Undervisning: Elvor Ohlin

Innehåll:
1. Gott Nytt År 2013!
Bibliska proportioner: vatten rött som blod
2. En gång frälst alltid frälst? – att vika av från vägen, det interreligiösa KVR och SKR, Taizé katolsk infiltration [Grundtext: Homologeo G3670]
3. Israels (lagliga) rätt till Gaza och Västbanken
– FN-deklarationen 1922
4. De kastar lott –
Joels profetia i FN?, varför palestinier stöder Hamas
5. Ärans konung kommer!

1. Gott Nytt År 2013!

Jer 29:11 Jag vet vilka tankar jag har för er, säger HERREN, nämligen fridens tankar och inte ofärdens för att ge er en framtid och ett hopp. 12 Ni skall kalla på mig och komma och be till mig, och jag skall höra er. 13 Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta.

Jag vill nämna några brännande ämnen och en kort tillbakablick, inför det nya året.

    1. Bibliska proportioner – extremt väder, klimatförändringar och finansstupet
    2. ”En gång frälst alltid frälst” – har det bibliskt stöd?
    3. Israels lagliga rätt till landet – FN uppfyller Joels profetia

Uttryck som ”bibliska proportioner”, ”av bibliska mått” och ”biblisk apokalyps”, hörs både nu och då i nyhetssändningar för att beskriva naturkatastrofer och nyslagna rekord i statistiken. Vi påminns av vetenskapsmän och forskare, klimatkämpar och ekonomer om att mänskligheten är inne på en katastrofkurs. Vi lever över våra tillgångar. Jorden håller på att nötas ut, som Bibeln har förutsagt.

Ps 102:26 För länge sedan lade du jordens grund, himlarna är dina händers verk. 27) De skall gå under, men du förblir. De skall alla nötas ut som en klädnad, du skall förvandla dem som man byter kläder, och de försvinner. 28) Men du är densamme och dina år har inget slut.

USA fruktar finansstupet, skrev Sydsvenskan på julafton. Citat: ”Risken att USA rasar utför finansstupet vid årsskiftet är överhängande, menar politiker i den amerikanska kongressen.” USA riskerar konkurs i februari ”USA:s president Barack Obama har avbrutit sin julledighet på Hawaii för att försöka förmå kongressen att rädda landet undan det fruktade finansstupet. Samtidigt varnar finansministern för konkurs inom två månader.”

Bondi Beach, Sidney Australien nov 2012
Jetströmmens svängningar förbryllar – Stormen Sandy drar in mot New York

Bibelns profetior om att vatten skall bli som blod (Upp 8:8, 16:3), har vi sett prov på vid ett antal tillfällen 2012. Senast hände det i Bondi Beach i Sidney Australien. Orsaken tror man kan vara ”kannibalism” bland alger. I september i år blev världens tredje längsta flod, Yangtzefloden i Kina röd. ”I början spekulerades det om det kan ha orsakats av att färgämnen dumpats i vattnet, men sedan konstaterade forskare att färgändringen troligtvis orsakats av alger”.
Extincion Protocol skrev 25 december:
Väder går över styr över Europa: ”Vetenskapsmän är förbryllade över oregelbundna svängningar i jetströmmen. Från dödligt kallt i Ryssland, översvämningar i Storbritannien och ljumma förhållanden som får invånarna i sydvästra Frankrike att leta efter sina baddräkter, har vädret gått över styr i Europa under dagarna fram till jul.” Även om vi inte förstår allt som händer eller kan tyda all profetia, är det tydligt att Bibelns profetior håller på att uppfyllas. Extrema väderförhållanden, hungersnöd, vulkanutbrott (i skrivande stund 12 med pågående utbrott, 8 med ökad aktivitet), ökat våld, krig och rykten om krig mm är förutsagt men vi uppmanas att ändå inte låta fruktan ta över.

Jer 51:46 Var inte försagda i era hjärtan och frukta inte för de rykten som hörs i landet, även om ett rykte kommer det ena året och ett nytt rykte nästa år, även om våld råder på jorden och härskare står mot härskare.

Jesus sa:
Matt 24:6 Ni kommer att höra stridslarm och rykten om krig. Se då till att ni inte blir skrämda. Ty detta måste hända, men därmed har slutet ännu inte kommit.

