Innehåll:
1. ISRAEL
2. Spänt läge
3. David Wilkerssons besök i Sverige 2004

1. ISRAEL

Översättning av ett blogginlägg >>

Enligt denna artikel >> har USA:s speciella sändebud George Mitchell hotat Israel med sanktioner. Dessa sanktioner skulle innebära att USA skär av den ekonomiska hjälpen till Israel om de inte lyckas med fredsförhandlingarna och visar framfötterna när det gäller utvecklingen mot en tvåstatslösning. Mitchell tillsammans med Hillary Clinton försöker alltså övertyga Israel att slutföra fredssamtalen villkorslöst.

Man kan förstå av media att USA och världen är på väg att bli väldigt otåliga och irriterade över att man inte lyckas få fred i Mellanöstern. Och just på grund av detta försöker man nu att tvinga fram en fred i regionen. Den uppenbara frågan man måste ställa sig är då vad skulle ha förändrats på de senaste månaderna som skulle ha förändrat läget så att en fred nu skulle vara möjlig?

Palestinierna vägrar fortfarande att erkänna Israel som en stat och de kräver östra Jerusalem som deras kommande huvudstad. Men Israel vägrar att ge upp östra Jerusalem. De stoppar inte heller nya bosättningar på västbanken, för Israel vägrar att förhandla med dem som vägrar att erkänna deras rätt att existera.

Detta är nu läget på båda sidor och någon av dem måste ge efter och släppa på sina krav. Men ärligt talat ser jag ingen av dem ge efter på sina krav. När världens ledare väl kommer att inse detta så är tålamodet slut och fyrverkeriet startar. Och min gissning är att detta kan hända snabbare än någon kan ana.
Hälsningar Curt

Ohlins:
Men Israel och folket är inte ensamma. Det finns en osynlig men verklig hjälp hos Gud, som redan har skrivit upp historia i förtid genom sitt profetiska ord.

Om du läser Hesekiel kap 38-39 >> (Eng) är det som att studera dagsnyheterna. Allting där håller på att uppfyllas framför ögonen på oss som vill se. Många har länge undrat vad det är som är ”krokarna” i Gogs käft som skall få honom att anfalla Israe (Hes 38:4).

Det är när vi kommer fram till Hes 38 vers 13 som vi får en ledtråd om vad det kan vara. Det måste handla om någon slags rikedom som de vill ha. Man kan ju inte låta bli att dra lite på munnen åt Guds enorma visdom. För Israel har den senaste tiden inte bara ”hittat” kanske världens största gasfyndighet utan också en betydande oljefyndighet(!). Om vi dessutom lägger till mineralutvinningen från Döda Havet så finns det en enorm förmögenhet i detta lilla land.

Vi har förut berört Hesekiel 38-39 så vi skall gå vidare men låt oss bara nämna en liten detalj som kan vara viktig i sammanhanget. Det står i profetian att Israel ska bo i trygghet och vare sig ha murar eller bommar och portar. Och om Israel inte har murar vid sina gränser så har ju heller inte deras grannland det heller.

Om fredsförhandlingarna på något sätt genom tvång eller inte delar upp Israel och ger palestinierna ett eget land så kommer de att bli Israels grannar. Lyssna till den här nyhetsvideon som säger att palestinierna kommer en dag att ha ett land utan bosättare och murar. >>

Det här kommer att ske för Joel 3 säger att världen kommer att dela Israels land. Denna delning kommer att skapa palestiniernas land utan bommar och portar. Så fredsfördraget som kommer, innebär att dessa murar som nu är uppsatta kommer att rivas ner.

Joel 3 beskriver sedan domen över världen i Harmagedon. Lägg märke till att Harmagedon är placerat efter delningen av landet, ”den falska freden”.

