Text: Elvor Ohlin

Innehåll:
1. Vårtecken – Mandelträdet ett vårtecken på profeten Jeremias tid
2. Skräms inte! – Bibelns profetior skrämmande? Vad jag anser är mest skrämmande…
3. Guds verk kan inte stoppas – Guds vilja sker mitt i svåra förhållanden som profetiorna förutsäger
4. Israels misstag – den psykologiska krigföringen har tyvärr haft stor framgång emot Israel, svensk media har stor skuld, en andlig förblindelse p g a förakt mot Israels Gud…
5. De vill inte ha en tvåstatslösning – arabiska ledare vill helst utplåna judarna och Israel, många demonstranter i arabländerna är israelsfientliga, Kvartetten och talesman Tony Blair vill tvinga fram en tvåstatslösning, Psalm 83 går i uppfyllelse
6. Vittnesbördet inom dig – Jesus varnade för falska ”kristusar” och falska profeter men med ”vittnesbördet” inom dig behöver du inte bli skrämd
7. Druckers plan ”666” – Megakyrkornas död – en sammanfattning av Roger Oaklands analys
8. På väg till Rom – pingstledarna åker till Rom, jag kommenterar Sten-Gunnar Hedins uttalanden
9. Rövarnäste eller Bönehus – innebörden av dessa benämningar [Grundtext: agape G26, fileo G5368]
10. Bill Johnsons bibelskola – en f d elev berättar och kommenterar (Varning!)
11. Frälsarkransen – ett radband av FRIMURAREN Martin Lönnebo inspirerat av ockult andlighet/österländsk religion (Varning!), värdefulla citat av Solveig Hendriksen och Evy Juneswed
12. Rosenkransen – ett radband för tillbedjan av den katolska Maria som är ”rosen” = en annan Kristus, en annan ande… (Varning!)
13. Besökelsetid – Jerusalems fall år 70 berodde på att man inte tog till vara på sin sökningstid…

1. Vårtecken

Med fönstret lite på glänt, hörs det att våren är på väg. Koltrasten sjunger, gråsparvarna kvittrar och talgoxen ”tutar”. Den började redan i januari och någon suckade över ”den cykelpumpen”. ”Våran” talgoxe lyckades äntligen hitta en fruga förra sommaren och det var riktigt skönt, när den fick annat att tänka på. Det blev tre ungar. Året innan hördes det gälla entoniga (eller tvåtoniga) tutandet hela sommaren(!). Den här veckan återkom småfåglarna till matningen, för nu är det dags att äta ordentligt inför häckningen. Förberedelse och beredskap är i full gång. En granne klagade över fiskmåsarna och trutarnas skränande. Men nej, det är härligt att bli påmind om naturen och havet.

Ett vårtecken som vi såg i Jerusalem i mars, var mandelträdet som blommar. Det sägs vara det första trädet som blommar om våren i Israel i alla fall på Bibelns tid och kallades ”det vakande trädet”, av det heberiska namnet. Det var den bilden som Gud gav Jeremia när han kallade honom till tjänst.

Jer 1:9 Och HERREN räckte ut sin hand, rörde vid min mun och sade till mig: ”Se, jag lägger mina ord i din mun. 10 Jag sätter dig i dag över folk och riken, för att du skall rycka upp och bryta ner, förgöra och fördärva, bygga upp och plantera.” 11 HERRENS ord kom till mig. Han sade: ”Vad ser du, Jeremia?” Jag svarade: ”Jag ser en gren av ett mandelträd.” 12 HERREN sade till mig: ”Du har sett rätt. Jag skall vaka över mitt ord för att fullgöra det.”

