EU mot en ny världsordning – Tal av J Solana 22/10-09

Här följer ett tal av Javier Solana från Paris 22 oktober 2009 i institutet för säkerhetsfrågor.
(Talet i sin helhet på Franska här >> )

För oss som studerar Bibelns profetiska ord är detta som Solana säger skrämmande. Det innebär att vi troligen är framme vid profetiornas uppfyllelse när det gäller världsregeringen. (Upp 13)

Vi sammanfattar dokumentet här. Parenteserna och blå text är våra egna tillägg.

Kära vänner!

Vi kämpar hårt för att möta alla internationella frågor som rör våra intressen och värderingar. Vi kan idag ta beslut i realtid inte bara ta beslut efter en vecka eller så.

Från klimatförändringar till den internationella kriminaldomstolen (världsdomstolen) kan vi säga rakt ut att EU har en ledande roll. EU mer än någon annan är konstant med och försvarar en vision för världen (Den nya världsordningen – med FN) där uppsatta regler kommer att respekteras, ära och solidaritet beaktas.

Vi ser ofta ner på oss själva i Europa, att vi är för splittrade, för mjuka eller att vi inte agerar snabbare. Ja vi behöver nå upp till vår fulla potential. Vi behöver se på detta från ett annat perspektiv nu, för vi talar om att ta en auktoritär handling i en värld som rör sig väldigt snabbt.

Vi har gått framåt på 10 år och vi har nya möjligheter genom Lissabonfördraget. Vi skall nu planera vårt nästa steg och börja agera mot nya problem och faror ledda av våra gemensamma värderingar i partnerskap med andra. Var för sig kan vi inte på ett effektivt sätt möta de problem som uppstår i den globala världen.

Vi förstår att agera tillsammans är det enda sättet att försvara våra intressen. Därför måste vi definiera vad agera tillsammans är för det är vårt gemensamma strategiska intresse. (Visionen för världen = FN) Det är varför EU och dess integrering är både medlet och målet.

(OBS! Solana säger alltså här att EU skall leda till en världsregering som skall styrka FN:s roll i världen och att EU från början var planen till en ny världsordning!)

Europa är satt i en värld där nu stora maktförändringar sker och där nya säkerhetshot uppstår. En värld där trångsynthet (Dit räknas för dem även kristna ”fundamentalister”  – Joh 14:6) och andra vägar har framsteg. Och vi behöver nu förstå världen på ett djupare sätt än vi gör. För att göra det så behöver vi se saker på ett europeiskt sätt. Vad är det som förändras och hur påverkar detta våra intressen och hur skall vi bemöta det?

Kära vänner!

Vi har nu en mycket pressad politisk agenda för kommande månader. Klimatförändringarna ligger överst och det är viktigt att vi får till ett avtal i Köpenhamn. Vi måste då komma tillrätta med utsläppen. Jag är djupt bekymrad över vad forskarna säger kommer att hända om vi inte gör någonting. EU har tagit ett stort åtagande både när det gäller målet och finansieringen. Vi förväntar oss att alla de stora länderna nu gör likadant och agerar i samma anda.

Detta är nu en test för det globala systemet och en test för EU som har investerat så mycket av sitt ledarskap I detta. Vi behöver också pressa på för att undanröja hindren i Mellanöstern.

Men det finns en vidare och långtgående agenda för att skapa en mer effektiv EU utrikespolitik. Den startar i vårt närområde men sträcker sig långt över detta och ligger i linje med vår globala ambition.

Vi har alltså vårt ansvar inom EU men vi skall nu samla oss för att gå vidare och även kollektivt bemöta alla de globala kriserna. För detta behövs Lissabonavtalet och den anda som är i fördraget när vi genomför detta.

För det andra så behöver vi mer kapacitet för krishanteringar, en annan budget och nya prioriteringar och mer djupgående politiska analyser. (Läs detta nya dokument om EU:s utrikespolitik >>)

EU:s utrikespolitik kan inte fungera om den bara skall ses som en hjälp och servicetjänst för EU:s medlemsländer. Vi behöver nu solidaritet inte bara finansiellt utan också politiskt. Vi hjälper givetvis ett medlemsland med problem, det är klart. Vi behöver bygga upp en utrikespolitik nu för de problem som rör vår tid. Om vi håller oss bara inom EU så kommer vi inte att kunna agera internationellt. Så vi måste agera nu i ett vidare fält och bygga upp och mobilisera nätverk.

Det här har varit vårt mål de senaste 10 åren. Vi skall inspireras av det här och låta oss ledas in i en värld som kräver mera av EU. Världen behöver EU – Svårigheterna I världen är enorma men vad vi beskriver är uppnåeliga mål.

Slut – Solana.

……………..

Detta har alltså varit målet med EU hela tiden enligt Solana. Påven instämde i detta när han sa att ”Vi behöver ett FN med tänder” >>

Vi blir upprörda när vi läser det här. Påven vet tydligen om planerna helt och fullt och om nu EU arbetar manipulativt för att sudda ut alla gränser politiskt, så är det ju helt uppenbart vilken makt som ligger bakom det religiöst? Vi tror att det är Vatikanen. Och det kommer snart att visa sig tydligt snart, för de som vill se >>

Det står skrivet att man ska bedra en hel värld. Från det lilla EU (tid. EG) har man alltså genom manipulation växt upp till en jättekoloss. Solana säger att den kolossen har möjligheter att nå målet: En Ny Världsordning (NWO). Den världsregeringen har man tillsammans med andra lyckats skapa bakom stängda dörrar. Klimatavtalet i Köpenhamn är skapat för att införa en världsregering.

Det är helt uppenbart, om man skall ta Solana på orden, att man har undanhållit information för den utomstående i sina möten bakom stängda dörrar i Bryssel. Inte undra på att man har ett babelstorn som byggnad i Bryssel för planen var ju enligt Solana själv att sudda ut alla gränser mellan länderna och upprätta en världsregering till slut.

Kolla in EU:s byggnad och symboler >>

Har någon sett något papper från EU där man gått ut och officiellt sagt att man de senaste 10 åren planerat för en ny världsdomstol och en världsregering?! Att man planerat att rusta upp FN till att bli plattformen till den nya världsregeringen?

Vad är det mer man undanhåller för den vanliga människan? Jo, att det avtal som man skall skriva på i december i praktiken innebär att man inför en världsregering.

Det ser ut som vi befinner oss i Uppenbarelseboken 13 inom kort – vare sig vi vill det eller ej.

Luk 21:34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er 35 som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden. 36 Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly [= igenom – inte bort ifrån!] allt det som skall komma och kunna bestå (stå fast i tron) inför Människosonen.”

Mvh
J Ohlin