Ohlins Fundering 27/5-2011

Undervisning: Elvor Ohlin
Innehåll:
1. Globalt kontrollsamhälle – den nya världsordningen NWO, religiöst system
2. Jesus är enda vägen till Gud – kristen bekännelse
3. Antikristlig världsreligion – centrum är Romkyrkan, modern till skökorna där religionerna samlas
4. Sexton kännetecken på ”Skökan” – många profetior i Bibeln avslöjar Romkyrkan och som den falska världskyrkan, katolska dogmer, påvecitat och konciliet mm
5.
Eukaristisk evangelisation – radbandet rosenkransen är mariatillbedjan och hädelse, likaså eukaristin
6. Varning för falsk ekumenik – ekumeniken leder till avfall
7. Dra ut!


1. Globalt kontrollsamhälle

Ändetidens globala kontrollsamhälle i Uppenbarelseboken bär namnet Babylon, därför att det är samma politiska och ekonomiska system och samma religionssynkretism som i gamla Babylon eller Babylonien. Målet är världsherravälde med en världsregering och en världsledare [Bibelns antikrist, som betyder emot eller istället för Kristus], en världsreligion och en gemensam världsekonomi [politik – religion – ekonomi].

En världsreligion innebär religionssynkretism, där man blandar och jämställer alla religioner. Bibeln avslöjar att det är människans fiende, Satan, som ligger bakom den planen från första början och att många kommer att lockas med. Satans plan är densamma som också kallas New age(planen) eller nyandlighet idag men som egentligen är gammal hednisk religion och gammal avgudadyrkan. Planen pågår globalt med hjälp av nätverk och till sist kommer alla dessa att dras samman i en världskyrka och en världsreligion.

Världsreligionens mål är att “avskaffa”  den kristna tron på Bibelns grund och införa en panteistisk [allt är gud] och panenteistisk tro [gud är i allt] som gudomlig-förklarar människan. “Gud” kallas en kosmisk kraft som man säger går genom hela skapelsen. Det var just den lögnen som ormen, satan, lockade människan med redan från början: “Ni blir som Gud..”.

Bibeln säger att Gud är personlig och skild från sin skapelse även om han uppehåller allt. Jesus kom för att visa vem Gud är och han tog våra synder och gick i döden – och uppstod och lever i evighet – för att vi skulle återfå gemenskapen med Gud och få evigt liv. Jesus är medlaren mellan Gud och människan. Jesus är sann Gud och sann människa. Jesus är “outstanding”. Det finns ingen vid sidan om honom och inget kan läggas till hans försoningsverk på korset. Allt är färdigt och förlåtelsen ges till alla som vill ta emot och bli hans lärjungar.

1Tim 2:5  Ty Gud är en, och en är medlare mellan Gud och människor, en människa, Kristus Jesus, 6  som gav sig själv till lösen i allas ställe. Detta vittnesbörd skulle framföras när tiden var inne

Aposteln Johannes beskriver Jesus i början av sin syn som har fått namnet  Uppenbarelseboken:

Upp 1:17 När jag såg honom, föll jag ner som död för hans fötter, och han lade sin högra hand på mig och sade: “Var inte förskräckt. Jag är den förste och den siste 18  och den levande. Jag var död, och se, jag lever i evigheternas evigheter och har nycklarna till döden och dödsriket.

2. Jesus Kristus är enda vägen till Gud

Till sist handlar allt om ett enda val och det valet gäller Jesus Kristus, Guds Son. Jesus säger sig vara den enda vägen till Gud, Fadern och världens Frälsare. Den som tror på Jesus  tar avstånd från alla andra religioner,  trosuppfattningar och filosofier – allt som går emot eller är utanför Bibeln. Den som tror att alla religioner är likvärda eller kan blandas – har redan förkastat Jesus Kristus.

Joh 14:6  Jesus sade till honom: “Jag är vägen och sanningen och livet. Ingen kommer till Fadern utom genom mig.

Joh 3:16  Ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde Son, för att den som tror på honom inte skall gå förlorad utan ha evigt liv. 17  Inte sände Gud sin Son till världen för att döma världen utan för att världen skulle bli frälst genom honom. 18  Den som tror på honom blir inte dömd, men den som inte tror är redan dömd, eftersom han inte tror på Guds enfödde Sons namn.

