3117 YOM är alltså 2250 Hemera i NT >> och behöver inte alls betyda 24 timmar som man kan tro. Det indikerar en tidsperiod mellan 2 bestämda punkter som vi kan se i dessaa bibelställen

1 Mos 26:8 Men när han hade varit där en längre tid, (3119 YOM) hände det sig att filisteernas kung Abimelek tittade ut genom fönstret och fick se Isak kela med sin hustru Rebecka.

4 Mos 20:15 Våra fäder drog ner till Egypten, vi bodde i Egypten under lång tid (3119 Yom) och vi och våra fäder blev illa behandlade av egyptierna.

I den Grekiska översättningen av GT används alltid 2250 Hemera >> för att beskriva en Dag. Så det är fullt godkänt att Yom och Hemera betyder inte bara 24 timmar. Utan kan användas för en bestämd tidsperiod mellan 2 punkter.

Spiro Zodhiates Word Study

H3117 יוֹם yôm: A masculine noun meaning day, time, year. This word stands as the most basic conception of time in the Old Testament. It designates such wide-ranging elements as the daylight hours from sunrise to sunset (Gen_1:5; 1Ki_19:4); a literal twenty-four hour cycle (Deu_16:8; 2Ki_25:30); a generic span of time (Gen_26:8; Num_20:15); a given point in time (Gen_2:17; Gen_47:29; Eze_33:12). In the plural, the word may also mean the span of life (Psa_102:3 [4]) or a year (Lev_25:29; 1Sa_27:7). The prophets often infuse the word with end-times meanings or connotations, using it in connection with a future period of consequential events, such as the ”day of the LORD” (Jer_46:10; Zec_14:1) or simply, ”that day” (Isa_19:23; Zec_14:20-21).

Så när vi nu tar begreppet Herrens Dag så behöver det inte alls betyda 24 timmar utan en tidsperiod mellan 2 av Gud uppsatta punkter.

Herrens Dag (3117 Yom) är en mycket speciell Dag (3117 Yom) och att tro att det är 24 timmar är ju helt otänkbart. Nej det handlar helt och hållet om en tidsperiod mellan 2 av Gud bestämda punkter. Det är detta Herren menar med att vi inte kan känna till när Tidpunkt 1 som startar den här dagen dagen börjar.

Vi får lite ledtrådar för att Herrens dag (3117 Yom) måste påbörjas när det ännu finns löpande tid (Chronos) på jorden. Timmar minuter osv. Herrens dag avslutas med Jesu tillkommelse och den sista basunens ljud och de dödas uppståndelse och evigt liv.

Det kan vi se i Upp 10

Upp 10:5 Och ängeln som jag hade sett stå på havet och på jorden lyfte sin högra hand mot himlen 6 och svor vid honom som lever i evigheternas evigheter och som har skapat himlen och vad som finns i den och jorden och vad som finns på den och havet och vad som finns i det: ”Tiden är ute. (Chronos – Löpande tid) 7 Men i de dagarna när den sjunde ängelns röst hörs och han blåser i sin basun, då är Guds hemlighet fullbordad, så som han har förkunnat i det glädjebudskap (Evangelium) han gett sina tjänare profeterna.”

Det råder väl ingen tvekan om att Herrens Dag avslutas med Jesu tillkommelse för då är den löpande tiden ute (Chronos) och nästa tidsålder bryter in. Det är därför vi brukar benämna den här dagen med Tidpunkt 1 som är när dagen börjar in vid Guds bestämda klockslag. Och den dagen (3117 Yom) avslutas vid Tidpunkt 2 vid Jesu tillkommelse.

Vi har ingen som helst aning om vilket klockslag som gäller mellan de här 2 punkterna som Gud har bestämt i sitt rådslut. Men vi vet att när Tidpunkt 1 inträffar så startar Herrens dag (3117 Yom)

Vad händer då med Guds församling mellan de här 2 Tidpunkterna som Herrens Dag innebär? Rycks församlingen bort vid Tidpunkt 1 för att komma med Jesus vid Tidpunkt 2? Svar: Det är en total omöjlighet enligt bibeln för den löpande tiden är inte slut före Tidpunkt 2.