2. Skräms inte!

Jeremia fick varna och tillrättavisa folket för förtryck, orättvisor och avgudadyrkan [rycka upp och bryta ned] tala ut domar när de hårdnackat vägrade att ändra sig [förgöra och fördärva] och tala tröst, uppmuntran och tro när man valde att ödmjuka sig inför Gud [bygga upp och plantera]. Allt blev som Gud talade genom Jeremia, för Gud vakade själv över sitt ord. Kallelsen innebar både ”nöd och nåd” för Jeremia men Gud hjälpte honom genom allt, precis som han hade lovat. Mycket av det som är förutsagt för ändens tid i Bibeln har också gått i uppfyllelse och en del återstår innan denna tidsålder tar slut.

Matt 28:18 Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: ”Jag har fått all makt i himlen och på jorden. 19 Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar! Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn 20 och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar intill tidens slut.”

Vi skrämmer inte bort människor med Bibelns profetior, när vi samtidigt visar på Guds kärlek i Jesus Kristus/Messias. Den helige Ande kan öppna människors ögon så att de inser att det är sant. Det hände nyligen och vi hoppas och ber att många fler ska komma till tro på Jesus genom hemsidan.

Joh 8:31 Jesus sade till de judar som hade satt tro till honom: ”Om ni förblir i mitt ord, är ni verkligen mina lärjungar, 32 och ni skall förstå sanningen, och sanningen skall göra er fria.”

Det är sant som en pastor sa på en Temadag om Ändens tid: ”Profetior är inte till för att skrämma oss”. Jesus talade inte om att Jerusalem skulle omringas, templet totalförstöras och folket tillfångatas och skingras, för att skrämmas (Matt 24; Luk 21). Verkligen inte. Han profeterade långt innan det hände (ca fyrtio år), för att lärjungarna och alla som trodde på hans ord, skulle vara beredda och hinna fly när de såg tecknen på att det närmade sig. Vad lärjungarna tänkte eller kände när de fick den informationen framgår inte, bara att de var angelägna om att förstå tecknen på ändens tid och Jesu återkomst. Det är ganska förståeligt om de kände en viss oro men det hindrade inte Jesus från att säga sanningen och att tala om hur allvarligt läget var. De profetiska tidstecknen som Bibeln beskriver om ändens tid, är skrämmande men de behöver inte skrämma oss. De hjälper oss att vara vaksamma – och påminnas om att lita på Guds omsorg och hjälp genom allt.

Det som skrämmer mig mest är präster, pastorer och predikanter som skämtar bort och nonchalerar Bibelns profetior och tecknen på ändens tid. Då måste beredskapen också vara väldigt liten eller kanske saknas helt. Det påminner om en företagsledare som försöker få alla att tro att problemen är ytterst små, samtidigt som det är produktionsstopp och en hög med obetalda räkningar med stora miljonbelopp. Alla känner på sig att han medvetet försöker dölja sanningen och att katastrofen kan vara nära. Var och en får välja om man vill inse läget eller om man vill tro på lögner, som för tillfället är bekvämare. Skillnaden när det gäller tidens tecken är att alla har tillgång och möjlighet att själv ta reda på sanningen, vad Bibeln säger.

3. Guds verk kan inte stoppas

Luk 21:10 Vidare sade han till dem: ”Folk skall resa sig mot folk och rike mot rike. 11 Det skall bli stora jordbävningar och svält och pest på den ena platsen efter den andra. Fasansfulla ting och stora tecken skall visa sig från himlen. 12 Men innan allt detta händer, skall man gripa och förfölja er. Man skall utlämna er åt synagogor (motsvarar falska kyrkor som kommer att ingå i den slutliga världskyrkan ”skökan” i Upp-boken) och fängelser och ställa er inför kungar och landshövdingar för mitt namns skull (de bekänner att Jesus är Herre, enda vägen till Gud). 13 Detta ger er tillfälle att vittna.

Luk 21:20 När ni ser Jerusalem omringas av härar, då skall ni veta att staden snart skall bli ödelagd. 21 Då måste de som bor i Judeen (Västbanken) fly bort till bergen, och de som bor inne i staden måste lämna den, och de som är ute på landet får inte gå in i staden. 22 Ty detta är vedergällningens tid, då allt som är skrivet skall gå i uppfyllelse.

