Helande när tiden är inne

Predikan av Elvor Ohlin
Parousia Mission-möte 19 sept -2017

Lyssna på Mp3


Mark 16:14
  Sedan visade han sig för de elva när de låg till bords, och han förebrådde dem deras otro och hårda hjärtan, då de inte hade trott på dem som hade sett honom uppstånden. [dvs. kvinnorna, Jesus visade sig först för Maria från Magdala ”som han hade drivit ut sju onda andar ur”, läser vi] 15  Och han sade till dem: ”Gå ut i hela världen och predika evangelium för hela skapelsen. 16  Den som tror och blir döpt skall bli frälst, men den som inte tror skall bli fördömd.

Lägg märke till ordningen först tro och sedan dop – dopet är inte frälsande.
Jesus talar om ”den dubbla utgången” här: frälst eller fördömd.

17  Tecken skall följa dem som tror detta. I mitt namn skall de driva ut onda andar. De skall tala med nya tungor. 18  De skall ta ormar i händerna, och om de dricker något dödligt gift skall det inte skada dem. De skall lägga händerna på sjuka [arrhostos], och de skall bli friska [echo kalos].” 19  Sedan Herren Jesus hade talat till dem, blev han upptagen till himlen och satte sig på Guds högra sida. 20  Och de gick ut och predikade överallt, och Herren verkade tillsammans med dem och bekräftade ordet genom de tecken som åtföljde det.

Gick de ut direkt? Det kan uppfattas så. Nej, det finns en tid mellan v 19 och v 20 (Apg 1-2).

  • de var i bön
  • de väntade på uppfyllelsen av den Helige Ande
  • de gick sedan dit Anden ledde dem

Vi är sända att vittna men också kallade att söka Guds ledning.
Gud kan stänga och öppna dörrar…ibland får vi pröva oss fram. Så var det för lärjungarna och apostlarna mitt i den väckelse som pågick.

Apg 16:6  Sedan tog de vägen genom Frygien och Galatien, eftersom de av den helige Ande hindrades från att predika ordet i Asien. 7  Och när de nådde Mysien försökte de bege sig till Bitynien, men det tillät inte Jesu Ande. 8  Då for de genom Mysien ner till Troas. 9  På natten såg Paulus en syn. En man från Makedonien stod där och bad honom: ”Kom över till Makedonien och hjälp oss!” 10  När han hade sett denna syn, försökte vi genast ta oss till Makedonien, eftersom vi förstod att Gud hade kallat oss att predika evangeliet för dem.

Vill Gud alltid hela alla, som en del påstår, utifrån de här verserna i Markus 16?
Jag tänker på kristna som har fastat och bett och trott att Gud ska göra under och bota. De har gjort allt som vi uppmanas till.. men ändå uteblev undret. Varför? En del kristna har nästan förlorat tron när helandet uteblev, därför att man har lärt sig att Gud ska alltid hela om vi ber.

Falska lärare utlovar ”allt här och nu” – oftast med fokus på det jordiska..
…men vi får inte allt här och nu.

Ef 1:13  I honom har också ni, sedan ni hört det sanna budskapet, evangeliet om er frälsning, ja, i honom har också ni, sedan ni kommit till tro, tagit emot den utlovade helige Ande som ett sigill [sphragizo]. 14  Anden är en handpenning [arrabon] på vårt arv, att hans eget folk skall förlossas, för att hans härlighet skall prisas.

Ef 4:30  Bedröva inte Guds helige Ande, som ni har fått som ett sigill [sphragizo] för förlossningens dag.

2Kor 1:22  Han har även satt sitt sigill [sphragizo] på oss och gett oss Anden som en handpenning [arrabon] i våra hjärtan.

Det talas om ”förlossningens dag” dvs. när Jesus kommer åter – DÅ får vi hela arvet.
Underverk här i livet är en försmak på arvet.

Sphragizo = sigill, stämpel, säkerhet.
Sphragizo betyder att det är en garanti på ägarskap och en garanti på äkthet (Arvet är äkta och vi tillhör Herren).
Arrabon = handpenning, förskott, pant, (gudomlig) förlovningsring

Den falska läran ”Allt här och nu” gör att kristna inte kommer vidare för man förstår inte Guds väg. Prövningar ingår – även sjukdom – kan ingå i vår fostran.

Ett annat felaktigt påstående: ”Det naturliga är att det alltid är väckelse och alltid sker tecken och under”. Det lägger skuld på människor om det inte är så och det leder inte sällan till att man vevar upp känslostämningar och falska rörelser omkring under och tecken.

