Profetia på en bönedag

Profetiskt budskap som frambars av pastor Ivar Ivarsson på en Bönedag i Bohuslän april – 09.

Jag ska föra er utanför det område ni ser i er mänskliga förmåga, säger Herren. Rädsla och osäkerhet har hindrat er att gå utanför det området men jag ska föra er in i en sådan gemenskap med mig så ni ser mig och har mig för era ögon. När ni ser den jag är och ser in i de områden med de möjligheter som är mina, inte era. Det ska inte vara styrt av mänsklig förmåga. 

Jag ska göra er så beroende av mig att ni inte kan leva en enda dag eller en enda stund utan min kärlek och helighet över era liv. Min kärlek ska tvinga er att se behoven och se möjligheterna. Jag säger detta till er för att jag älskar er och har förtroende för er. Till dig som har ett hjärta som längtar och hungrar, dig skall jag ta vid handen och leda dig.