I denna dystra och mörka framtidsbild lyser evangeliet klart och ljust, om en framtid och ett hopp. Jorden gick inte under den 21 december 2012, som en new age-profetia påstod, enligt Mayakalendern. Vi valde att enbart uppmärsamma i nyhetslänkarna. En profetia från ockulta källor och astrologi är inget som vi kristna ska sätta tro till eller behöver frukta för. Gud har en bestämd tidsplan men han har valt att inte låta oss veta dag eller stund när han slutligt griper in, Matt 24:36.

Jer 10:2 Så säger HERREN: Ni skall inte ta efter hednafolkens sätt så att ni skräms av tecknen på himlen, därför att hednafolken blir skrämda av dem.

Jes 46:9 Kom ihåg det som har hänt i det förgångna, ty jag är Gud, och det finns ingen annan Gud, ingen som jag. 10 Jag förkunnar från början vad som skall komma och långt i förväg det som inte har skett. Jag säger: Mitt beslut skall gå i fullbordan, allt vad jag vill kommer jag att göra.

2. ”En gång frälst alltid frälst”?

Det finns en tro som är ganska utbredd bland kristna, nämligen att man inte kan förlora sin frälsning om man en gång har tagit emot Jesus och blivit frälst. Man säger ”en gång frälst alltid frälst”, men har det verkligen stöd i Bibeln? Varför skulle Jesus och apostlarna i så fall varna gång på gång, för att se till att inte bli andligt bedragna? Inte så att Gud skulle kunna ångra sig eller att han någonsin skulle överge en människa som tror på och tillhör honom. Jesus sa själv om dem som tror på honom att ingen kan rycka dem ur min Faders hand. Jag och Fadern är ett, (Joh 10:29-30).

Problemen finns hos oss, för vi kan vika av från vägen och förlora tron. Det finns en gräns när också Gud ”prisger” eller ”utlämnar” människan till sitt eget vägval, (Rom 1). Det kallas avfall i Bibeln. Det är svårt att förstå hur den läser Bibeln, som tror på ”en gång frälst alltid frälst”. Några exempel:

Matt 24:11 Många falska profeter skall träda fram och bedra många. 12 Och eftersom laglösheten tilltar, kommer kärleken att svalna hos de flesta. 13 Men den som håller ut intill slutet skall bli frälst.

2Joh 1:6 Ja, detta är kärleken: att vi lever efter hans bud. Detta är det bud ni har hört från början, att ni skall leva i kärleken [agape – Guds fullkomliga kärlek]. 7 Ty många bedragare har gått ut i världen, och de bekänner [homologeo G3670] inte att Jesus är Kristus, som har kommit i köttet. En sådan är Bedragaren, Antikrist. 8 Se till att ni inte förlorar det vi har arbetat för utan får full lön. 9 Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den [överträda, gå vid sidan av, förlora sin ställning], han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen.

Hebr 2:1 Därför måste vi så mycket mer ta fasta på det vi har hört, så att vi inte driver bort med strömmen [annan övers. går förlorade].

1Tim 6:8 Har vi mat och kläder skall vi vara nöjda med det. 9 Men de som vill bli rika, de råkar ut för frestelser och snaror och många oförnuftiga och skadliga begär, som störtar människor i fördärv och undergång. 10 Ty kärlek till pengar är en rot till allt ont. I sitt begär efter pengar har somliga kommit bort från tron och vållat sig själva mycket lidande.

Homologeo [Strongs G3670] betyder att bekänna i enlighet med ordet (Guds ord). Människan Jesus är medlaren mellan Gud och människa (1Tim 2:5-6) och han är samtidigt Immanuel (Matt 1:23), som betyder GUD med oss. Den Smorde [Kristus/Messias] av evighet blev människa för att ge sitt liv som lösen för alla. Frågan om att förlora sin frälsning blir alltså högst allvarlig för den som viker av från den sanna bekännelsen om Jesus – sann människa och sann Gud – och Kristi lära. Kärleken [agape] har sin glädje i sanningen, 1Kor 13:6.

Joh 5:21 Ty liksom Fadern uppväcker de döda och ger dem liv, så ger Sonen liv åt vilka han vill. 22 Inte heller dömer Fadern någon, utan hela domen har han överlämnat åt Sonen, 23 för att alla skall ära Sonen liksom de ärar Fadern. Den som inte ärar Sonen ärar inte heller Fadern, som har sänt honom.

Att vika av från vägen har med ett förändrat tänkesätt [paradigmskifte] eller en annan lära att göra. Om man exempelvis är matad med undervisning om att en kristen alltid skall vara frisk, stark, framgångsrik på alla områden, inte dö ung eller i sjukdom… Vad händer när verkligheten visar att det inte stämmer? Många kommer in i en kris men hittar tillbaka till Guds väg men en del faller av och förlorar tron.