Väckelsetider
Vi gör bäst i att läsa hela Bibeln!
Vi vet att i väckelsetider sker mer tecken och under än annars. Det var sådana ”väckelsevågor” på 60- och 70-talet senast här i Sverige.

Min mamma blev helad!
Jag har berättat många gånger om min mamma som blev helad från dödlig cancer flera gånger. Hon skulle mänskligt sett och enligt läkarna inte ha överlevt första gången hon fick cancer. Då var jag 3 år gammal och min syster var 5 år. Pappa bad en bön till Gud – som han långt senare förstod var från den Helige Ande – att mamma åtminstone skulle få leva tills jag och min syster vuxit upp och klarade oss själva. Mamma fick, precis som Hiskia i Bibeln, 15 år ”extra” att leva. När hon fick sluta sitt ”jordiska liv” var jag 18 år och min syster 20.

De 15 åren innebar fler svåra prövningar och sjukdomsperioder för mamma. Hon fick skelettcancer men blev helad vid förbön på ett tältmöte på Edsväravecken. Mamma släpade sig in med hjälp av kryckor i tältet och kunde springa ut därifrån efter förbönen i slutet av mötet. Läkaren (läkarna) sa efteråt att hon troligen bara hade veckor kvar att leva, eftersom cancern hade spridit sig i skelettet och i kroppen. Nu fanns ingen cancer, hur de än undersökte och röntgade. Hon blev i ett tidigt stadium väldigt sjuk av cellgiftbehandling och tog därför enbart medicin mot värk och smärta, när Gud helade henne. I journalen skrev läkaren ungefär så här (mamma fick själv läsa det): ”Fru Wallin säger att hon har blivit helad vid bön till Gud på ett tältmöte. Det är ett mirakel som har skett. Vi kan inte förklara det”. Detta hände i början på 70-talet.

Några år senare hade mamma en stor tumör på den ena njuren, som opererades bort. Denna cancer sprider sig med 98% till hjärnan, enligt läkarna. Ett år senare hade mamma alla symptom på att cancern hade spridit sig till hjärnan.  Men också denna gång blev mamma helad mirakulöst och läkarna stod förbluffade.
Själv bad alltid mamma: ”Ske din vilja”! Hon var alltid noga med att tala om för oss barn att Guds vilja är bäst och att det inte var självklart att Gud skulle bota henne.

När mamma återigen fick cancer som spridit sig, kunde inget i världen få mig att tvivla på att Gud skulle hela henne igen – inte förrän dagen innan mamma avled. Då hände något märkligt inom mig och jag kunde plötsligt acceptera om Gud ville ta hem mamma till sig. Den månaden som följde efter mammas bortgång, fick jag uppleva något mycket märkligt. Jag minns så tydligt när en kompis frågade hur jag mådde, efter att ha förlorat min mamma och jag svarade: ”det är så märkligt för trots sorgen och saknaden, känns det inom mig som om jag vilar i bomull!”. Detta var Guds underbara hand som jag upplevde ständigt, både dag och natt under en hel månad. Vilken tröst! 

Det är inte ovanligt att Guds redskap själva får leva med sjukdom och lidande och uteblivet helande. Frank Mangs som fick leda många till tro och överlåtelse, led av återkommande depressioner.
Rolf Karlsson – som fick diabetesdiagnos som baby – hade föräldrar som ivrigt bad om helande men det uteblev. Redan som ung blev han blind på grund av diabetesen. Men Gud kallade honom till helandetjänst och han var ett redskap som Gud använde på ett underbart sätt både till människors frälsning och helande från sjukdomar (60-70-talet). Han fick tala ut det som Guds Ande ingav och kunde många gånger beskriva människor, utan att själv se dem. Han såg ”i Anden”.

Under väckelsen i Apg skedde fantastiska tecken & under – men det var inte självklart hela tiden på den nytestamentliga tiden… inte heller att de troende slapp sjukdom:

1Tim 5:23  Drick inte längre bara vatten utan använd lite vin för din mage, eftersom du är svag [astheneia] så ofta. (utan tvekan en sjukdom eftersom ”mage” nämns).

2Tim 4:20  Erastus stannade kvar i Korint, men Trofimus lämnade jag i Miletus, eftersom han var sjuk. [astheneo]

Fil 2:24  Och i Herren är jag övertygad om att jag snart skall kunna komma själv. 25  Men jag anser det nödvändigt att sända tillbaka till er min broder Epafroditus, min medarbetare och medkämpe, som ni har sänt för att hjälpa mig med det som jag behövde. 26  Han har längtat efter er alla och varit orolig, eftersom ni har hört att han blivit sjuk. [astheneo] 27  Han har också verkligen varit sjuk, ja, nära döden. Men Gud förbarmade sig över honom, och inte bara över honom utan också över mig, för att jag inte skulle få sorg på sorg.