Det är alltså inte Jesus själv som skall komma som en tjuv vid Tidpunkt 2. Utan det är Tidpunkt 1 som inleder Herrens dag (3117 Yom) som skall komma som en tjuv. (1 Tess 5:2)

Herrens Dag är en dag av dom och Guds ord säger att domen måste börja på Guds Hus (1 Petr 4:12-19) Om du vill förstå vad det innebär så läs här >> (Det handlar om att hålla sig vaken och bevara elden)

Tidpunkt 1 Som inleder den här dagen (3117 Yom) kommer alltså att komma över Guds hus och över dem som sover andligen. Den dagen (tidsperioden) kommer att komma som en eld och pröva alla verk (1 Kor 3)

Från Jesu tillkommelse vid Tidpunkt 2 går vi nu alltså bakåt i tiden till Tidpunkt 1 och den tidsperioden är Herrens dag (3117 YOM)

1 Kor 3 och 1 Petrus 4:12-19 som talar om en dom och en dag (Tidsperiod) som skall vara som en eld innebär att Malakis profetior om den dagen (3117 Yom) kan hjälpa oss lite att förstå vad som kommer att ske.

När vi läser det här så förstår vi snart varför Herren så starkt har varnat oss för att gå in under något som helst verk byggt av människor. När Tidpunkt 1 nu kommer att komma så sker inget ”Bortryckande” utan en vrede över allt som är stolt och upphöjt och vilar på en grund av egen säkerhet.

Mal 3:1 Se, jag skall sända min budbärare och han skall bereda vägen för mig. Och den Herre som ni söker skall plötsligt komma till sitt tempel, förbundets ängel som ni längtar efter. Se, han kommer, säger HERREN Sebaot. 2 Men vem kan uthärda (3557 Kyl) den dag (3117 Yom) då han kommer och vem kan bestå när han uppenbarar sig? Ty han är som en guldsmeds eld och som en tvättares såpa. 3 Likt en guldsmed skall han sätta sig ner och rena silvret. Han skall rena Levi söner, luttra dem som guld och silver, så att de kan bära fram åt HERREN en offergåva i rättfärdighet. 4 Då skall offergåvorna från Juda och Jerusalem behaga HERREN som i forna dagar och gångna år. 5 Jag skall komma till er och hålla dom. Jag skall snabbt träda upp som vittne mot trollkarlar och äktenskapsbrytare, mot dem som svär falskt, mot dem som undanhåller arbetaren hans lön och förtrycker änkan och den faderlöse, mot dem som vränger rätten för främlingen och inte fruktar mig, säger HERREN Sebaot.

Vad underbart Guds ord är ser du Dagen? (Tidpunkten 1 DOM- Tidpunkten 2 Tillkommelsen) Tidpunkt 1 inleder Herrens Dag och han kommer för att döma sitt Tempel / Hus (V 5)

Lägg märke till hur vers 5 och Rom 2:5-17 – fördömelsen som kommer över den själ som söker sitt eget

Nu skall vi gå och läsa vers 2 i en annan översättning.

Mal 3:2 But who may abide (3557 Kyl) the day of his coming? and who shall stand when he appeareth? for he is like a refiner’s fire, and like fullers’ soap:

Ordet 3557 Kul eller Kyl på Hebreiska handlar om att ”Förbliva” och ”Bevara sig i” men också att ”Mätas” eller ”Hålla måttet”

Här är Spiro Zodhiates Word Study på ordet (3557 Kyl)

H3557 כּוּל kûl kool A primitive root; properly to keep in; hence to measure; figuratively to maintain (in various senses): – (be able to, can) abide, bear, comprehend, contain, feed, forbearing, guide, hold (-ing in), nourish (-er), be present, make provision, receive, sustain, provide sustenance (victuals).

