhet och beröring.

Det finns en underbar bild på det här i den förlorade sonen.

  • Längtan efter att leva ut sitt eget liv blev för starkt.
  • Han vänder ansiktet från fadern och går till ett annat land.
  • Våra egna resurser sinar och dör borta från hans närvaro

Luk 15:17 Då kom han till besinning (GK: Till sig själv) och sa: Hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd, och här håller jag på att dö av svält.

Luk 15:18 Jag vill stå upp och gå till (Gk: Pros = En rörelse emot) min far och säga till honom: Far, jag har syndat (264 Hamartano = Missat vägen eller målet) mot (Eis >>) himlen och inför dig. (GK: Inför ditt ansikte)

Det här är en underbar berättelse och ett teologiskt kalas!

Lk 15:17 Den förlorade sonen hade tydligen trott att han var en annan men nu tappade han masken. Han var sig själv och såg sanningen avklädd.

Lk 15:18

  • Jag VILL! Det är alltid här det börjar! Omvändelsen är frivillig! Det måste börja i din vilja! (Fil 2:13)
  • Jag VILL! Röra sig i riktning emot (GK: Pros) sin fader! (V20 Fadern närmade sig honom) (Se Jk 4:8)

Se nu vad han vill säga! V 18

  • Jag har missat målet med mitt liv EIS >> in i himlen inför ditt ansikte i din närvaro. (Herrens härlighet)
  • Jag har missat vägen med mitt liv EIS >> in i himlen inför ditt ansikte i din närvaro. (Herrens härlighet)

Man skulle kunna säga att vägen som leder in i himlen går inför Herrens ansikte i hans härlighets ljus! Alla människor har missat den här vägen (Rom 3:23)

  • Men evangelium uppenbarar härligheten från Gud i Jesu Kristi Ansikte.
  • Ett ljus och en kraft ifrån Gud som förvandlar våra liv så vi går från härl till härl.

Vem får uppleva det då? Jo det hjärtat som vänder om och blir av med täckelsen!

Ordet Yadah i Word Study

H3045 ָיַדע yāḏa‛: A verb meaning to know, to learn, to perceive, to discern, to experience, to confess, to consider, to know people relationally, to know how, to be skillful, to be made known, to make oneself known, to make to know. The simple meaning, to know, is its most common translation out of the eight hundred or more uses. One of the primary uses means to know relationally and experientially: it refers to knowing or not knowing persons (Gen_29:5; Exo_1:8) personally or by reputation (Job_19:13). The word also refers to knowing a person sexually (Gen_4:1; Gen_19:5; 1Ki_1:4). It may even describe knowing or not knowing God or foreign gods (Exo_5:2; Deu_11:28; Hos_2:20 [22]; Hos_8:2), but it especially signifies knowing what to do or think in general, especially with respect to God (Isa_1:3; Isa_56:10). One of its most important uses is depicting God’s knowledge of people: The Lord knows their hearts entirely (Exo_33:12; 2Sa_7:20; Psa_139:4; Jer_17:9; Hos_5:3); God knows the suffering of His people (Exo_2:25), and He cares. The word also describes knowing various other things: when Adam and Eve sinned, knowing good and evil (Gen_3:22); knowing nothing (1Sa_20:39); and knowing the way of wisdom (Job_28:23). One could know by observation (1Sa_23:22-23), as when Israel and Pharaoh came to know God through the plagues He brought on Egypt (Exo_10:2). People knew by experience (Jos_23:14) that God kept His promises; this kind of experience could lead to knowing by confession (Jer_3:13; Jer_14:20). Persons could be charged to know what they were about to do (Jdg_18:14) or what the situation implied (1Ki_20:7) so they would be able to discriminate between right and wrong, good and bad, what was not proper or advantageous (Deu_1:39; 2Sa_19:35 [36]). The word describes different aspects of knowing in its other forms. In the passive forms, it describes making something or someone known. The most famous illustration is Exo_6:3 when God asserted to Moses that He did not make himself known to the fathers as Yahweh.