Det är uppenbart att det är Gog som drar igång Harmagedon. Det blir tydligt i Hes 38

Hes 38: 7 Rusta dig och gör dig redo med alla de skaror som har samlats hos dig och tag befäl över dem. 8 Efter lång tid skall du kallas till tjänst. I kommande år skall du tåga in i ett land som har fått ro från svärdet. De som bor där har samlats från många folk upp till Israels berg som länge legat öde. De har förts ut från folken, så att alla nu bor där i trygghet. 9 Dit skall du dra upp. Du skall komma som ett oväder och vara som ett moln som täcker landet, du med alla dina härar och med de många folk som följer dig. 10 Så säger Herren, HERREN: På den dagen skall tankar stiga upp i ditt hjärta och du skall tänka ut onda planer. 11 Du skall säga: Jag skall dra upp mot det obefästa landet, jag skall angripa dem som bor där i trygghet alla som bor där utan murar och varken har bommar eller portar.

Det handlar om de sista dagarna och folket Israel skall bo utan murar (barrikaderna) man skall ha en fred som känns trygg för att någon garanterar det (ordet för trygghet på hebreiska) Vi ser därför att kriget som nämns i Joel 3 är samma krig som Hesekiel 38-39. Och det är uppenbart att det sker efter ”den falska freden”.

Men vem är garanten för freden? USA? Europa? FN? Ja, vi får se hur det här kommer att utvecklas främöver.

2. Spänt läge

Den förra funderingen >> var det många som läste. Och det är klart att som läget just nu ser ut för USA:s ekonomi så måste ju någonting ske förr eller senare. Carter Conlon sa att något kommer att ske i Februari även Elvor har nämnt Februari redan innan Conlon nämnde det här så det är märkligt.

En annan av väktarna på nätet Rick Viles nämner 2010 som året då allting i USA brakar sönder och samman. Och detta kommer att få globala konselvenser. Om du kan engelska kan du ladda hem denna mp3 fil och lyssna till Rick Viles budskap själv. >> där han profeterar om vad 2010 kommer att föra med sig.

Om detta nu sker hur timat blir då inte Europas roll i Mellanöstern? Med ett 7 årigt ENP avtal som skall nå sin mittpunkt ungefär i mars eller juni? Kan det här som vi nu kan skönja konturen av vara upprinnelsen till ”förödelsens styggelse”? Vi har här alltså ett 7 årigt avtal (ENP) som i Mars eller Juni 2010 når sin mittpunkt. Och denna mittpunkt har en profetisk tidsangvelse nämligen 3 1/2 år kvar. (42 månader)

Vi vet att Upp 13 sätter just denna tidsangivelse och det handlar mycket om ekonomi där eller hur? Låt oss följa utvecklingen framåt.

3. David Wilkerssons besök i Sverige 2004

På den här hemsida kan du se denna profetiska varning till Sveriges kristenhet predikat i Filadelfia Stockholm 2004 >> Strax innan så kom Knutbyhändelsen och den Apostoliska Reformationen som splittrade församlingar inte bara i Sverige utan i hela världen.

David Wilkerson hade fått ett profetiskt budskap till en svensk kristenhet om att Gud har en kontrovers med den evangeliska kyrkan i Sverige. Budskapet var från Amos 3:1-11.

Amos 3:1 Hör detta ord som HERREN har talat mot er, ni Israels barn, > mot hela det släkte som jag har fört upp ur Egyptens land. Så har han sagt: 2 Endast er har jag känt som mitt folk av alla jordens släkter, därför skall jag också straffa er för alla era missgärningar. 3 Vandrar två tillsammans utan att de kommit överens om det? 4 Ryter ett lejon i skogen utan att det funnit något rov? Ger ett ungt lejon till ett rytande i kulan utan att det har tagit byte? 5 Fastnar en fågel i en fälla på marken utan att någon snara är gillrad för den? Slår en fälla upp från marken utan att den gör någon fångst? 6 Stöter man i basun i en stad utan att folket blir förskräckt? Händer det en olycka i en stad utan att HERREN har vållat den? 7 Ty Herren, HERREN gör ingenting utan att ha uppenbarat sin hemlighet för sina tjänare profeterna. 8 När lejonet ryter, vem skulle då inte frukta? När Herren, HERREN talar, vem skulle då inte profetera? 9 Ropa ut över Asdods palats och över palatsen i Egyptens land, säg: Kom samman på Samarias berg och se den stora förvirring som där råder och förtrycket mitt ibland dem. 10 De förstår inte att göra det rätta, säger HERREN, de som samlar våld och fördärv i sina palats. 11 Därför säger Herren, HERREN: En fiende skall omringa landet, riva ner ditt starka fäste och plundra dina palats.