Belägringen av Jerusalem verkar ha skett i vågor, som bilden av födslovåndor, som Jesus använder. Den tredje och sista belägringen skedde år 40 men då flydde de troende tack vare Jesu varningar, framför allt till området öster om Jordan. På det sättet spreds evangeliet vidare och allt fick tjäna Guds syften. Ändå var det inte den slutliga uppfyllelsen av profetian om Jerusalem.

Det framgår att det kommer att upprepas igen strax innan Jesu återkomst, då det judiska folket är tillbaka i sitt land en sista gång. Men då får det historiska skeendet en helt annan utveckling: Israels folk skall vända sig till sin rätte Messias – Jesus (Jeshua) – och han kommer själv ”i makt och härlighet” för att göra slut på allt uppror mot Gud, all ondska och allt lidande. Mitt i allt kaos och mitt i all nöd, har Gud alltid hjälpt sitt folk genom allt och evangeliet har nått till många fler. ”Där nöden är som störst för Guds folk, där kommer de största skördarna för Guds rike”, profeterade pastor Lance Lambert på 1990-talet.

4. Israels misstag

Den brittiska journalisten och författaren Melanie Phillips intervjuas här på Israelisk TV >> . Hon beskriver Israels misstag att inte förstå den ”psykologiska krigföringen” emot dem. Den vanliga inställningen i Israel har varit ”vi bryr oss inte om vad omvärlden säger eller tycker. Vi har USA”. När de israelfientliga (arab)länderna insåg att de kanske inte klarar av att besegra Israel militärt, utnyttjade de istället den psykologiska krigföringen som går ut på att lägga all skuld på Israel och vända världsopinionen emot Israel. Det har pågått alltför länge och den ”hjärntvätten” har haft stor framgång.

Det finns ingen ursäkt för media, som är skyldiga att ta reda på fakta och ge en så sanningsenlig bild som möjligt. Den 8 april avfyrades 120 raketer från Gaza in över israeliska städer. Ingen reaktion i svensk media. Men när Israel tvingades att försvara sina medborgare var media snabbt framme och skrev om ”israelisk beskjutning mot Gaza”. Trots detta fortsätter Israel att sända mat, mediciner och andra förnödenheter till Gaza. Tyvärr beslagtas mycket av det av Hamas-anhängare, som medvetet använder Gazabornas fattigdom för att anklaga Israel >> .

Premiärminister Netanyahu har gjort tappra försök i FN att förklara och försvara Israels ståndpunkt och agerande men möts av nonchalans. Vi som läser Bibeln vet att det i grunden handlar om ett ”andligt krig” och att inställningen till Guds löften till det judiska folket har djupare rötter och allvarligare konsekvenser. Det finns en andlig förblindelse på grund av förakt mot Israels Gud och mot Bibeln.

Attityden mot Goldstonerapporten kan väl sägas vara en frukt av den psykologiska krigföringen mot Israel. Trots att Richard Goldstone tar tillbaka de felaktiga anklagelserna mot Israel i rapporten, är det få som vill erkänna de fakta som Goldstone har insett och erkänt. Man har redan skuldbelagt Israel och har svårt att erkänna sanningen, verkar det som.

5. De vill inte ha en tvåstatslösning

Phillips påminner om att erbjudandet av en tvåstatslösning har funnits sedan 1948. Judarna accepterade men inte araberna.Men det är ingen lösning, säger hon, eftersom de arabiska ledarna inte vill ha fred eller en tvåstatslösning. De vill utplåna judarna och Israel”.

I planerna med en världsopinion mot Israel, ingår en enad arabvärld för att utplåna judarna och Israel. Hur många araber och palestinier vågar gå emot den opinionen? De ses som förrädare av sina egna och vi kan nog föreställa oss följderna av det. (Alla araber och palestinier är inte fientliga mot Israel men många uppfostras med lögner och hat). Nato och FN lägger sig i både ett och annat, senast i Libyen på rebellernas sida. Det har avslöjats att bland rebellerna finns både antisemiter och terrorister. Två plakat har ingått i demonstrationerna i arabländerna: ”Ned med diktatorn” och ”Jerusalem nästa”. Demonstrationerna verkar leda till ökad fientlighet mot Israel.