Bibelns budskap är att Gud älskar alla människor och att alla är skapade av honom. Med den inställningen till våra medmänniskor ska vi respektera människan men vi har full rätt att ta avstånd från andra religioner. Vad vi tror och vem vi tror på har alla människor rätt att själv välja, eftersom det är en rättighet som Gud har gett oss. Samtidigt söker Gud människor, ger “besökelsetider” för att väcka och få människans uppmärksamhet. Detta för att han vill att alla ska bli frälsta, komma till tro på Jesus Kristus och inte gå förlorade.


3. Antikristlig världsreligion

Bibeln kallar världskyrkan och det globala religiösa systemet för en sköka (andligt sett) därför att det är en kyrka som säger sig bekänna Jesus Kristus men som  beblandar sig med ockultism, obibliska läror och andra religioner. Skökan har “många män”. Konsekvensen är att man bekänner en annan Jesus och ett annat s k evangelium. En sådan kyrka är Romerska Katolska kyrkan, som har uppfyllt och uppfyller många av de kännetecken som Bibeln ger om skökan. RKK arbetar interreligiöst och har dialog för att finna andlig gemenskap med andra religioner.

4. Sexton kännetecken på ´skökan´

1. Ett religiöst maktsystem [vilddjur] som kommer upp ur “jorden”

Upp 13:11  Och jag såg ett annat vilddjur stiga upp ur jorden. Det hade två horn som ett lamm men talade som en drake

Så beskrivs det väldiga religiösa systemet i den sista tiden. Det verkar ödmjukt som ett lamm men det går djävulens (drakens/den gamle ormens) ärende. Lammet är egentligen symbolen för Jesus som är Guds lamm som offrade sig själv för oss. Bibelversen säger att denne ledare utger sig för att var Jesu ställföreträdare, hans like. Horn är en symbol för makt och för ledare. Hornen kan syfta på två ledare som går den högste ledarens (det falska lammets) ärende för att samla skarorna till sig.

Påven kallar sig Kristi ställföreträdare och kan inte erkänna någon annan auktoritet än sin egen.

Bibeln säger att den helige Ande är Jesu Kristi ställföreträdare. Jesus sa:

Joh 16:7  Men jag säger er sanningen: Det är bäst för er att jag går bort. Ty om jag inte går bort, kommer inte Hjälparen till er. Men när jag går bort, skall jag sända honom till er.

Joh 16:13  Men när han kommer, sanningens Ande, då skall han föra er in i hela sanningen. Ty han skall inte tala av sig själv, utan allt det han hör skall han tala, och han skall förkunna för er vad som kommer att ske.

I Jakobs brev kapitel 3 (NT) kan vi läsa om att jordisk vishet är oandlig och demonisk. Om det är det som åsyftas med att vilddjuret stiger upp ur “jorden”, betyder det att hela detta religiösa system bygger på demoniska läror.

2. Ett Globalt religiöst system – en världsreligion

Upp 13:7  Och åt vilddjuret gavs makt att strida mot de heliga och att besegra dem, och det fick makt över alla stammar och folk och språk och folkslag. 8  Alla jordens invånare kommer att tillbe det, alla som inte har sitt namn skrivet i livets bok som tillhör Lammet som är slaktat från världens grundläggning. 9  Den som har öron må höra.

Det kommer bara att finnas två grupper. Den ena gruppen är med i denna världsreligion och världsordning och den andra gruppen bekänner sig enbart till Jesus Kristus (Lammet) och Bibeln som är Guds ord. “Att få makt över” här betyder inte andligt, eftersom ingen kan besegra dem som tillhör konungarnas Konung och herrarnas Herre – Jesus Kristus/Messias.

3. Sitter på staden med de sju kullarna

Upp 17:9  Detta är det sinne som ger vishet: de sju huvudena är sju berg som kvinnan sitter på. De är också sju kungar.
Rom är känd som “staden på de sju kullarna” (7 bergen).

4. Skökan och påven som “spindeln i nätet”

Upp 17:5  På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet (ordet kan här syfta på mysticism): det stora Babylon, modern till skökorna och skändligheterna på jorden.
Här samlas och blandas alla religioner.