Han kommer alltså vid Tidpunkt 1 som inleder Herrens dag till sitt Tempel (1964 Heykal = Stort officiellt hus) för att döma (V5) = Avskilja och driva ut. (Gal 4.28-30)

Lägg märke till att Malaki 3:7 används mot församlingen i Jakobsbrevet som är en mönsterbild på hur en församling inte får byggas. Men just mönstret i Jakobsbrevet har Herren visat är ofta de här moderna ”församlingsbyggena” med sina ”företagsmetoder.

Mal 3:1-5 här är den exakta bilden på vad som händer i Upp 11:1-2 >> (Måste bara läsas) De som är på den yttre tempelplatsen som köper och säljer är dessa som Malaki 3:5 beskriver.

Det som är intressant är att vi får en tidsangivelse i Upp:1-242 månader = 3 1/2 år Vikan därför sätta Tidpunkten 1 42 månader eller 3 1/2 år från Jesu Tillkommelse och den här löpande tidens slut (Ca)

Men vi vet inte när Tidpunkt 1 inträffar exakt men vi skall förstå när den här dagen kommer (Perioden) om vi lever i ljuset.

Bilden är ju solklar vi har ett stort hus som kallas Guds Hus vid Tidpunkt 1 som inleder Herrens Dag (3117 Yom) så kommer Herren själv att döma och driva ut alla som inte håller måttet. Upp 11:1-2 >> Gal 6:14-16 >> Detta sker 42 månader eller 3 1/2 år innan Jesus Kommer och tiden är slut.

Domen kommer att drabba alla som inte går korsets väg och därmed lyser av sig själva och sin egen säkerhet och sin egen styrka och kraft.

Tidpunkt 1 innebär en katastrof och en flod över alla laglösa som byggt på sand (Mt 7) Dagen där är floden och katastrofen vid Tidpunkt 1.

Låt oss nu bara bekräfta det här med dagen ännu en gång. Detta pulvriserar läran om ett ”uppryckande” före vedermödan. Kom ihåg att bibeln varnar oss för att undertrycka sanningen.

1Tess 4:14 Eftersom vi tror att Jesus har dött och uppstått, så tror vi också att Gud skall föra fram dem som insomnat i Jesus tillsammans med honom. 15 Vi säger er detta enligt ett ord från Herren: vi som lever och är kvar till Herrens ankomst skall alls inte komma före de insomnade. 16 Ty när en befallning ljuder, en ärkeängels röst och en Guds basun, då skall Herren själv stiga ner från himlen. Och först skall de som dött i Kristus Jesus uppstå. 17 Därefter skall vi som lever och är kvar ryckas upp bland moln tillsammans med dem för att möta Herren i rymden. Och så skall vi alltid vara hos Herren. 18 Trösta därför varandra med dessa ord.

Vi som lever och är kvar är vi som klarat provet ”Elden – Dagen”vid Tidpunkt 1 och gått igenom smala passagen och nått fram till Tidpunkt 2. Det är dessa som byggt sina hus på klippan det är Guds Israel.

Ordet lever och är kvar på Grekiska = Överlever en stor katastrof eller svårighet. Så fortsätter vi utan att tänka kapitelindelning nu in i 1 Tess kapitel 5.

1Tess 5:1 Om tider och stunder, bröder, behöver vi inte skriva till er. 2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten. 3 När folk säger: ”Fred och trygghet”, då drabbas de av undergång (3639 Olethros = Dom straff som en katastrof) lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan. (EX – Pheugoo) 4 Men ni, bröder, lever inte i mörker, så att den dagen kan överraska er som en tjuv. 5 Ni är alla ljusets barn och dagens barn. Vi tillhör inte natten eller mörkret. 6 Låt oss därför inte sova som de andra utan hålla oss vakna och nyktra. 7 Ty de som sover, de sover om natten, och de som berusar sig är berusade om natten. 8 Men vi som hör dagen till, låt oss vara nyktra, iförda tron och kärleken som pansar och hoppet om frälsning som hjälm. 9 Ty Gud har inte bestämt oss till att drabbas av vredesdomen utan till att vinna frälsning genom vår Herre Jesus Kristus.

