På Svenska så är en ond person en som gör vad vi tycker onda saker. Man på det Hebreiska språket så får ordet RASHA en annan innebörd.

ondska i Rom 2 är av sammanhanget att söka sitt eget först och det kan man göra i Jesu namn också för det finns andlig ondska.

Genom att undersöka det här verbets rot så får vi en klarare bild av vad det betyder – roten är 7561 rasha och dess ursprung och konkreta mening finner vi i Psalm 18.

Psa 18:21 For3588 I have kept8104 the ways1870 of the LORD,3068 and have not3808 wickedly departed7561 from my God.4480, 430

Ty jag höll mig på HERRENS vägar, jag avföll ej från min Gud i ogudaktighet.

Verbet RASHA betyder alltså att AVFALLA FRÅN TRON och det kan man göra genom att vandra på sidan av vägen medvetet eller så kan man bli bedragen och komma av vägen. Verbet RASHA betyder alltså – En som har lämnat vägen. Det här skulle kunna stämma perfekt med ordet ”förvilla” i NT

Mat 24:24 Ty människor som falskeligen säga sig vara Messias ska uppstå, så också falska profeter, och de ska göra stora tecken och under, för att, om möjligt förvilla jämväl de utvalda.

Förvilla här är ordet 4105 Planao = Vandra bort från vägen. Och de förvillade som vandrar bort från vägen är RASHA på Hebreiska = ONDA – Vi kan även se det här i Ps 1

Psa 1:1 Salig är den som inte följer de ogudaktigas råd och inte går på syndares väg eller sitter bland bespottare 2 utan har sin glädje (Begär och värde) i HERRENS undervisning (TORAH) och begrundar hans ord (TORAH) dag och natt. 3 Han är som ett träd, planterat vid vattenbäckar, vilket bär sin frukt i rätt tid och vars blad inte vissnar. Allt vad han gör lyckas väl. 4 Så är det inte med de ogudaktiga (7563 Rasha) de är som agnar som vinden för bort. 5 Därför skall de ogudaktiga (7563 Rasha) ej bestå i domen, ej syndarna i de rättfärdigas församling. 6 Ty HERREN känner de rättfärdigas väg, men de ogudaktigas (7563 RASHA) väg leder till fördärvet.

Vi kan därför klart se att Gud kallar dem för ONDA som har avfallit från vägen. Och vad är en VÄG? Jo bibelns beskrivning på en väg är TANKESÄTT och HANDLING. Gud har bara en VÄG och det är KORSETS VÄG! De som lämnar vägen byter HERRE och i MT 13 så kallas därför de som avfallit för ONDSKANS BARN.

Mat 13:38 Åkern är världen. Den goda säden, det är rikets barn, men ogräset är ondskans barn.

Mat 7:18 Ett gott träd kan icke bära ond frukt ej heller kan ett dåligt träd bära god frukt.

Det Jesus säger här är det Johannes säger i sina brev.

1Jo 2:21 Inte har jag skrivit till er därför att ni saknar insikt i sanningen, utan därför att ni känner den och vet att ingen lögn kommer från sanningen.

1 Mos HERREN Gud lät nämligen alla slags träd som var ljuvliga att se på och goda att äta av växa upp ur marken och livets träd mitt i lustgården så ock kunskapens träd på (Står ej i Hebreiskan) gott och ont.

Kan det vara så att livets träd symboliserar Guds levande ord? Och Godkänd mat för får (NOMOS – Som lag – undervisning betyder på Grekiska) Och kunskapens träd symboliserar själens kraft att vilja göra det goda?

Obs! LAGLÖSHET på grekiska = A – NOMOS – Ej godkänd mat för får. De här verserna tycker jag tar oss tillbaka till Eden igen och de skulle givetvis ha ätit av Livets träd först. (Det levande ordet)