Paulus ”törntagg” – hans ögon(?)

Gal 4:13  Ni vet att det var på grund av kroppslig svaghet [astheneia] som jag första gången fick tillfälle att predika evangeliet för er. [Gud använde Paulus sjukdom för att leda honom till människorna i Korint] 14  Fastän min svaga kropp kunde ha inneburit en frestelse för er, så föraktade ni mig inte eller avskydde mig, utan ni tog emot mig som en Guds ängel, ja, som Kristus Jesus. 15  Var hör man nu er lovprisning? Jag kan vittna om att ni då hade rivit ut era ögon och gett dem åt mig, om det varit möjligt.

Det är bl a därför man tror att Paulus hade problem med synen. Det finns fler bibelord som stöder det.

Gal 6:11  Se här med vilka stora bokstäver jag skriver till er med egen hand.

2Kor 12:7  Och för att jag inte skall bli högmodig på grund av dessa utomordentligt höga uppenbarelser, har jag fått en törntagg i köttet [= kroppen], en Satans ängel, som slår mig i ansiktet, för att jag inte skall förhäva mig. 8  Tre gånger bad jag att Herren skulle ta den ifrån mig, 9  men han svarade mig: ”Min nåd är nog för dig, ty kraften fullkomnas i svaghet [astheneia].” Därför vill jag hellre berömma mig av min svaghet [astheneia], för att Kristi kraft skall vila över mig.

Astheneia [Strongs G769] = svaghet i allmänhet, sjukdom
Astheneia är det vanligaste ordet för sjukdom – i kropp eller själ.

Vi kan konstatera att för Gud var det viktigare att bevara Paulus ödmjuk – än att bota hans kropp. …och för Paulus var det viktigare att Guds kraft vilade över honom än att han var helt frisk.
Paulus fick lära sig att leva med den svagheten (sjukdomen).
Den hade ett gott syfte. Så kan Gud använda sjukdom för ett speciellt syfte i våra liv.

Paulus skrev också om åldrandet

2Kor 4:16Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag.

Det viktigaste för Gud är inte att vi ständigt söker tecken och under.
Det viktigaste för Gud är att vi lever i helgelse och gudsfruktan
, ett liv i överlåtelse till honom.
Paulus skrev inte om tecken och under, utan om efterföljelse och lärjungaskap.

Fil 1:9  Och min bön är att er kärlek mer och mer skall överflöda och leda er fram till insikt och klart omdöme, 10  så att ni kan avgöra vad som är rätt och vara rena och fläckfria på Kristi dag, 11  rika på rättfärdighetens frukt som Jesus Kristus ger, Gud till ära och pris.

Tillbaka till Mark 16…
Jag blev själv förvånad
när jag för en del år sedan studerade de här verserna. Jag hade aldrig sett det och jag har ärligt talat aldrig i hela mitt liv hört någon predika eller undervisa om det.

Mark 16:18 De skall lägga händerna på sjuka [arrhostos], och de skall bli friska [echo kalos].”

Arrhostos = svag, moraliskt svag, sjuk, utan styrka
Echo kalos = moraliskt bra, ärlig, rätt, att bli bra /återhämta sig, frisk
Kalos = bra (bokstavligt eller moraliskt), värdefull, ärlig, sund, ”moraliskt vacker” (= få ett rent hjärta) ”inget att anklaga (för)” = hälsosam

Ordet kalos nämns 97 ggr i NT men aldrig om fysisk hälsa. Det handlar istället om att ge styrka åt den svage! Tala tro! Tala uppmuntran! Tala förtröstan! Tala Guds ord!

Tala tro? Det är framför allt att hjälpa varandra att ha fokus på Jesus. Det innebär att alltid vända sig till Jesus och hålla sig till honom. Det är också ”att göra lärjungar”!

Hebr 12:11  För stunden tycks ingen tuktan vara till glädje utan till sorg, men för dem som fostrats genom tuktan ger den längre fram frid och rättfärdighet som frukt. 12  Styrk därför kraftlösa händer och svaga knän. 13  Gör stigarna raka för era fötter, så att den fot som haltar inte går ur led [KJ Bibel: viker av från vägen] utan i stället blir botad. [= tvivel och uppgivenhet kan leda till avfall när man inte förstår Guds fostran]

Det största helandeundret är att bli frälst, att bli född på nytt.
Synden beskrivs som ett (andligt) ”sjukdomstillstånd”.