Vi ska inte likformas efter världens tänkesätt, säger Bibeln, Rom 12:1-2. Om vi gör det, leds vi in på fel vägar, bort från Jesus. ”Världens tänkesätt” är självtillit, självrättfärdighet, själviska ambitioner och prestationer som är skilda från livet i Gud. Det kanske låter bra för många när Rick Warren eller Bill Hybels talar om att göra goda gärningar men vad är det för gärningar de uppmuntrar? Om de inte för människor till Jesus med ett klart bibliskt evangelium om omvändelse, sann efterföljelse och den helige Andens ledning, predikar de samma humanistiska gärningslära som icke-kristna, som enbart tror på människans egen förmåga. De leder människor bort från Jesus och in i den Nya världsordningens ”fredsplan” (NWO).

Mark 8:36 Vad hjälper det en människa att hon vinner hela världen men förlorar sin själ?

Här ingår:
Vad hjälper det om människan räddar hela planeten men förlorar sin själ?
Vad hjälper det om människan bekämpar all fattigdom men förlorar sin själ?
Vad hjälper det om människan lyckas få slut på alla krig men förlorar sin själ?

Samsyn i mission – det interreligiösa Kyrkornas världsråd (KVR) och SKR >>
Hänförelse för mysticism och andliga övningar i spåren av ökenfäder som irrade bort i österländska religioner, är en annan villoväg som leder in i den Nya världsordningen (NWO). Dessa olika strömningar är som ”två sidor av samma mynt”. De leder till samma mål, nämligen till Rom. Kyrkornas världsråd vill nå ”samsyn om mission” mellan alla kyrkor, i ett ”unikt dokument” som skall presenteras 2013. Den svåraste frågan var evangelisation, sa man efter centralmötet på Kreta. Javisst, för socialt arbete och mänskliga rättigheter kan vem som helst ägna sig åt, oavsett religion. Där blir evangeliets sanning snarare en stötesten som splittrar.

Citat från KVR:s centralmöte: Tidigare talades det mycket om att nå de onådda, i periferin. Anna Ljung berättar att det först stod ”mission at the margins” men att det fick kritik för att vara objektifierande. – Nu pratar man i stället om att människor lever i marginaliserande situationer – och vad är det då som måste förändras? Är det människorna i dessa situationer eller vi som skapat situationerna? Eller är det maktstrukturerna?

Matt 10:32 Var och en som bekänner mig inför människorna, honom skall också jag bekänna inför min Fader i himlen. 33 Men var och en som förnekar mig inför människorna, honom skall också jag förneka inför min Fader i himlen. 34 Tro inte att jag har kommit för att skapa fred på jorden. Jag har inte kommit med fred utan med svärd (Jesus syftar inte på vapen utan på Bibeln, Guds ord, som kallas ”Andens svärd”).

Det är självklart svårt att nå samsyn om evangelisation, om inte alla delar tron på evangeliet om att Jesus är enda vägen till Gud, frälsning och det eviga livet! Interreligiösa organisationer främjar inte sann enhet i tron på Jesus Kristus. De främjar den Nya världsordningens agenda.

Taizé – katolsk indoktrinering
Tusentals ungdomar lockas till Taizé-mötet i Rom under nyårshelgen. Jag kan inte se annat än att det handlar om indoktrinering till den katolska kyrkan och katolsk eukaristi. Även här talas om ”enhet” men det är inte den enhet som Jesus menade. Påvens och den katolska kyrkans förförelse har lurat många i västvärlden. Det är kanske dags att vakna ur naivitet och andlig slummer och ta reda på Rom-kyrkans verkliga bekännelse, dogmer och traditioner. Med sådant i bakfickan kan man inte samtidigt bekänna sig som bibeltroende kristen. Många evangelikala ledare smickras tydligen hellre av att få delta i stora evenemang, än att stå fast i biblisk tro och bekännelse.

Att vika av från Guds väg, är att riskera sin frälsning. Jag skriver ”riskera”, för jag vet av erfarenhet att Gud inte omedelbart överger oss om vi viker av från Vägen. Det gäller inte bara ”den förlorade sonen/dottern” som medvetet väljer sin egen väg istället för Guds, Luk 15. Det finns olika avvägar och villovägar som leder bort från Jesus. Om vi fortsätter på en sådan förlorar vi så småningom frälsningen, eftersom de vägarna aldrig leder till målet. Man ”kommer bort ifrån tron” (1Tim 6:10) och kan bli likgiltig eller föraktfull mot Gud. Kärleken [agape] kallnar om vi inte lever i kontakt med den sanna kärlekens källa, Gud själv (Matt 24:10). Det farligaste tillståndet enligt Jesus är ljumheten, Upp 3:15-16. Här (i Laodicea) beskrivs ett andligt högmod och övermod, där Gud har blivit ett medel till vinst och egen ära, i församlingen. Den ”företagsmodellen” känner vi igen också i nutid.

