”Förödelsens styggelse”

Vad är det för någonting? Vi tror att det kan handla om uppsättandet av en världsregering med allt vad det kommer att föra med sig. EU och Lissabonfördraget är bara ett i raden av de globala avtal som i rask takt sätts upp just nu. Du ser det även inom internationell juridik. Vi har en världsdomstol idag som kan döma vem som helst oberoende av nationalitet. Bibeln säger att vi kommer att hamna i ett sådant internationellt avtal där vi måste ha ett märke för att kunna köpa och sälja.

Klimatmötet i Köpenhamn kan vara startskottet på det kommande världsomspännande handelsavtal som till slut för fram profetian i Upp 13 att bli en verklighet. Men innan märket kommer, kan vi förvänta oss ännu större globala ekonomiska stormar. Sen kommer ledaren med stort L att träda fram med en ”genial” lösning >>

Denna ”Förödelsens styggelse” är på ett särskilt sätt knutet till Israel och Judeen och Samarien. Det är det område som man vill ge till palestinierna i Vägkartan för fred. Obama administrationen har nu gett palestinierna ett löfte som visar hur nära vi kan vara. Man garanterar där en evakuering av judiska bosättare från västbanken. Troligen kommer det att sluta med våld. >>

Nyligen var det stora oroligheter på västbanken där ”nybyggare” attackerade en moské och brände upp koranböcker. >> Även stora oroligheter vid ”barrikaden” >> någonting håller på att laddas upp i Israel, ett världshistoriens sista klimax.

Matt 24:15 När ni då ser ’förödelsens styggelse’, som profeten Daniel talar om, stå på helig plats – den som läser detta bör noga lägga märke till det 16 då måste de som är i Judeen (Västbanken) fly bort till bergen.

Ordet för ”styggelse” kan också översättas ”vederstygglig stank av mat” och knyter därmed ihop händelsen med 2 Tess 2 och ”den laglöses (grek anomia) ankomst”.

2Tess 2:7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen. 8 Sedan skall ”den laglöse” öppet träda fram. Men honom kommer Herren Jesus att döda med sin muns anda och förgöra, när han visar sig vid sin ankomst. 9 Den laglöses ankomst är ett verk av Satan och sker med stor kraft, med lögnens alla tecken och under 10 och med all slags orättfärdighet som bedrar dem som går förlorade, eftersom de inte tog emot sanningen och älskade den, så att de kunde bli frälsta. 11 Därför sänder Gud en kraftig villfarelse över dem så att de tror på lögnen 12 och blir dömda, alla dessa som inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

Ordet för ”den laglöse” på grekiska är [strongs 459 anomos] som helt enkelt betyder: ”förbjuden mat för får” vilket tyder på att alla falska läror kommer att kulminera i ett slutligt stort avfall som får sitt klimax vid uppsättandet av ”styggelsen som orsakar förödelse”.

Förra funderingen >> tog vi upp lite av vad som kan vara ”förödelsens styggelse”, nämligen templet för alla religioner som planeras för. Här en sida om ett möjligt tredje tempel >>

Från tidigare nyheter om ett tredje tempel:

  • Muslimsk ledare vill ha templet uppbyggt >>
  • Altaret till templet byggs den 9 Av – 2009 >>
  • I juli (samma dag som solförmörkelsen) planerades ett tempel för tre religioner >>

Efter alla misslyckade diplomatiska försök att förhandla fram en fred i Mellanöstern kanske den kommande Antikrist kommer med lösningen att öppet samarbeta med religionerna för att nå sitt mål? Vi får hålla ögonen på utvecklingen framöver.

”Apostlarörelsen”

Vem minns inte splittringar och skriverier i tidningarna under ”Den Apostoliska Reformationen” i början av 2000-talet. Enligt ett mail vi fick från en mycket oroad kvinna, startar man nu upp det apostoliska nätverket i Sverige igen >> .

