Ohlins funderingar 13/10 – 09

Luk 21:11 Det skall bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra. Fasansfulla ting och stora tecken skall visa sig från himlen.

Men säger en del, så har det ju alltid varit. Tänk på farao som förhärdade sitt hjärta när Gud dömde Egyptens land. Farao kommer att ha sina ”Jannes o Jambres predikanter”. De kommer att fnysa åt Gud och allt tal om domar.

2 Pe 3:3 Framför allt skall ni veta, att i de sista dagarna kommer det människor som drivs av sina begär och som förtalar och hånar er 4 och frågar Hur går det med löftet om hans återkomst? Ända sedan våra fäder dog förblir ju allting precis som det har varit från världens begynnelse.

Ni har väl läst om den varning vi fick förmedla Söndagen 27 september. Budskapet löd ”Tiden är inne för dom”

Vi kan nu med facit hand se att någonting hände från den stunden. Forskarna står förbryllade och vet du vad som gör dem förbryllade? Jo just det som bibeln säger skall vara tidstecken åt oss. Det är nu stora jordbävningar på olika platser på mycket kort tid utan att forskarna kan se något samband mellan dem.

Det här är nog bara början på saker som kommer att utveckla sig som människors visdom inte förmår att fatta.

1 Kor 1:19 Det står ju skrivet: Jag skall göra de visas visdom om intet, och de förståndigas förstånd skall jag slå ner.

Vi läste nyss en artikel om att de senaste jordbävningarna som drabbat Asien och övriga delar sen den 27 september övergår forskarnas förstånd. Vi citerar här delar av artikeln >>

Artikelns överskrift: Ever increasing clusters of Killer Earthquakes shake Scientists

Artikeln säger att de stora klustren av stora jordbävningar som drabbat Asien förbryllar forskarna. En av de bästa på området, Gary Gibson, har börjat att söka efter en förklaring.

Det går inte längre att säga att det här skulle vara en slump, säger Gibson. Men vad det är för mekanism som satt igång det hela har ingen hittills svaret på.

”När två stora jordbävningar sker inom någon timmes mellanrum så är det onormalt. Vi har nu haft 7,6 + 7,8 + 7,3 i Vanatu. Sedan kommer det ännu ett stort skalv på Filippinerna. Och sedan dess har områden skakats av stora skalv. Det här är het otroligt!. Jag har arbetat med det här i 30 år och jag har inte skådat det här förut säger Gibson”. slut citat

När Gud räcker ut sin hand och berör jorden för att väcka oss för de eviga värdena, står människorna som rådlösa. Experterna på området har ingen aning vad som sker. Men även den enklaste lilla läsare i sin bönevrå kan förstå vad som håller på att ske.

En hel del tendenser till trakasseringar och förföljelser ser vi även komma. Troende som utestängs från länder som England och Ryssland. Och senast trakasseringar om att ljudet är för högt från kyrkan. >> & >> & >>

Carter Conlon är en av pastorerna i Times Square Church tillsammans med David Wilkerson. Han talade (profetiskt) i en predikan för ett tag sedan om att vi var på väg mot storm och vatten. Han beskrev ett motstånd resas upp i världen som kommer att rensa kyrkan från dem som inte går korsets väg >> Ljudclip – eng)

Nyss kom nyheten från USA att man röstat igenom ”Hatbrotts lagarna” i senaten >> Detta kan föra med sig stora svårigheter för den fria församlingen i framtiden. Till slut kommer det att handla om att hatbrott är att säga att Jesus är enda vägen till Gud.

Vi har fått varningar i bön att det är på väg, men vi i västvärlden har så svårt att ta emot sådana här budskap. Det kan vara svårt att frambära dem men vi måste förbereda oss på att möta det här också.

Men mitt i allt det här har Herren lovat att komma med sin härlighet över församlingen. Det är det som vi tror att profetian handlade om på Vrångö >> den 11/10-09

DEN PROFETISKA POLITIKEN

Vad händer i EU? Tjeckien förhalar Lissabonfördraget så att Solana tvingas att vara kvar längre än han har sagt från början. Tony Blair har seglat upp som favoriten till den nya presidentposten. Den andra posten är det fortfarande märkligt tyst om.

Många tror att Solana till slut kommer att sitta på EU:s nya utrikesministerpost. Vi kan bara vänta in utvecklingen och se om de lyckas övertala honom att vara kvar.

Att Obama fick fredspriset råder det tydligen olika meningar om. Motståndarna tycker inte att han har gjort sig förtjänt av det. Vad har han egentligen gjort, frågar de? Ja det kan man ju undra. Han har pratat och pratat och pr…..

USA verkar fortsätta att jobba tätt ihop med EU och därför ser det inte ljust ut för Israel. Ni kommer väl ihåg Solana – Obamas förslag att låta FN tvinga Israel till lydnad.

Uppdaterat : Vatikanens tydliga inblandning i det här tycker jag nu ger ett tydligt ljus över hur den nya världsordningen nu börjar ta form.

  Lyssnade nyss på en Mp3 som visar hur Vatikanen står bakom Obama. Så det är inte så svårt att förstå hur Upp 13     skall uppfyllas när du lyssnat på det här >> Läs även följande >> & >> Alltså till och med ”vanliga” katoliker tycker     det är skrämmande det som sker inom sin egen kyrka.

Pastor Brian, en bloggare, har en intressant men välkänd vinkling. Vi har varit inne på den förut och även Constance Cumbey har fört fram tanken.

Citat: ”Dr Solanas vision för Mellanöstern har helt adopteras av den amerikanske presidenten. Om det nu är så som jag tror att det är så har vi fått en mycket intressant bild här. För i Danielsboken skall Antikrist få andra ledare att göra sin vilja. Kan det vara så att Solana är den man som bibeln talar om? Om det nu är på det sättet så är det en ond ande som driver Obama. Och man måste ställa sig frågan, vilken roll president Obama kommer att spela? Kan han vara någonting mer än bara en amerikansk president?”

En annan mycket duktig profetietolkare som hittills varit kusligt träffsäker är Irwin Baxter från Endtime Ministries. Han säger att vi ser det Heliga Romerska imperiet (Holy Roman Empire) resas upp genom Lissabonfördraget. Baxter menar att påven är den falske profeten och ledaren i EU kommer att vara Antikrist. >>

Vi fortsätter att följa utvecklingen. Extra! KL 0900 13/10 Ännu en Jordbävning (trenden fortsätter) >> 

Mvh Ohlins