GT:s lagar om rena djur har symbolik i den andliga maten vi äter, som är Guds levande ord. ”Smådjur” räknades bland de orena djuren och fick inte ätas. Likaså ska vi även se upp med ”de små” avvikelserna från evangeliet och Bibelns budskap – varken lägga till eller ta bort något.

3 Mos 11:44 Ty jag är HERREN, er Gud. Ni skall hålla er heliga och vara heliga, ty jag är helig. Orena er inte genom något av de smådjur som rör sig på jorden.

Det finns alltid en väg tillbaka till Jesus:
…Ni skall kalla på mig och komma och be till mig, och jag skall höra er.
(Jer 29:12)

100% till Jesus:
…Ni skall söka mig, och ni skall också finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta.
(Jer 29:13)


Karta från år 1922
(bild borttagen)

3. Israels (lagliga) rätt till Gaza och Västbanken

I en artikel i Göteborgsposten i november, Israel har rätt till Gaza och Västbanken visade Berndt Ekström svart på vitt Israels rätt till Gaza och Västbanken, enligt FN-deklarationen 1922. Det finns ingen orsak att ens ifrågasätta Israels bebyggelse i och omkring sin egen huvudstad Jerusalem eller i någon annan del av landet, som de har laglig rätt till.

Citat av Berndt Ekström: ”…Israel har hotats av krig och aggression alltsedan dess grundande 1948. Ett hot i detta avseende behöver inte ens vara ett hot mot landets existens. Finns ett mönster av militärt trakasseri från en angripare med räder över nationsgränser, raketbeskjutning eller statsfinansierad terrorism, så räcker det som grund för en ockupation från den kränkta nationens sida för att kunna undanröja hotet eller förhindra att området används för ytterligare attacker.
Egypten erövrade och ockuperade Gazaremsan illegalt 1948 när man anföll Israel. Jordanien erövrade, ockuperade och annekterade Västbanken inklusive Jerusalem illegalt när man från sitt håll anföll Israel 1948. Båda dessa länder blev då, enligt internationell lag, illegala ockupanter då de ej hade legal rätt till dessa territorier.
Efter att Egypten, Jordanien och Syrien inlett krigshandlingar mot Israel under sexdagarskriget 1967, erövrade Israel Gaza och Västbanken inklusive Jerusalem.
I praktiken befriade Israel dessa territorier från Egyptens och Jordaniens illegala ockupation. Eftersom inget av dessa två arabländer hade legal rätt till dessa territorier, kan Israel inte anklagas för ockupation när man erövrade det i självförsvar.
Egendomligt nog nämnde världssamfundet ingenting om Egyptens och Jordaniens illegala ockupation. Inte heller krävde man ett palestinsk-arabiskt självbestämmande under den 19 år långa illegala arabiska ockupationen…
…Judarnas rätt till Palestina bekräftades av Nationernas Förbund (NF) 1922 när samtliga 52 medlemsländer röstade för Palestinamandatet och tilldelade Storbritannien det administrativa ansvaret för territoriet i syfte att bygga upp ett judiskt hemland. Deklarationen om Palestinamandatet är ett dokument som tillhör internationell lag. Deklarationen tillerkänner judarnas historiska rätt till landet redan i förordet. Den beviljar politiska rättigheter (i syfte att skapa ett nationellt hemland) för judarna enbart (artikel 2, i förordet). Ickejudars civila och religiösa rättigheter i mandatet garanterades men de gavs inte samma politiska rättigheter som till judarna (artikel 2, i förordet)…
…På de återstående 20 procenten av Palestinamandatet, som även inkluderar Gazaremsan, Västbanken och till och med en del av Golanhöjderna, har rätten för judar att bosätta sig aldrig blivit begränsad, upphävd, inställd eller ersatt av något annat. Rätten för judar att ha bosättningar gäller hela området väster om Jordanfloden…”

Palestiniernas svar på byggnationer i östra Jerusalem är att hitta fler självmordsbombare. Varför höjs inte mediaröster i protest mot denna avskyvärda hjärntvätt av människor och terrorangrepp mot civila?

