Hur många minns vad den (idag) äldre generationen sa på 60 och 70-talet om FN?
De sa att FN kan komma att bli den antikristliga världsregeringen som kommer att gå emot Israel. Då uppfylls profetorden om att alla folk vänder sig emot Israel. De hade rätt för det är det som är på gång.

September 2009 kan bli historisk

September 2009 kan bli historisk, profetiskt sett. Mellan Rosh Hashanah och Yom Kippur, kommer Barak Obama att ta plats i FN:s generalförsamling. Obama kommer att deklarera att fredsförhandlingarna återupptas. FN stöder en tvåstatslösning och Obama kommer att sätta ut målet att inom två år – till september 2011 – skall en omfattande fred vara ett faktum i Mellanöstern. (Enl Haeretz) och >>

För er som älskar att titta efter tider och stunder lägg märke till att 3 1/2 år från FN:s tid går ut (2011) skickar oss rakt in i den perioden 2014 med dessa märkliga solförmörkelser och månförmörkelser >>

Målet är att en palestinsk stat ska vara grundad, Syrien ska åter inta Golanhöjderna och Israel ska bo ”i trygghet”. Det krav som ställs på Israel är att all bosättning på västbanken upphör. Till skillnad från Bush som bara gav instruktioner och tog emot rapporter, kommer Obama att sitta med i förhandlingarna och ställa ultimatum, ge förslag och lösningar.

Irans president Mahmud Ahmadinejad säger sig vara redo för samtal. Men inte när det gäller ”Irans självklara rätt till kärnenergi”. Varför USA reagerar är nog snarare för egna intressen än för hotet mot Israel. Ett Iran med kärnvapen skulle bli en farlig maktfaktor i hela regionen och ett hot mot Amerikas intressen. Rysslands Putin varnar Israel för att ingripa och Israel förnekar att de ligger ”i startgroparna” till ett anfall mot Iran. Det politiska maktspelet fortsätter. Det är bara en sak som ALLA är eniga om – att dela Israels land.

Rysslands ”Gog” Putin annonserar att han tänker bli president igen. >> Och det kan vara profetiskt och förklara varför det står så här om Gog hövdingen över Ros.

Eze 38:4 Jag skall föra dig omkring (7725 Shuw) och sätta krokar i dina käftar. Jag skall föra dig ut med hela din här, hästar och ryttare, alla klädda i full rustning, en enorm skara, beväpnade med stora och små sköldar, och alla med svärd i hand.

Ordet här är strongs 7725 Shuw vilket enligt Spriro Zodhiathes hebreiska lexikon kan betyda att återinsättas. Ordet betyder en rörelse till en punkt man var på innan. Det kan alltså menas att man innehar ett presidentämbete och förlorar det och sedan insätts igen på samma plats. Vilken timing i så fall av Gud!

Solanas roll

Om vi backar tillbaka ett steg vet vi att det är Solanas planer – Vägkartan till fred – som tar form. Enligt Haaretz har Solana lagt fram ett förslag om att Palestina accepteras som en fullvärdig medlem i FN inom två år. Detta med stöd från den amerikanska administrationen. >>

Tre ändetidsprofetior börjar uppfyllas

Tre viktiga bibliska profetior börjar gå i uppfyllelse – alla förknippade med den allra sista tiden och Herrens dag.

  1. Man kommer att dela Israels land
  2. Det kommer en fred med löfte om säkerhet
  3. Alla folk ska vända sig emot Israel och Jerusalem

Joel 3:2 …skall jag samla alla hednafolk och föra dem ner till Josafats dal (Harmagedon). Där skall jag hålla dom över dem för mitt folks, min arvedel Israels skull, som de har förskingrat bland hednafolken. De har delat mitt (Guds) land

1Tess 5:2 Ni vet själva mycket väl att Herrens dag kommer som en tjuv om natten.
5:3 När folk säger: ”Fred och trygghet” (grek. fred med säkerhet), då drabbas de av undergång lika plötsligt som smärtan kommer över en kvinna som skall föda, och de slipper inte undan.

Sak 12:3 Det skall ske på den dagen att jag skall göra Jerusalem till en tung sten för alla folk. Var och en som lyfter den skall göra sig illa på den. Och alla jordens folk skall församla sig mot henne.

Kommer bosättarna på västbanken att tvingas därifrån, precis som i Gaza? Jesus förutsade en flykt från Judéen, Västbanken, då den sista vedermödan inleds.