Redan år 1986 inbjöd Påven 160 ledare från hela världen till ett topp-bönemöte för fred. “Muslimer sjöng från Koranen, amerikanska medicinmän åkallade den Store anden, buddhisten Dalai Lama, sedd som en levande gudom, mässade. Animister från Afrika, hinduer, zoroastrianer – alla tillsammans i bön för fred”.

Genom mysticism arbetar starka krafter idag för att förena västerländsk och österländsk religion, genom en mängd nätverk. Det verkar som om centrum eller spindeln i nätverken, knyts till Rom och Påven. Inom Katolska kyrkan finns en mängd religiösa slavok. Här blandar man ockultism, spiritism och traditioner som ställs över Bibeln. Härifrån förs dialog och man öppnar för andra religioner.

5. Sitter på det första vilddjuret (Antikrists politiska maktstruktur) och ger det sitt stöd

Upp 13:12  Det utövar det första vilddjurets (antikrists politiska välde) hela makt inför det och får jorden och dess invånare att tillbe det första vilddjuret, vars dödliga sår hade blivit läkt.

Upp 17:3  I anden förde han mig då bort till en öken. Och jag såg en kvinna sitta på ett scharlakansrött vilddjur (de tankar som kännetecknar NWO är marxistiska – röda), som var fullt med hädiska namn och hade sju huvuden och tio horn.

Påven stöder den Nya världsordningen (New World Order). I Aftonbladet kunde man läsa i juli 2009: Påven uppmanade alla att följa världsregeringen New World Order – ”Detta är vägen till fred och trygghet.”
(Det är naturligtvis inte enda gången uttalandet har gjorts).

6. Den falske profeten

Ledaren för världskyrkan kallas Den falske profeten. Världsledaren kallas Antikrist. (Även den falske profeten är naturligtvis antikristlig).

Upp 19:20  Och vilddjuret greps tillsammans med den falske profeten, som hade gjort tecken inför vilddjuret och genom dessa tecken vilselett dem som hade tagit emot vilddjurets märke och tillbett dess bild…

7. Klädd i purpur och scharlakan

Upp 17:4  Kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld, ädelstenar och pärlor….

Katolska kyrkans biskopar och ärkebiskopar är klädda i purpur och kardinaler i scharlakan.

8. Klädd i rikedom

Ords 6:25  Ha inte begärelse i ditt hjärta till hennes skönhet och låt dig inte fångas av hennes blickar. 26  Ty för skökan måste du lämna din sista brödbit, och den gifta kvinnan vill fånga din dyrbara själ. 27  Kan någon hämta eld i sitt mantelveck utan att kläderna brinner upp?

Alla vet att det finns gott om pengar i RKK. Inte undra på det, när människor måste köpa sin frälsning.

9. Drucken av de heligas blod

Upp 17:6  Och jag såg att kvinnan var berusad av de heligas blod, av Jesu vittnens blod. Och när jag såg henne blev jag mycket förundrad.

Inkvisitionen >> är en mörk och fruktansvärd tid i historien. Enligt historiska källor  mördades många (miljoner) av RKK under inkvisitionen. Framför allt var det människor som höll sig enbart till Guds ord, Bibeln (Sola Scriptura) och som vägrade gå in under detta antikristliga kyrkosystem och tog avstånd från det.

10. Gör falska under och tecken

Upp 13:13 Det gör stora tecken och får till och med eld att falla från himlen ner på jorden i människornas åsyn.

2Tess 2:9  Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10  och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta.

En nunna påstår sig ha blivit helad efter att ha bett till den döde påven JP II men Bibeln förbjuder alla försök till kontakt med de döda. Det är spiritism.

Det rapporteras om ”Maria–uppenbarelser” över hela världen, olja ur händer och andra ockulta manifestationer. Eftersom det rör sig om spiritism är den “Maria” som uppenbarar sig snarare en demon, eller en “andeguide”.

År 490-496 Maria uppenbarar sig för första gången. Romanus bad gråtande till “Guds Moder” och hon uppenbarade sig för honom i en dröm. >>

Stigmatisering >> är ett annat ockult fenomen och falskt tecken.

11. En guldbägare i handen

Upp 17:4 Kvinnan var klädd i purpur och scharlakan och smyckad med guld, ädelstenar och pärlor. I handen hade hon en guldbägare, full av skändligheter och smuts från hennes otukt.