Tidpunkt 1 kommer alltså och inleder Herrens Dag som är en avskiljning av de som inte håller måttet från Guds Hus. Upp 11:1-2 >> + Gal 6:14-16 >> Malaki 3: 1-5 Den drabbar alla som somnar och inte bevarar elden och sina kläder >>

Det här har Herren ännu mer genom åren förstärkt genom både drömmar och syner och nu sagt att klockan är slagen det håller inte att bygga på mänsklig visdom det leder tilll katastrof.

Alla dessa drömmar som den senaste tiden har strömmat in till oss från troende bekräftar bara att Tidpunkt 1 är på gång med sin flod av dom som inleder Herrens Dag. Här är några varningar >> & >> & >> & >> det är dags att vakna upp och tänka om när det gäller den så förföriska läran om ett ”Uppryckande” innan Tidpunkt 1 utan bibelns budskap är vid Tidpunkt 2

Vi fortsätter nu till Malaki igen

Mal 4:1 Se, dagen (3117 Yom) kommer, den brinner som en ugn. Då skall alla högmodiga och alla som handlar ogudaktigt vara som halm. Dagen (3117 Yom) som kommer skall bränna upp dem, säger HERREN Sebaot, den (Dagen 3117 Yom) skall lämna kvar varken rot eller kvist. 2 Men för er som fruktar mitt namn skall rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. Då skall ni komma ut och hoppa likt kalvar som släpps ur sitt bås. 3 Ni skall trampa ner de ogudaktiga, ty de skall vara som stoft under era fötter på den dag (3117 Yom) då jag utför mitt verk, säger HERREN Sebaot. 4 Kom ihåg min tjänare Mose lag som jag gav honom befallning om på Horeb, stadgarna och föreskrifterna som gäller hela Israel. 5 Se, jag skall sända till er profeten Elia, innan HERRENS dag (3117 Yom) kommer, den stora och fruktansvärda. 6 Han skall vända fädernas hjärtan till barnen och barnens hjärtan till deras fäder, så att jag inte kommer och slår landet med tillspillogivning.

Det är precis samma dag som Paulus talar om i 1 Kor 3 han varnar oss för att inte bygga med trä hö och strå. Hebreiskan här är väldigt intressant Rot eller Kvist = Rot eller Fikon (Frukt)

Och vi har bilden av ett fikon träd utan frukt vars rötter skall försvinna. Fikonträdet utan frukt och utan rot står för verk som köttet har producerat och inte anden. Står tillsammans med tempelutdrivningen UPP 11:1-2 >> som kommer att ske på ”den dagen

Mat 21:12 Jesus kom in på tempelplatsen och drev ut (Ex – Ballo) alla som sålde och köpte där. Han slog omkull borden för dem som växlade pengar och bänkarna för dem som sålde duvor 13 och sade till dem: ”Det är skrivet: Mitt hus skall kallas ett bönens hus. Men ni har gjort det till ett rövarnäste.” 14 På tempelplatsen kom blinda och lama fram till honom, och han botade dem. 15 När översteprästerna och de skriftlärda såg de under som han gjorde och barnen som ropade i templet: ”Hosianna, Davids son!”, blev de mycket upprörda 16 och frågade honom: ”Hör du vad de säger?” Jesus svarade dem: ”Ja, har ni aldrig läst: Ur barns och spädbarns mun låter du en lovsång stiga upp till dig”? 17 Sedan lämnade han dem och gick ut ur staden till Betania, där han övernattade. 18 När Jesus tidigt på morgonen vände tillbaka till staden, blev han hungrig. 19 Han fick då se ett fikonträd vid vägen och gick fram till det men fann inget annat än blad på det. Då sade han: ”Aldrig någonsin skall det växa frukt på dig.” Och genast vissnade fikonträdet. 20 När lärjungarna såg det, blev de mycket förvånade och frågade: ”Hur kunde fikonträdet vissna så plötsligt?” 21 Jesus svarade dem: ”Amen säger jag er: Om ni har tro och inte tvivlar, skall ni inte bara kunna göra det jag gjorde med fikonträdet. Ni skall också kunna säga till detta berg: Lyft dig och kasta dig i havet, och det skall ske. 22 Allt vad ni ber om i er bön skall ni få, när ni tror.”