2Mos 15:26  Han sade: ”Om du hör HERRENS, din Guds, röst och noga lyssnar till hans bud och håller alla hans stadgar, skall jag inte lägga på dig någon av de sjukdomar som jag lade på egyptierna, ty jag är HERREN, din läkare.

Egyptens plågor eller ”sjukdomar” var kopplade till deras avgudadyrkan – alltså till synd.

2Mos 12:12  …Och över Egyptens alla gudar skall jag hålla dom. Jag är HERREN.

Det här bibelordet säger inte att Gud alltid helar från varje sjukdom, som många felaktigt har påstått.

Ps 41:4  (David skrev i lidande o förföljelse) HERREN är hans stöd när han ligger sjuk, hela hans läger förvandlar du. 5 HERREN är hans stöd när han ligger sjuk, hela hans läger förvandlar du. 6 Jag säger: HERRE, var mig nådig, bota min själ, ty jag har syndat mot dig. [synd–ett andligt sjukdomstillstånd]

”Vi är helade i Jesu sår”, läser vi i Jesaja 53 – är inte helande en självklarhet då?

Jes 53:4  Men det var våra sjukdomar han bar, våra smärtor tog han på sig, medan vi höll honom för att vara hemsökt, slagen av Gud och pinad. 5  Han var genomborrad för våra överträdelsers skull, slagen för våra missgärningars skull. Straffet var lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår är vi helade [rapha].

Rapha betyder andligt helande (från synd), borttagande av synd. Det är att läkas.

1Petr 2:24  Och våra synder bar han i sin kropp upp på korsets trä, för att vi skulle dö bort från synderna och leva för rättfärdigheten. Och genom hans sår har ni blivit botade. 25  Ni var som vilsegångna får, men nu har ni vänt om till era själars herde och vårdare.

Sammanhanget talar tydligt om att det gäller själens helande – ”själens Herde & Vårdare” är Jesus. I den stund som Jesus får blir personlig Frälsare och Herren i människans liv, är han/hon förlåten eller ”botad” från sina synder. Själens läkedom har börjat.

Vi läser om det andliga Sion där synd också beskrivs som ett andligt sjukdomstillstånd.

Jes 33:24  Och ingen av invånarna skall säga: ”Jag är sjuk.” Folket som bor där har fått sin synd förlåten.

Jesus var i första hand sänd att predika och vittna, enligt honom själv.

Mark 1:38  Han sade: ”Vi går åt ett annat håll, till byarna här omkring, så att jag kan predika där också. Det är därför jag har gått ut.”

Falska lärare idag lägger fokus på under & tecken men läran är de inte noga med. Det är inte bibliskt och det avslöjar dem.

2Tess 2:9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta.

Det pågick falska undergörare på den tiden, precis som idag. Det fanns de som gjorde kraftgärningar med hjälp av  demoniska krafter. Trollkarlen Simon (Apg 8) är ett exempel. En annan som nämns är Barjesus (på Cypern, Apg 13).

Om Jesu tjänst:

– Helandeunder bekräftade att Jesus är Messias Herren
– Jesus uppfyllde GT-profetior om Messias
– Helandeundret förhärligade Jesu namn och ärade Fadern
Allt som Jesus sa och gjorde var i perfekt harmoni med Faderns vilja.
– Helandeunder var synliga bevis för att Jesus kan förlåta synder – att Jesus är Guds Son

Mark 2:5  Jesus såg deras tro och sade till den lame: ”Mitt barn, dina synder är förlåtna.” 6  Nu satt där några skriftlärda, och de tänkte i sina hjärtan: 7  ”Varför talar han på det sättet? Han hädar! Vem kan förlåta synder? Det kan ingen utom Gud.” 8  Jesus kände i sin ande att de tänkte så för sig själva, och han sade till dem: ”Varför tänker ni så i era hjärtan? 9  Vilket är lättast, att säga till den lame: Dina synder är förlåtna, eller att säga: Stig upp, ta din bädd och gå? 10  Men det skall ni veta att Människosonen har makt på jorden att förlåta synder.” Och han sade till den lame: 11  ”Till dig säger jag: Stig upp, ta din bädd och gå hem!” 12  Då steg mannen upp, tog genast sin bädd och gick ut inför allas ögon. Och alla blev utom sig av häpnad och prisade Gud och sade: ”Något sådant har vi aldrig sett.”

– Helandeunder utfördes för att lindra nöden. Vi läser gång på gång att Jesus ”förbarmade sig” över människor.

Jesus helade inte alltid alla

Joh 5 – en man vid Betesda-dammen blev botad av Jesus. Där fanns många sjuka men här blev bara en botad.