Det mest kända av falska under sker i den katolska nattvarden, eukaristin, när man säger att prästen har makt att nedkalla Jesus i brödet och vinet och bokstavligt förvandla brödet och vinet till Jesu kropp och blod, med andra ord magi. Man säger att Jesus offras oblodigt varje gång man firar mässa. Bibeln säger tvärtom att Jesus offrades EN enda gång på Golgata och han utropade “det är fullbordat”. Inga offer behövs mer och inga offer får någonsin läggas till.

Hebr 9:27  Och liksom det är bestämt om människan att hon en gång skall dö och sedan dömas, 28  så blev Kristus offrad en gång för att bära mångas synder, och han skall en andra gång träda fram, inte för att bära synd utan för att frälsa dem som väntar på honom.

Den katolska Maria kallas nattvardsdrottningen eller nattvardskvinnan och har en upphöjd plats jämsides  med (och över) Jesus i den katolska Eukaristin. Bibeln kallar dem som tillbeds förutom den treenige Guden (Fader, Son och helig Ande) för avgudar.

I själva verket har moder-son-kulten sitt ursprung i Babylon och övertogs av RKK.

Påven i juni 2006: ”Eucaristin har ett kosmiskt värde: Förvandlingen av brödet och vinet till Kristi kropp och blod konstituerar i själva verket skapelsens gudomliggörande i sig själv.”
Påven JP: “Låt oss be till Jungfrun att alla kristna må fördjupa sin tro i det eukaristiska mysteriet, så att de lever i ständig samhörighet med Jesus och är hans giltiga vittnen”. (Catholic Online 060619)

Enligt påven är vi inte “giltiga vittnen” utan den katolska eukaristin (nattvarden). I själva verket är denna eukaristi en obiblisk nattvard och ett falskt vittnesbörd.

1Tim 4:1  Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.

12. Tillber himlens drottning

Upp 18:7 Ge henne lika mycket plåga och sorg som hon har skaffat sig ära och lyx. Hon säger i sitt hjärta: Jag sitter som drottning, jag är inte änka och skall aldrig behöva känna någon sorg.

Jer 7:18  Barnen samlar ihop ved, fäderna gör upp eld och kvinnorna knådar deg för att baka offerkakor åt himlens drottning. För att kränka mig utgjuter de drickoffer åt andra gudar. 19  Men är det mig de kränker med detta? säger HERREN. Är det inte snarare sig själva, så att de kommer på skam?

2 Mos 20:3 (Första budet) Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. 4 (Andra budet) Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. 5 Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem.

Den katolska Maria kallas: Himlens drottning (läs om år 431), allas Moder, Madonnan, Vår fru, Nattvardskvinnan och Co-redemptrix, medåterlöserska >>.

13. Moder-skökan

Upp 17:5  På hennes panna var skrivet ett namn, en hemlighet: det stora Babylon, modern till skökorna och skändligheterna på jorden.

År 1964 Paulus VI förklarar under Andra Vatikankonciliet Maria för att vara Kyrkans Moder.

Mars 2010: Interreligiösa Vatikanens Forum består av likasinnade katoliker och protestanter. De har som mål att proklamera Maria av Rom, Himlens drottning, som andlig moder till mänskligheten.

Påven 26 mars 2006: ”Kyrkan marscherar framåt i historien och utbreder sig över jorden ledsagad av Maria, apostlarnas drottning”.

År 381 Man började dyrka Maria under bruket av titeln Guds Moder. Maria övertog i själva verket Modergudinnan Diana (Artemis) dyrkan i Efesus.

År 431 Bruket att dyrka Maria som Guds Moder blev erkänd dogm vid kyrkomötet (det tredje konciliet) i Efesus. Maria ärades med titeln Theotokos (Gudaföderska). Det här blev öppningen för en hednisk dyrkan av Maria. Resultatet av detta kan vi idag se i den katolska världen. De hedniska gudinnorna Isis och Astarte kallades “Himlens drottning”. Kybele titulerades “alla heligas Moder”. Alla dessa titlar tillämpas numera, med obetydliga variationer, på Maria.

Märkligt nog är det denna Maria som förenar katoliker, hinduer och muslimer >> .