Vi kan bara vänta och se vilken utveckling det här kommer att ta framöver. På den tiden mötte den här rörelsen motstånd. Nu tycks en annan mentalitet råda, nämligen ”allt är godkänt, allt ska rymmas”. Får vi se de så kallade apostlarna göra ett försök att ”ta över” den här gången?

Flera gånger under åren så har Herren profetiskt varnat oss för att hela församlingar kommer att ”tillfångatas” och följa världens makter istället för Jesus. Att förslavas under Jannes o Jambres piskor och få bygga pyramidliknande församlingsbyggen till människors ära. Och med den utveckling som vi nu ser i landet verkar Faraos ”hantlangare” lyckas ganska bra med att förslava Guds folk med sina världsliga ”Visioner”. Men Herren visade också att domen är på väg och kommer att komma över varenda ledare som nu luras att öppna för världen in i församlingen. Dessa kommer inte att förstå hur nära Jesu tillkommelse verkligen är. Lyssna till ett ljudklipp från en predikan när Janne berättar om en dröm han haft om kristenheten >>

En predikan vi rekommenderar med Carter Conlon (medarbetare till D Wilkerson): Seeing Christ at the hour at his coming >>

Faraos soldater kommer inte att klara av att gå igenom de svårigheter som profetiskt Röda Havet är en bild på. Vi skrev lite om Röda Havet i en fundering den 19/11 >> Och att Bernt Isaksson har fått samma budskap från Herren bekräftar bara att det är profetiskt >>

Vi har även fått höra hur en bedjare i vårt närområde har fått ta emot från Herren att församlingen kommer att möta tuffa tider kanske redan nästa år.

Det här är också en bild på de 5 ovisa och de 5 visa jungrurna i Mt 25. Lägg noga märke till att ordet frälsning på Hebreiska kommer av en rot Yasha som betyder att ”öppna upp”. Men Herren öppnade inte upp för de 5 ovisa (stängda) jungfrurna – Han kände dem inte. I de stormar som nu kommer att komma över världen så kommer Herren att ta hand om de sina som han känner och som vandrar utan ”täckelse” inför hans ansikte.

Läs de här 2 grekiska orden för världen >> och för ondska >> så får du se att det är närmare än vad vi kanske tror.

En av våra läsare mailade oss en rolig och informativ tecknad film som heter: DEREK MEETS A FALSE APOSTLE. Den finns i menyn på den högra kanten på denna sida >>

Profetisk översikt av läget

Vad gör Solana? Han verkar aktivt men har en undanskymd roll som medlare. Nyss ringde han upp Jordaniens kung Abdullah och smickrade (?) honom över det fredsarbete han gör i Mellanöstern >> & >>

Jordaniens kung är nog bra att ha med om man planerar att gå på religionens väg för att nå fred. Jordanien har nämligen stort inflytande över tempelberget och Al Aqsa-moskén.

Helt klart råder det stort missnöje inom EU över de två (svaga) posterna som skulle tala för ett starkt EU i de viktiga världsfrågorna. Särskilt gäller det utrikespolitiken där Ashton inte tycks vara ett särskilt populärt val.

Pastor Brian skriver: Det finns tider i det profetiska skeendet då vi bara kan vänta och se hur Gud skall handla. Nu är vi inne i en sån tid. Det verkar som om EU är besviket på att Ashton var så tillbakadragen under EU:s utrikesministermöte i Sverige förra veckan angående Jerusalem. Det verkar som Sveriges presidentskap och även det kommande Spaniens har fört henne lite åt sidan. Det här blir allt tydligare och andra länder har till och med gått ännu längre. Det har uppstått ett vakum i EU sedan Lissabonfördragets genomförande. Det saknas nämligen röster med auktoritet. Ingen står fram och visar vägen i det EU som man trodde skulle bli vägledande. Mr. Moratinos är en nära vän till Solana och båda har arbetat nära varandra i fredsförhandlingarna i mellanöstern. Kommer denne att kunna förändra läget och släppa fram vännen Solana in i fredsförhandlingarna? Vi får se.

