Ordet betyder att Dra någon ut eller bort ifrån. Att rusta någon för ett krig. Att rusta en soldat. Det betyder att någon är där närvarande för att styrka dig. Det betyder att dra bort någon från en fara (floden) Det betyder även att komma med smörjelse över någon.

Psa 50:15 Ropa till mig på nödens dag (vedermöda motstånd svårigheter) så skall jag rädda dig (2502 Chalats) och du skall ära mig. (Kabod)

Psa 91:15 Han ropar till mig och jag svarar honom. Jag är med honom i nöden jag skall rädda honom (2502 Chalats) och ge honom ära. (Kabod) = Skatten i lerkärlet. (Kabod är kraft att gå igenom smala passage)

Gud skall alltså vara mycket närvarande för att styrka dig mitt i motståndet och svårigheterna, Därför kunde Paulus säga att när han är svag så är han stark.

Ord 11:8 Den rättfärdige räddas (2502 Chalats) ur (Igenom) nöden (Svårigheter – Vedermöda) den ogudaktige drabbas i hans ställe. (Sjunker ner till botten pressas ner = Stor ångest och nöd)

Nu börjar jag förstå ett bibelord som står i Romarbrevet – Det kommer alltså ett smalt passage nu i ändens tid. När detta passage kommer så skall Gud styrka de sina men de andra kommer att sjunka ner.

Rom 2:9 Nöd och ångest skall komma över varje människa som gör det onda, främst över juden och även över greken, 10 men härlighet, ära och frid över var och en som gör det goda, främst över juden och även över greken,

Meningen kan också  bli att man görs förberedd och passande rakt igenom svårigheterna!
H2502

ָחַלץ
ḥālaṣ: A verb meaning to draw out, to prepare, to deliver, to equip for war. The primary meaning of the word is that of strengthening or fortifying (Isa_58:11). It is used to convey the activity of drawing out, such as occurs in breast-feeding (Lam_4:3); removing a shoe (Deu_25:9-10; Isa_20:2); dispatching to another location (Lev_14:40, Lev_14:43); withdrawing from a crowd (Hos_5:6); removing or delivering from danger (2Sa_22:20; Psa_6:4 [5]; Psa_50:15). Significantly, this word conveys the notion of taking up arms for battle (Num_31:3; Num_32:17) or preparing for a general state of military readiness (Jos_4:13; 2Ch_17:18).