14. Avgudadyrkan

Upp 18:2  Och han ropade med stark röst och sade: “Fallet, fallet är det stora Babylon! Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar och ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar (symboler för demonisk aktivitet). 3  Ty av hennes otukts vredesvin har alla folk druckit (andlig berusning, fylla), och jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes omåttliga lyx.” 4  Och jag hörde en annan röst från himlen säga: “Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. (Även äkta kristna lockas med genom ekumeniken) 5  Ty hennes synder har nått upp till himlen, och Gud har kommit ihåg hennes brott.

År 788 Tillbedjan av Maria och helgonen genom avbilder började ta form.
År 1562 Helgontillbedjan bekräftas.

15. Förbjuder äktenskap

1Tim 4:1  Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror. 2  De kommer att förledas av hycklare och lögnare, som är brännmärkta i sina samveten 3  och som förbjuder folk att gifta sig och befaller dem att avstå från mat som Gud har skapat för att tas emot med tacksägelse av dem som tror och känner sanningen.

Denna profetia gick redan i uppfyllelse år 302. Celibatregler i RKK:

År 302 Vid kyrkomötet i Ancyra / Elvira (Grenada) mellan år 295 och 302, ett provinskyrkomöte i Spanien, förbjöds äktenskap för biskopar, präster och diakoner (Concilium Eliberitanum, Canon XXXIII). Prästerkapet tvingades där till celibat. Där bestämdes att om de fortsatte att leva tillsammans med sina hustrur och avla barn efter sin ordination så skulle de avsättas! Detta var första gången som en celibatslag infördes. “Påven” Siricius skrev år 383 brev till Spanien och Afrika för att uppmärksamma dem om celibatsreglerna och föreskrev straff för överträdelser.

350 ca Ökenfadern, eremiten och munken Antonius (251 – 356), som grundade munkrörelsen spårar ur när han lär att “All nåd som någonsin har blivit skänkts människor, allt kom genom Maria.” Från Our Lady’s Library. Antonius gick klädd i en stickande skjorta av hästhår, åt aldrig kött och badade aldrig. Blev 105 år. Han lärde sina lärjungar att fly egendom och kvinnor. Han är också viktig för den koptiskt ortodoxa kyrkan. Återuppväckt i svensk kristenhet har han blivit genom bl.a Peter Halldorf som i sin bok “Jungfrumark” ser denne ökeneremit som en förebild.

16. Antikrist och antikrists ande påstår sig vara Gud

2Tess 2:3  Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram, 4  motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller heligt, så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara Gud.

År 1870 Påvens ofelbarhet proklamerades som dogm av Pius IX vid det första Vatikankonciliet.
Gregorius IX (1227-1241) förklarade att påven är herre och mästare över universum, materiella ting såväl som människor.

(Här har också eukaristin betydelse där man talar om “skapelsens gudomliggörande i sig själv“.)

Ordspråksboken 16:18 säger att “högmod går före fall“. Det högmod som upphöjer påven till “Kristi ställföreträdare” och Maria, är antikrists ande. Man kan säga att den högmodige sätter krokben för sig själv. Man säger att påven är ofelbar och därför är RKK bunden i sina egna villoläror och sin avgudadyrkan. Man är bunden vid sina egna dogmer, som därför omöjligt kan ändras.

Från den katolska katekesen:
460. “Ty Guds Son blev människa för att göra oss till Gud. Guds ende Son ville att vi skulle få del av hans gudom och antog vår natur för att han, som blev människa, skulle göra människorna till gudar.

Bibeln säger att Guds Son, Jesus Kristus, blev människa för att vi skulle kunna bli Guds barn. Det är en stor och avgörande skillnad mot att bli gudar, som ju är ormens (Satan) lögn.

Job 5:13  Han fångar de visa i deras slughet och låter de svekfulla förhasta sig vid sina rådslag.

5. Eukaristisk evangelisation

Det arbetas för fullt från RKK att sprida sina läror genom “den nya evangelisationen” >> med hjälp av radbandet rosenkransen. Radband har sitt ursprung i österländsk yoga och rosenkransen är tillbedjan och hyllning till den katolska Maria, som är “rosen”. Målet är att vinna världen för eukaristins moder Maria och henne son.