Heb 4:4 Ty på stället om den sjunde dagen säger han: Och Gud vilade på den sjunde dagen från alla sina verk. 5 På det här stället säger han: De skall aldrig komma in i min vila.(EDEN) 6 Det står alltså fast att somliga går in i vilan och att de som först fick höra evangeliet predikas inte kom in för sin olydnads skull. 7 Därför bestämmer han på nytt en dag som han kallar i dag, när han långt senare säger genom David vad som redan är nämnt: I dag, om ni hör hans röst, förhärda inte era hjärtan. 8 Ty om Josua hade fört dem in i vilan skulle Gud inte längre fram ha talat om en annan dag. 9 Alltså finns det en sabbatsvila kvar för Guds folk. 10 Den som har kommit in i hans vila (EDEN) får vila sig från sina gärningar, liksom Gud vilade från sina. 11 Låt oss därför ivrigt sträva efter att komma in i den vilan (EDEN) så att ingen kommer på fall som de och blir ett exempel på olydnad. 12 Ty Guds ord (LOGOS) – HÄR – är levande och verksamt. Det är skarpare än något tveeggat svärd och tränger igenom, så att det skiljer själ och ande, led och märg, och det är en domare över hjärtats uppsåt och tankar. 13 Inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon. Och inför honom måste vi stå till svars. 14 Då vi nu har en stor överstepräst, Jesus, Guds Son, som har stigit upp genom himlarna, så låt oss hålla fast vid vår bekännelse. 15 Ty vi har inte en överstepräst som ej kan ha medlidande med våra svagheter, utan en som blev frestad i allt liksom vi, men utan synd. 16 Låt oss därför frimodigt gå fram till nådens tron för att få barmhärtighet och finna nåd till hjälp i rätt tid.

För att komma tillbaka igen till (VILAN) EDEN så måste vi symboliskt passera svärdet som han satte där för att bevaka vägen tillbaka.

1 Mos 3:24 Han drev ut människan, och öster om Edens lustgård satte han keruberna och det flammande svärdets lågor för att bevaka vägen till livets träd.

Gen 3:24 So he drove out1644 (853) the man 120 and he placed7931 at the east4480, 6924 of the garden1588 of Eden5731 (853) Cherubims,3742 and a flaming3858 sword2719 which turned every way,2015 to keep8104 (853) the way1870 of the tree6086 of life.2416

Svärdet vände sig emot alla andra vägar (tankesätt och handling) Jesus: Sa själv att han var vägen!(Tankesätt och Handling) Det var keruber på förhänget som hängde mellan det heliga (själen) och det allra heligaste i templet (anden) Jesus undervisar oss att han är brödet (Maten vi skall leva av)

Heb 10:19 Eftersom vi nu, mina bröder, har en fast tillförsikt att få gå in i det allraheligaste i och genom Jesu blod, 20 i det att han åt oss har invigt en ny och levande väg (Tankesätt och handling) ditin genom förlåten – det är genom sitt kött.

Vi kan bara komma in i vilan genom förlåten/Hans levande ord! Som rensar bort alla andra vägar från vårt hjärta (Omskärelsen i Kristus)

Wordstudy:

H7563

ָרָשׁע
rāšā‛: An adjective meaning wicked, guilty, in the wrong, criminal, transgressor. This adjective is used 264 times, many more times than the verb formed from it. It means essentially someone guilty or in the wrong and is an antonym to the Hebrew word ṣaḏḏiyq (H6662), meaning righteous, in the right. Moses accused the Hebrew man who was in the wrong and was fighting with another Hebrew (Exo_2:13); no one was to aid wicked persons in their wickedness (Exo_23:1). A murderer worthy of death could not be ransomed (Num_35:31); guilty, wicked persons accept bribes (Pro_17:23; Pro_18:5). The word may describe wicked people as murderers (2Sa_4:11).
The word indicates people who are enemies of God and His people: the psalmist prayed to be rescued from the wicked (Psa_17:13). Those described by this word are evil and do not learn righteousness. Instead, they pursue their wicked ways among the righteous (Isa_26:10); but the Lord will eventually slay the wicked (Isa_11:4). Pharaoh admitted he was in the wrong in his attitude and actions against Moses, the Lord, and His people (Exo_9:27; Isa_14:5).
The word indicates the guilt engendered by sinning against others, including God. The Lord moved to destroy the leaders and the wicked people who revolted against Him in the desert (Num_16:26); the wicked are those who do not serve God and are as a result wicked and guilty before Him (Mal_3:18). If wicked people continue in their ways toward God or others, they will die in their sins (Eze_3:18); but the righteous do not die with the wicked (Gen_18:23, Gen_18:25). The counsel of the wicked is avoided by the persons blessed by God (Job_10:3; Job_21:16; Psa_1:1). Several phrases became idiomatic when talking about the wicked described by this word: the counsel of the wicked (Psa_1:1); the way of the wicked (Pro_15:9); the path of the wicked (Mic_6:10); the tent of the wicked (Job_8:22); the life (literally, candle) of the wicked (Job_21:7). All these terms describe things, people, and locations that God’s people are to avoid so He will not destroy them in the end.