Mer från Pastor Brian: Ända sen Obama satte sig i Vita huset så har en förföljelse och en nedvärdering av de judisk – kristna värderingarna ökat dramatiskt. Om man tar nyhetsflödet från England så kan man förstå att vi står inför en global förföljelse av kristna och judar. Precis som vid Jesu första tillkommelse så kommer hans andra tillkommelse också att innebära förföljelse. Det moraliska sönderfallet vi nu skådar i världen kan få en att tappa andan. Och förfallet har även nått innanför kyrkan och berört många kristna ledare. Köpenhamnsmötena är bara en bild på hur galen den ”gröna rörelsen” har blivit. Redan i den gamla världen så tillbad man naturgudarna och den ”gröna rörelsen” är en modern form av denna gamla avgud/demontillbedjan. Man har börjat tillbe skapelsen istället för skaparen och det är därför sönderfallet går så snabbt. Nu börjar det att laddas upp rejält i Mellanöstern.

Jag sa redan för flera månader sedan att jag inte trodde att ett krig skulle bryta ut före december för att deadline för Iran är satt till 31 december 2009. Jag vill nu uppdatera mig och säga att jag tror inte att Israel kommer att attackera Iran före februari 2010. Varför? Jo därför att USA kommer att ta upp Iranfrågan i FN:s säkerhetsråd i januari 2010 och det är en process som kommer att ta en månad eller så. Men var beredda på att vad som helst kan inträffa och ett mellanöstern krig kan komma och det sker troligen 2010. (om inte Ryssland/Iran slår till först)

Allting som sker just nu på jorden visar oss att vi är på väg mot den slutliga uppgörelsen – ett krig mot världens egen skapare. Jag tror att vi går mot detta med hast för de bibliska bevisen på att vi går mot detta är många och stora. Men innan detta sker skall vi använda vår kraft att få medmänniskor vunna för Jesus.

De 10 Hornen

På Fullfilled Prophecy.com kunde vi läsa om att 10-statsförbundet (det militära WEU) inom det återuppståndna Romarriket (EU) fortfarande består, trots Lissabonfördraget >>

Ohlins: Det intressanta är att Bibeln säger att ur 10 horn i det riket skall Antikrist (hornet) kliva fram.

Dan 7:7 Sedan fick jag i min syn om natten se ett fjärde djur, mycket förskräckligt, fruktansvärt och starkt. Det hade stora tänder av järn, det uppslukade och krossade, och det som blev kvar trampade det under fötterna. Det var olikt alla de tidigare djuren och hade tio horn. 8 Men medan jag såg på hornen fick jag se hur ett annat horn sköt upp mellan dem, ett litet horn som stötte bort tre av de förra hornen. Det hornet hade ögon som liknade människoögon och en mun som talade skrytsamt. 9 Medan jag såg på djuret sattes troner fram, och den Gamle av dagar satte sig ner. Hans kläder var snövita och håret på hans huvud var som ren ull. Hans tron var av eldslågor och hjulen på den var av flammande eld.

De 10 hornen skall finnas i det rike som Antikrist skall stiga fram ur. Daniel 9 visar området ur vilket den kommande fursten skall träda fram.

Dan 9:26 Men efter de sextiotvå veckorna skall den Smorde förgöras, helt utblottad. Och staden och helgedomen skall förstöras av folket till en furste som kommer. Men slutet kommer som en störtflod. Intill änden skall det råda krig. Förödelse är fast besluten.

Det var romarna som år 70 förstörde templet. Profetian säger att Antikrist skall komma från det riket. Romarriket har åter uppstått och i detta rike finns det en militärallians av 10 nationer (horn) som utgör basen för EU:s armé, vilket kan vara WEU.

Det här skall ske alldeles innan Jesus kommer tillbaka igen (Dan 7:9) (Dan 7:21-22).

Aldrig någonsin har vi väl upplevt en större hysteri om fred i Mellanöstern. Man samlas i FN och i EU i konferenser över detta stora samtalsämnet. Det är faktiskt större än klimatfrågan. Hur skall vi göra med Jerusalem och Israel? Herren vill fästa sitt namn i Jerusalem. Därför är fienden rasande och vill sätta sitt namn där.