Israel Today Magazine rapporterar att koptiska kristna flyr från Egypten. 20 kristna har redan dödats av sekteristiska muslimer. Man fruktar för Muslimska Brödraskapets dominans i regeringsbildandet och att Egypten till och med blir mindre fritt och mindre demokratisk än under Mubaraks styre. Här ökar också fientligheten mot Israel.

Ps 83:3 Ty se, dina fiender larmar, och de som hatar dig lyfter huvudet. 4 Mot ditt folk har de onda planer, de rådslår mot dem som du beskyddar. 5 De säger: ”Kom, vi utrotar dem, så att de inte mer är ett folk och så att ingen mer tänker på Israels namn!” 6 I enighet rådslår de med varandra, de sluter förbund mot dig: 7 Edoms tält och ismaeliterna, Moab och hagariterna, 8 Gebal, Ammon och Amalek, filisteerna och de som bor i Tyrus. 9 Assur har också slutit sig till dem, han har lånat sin arm åt Lots barn.

Folken som räknas upp gäller idag bl a Jordanien, Egypten, Saudi-Arabien, Libanon, palestinierna (Gaza) och delar av Iran och Irak. Vad kommer att ske i september 2011, när Kvartetten vill tvinga fram en tvåstatslösning? >> Kvartettens talesman, den ”kristne” katoliken Tony Blair (pastor Rick Warrens kompis), fastslog onsdagen den 13 april att palestinierna är nu redo att bilda en stat.
London Times:
Blairs uttalande planerades som en del av ett möte med palestinska givarnationer i Bryssel på onsdagen… FN har också nyligen utfärdat en liknande rapport. På tisdagen förklarade kontoret för FN:s särskilda samordnare för Mellanöstern Robert Serry att PA har upprätthållit tillräckligt med statliga funktioner för att upprätta en stat >> & >> . Under mötet hade Tony Blair en karta över Mellanöstern, som saknade beteckningen ´Israel´ >> . Övriga länders namn var däremot utsatta på kartan. Antal länder som erkänner en palestinsk stat ökar och är nu uppe 110 i FN, vilket utgör en majoritet >> .

6. Vittnesbördet inom dig

Jerusalems belägring är inte det enda tidstecknet i Matt 24. Det kommer krig och rykten om krig, hungersnöd, jordbävningar och pest. Men det som verkar mest angeläget för Jesus var att varna för många falska ”kristusar” och många falska profeter: ”Se till att ingen bedrar er”, är det första han säger. Ett sådant tecken idag, är att man säger att Gud, Kristus eller ”gudagnistan” finns i alla människor. Det är en lögn som människan gärna vill tro, för att få tillbe sig själv, slippa förneka sig själv och erkänna sin synd och sitt totala beroende av Guds förlåtelse och Guds nåd.

1Joh 5:9 Om vi godtar människors vittnesbörd, så skall vi veta att Guds vittnesbörd är förmer, eftersom detta är Guds vittnesbörd: att han har vittnat om sin Son. 10 Den som tror på Guds Son har vittnesbördet inom sig. Den som inte tror på Gud gör honom till en lögnare, eftersom han inte tror på vittnesbördet som Gud har givit om sin Son. 11 Och detta är vittnesbördet: Gud har skänkt oss evigt liv, och det livet är i hans Son. 12 Den som har Sonen har livet. Den som inte har Guds Son har inte livet.

Den som har Jesu vittnesbörd inom sig behöver inte låta sig skrämmas. Varken till Rom (RKK) eller till tystnad!