4. De kastar lott

Den 29 november 2012 röstades det igenom att palestinierna skulle bli observatörsstat i FN. Ett sådant beslut efter alla raketanfallen på Israel, kan ge signaler att raketattackerna lönar sig. Israel kritiseras på felaktiga grunder för ny bebyggelse och skall tvingas till fredssamtal med människor som vill utrota dem… Man brukar säga ” ur led är tiden..” Detsamma kan tydligen sägas om FN när de röstar om Israels framtid. Är det detta som profetian syftar på? FN med ”alla hednafolk” som röstar [”kastar lott”] om Israel, uppfyller profetian. Det har aldrig hänt tidigare i historien.

Joel 3:1 Ty se, i de dagarna och på den tiden, när jag gör slut på Judas och Jerusalems fångenskap, 2 skall jag samla alla hednafolk och föra dem ner till Josafats dal. Där skall jag hålla dom över dem för mitt folks, min arvedel Israels, skull, som de har förskingrat bland hednafolken. De har delat mitt land 3 och kastat lott om mitt folk...

Haarets rapporterar att Israel fruktar att EU ska tvinga fram en fredsöverkommelse under 2013.
Irans Ahmadinejad augusti 2012: ”Vi kommer snart att förstöra Israel”.

Jer 12:14 Så säger HERREN om alla onda grannar som förgriper sig på det arv jag har givit åt mitt folk Israel: Se, jag skall rycka bort dem ur deras land och Juda hus skall jag rycka undan ifrån dem. 15 Men sedan jag har ryckt bort dem, skall jag åter förbarma mig över dem och låta dem komma tillbaka, var och en till sin arvedel, var och en till sitt land.

Israel Today har uppmärksammat undersökningar som visar att israeliska araber hellre vill vara under israeliskt styre än under arabiskt. Arabiskan Boshra Kahlaila vågade tala ut om sin tacksamhet över den frihet och de rättigheter hon har som israelisk medborgare, till skillnad från kvinnor i arabiska (muslim)länder. Den verkliga orsaken till att befolkningen i Gaza stöder Hamas, är fruktan. Hamas styr med terror också mot sina egna.

En annan sida som måste belysas är att många judar och araber lever i fred, sida vid sida i Israel. Nyhetsrapporter kan få oss att tro att det bara är fiendskap men så är det ju inte.

5. Ärans konung kommer!

En av de kända sångerna som brukar sjungas i adventstiden är ”Gören portarna breda och dörrarna vida…” Texten är hämtad från Psalm 24, en messiansk psalm om Ärans konung [Messias] ankomst. David skrev, inspirerad av den helige Ande att Gud äger allt, för han har skapat allt. Vem får träda inför honom? Jo den som har ”oskyldiga händer och rent hjärta”. Vem har det? Det har Ärans konung: Jesus Messias! Vi får också ”träda in i hans helgedom”, genom tron på honom.

Ps 24 Av David. En psalm. Jorden och allt som uppfyller den tillhör HERREN, världen och de som bor i den. 2 Ty han har grundlagt den på haven, och givit den fäste på strömmande vatten. 3 Vem får gå upp på HERRENS berg? Vem får träda in i hans helgedom? 4 Den som har oskyldiga händer och rent hjärta, den som inte vänder sin själ till lögn och inte svär falskt. 5 Han skall få välsignelse från HERREN och rättfärdighet av sin frälsnings Gud. 6 Sådant är det släkte som frågar efter honom. De som söker ditt ansikte, de är Jakobs barn. Sela. 7 Höj, ni portar, era huvuden, höj er, ni eviga dörrar, så att ärans konung kan tåga in. 8 Vem är denne ärans konung? Det är HERREN, stark och väldig, HERREN, väldig i strid. 9 Höj, ni portar, era huvuden, höj er, ni eviga dörrar, så att ärans konung kan tåga in. 10 Vem är denne ärans konung? Det är HERREN Sebaot, han är ärans konung. Sela [sela – stanna upp och tänk efter!].

Ärans konung föddes i ett stall, i en enkel familj. Han kom som tjänare, för att ge sitt liv. Han ska komma tillbaka i härlighet och majestät! Jerusalem, gör dig redo att ta emot Ärans konung! Låt oss ”höja porten” och öppna hjärtats dörr för Ärans konung, så att vi är redo och välkomnar Jesus när han kommer tillbaka!


Mvh
Elvor Ohlin