Nu debatterar USA och EU om i vilken tidsordning man skall ta Jerusalemfrågan eftersom det är så laddat. Helt klart är i alla fall att den som lyckas ordna freden kommer att hyllas som en stor hjälte av världen och när tiden är inne kommer han att kliva fram, inspirerad av mörkrets makter. Han kommer att bedra alla utom de som är skrivna i Livets bok.

Den ”mystiske” Obama

Citat från en av våra läsare. Ja, jag tror att nästa projekt efter fredspriset och klimatmötet i Köpenhamn så kommer Barack Obama att lägga all kraft på att driva Israel till ett fredsavtal där Jerusalem kommer att vara en stad för alla och palestiniernas huvudstad. Det blir den falska freden som Israel kommer att gå på. Vem kommer att bli den starkaste? Obama eller Achton eller Solana eller FN? Ja det kommer säkert att hända mycket! MVH XXXX (slut citat)

På ett forum nyligen om Obama

Citat: Jag har länge gjort undersökningar om dessa intressanta samband. Uppenbarelsen av Maitreya var första gången i Kenya och Obama är från Kenya. Det mystiska ljusen över Norge uppfattas av Maitreyas anhängare vara tecknet på hans ankomst och framträdande. Man förväntar sig att Maitreya skall göra sitt första framträdande i USA. Ljusen i Norge kom precis när president Obama skulle till Norge för att hämta Nobels fredspris. Uppvisandet i himlen av vad de kallar för ”stjärnor” som skulle förebåda Maitreyas ankomst började i december 2008. Och precis därefter blev Obama president. Jag kan ju inte bevisa något med det här, men håll med om att det här är ett konstigt sammanträffande.

Jag tror att strax efter Obamas mottagande av fredspriset så kommer Maitreya att börja uppträda offentligt och han kommer att bli understödd av Obama. I samband med detta så kommer regeringen att börja deklarera att rymdskepp faktiskt existerar. (Lägg märke till nyheterna den sista tiden) Maitreyas supporters fasthåller att han är knuten till fyra mycket stora ”rymdskepp”

Lagom till denna fundering fick vi Jan Markells nyhetsbrev i mailboxen om Obama >>

Till sist en liten påminnelse om Lakeland

Kommer ni ihåg en falsk profet vid namn Todd Bentley? Han var igång vid den så kallade Lakelandväckelsen. På den tiden skrev vi en hel del om Lakeland och om Todd Bentleys obibliska (vidriga) uppenbarelser. Om man ”googlar” Todd Bentley + Aliens eller Todd Bentley + Spaceship så hittar man många träffar.

Vi anar att det kan finnas en koppling. En del av er läsare har börjat se att det dyker upp mer och mer mystiska fenomen och ufo-rapporter över hela världen.

Under tiden i Lakeland kom rapporter om människor som kommit ut ur New Age och blivit frälsta. De upplevde att det som pågick i Lakeland var exakt samma ande som de har blivit frälsta ifrån som nu uppenbarade sig. Todd Bentley berättade om astralresor (utomkroppsliga upplevelser) precis som New Agarna. Han var i rymden flera gånger och han mötte konstiga varelser där som la honom på ett bord och opererade honom. >> Han trodde även att Anden var en opersonlig kraft precis som New Agarna gör. Det Todd Bentley beskriver är samma upplevelser som ofta sker inom det ockulta och New Age.

Det verkar som Maitreyas anhängare och Todd Bentley har mycket gemensamt. De okontrollerbara skakningarna brukar vara vanliga på New Age-möten. För att påminna oss lite om hur en kommande falsk väckelse kan se ut, se när Stacy Campell profeterar över Todd Bentley >>

Nu när vi fått distans till händelserna i Lakeland, kan man fråga sig vad som kommer att hända när den falske profeten drar på med sin falska ”smörjelse” och falska tecken och under..?

Mvh Ohlins