7. Druckers plan ”666” – Megakyrkornas död

Roger Oakland har än en gång slagit huvudet på spiken i sin analys av dagens kyrkor, Megakyrkornas död >> (eng). En sammanfattning följer (mina kommentarer inom parentes): Där man tidigare samlades för att höra Guds ord, har kyrkan blivit som ett företag, som drivs av vinstintresse. Pastorer som en gång var herdar och lärare ledda av den helige Ande, är nu företagets VD, oftast med en liten styrelsegrupp av ja-sägare.

Företagskonsulten och mystikern Peter Drucker ligger bakom detta konstgjorda tillväxtprogrammet och den humanistiska planen. Drucker var globalist och för en världsregering och en världsreligion. Hans koncept är känt som den ”trebenta stolen-planen”, Fredsplanen. – (den kan kallas 666 i Upp 13, [ekonomi – politik – religion]). I Fredsplanen ingår New age mystiska kontemplativa metoder som bygger på forntida babyloniska religiösa metoder, drivna av onda andars läror (1 Tim 4:1). Den nu avlidne Drucker var konsult för tre välkända amerikanska pastorer: Robert Schuller, Rick Warren och Bill Hybels. De går hand i hand med Emerging Church, som kan beskrivas som en väg tillbaka till Katolska Kyrkan. Det finns tecken på att de båda rörelserna ansluter sig till den romersk-katolska planen att bygga ”Guds rike” på jorden – men utan kungen Jesus Kristus.

Det är samma plan som jesuiterna författade och det som Rom har planerat i århundraden. Jesuiternas grundare Ignatius Loyola (kontemplativ mystiker), står bakom den listiga planen att infiltrera alla bibliska kyrkor och organisationer för att nå målet: en världsreligion och en världsregering (samma som New age-planen). I planen ingår angrepp på Guds ord, som ändras och omdefinieras och istället görs människor ord och påvens ord till en gud.

Nyligen möttes Rick Warren och Tony Blair för att diskutera sin plan, en globalisering av religioner för fredens sak. Tony Blair beskrev den uppgift som han har fått av påven: att få till stånd ”en Världsreligion för fred i Kristi namn” (obs! Roger Oakland var där!). Planen är samma som Rick Warrens PEACE-plan och de samarbetar genom Tony Blair Faith Foundation – den plan som kan vara det som banar väg för den som Bibeln kallar Antikrist. Många andra samfund och kyrkor har anslutit sig till detta avfall, bort från Bibeln (genom nätverk). Istället för att varnas och skyddas, förs människorna till slakt eftersom de drivs mot marknaden (!). Dess bättre har en del av fåren börjat förstå vad som händer.

För att kunna förstå detta är det nödvändigt att vi studerar Guds ord. Gud har aldrig avsett att människor väljer människor som ledare. Pastorer är ämnade att forma sitt ledarskap efter Jesus. Han är den Gode herden och det är honom som vi ska följa. Pastorer ska skydda fåren, inte skicka dem till marknaden. Människor faller lätt för satans bedrägeri istället för att följa Bibeln. De följer människor och deras metoder och rörelser – som kan vara styrda av helt fel motiv. Det som till en början kanske såg ut att vara Guds verk, visar sig då vara mänskliga verk och är istället förödande. I dessa rörelser och kyrkor blir ledaren snart en Påve och så småningom formas en katolsk plan med en hierarki, som alla är bekanta med: Påven – kardinaler – biskopar – prästen – fåren – och till sist de fattiga fåren. (Pyramidstruktur)

Konferenser påverkas och grunderna i tron ifrågasätts ständigt och till slut bryr sig ingen om vad som sägs. Mänskliga åsikter blir viktigare än vad Bibeln säger. Istället för undervisning i Bibeln, fokuserar pastorerna på att vara framgångsrika och gå hand i hand med dem som inte ens tror på Bibeln. Istället för att vara Herrens tjänare (tjänarinnor) fokuserar de på position, makt och ägande. Det är tragiskt att se en kyrka som drivs av att bli större och som vill bli en Megakyrka som ett företag. De drivs av en annan ande och även om de kanske började rätt, har de hamnat helt fel. Det är inte vad Gud någonsin hade tänkt.