Matt 24:15 När ni då ser ’förödelsens styggelse’, som profeten Daniel talar om, stå på helig plats – den som läser detta bör noga lägga märke till det 16 då måste de som är i Judeen (Västbanken) fly bort till bergen. 17 Den som är på taket skall inte gå ner för att ta med sig det som finns i huset, 18  och den som är på åkern skall inte vända tillbaka för att hämta sin mantel.

Illegal byggverksamhet

Justus Reid Weiner skriver Sanningen om illegal byggnadsverksamhet i Jerusalem. >>

Här är några citat:
I judiska områden, tar olaglig bebyggelse vanligen form av tillägg till befintliga rättsliga strukturer – till exempel att stänga en balkong eller att urholka under en byggnad för att skapa ett extra rum. I den arabiska delen tar olaglig byggnation ofta formen av hela flera byggnader och våningar med 4 till 25 enheter, byggt med ekonomiskt stöd för den Palestinska Myndigheten på mark som inte ägs av byggaren.

* Olagliga konstruktioner har nått epidemiska proportioner. En hög palestinsk tjänsteman skröt med att de har byggt 6.000 hem utan tillstånd under de senaste 4 åren, varav mindre än 200 revs av staden.

* Detta hektiska tempo av olaglig byggnation fortsätter trots att staden har godkänt mer än 36.000 tillstånd för nya bostäder i den arabiska delen, mer än tillräckligt för att tillgodose behoven hos arabiska invånare genom laglig konstruktion fram till 2020.

* Den Palestinska Myndigheten och arabiska regeringar har spenderat hundratals miljoner dollar i en medveten kampanj för att subventionera och uppmuntra massiv olaglig bebyggelse i den arabiska delen, och ser detta som en del av deras “demografiska krig” mot Israel.

Ändrad inställning om Jesu återkomst

Gospel Tract Society är ett av världens största tillverkare av evangelisationsmaterial. De har i många år förespråkat pre-trib läran att Jesus hämtar församlingen före vedermödan. Nu går de ut öppet på sin hemsida och bekänner att de tack vare studier i Bibeln och de händelser som sker idag, har ändrat uppfattning. De tror inte att det sker förrän en bra bit in i den sista 3,5 årsperioden, skriver de på hemsidan. För att förstå profetiorna är det viktigt att förstå förbundet i GT och NT.

Det här har vi översatt till Svenska >>

Måste vi lida?

Varför skulle Gud tillåta sin brud att gå igenom vedermödan, undrar en del? Vi måste påminna om att pre-trib läran har sitt ursprung i den rika västvärlden. Den frågan skulle knappast ha ställts av den lidande och förföljda kyrkan i Kina som redan har upplevt vedermöda. Men där sker också den största väckelsen.

För oss är trygghet en självklarhet. Här skickas inte missionärer ut om man inte kan garantera säkerheten. I länder som Kina har man en helt annan inställning. Där skickas inte missionärer om de inte är beredda att dö för tron på Jesus. Men de åker med löftet som Jesus gav: Jag är med er alla dagar intill tidens slut.

Israel kommer att få världen emot sig. Men det är de sista 3,5 åren – Jakobs nöd – som leder fram till väckelsen bland det judiska folket och därmed Jesu återkomst. Precis som deras egna bröder (halvbröder med härstamning från Ismael) vill ta deras land och Jerusalem, kommer motståndet att öka för Guds folk, det andliga Israel. Fienden visar sitt hat genom den kommande världskyrkan och det antikristliga religiösa system som kallar sig tolerant men som är dess motsats. Den kommer att hata alla som endast bekänner sig till Jesus Kristus/Messias.

Upp 12:15  Då sprutade ormen vatten ur sin mun som en flod efter kvinnan, för att hon skulle föras bort med floden. 16  Men jorden hjälpte kvinnan, den öppnade sin mun och svalde floden som draken sprutade ur sin mun. 17  I sitt raseri mot kvinnan (Israel) gick draken bort för att strida mot de övriga av hennes barn, mot dem som lyder Guds bud och håller fast vid Jesu vittnesbörd (alla troende).

Då ska uppdraget fullbordas och evangeliet ut till alla folkslag. Skördar ska bärgas för Guds rike. En tid av uppenbarelse, under och tecken kommer att följa Guds ord (Dan 11:32-35).

Vi vill passa på att göra reklam för en DVD – Väckelsen i Kina – 2 DVD och beställs från Ljus i Öster

Titeln är – DVD – The Cross, Jesus in China /Språk Svenska >>

Mvh Ohlins