1883 Påven Leo 13:e ger den 1 september ut ett manifest för att främja hängivenheten till Maria genom radbandet Rosenkransen. Där sägs bland annat: “Sök Marias beskydd med en iver som växer dag för dag, låt dem (de kristna nationerna) hålla fast mer och mer vid utövandet av Rosenkransen.”


Rom 3:23  Alla har syndat och saknar härligheten från Gud

Bibeln säger att alla människor är syndare.  Jesu mor, Bibelns Maria, var en syndare som alla andra och i behov av frälsning. Den ende syndfria människan är Jesus, Guds Son. Att upphöja Maria på det här sättet är helt enkelt hädelse mot Gud, den Högste. Det visar att man saknar en rätt gudsfruktan.

6. Varning för falsk ekumenik

2Kor 6:14  Gå inte som omaka par i ok med dem som inte tror. Vad har väl rättfärdighet med orättfärdighet att göra? Eller vad har ljus gemensamt med mörker? 15  Hur kan Kristus och Beliar komma överens? Eller vad kan den som tror dela med den som inte tror? 16  Vad kan ett Guds tempel ha för gemenskap med avgudarna? Vi är den levande Gudens tempel, ty Gud har sagt: Jag skall bo hos dem och vandra med dem, och jag skall vara deras Gud, och de skall vara mitt folk. 17  Därför säger Herren: Gå ut från dem och skilj er från dem och rör inte vid något orent. Då skall jag ta emot er, 18  och jag skall vara er Fader, och ni skall vara mina söner och döttrar, säger Herren, den Allsmäktige.

Charta Oecumenica är ett dokument där man bekänner sig till “en enda helig, katolsk och apostolisk kyrka”. Man förbinder sig bland annat till att sträva mot målet att leva i eukaristisk gemenskap.

Trots Bibelns varningar är det många kristna ledare och andra som trotsar Guds ord och går i ok med “Beliar”, som är ett uttryck för avgudadyrkare eller onda människor, därför att de blandar sanning och lögn. Men den som tar varning och håller sig till Jesus Kristus, kan räkna med Guds nåd och hjälp. Enda räddningen för RKK och påven är att de kliver ned och ödmjukar sig inför Gud, bekänner sina synder och rensar ut all avgudadyrkan och återgår till Bibeln.

Som kyrkosystem förstår vi av Bibelns profetior att det inte kommer att ske. Det skulle innebära att hela kolossen rasar. Men det händer att enskilda människor omvänder sig när de upptäcker vad Bibeln säger och drar ut från RKK. Och det finns även frälsta människor som tillhör katolska kyrkan men som inte ber till Maria eller helgon och som tror på Jesus, Guds Son och Bibelns evangelium. Men då brukar orsaken till att de står kvar, vara för att väcka och rädda andra.

3 september 2005 i Vadstena inför “Heliga Birgittas” reliker: Alla uppmanades att be om hennes beskydd och hälsades med att påven anförtrodde dem alla åt Maria. Pingstpastor Sten-Gunnar Hedin deltog (!).

Det allvarligaste är att den som gör sig ett med skökan, gör sig delaktig i hennes synder. Varför avgudadyrkan är så farligt, är därför att Bibeln säger att bakom statyerna, ikonerna, bilderna eller vad det än är som dyrkas – döljer sig onda andar. Dessa binder , förblindar och förslavar människor för att locka dem bort från sanningen och andra för att hindra dem att komma till Jesus och bli frälsta och räddade för evigheten.

2Joh 1:9  Den som inte förblir i Kristi lära utan går utöver den, han har inte Gud. Den som förblir i hans lära har både Fadern och Sonen. 10 Om därför någon kommer till er och inte för med sig denna lära, så skall ni inte ta emot honom i ert hem eller hälsa honom välkommen. 11  Den som välkomnar en sådan gör sig medskyldig till hans onda gärningar.

I Gamla testamentet kan vi läsa om vad som hände med Israels folk när de “blandade sig med” eller hade andlig gemenskap med hednafolken, trots att Gud hade förbjudit det. Snart tog de efter hedningarnas ockulta riter och tillbad deras avgudar. Det ledde alltid till förfall och katastrof, när Gud inte längre kunde beskydda folket.