Jesus var tydligen mer intresserad av att undervisa sina lärjungar än han var av en samling med tusentals. Han hade nog aldrig varit på ett kyrkotillväxtseminarie. Nej, dessa konstgjorda metoder har ingen biblisk grund och har förvrängt vad det handlar om att vara del i Kristi brud. Dess ledarstil är inte bara ogudaktig, utan farlig. Det passar diktatorer som vill ha makt och som är besatta av pengar och framgång. När Bibeln används för manipulation eller ”mind control” över andra, är det ett fruktansvärt missbruk. Hur många avfallna pastorer och ledare har inte sagt ”rör inte Guds smorde”, när de har konfronterats med sanningen! Det är ett avfallet ledarskap. En god herde är den som följer Jesus och inte bara predikar Guds ord från talarstolen, utan också lever ut det själv.

Det finns ingen ursäkt. När ledare går fel, måste de bekänna sin synd och ångra sig. Om man skyler över synden, hårdnar hjärtat och allt blir bara ännu värre. Men allt kommer att avslöjas till sist. Det är bättre att bli dömd nu än senare, vid Guds domstol. Det är tid för självrannsakan. Det är tid att få saker rätt ställt innan det är för sent.

2Tim 2:21 Den som därför renar sig och håller sig borta från dessa blir ett kärl till heder, helgat, användbart för sin herre och förberett för allt gott arbete.

Hur kommer det sig att de som stod upp och varnade för avfallet, nu när avfallet är här, har somnat in och tystnat? Hur kommer det sig att samma ledare nu säger till dem som varnar att hålla mun och försvinna? Bibeln ger svaret på hur vi ska handla:

2Tim 2:24 och en Herrens tjänare skall inte strida utan vara vänlig mot alla, skicklig att undervisa och tålig när han får lida. 25 Han skall i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare. Kanske ger Gud dem omvändelse, så att de kommer till insikt om sanningen 26 och nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara, där de hålls fångna, så att de gör hans vilja.
(slut citat)

8. På väg till Rom

Med Oaklands klarsynta analys i bakhuvudet, blir vi påminda om andra som snart är på väg till Rom och som har svalt jesuiternas bete. Pastor S-G Hedin försvarar Varför pingstvänner reser till Rom i tidningen Dagen.

Hedin: …Genom att dialogen gör tydligt både vad vi delar och vad vi inte delar blir den en hjälp att förstå och förhålla oss till varandra med större respekt. Vi är överens om att Skriften utifrån våra olika tolkningstraditioner är den självklara referenspunkten.
Min kommentar: Tolkningstradition!? Kallas tron en tolkningstradition numera? Det är väl inte liberalteologer vi har att göra med…? Och om Romerska Katolska kyrkan vill ha ´Skriften allena´ som grund kan den lika gärna packa ihop och lägga ned rubbet – och börja om. Den vilar på fel grund (påvedömet).
Jag har skrivit många gånger om att Bibeln förbjuder avbilder som tillbeds (ikoner), tillbedjan av de döda och kontakt med de döda (Maria, helgon och reliker – spiritism), avlatsbrev och skärseld (gärningslära och onda andars läror), människoupphöjelse (påvens ofelbarhet och påstås vara ”Kristi ställföreträdare på jorden”, vilket är den helige Ande), österländsk religion (kontemplation, andliga övningar och mysticism), Maria som ”medfrälserska” (en av de värsta hädelserna), förbud för präster att gifta sig (onda andars läror enl Paulus), transubstantiationsläran (förnekar att Jesu offer fullbordades på Golgata)

