Lance Lamberth igen är känd för att ha en bibeltrogen undervisning och han älskar Israel. Han profeterade även ett starkt budskap om New World Order 1992 >>
/Ohlins

Lance Lamberth: ”Frukta inte eller bli nedstämda av vad som nu kommer över hela jorden för jag är med er säger Herren. Men jag är en motståndare till nationerna säger Herren. Nationerna försöker nu att dela mitt land säger Herren. Detta land som jag gav till Abraham genom förbundet och som gäller för hans säd efter honom genom Isak och Jakob till en evig arvedel.

Jag skall vända dem upp och ned och skaka om dem invändigt och de kommer inte att förstå vad det var som hände. Detta gäller även de länder som nu kallar sig för superstater. för det är jag som är den ende Allsmäktige Guden och jämte mig finns ingen annan.

De tror i sin arrogans och högmod att de kan förgöra förbundet som jag den Allsmäktige har gjort. De tror att de kan förändra det som har kommit ut ur min egen mun. Detta är mitt ord och mina bud som jag själv har gett till Abrahams säd. Detta ord kan aldrig människor göra om intet för jag ensam är den Allsmäktige så frukta inte.

Detta är orsaken till att vi nu kommer in i helt ny fas av domar som är mycket strängare. Frukta inte nu för det är jag och ingen annan som nu skakar allt. Kom ihåg att det är i mig som ni har frid och inte i världen för där lider ni betryck.

Lita på mig nu för jag skakar allting som kan skakas för att det som inte kan skakas skall förbli kvar. När alla era omständigheter förändras till det onormala så vill jag att ni upptäcker mig och min frid. Det är där ni finner er vila och uppfyllelsen av allting.

I denna nya fasen av dom så kommer dessa gamla supernationer att bli som om de vore länder i tredje världen. Supernationerna kommer inte att förbli supernationer utan såna länder som Indien och Kina kommer att resa sig och börja ta över deras plats. En stor skara av de förlossade kommer att komma just ur dessa länder. När nu denna förändring kommer så frukta inte.

Jag känner era svagheter och era tendenser att bli rädda och frukta, ge inte upp och bli nedstämda när allt detta kommer över er. Mitt i dessa turbulenta tider och mitt i dessa skakningar och stridigheter så finns det 2 folk som ligger på mitt hjärta. De ena är den sanna levande församlingen och den andra är Israel. Jag kommer att använda dessa händelser för att rena församlingen och för att frälsa Israel.

Frukta inte för dessa stormar skakningar och konflikter som nu kommer för det är jag som är den Evige och den Allsmäktige. I mig så kan ni inte skakas utan ni kan bara förlora allt som är inte är värt att behållas.”

(Fritt översatt från engelskan av Janne Ohlin)