Vi får be om fysiskt helande som lärjungarna gjorde.
Vi uppmanas att be
för varandra när vi är sjuka. Det är också att ”bära varandras bördor”, ”om en lem lider i kroppen, lider de andra med den”.

Apg 4:29  Och nu, Herre, se hur de hotar oss, och hjälp dina tjänare att frimodigt predika ditt ord, 30  genom att du räcker ut din hand för att bota [iasis = kurera, hela] och låta tecken och under ske genom din helige tjänare Jesu namn.”

Jak 5:14  Är någon bland er sjuk [astheneo = bli svag, sjuk, trött, modlös (uppgiven)- Hebr 12:3 – antingen fysiskt eller andligt/själsligt], skall han kalla på församlingens äldste, och de skall be över honom och i Herrens namn smörja honom med olja. 15  Trons bön skall bota [sozo] den sjuke [kamno = svag, sjuk, trött (i sinnet)], och Herren skall resa upp honom. Och har han begått synder, skall han få förlåtelse för dem.

Trons bön är något vi får när Gud ger den, inget vi tar oss hur som helst. (Jämför med den orubbliga tro för helande som jag hade när det gällde min mamma. Trots det så hade Gud en annan plan).
Här i Jakobs brev kan ordet ”sjuk” både syfta på fysisk, psykisk eller andlig svaghet.

Sköna porten i Jerusalem – Helande när tiden är inne

Den lame tiggaren är ett exempel på helande när tiden är inne.

Apg 3:1 Petrus och Johannes var på väg upp till templet vid tiden för bönen man ber vid nionde timmen. 2 Då bar man dit en man som hade varit lam från födelsen. Varje dag satte man honom vid den tempelport som kallas Sköna porten [horaios]. för att han skulle be dem som var på väg in i templet om en gåva. 3 När han nu såg att Petrus och Johannes skulle gå in i templet, bad han om en gåva. 4 De fäste blicken på honom, och Petrus sade: ”Se på oss!” 6 Men Petrus sade: ”Silver och guld har jag inte, men vad jag har, det ger jag dig: I Jesu Kristi, nasaréns, namn: stig upp och gå!” 7  Och han tog honom i högra handen och reste honom upp. Genast fick mannen styrka i fötter och vrister. 8  Han hoppade upp, stod upprätt och började gå och följde med dem in i templet, han gick och hoppade och prisade Gud. (Undra på det!)

Andligt sett är undret ett vittnesbörd om att den som inte är frälst, kan varken gå Guds väg eller prisa Gud. Nu var mannen frälst och fri att gå Guds ärenden och Guds väg. Han kunde både ära och tacka Gud, fylld av Guds Andes kraft.

Horaios = skön, ljuvlig, underbar, förlöst,det som tillhör den bestämda tiden”.
Ordet kommer från hora som betyder rätt tid, rätt stund och bestämd tid. Om man leker med betydelsen kan man få fram ett budskap.

Budskap: En underbar sak blir förlöst vid den rätta och bestämda tiden” – det vill säga i Guds tid!

Samma ord [horaios] används om glädjebudbärarens fotsteg.

Rom 10:15  Och hur skulle några kunna predika, om de inte blev utsända? Det står skrivet: Hur ljuvliga [horaios] är inte stegen av dem som förkunnar det goda budskapet.

Orden som Paulus skriver här är citat från profeten Jesaja.

Jes 52:7 Hur ljuvliga är inte glädjebudbärarens fotsteg när han kommer över bergen och förkunnar frid, bär fram goda nyheter och förkunnar frälsning [hebr. Yeshua = JESUS] och säger till Sion: ”Din Gud är konung!” [våra fotsteg är ljuvliga när vi vittnar om Jesus ”i rätt tid”]

De flesta tror att Sköna porten var en port mot öster – mot Oljeberget – där solen gå upp och dit Messias skall komma tillbaka! Jag tror att det som hände mannen vid Sköna porten kan vara en profetisk påminnelse och bekräftelse på Messias och hans ankomst. Sköna porten är hoppets port.

Mal 4:2 Men för er som fruktar mitt namn skall rättfärdighetens sol gå upp med läkedom under sina vingar. [när Jesus kommer tillbaka!] skall ni komma ut och hoppa likt kalvar som släpps ur sitt bås.

Det väntar fullständigt helande och fullständig frihet för de frälsta, när Jesus kommer tillbaka!
Detta vet vi med all säkerhet: Jesus är med och ger ny nåd varje dag och hjälper oss genom allt vi går igenom.. och helandet sker när tiden är inne – i Guds tid.

Amen