(Utdrag av Guds tilltal till DW) ”Herren sa apati tre gånger och att han kan inte vandra tillsammans med er och göra det han vill göra trots alla höga rop efter väckelse. Men jag ser en apati, säger Herren. Hur kan jag säga ett sådant ord här bland er? Tala det jag säger till dig att tala! Det är ni den evangelikala kyrkan här i Sverige som har förlorat smörjelsen och nu istället har blivit en yttre form utan inre kraft ifrån Anden. Ni har blivit ett apatiskt folk där ingen vill böja sig ner i bön inför mig och bedja så dessa fästen i landet bryts ner. Vet ni vad botemedlet mot apati heter? Jo Nöd!”

Det senare var precis vad Elvor fick av Herren i en profetisk syn 1990 där Herren visade att det kommer en stor nöd innan väckelsen >> Den profetian ligger helt i linje med D Wilkersons budskap till Sverige.

Vad är apati? Om man slår upp ordet det betyder det slöhet, dvala, likgiltighet, oaktivitet.

Gud skulle aldrig låta David Wilkerson tala detta profetiska ord om det inte skulle föra med sig en konsekvens. Konsekvensen av apati är att vi tillåter Satan att sätta upp avgudar i våra hjärtan.

Åt vilket håll har det gått sedan 2004? Det är 6 år sedan det här profetiska budskapet kom. Har vi omvänt oss från apatin? Här får vi pröva oss själva.

Det finns ett bibelsammanhang som kan hjälpa oss att förstå faran med apati. Där nämns passivitet och oaktivitet som en inkörsport för ormen att placera en avgud i hjärtat.

Rom 1:21 Fastän de kände (1097 Ginosko) till Gud, prisade (1392 Doxazo) de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar, så att mörkret sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. 22 De påstod att de var visa, men de blev dårar. 23 De bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur.

Här är det uppenbart att man levde i en gemenskap med Gud. Ordet S1097 ginosko betyder att lära känna genom erfarenhet och beröring. Man lät alltså inte denna Andens beröring som kommer genom ljuset från Jesus Kristus föra med sig (1392 Doxazo) att de aktivt gav honom äran eller uttryckte sin tacksamhet mot honom som den Gud som gjort det otroliga i frälsningen (Jämför 1 Petr 1:1-9).

Detta beskrivs även i 2 Tess 2 – De tog inte emot kärleken som kommer av sanningen i deras hjärtan.

Rom 1:21 visar oss hur det går till, nämligen att vi aktivt ger honom äran och lever i tacksamhet. Om man inte gör det så händer följande: förblindelse genom falska föreställningar.

King James: But became vain in their imaginations. Grekiskan säger: genom passivitet (apati) låta sig ge efter för ett felaktigt och tomt tankesätt (denna tidsålders gud) Detta för med sig att mörkret, ”täckelsen” eller ”avguden” sänker sig ner och regerar (Ef 6:10) över deras hjärtan.

Läs den här bibelkommentaren >> om Guds bud och avfallet. Konsekvensen av apati (passivitet) är alltså tomma tankar (jmf mysticism) och bilder av människor (s k visioner).

Det första som Gud kallar oss till är bön, tillbedjan och förbön. Vi vet säkert varenda en att det är en kamp att hålla ut i bön, så vi behöver påminna och uppmuntra varandra. Att prisa och tacka Gud betyder att vi söker hans vilja och hans ljus och vänta in Guds ledning.

Ps! Följ också med på vår nya profetiska sida om ”världsläget” som är översatt till svenska >> 

Mvh
Ohlins