Hedin: När pingstpastorn David du Plessis redan på 1960-talet började föra samtal med katoliker möttes han av kraftiga reaktioner inom sitt eget samfund. I dag omtalas du Plessis pionjärinsatser inom ekumeniken med växande aktning inom den internationella pingströrelsen.
Min kommentar: Ja det är det som är tecken på det stora avfall som Bibeln har förutsagt och varnat för. Dialogen har knappast lett till att Katolska kyrkan har gjort sig av med de obibliska traditionerna och de ockulta inslagen. Snarare har pingströrelsen accepterat och på många håll till och med tagit efter sådant. (Det är ett hån mot de katoliker som har läst Bibeln och upptäckt sanningen, omvänt sig och sedan försöker väcka sina katolska vänner). Men det stod visst något om dialogens syfte…

Hedin: Till skillnad från debatter och diskussioner handlar dialog aldrig om att försöka övertyga eller övertala. Det försöker vi göra genom förkunnelse, skrifter och andra uttryckssätt. Dialogen däremot har ett enda syfte – att söka en klarare insikt i den andres ståndpunkter och förhållningssätt.
Min kommentar: Något förvirrande. Dialogen är till för att få insikt i den andres ståndpunkter och har alltså lett till att man söker ”Andens gemenskap” (Pelle Hörnmarks ord >> ) med Vatikanen. I vetskap om vad RKK står för, kan väl inga hinder finnas för att man för dialog med mormoner och Jehovas vittnen… m fl ? Påven har redan ´dialog´ med muslimer, hinduer, buddhister… >> (Påven i spetsen för Interfaith).

Hedin: Påven Benedikts böcker om Jesus har tagits emot med glädje av kristna i alla kyrkor. Alla som läser dem möter här en enkel, självklar och varm tro på evangeliets kraft.
Min kommentar: M är k l i g t att inte påven tog med allt annat han tror på och tillber, som strider mot Bibeln och evangeliet och traditionen som han håller högre än Bibeln!? Påven uppmanar människor att vända sig till ”jungfru Maria för att finna frälsning (hennes son)>> (i så fall en annan Jesus än Bibelns). Väljer man att ha överseende eller blundar man för sådana (demoniska) läror?

1Tim 4:1 Men Anden säger tydligt att i de sista tiderna kommer somliga att avfalla från tron och hålla sig till villoandar och till onda andars läror.

Jesu mor Maria (Bibelns Maria, inte den katolska Maria), var en vanlig människa precis som vi, som själv behövde frälsningen (Luk 1:47). Hon är ett föredöme när det gäller att ödmjukt säga ja till Guds kallelse och vilja för sitt liv. Men tillbedjan och bön till henne eller någon annan människa, är avgudadyrkan och synd mot Gud. Det är inte en ”tolkningsfråga”!

2 Mos 20:3 Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig. 4 Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden (ikoner/bilder av människor, änglar eller djur).

Upp 7:9 Därefter såg jag, och se: en stor skara som ingen kunde räkna, av alla folkslag och stammar och länder och språk. De stod inför tronen och inför Lammet, klädda i vita kläder och med palmblad i händerna. 10 Och de ropade med hög röst: ”Frälsningen tillhör vår Gud, honom som sitter på tronen, och Lammet (Jesus – Ingen annan!!!).”

F d katolska präster har avslöjat att jesuiterna har kopierat väckelsepredikningar och ersatt delar av innehållet med katolsk lära för att vinna insteg och infiltrera i protestantiska sammanhang. Låt pingstledare, Livets ord-pastorer och andra böja sig under påven om de så gärna vill, men följ dem inte!
Vi andra håller oss till Jesus Kristus och följer honom och hans ord.

Undrar om Lewi Pethrus visste hur profetisk han var när han skrev i Evangelii Härold 1925: Katolikerna är mästare i att arbeta bakom kulisserna och det är icke tu tal om att icke ett sådant arbete pågår också i Sverige. Den dag vi stryka flagg inför dessa påtryckningar har pingstväckelsen fått sin dödsdom!