Idag infiltreras många kyrkor med de obibliska och ockulta katolska och ortodoxa villfarelserna genom mysticism, kontemplation, rörelser som t ex Emerging Church och inte minst via den organiserade ekumeniken.

Upp 18:1  Sedan såg jag en annan ängel komma ner från himlen. Han hade stor makt, och jorden lystes upp av strålglansen från honom. 2  Och han ropade med stark röst och sade: “Fallet, fallet är det stora Babylon! Det har blivit en boning för onda andar, ett tillhåll för alla orena andar och ett näste för alla orena och avskyvärda fåglar. 3  Ty av hennes otukts vredesvin har alla folk druckit, och jordens kungar har bedrivit otukt med henne, och jordens köpmän har blivit rika genom hennes omåttliga lyx.” 4  Och jag hörde en annan röst från himlen säga: “Gå ut från henne, mitt folk, så att ni inte tar del i hennes synder och drabbas av hennes plågor. 5  Ty hennes synder har nått upp till himlen, och Gud har kommit ihåg hennes brott.

Lägg märke till att världsreligionens system och skökan beskrivs som stor, global, har stor makt, oren och rik. De som lockas till Rom och påven är ofta smickrade och blir som förhäxade av den stora makten och inflytandet som RKK har. Det är förutsagt att ett avfall från den sanna tron, ska ske i den sista tiden. Avfallet sker därför att man inte ger sanningen rum och älskar den, utan låter sig förföras.

Villfarelsen har stark kraft och fungerar som ett prov och en dom över orättfärdigheten. Därför kan vi inte “flörta” med en kyrka som är fylld med sådant som Bibeln förbjuder och som är öppen för ockult andlighet. Där gäller inte Guds löften, som Gud så gärna vill välsigna sitt folk med.

Att bara tiga och inte varna på grund av feghet är inte heller något alternativ. Vad är det för kärlek?

2Tess 2:3  Låt ingen bedra er på något sätt. Ty först måste avfallet komma och laglöshetens människa, fördärvets son, öppet träda fram,

2Tess 2:11  Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12  och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

2Tim 4:3  Ty det skall komma en tid då människor inte längre skall stå ut med den sunda läran, utan efter sina egna begär skall de samla åt sig mängder av lärare, allteftersom det kliar dem i öronen. 4  De vägrar att lyssna till sanningen och vänder sig till myter.

Gud kommer att döma skökan och det gör han till sist genom att tillåta den världsregering som “hon” själv har gett sitt stöd, få utföra sina planer och förgöra henne, därför att hon har förföljt Guds folk och förkastat Guds ord.

7. Dra ut!

Guds folk uppmanas att dra ut från Babylon/skökan (och ta med er så många ni kan!) Idag är det mängder av kristna som drar åt motsatta hållet – de drar till RKK. Man väljer att blunda för en mängd fakta, när RKK visar upp ett “oskyldigt ansikte” och säger det som förväntas, just för stunden. Hur många av dem kommer en dag att säga som kung Salomo, som avföll trots Guds varningar?

Ords 5:12  och säga: “Hur kunde jag hata förmaning, hur kunde mitt hjärta förakta tillrättavisning! 13  Varför lyssnade jag inte till mina lärares röst, varför vände jag inte mitt öra till dem som undervisade mig? 14  Hur nära var jag inte att drabbas av allt ont mitt i den församlade menigheten.”

Guds folk, Jesu efterföljare, kommer att bli hatade av skökan men Jesus Kristus/Messias – Bibelns Jesus – är värd att både leva och dö för. Det är honom vi ska sätta vårt hopp och ge våra liv till. Bibelns Jesus – den sanne Jesus – är Fridsfursten som skall regera i evighet.

Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.” (Jesus)

Kan det vara något annat än arrogans och stolthet som skulle hindra oss från att lyssna på dem som både har erfarenhet som missionärer i katolska länder och som ingående har studerat den katolska kyrkan och dess läror?

Läs om Daniel Forslunds egna upplevelser som missionär i ett katolskt land – Aletheia >>
Läs Stig Andreassons Katolicismen i Bibelns och historiens ljus >>
Nils-Olov Nilssons predikan i Ludvika 2008 >>
Bertil Lundbergs sammanställning om Katolska kyrkan >>.

/Elvor Ohlin