Lyssna på dem som har erfarenhet efter många års missionsarbete >> N-O Nilssons artikel i Dagen 30/3.

9. Rövarnäste eller Bönehus

Vi återgår till Matteus 24. Templet i Jerusalem var ämnat att vara ett bönehus för alla folk. Dit skulle människor komma för att höra Guds ord undervisas, be och tillbe Herren sin Gud. En plats för sann gemenskap. Men hela tempelplatsen hade blivit en marknadsplats, som handlade om framgång, pengar och vinst. Ledarna var maktfullkomliga män som styrde efter sina egna bud och egna visioner. Traditioner och mänskliga stadgar sattes över Guds bud. På det sättet gör man Guds bud om intet. Tron blir en prestation och gärningslära, en död religion.

Mark 7:8 Ni upphäver Guds bud och håller er till människors stadgar.” 9 Han (Jesus) sade också till dem: ”Ni upphäver fullkomligt Guds bud för att hålla fast vid era egna stadgar [grek. traditioner].

Matt 21:10 Och när han drog in i Jerusalem, kom hela staden i rörelse, och man frågade: ”Vem är han?” 11 Folket svarade: ”Det är Profeten, Jesus från Nasaret i Galileen.” 12 Jesus kom in på tempelplatsen och drev ut alla som sålde och köpte där. Han slog omkull borden för dem som växlade pengar och bänkarna för dem som sålde duvor 13 och sade till dem: ”Det är skrivet: Mitt hus skall kallas ett bönens hus. Men ni har gjort det till ett rövarnäste.”

”Rövare” är en beteckning för lejda herdar som egentligen inte bryr sig om fåren, utan är ute efter egen vinst och framgång. Den som är herre över ”rövarnästen”, är antikrist(lig). Tjuven är satan. Hans plan är att ena alla religioner och folk under sig själv/sitt styre i fredens namn – för att omintetgöra Guds plan med Israel, församlingen och för alla människor. Vi ska inta en ödmjuk inställning till Guds ord och inte tro att en position eller något annat kan rädda oss från att bli bedragna. Det är bara Guds nåd som bevarar oss genom allt, när vi följer Herdens röst och då kan ingen omintetgöra Guds plan för våra liv.

Joh 10:7 Då sade Jesus än en gång: ”Amen, amen säger jag er: Jag är dörren till fåren. 8 Alla som har kommit före [före i tid eller position] mig är tjuvar och rövare, men fåren har inte lyssnat till dem. 9 Jag är dörren. Den som går in genom mig skall bli frälst, och han skall gå in och gå ut och finna bete. 10 Tjuven kommer bara för att stjäla, slakta och döda. Jag har kommit för att de skall ha liv, ja, liv i överflöd. 11 Jag är den gode herden. Den gode herden ger sitt liv för fåren. 12 Den som är lejd och inte är en herde med egna får, han överger fåren och flyr, när han ser vargen komma. Och vargen river dem och skingrar hjorden.

Roger Oakland: Måttet på succé för många pastorer idag är hur många som kommer, snarare än hur många som lyssnar och lyder vad Gud har sagt i sitt Ord. (slut citat)

Guds hus är inte ämnat att vara som ett företag med vinstintresse eller en blandning med hedendom. Det är en plats för biblisk undervisning och bön, tillbedjan och gudsfruktan. Församlingen byggs upp av Guds ord genom den helige Ande. Där finner man Guds närvaro, kärlek och äkta glädje. Guds kärlek [grek. agape G26] är den fullkomliga och utgivande kärleken, som bara finns i Gud. Jesus bevisade Guds agape-kärlek genom att ge sitt liv för att frälsa var och en som omvänder sig och tror på honom. Guds kärlek gör att vi lyder honom och ”ger kärleken till sanningen rum”. Det är bara där som en äkta enhet kan finnas, den som Jesus bad om. Den kärleken kan aldrig ersättas av medmänsklig, vänskaplig kärlek [grek. fileo G5368] eller erotisk kärlek [grek. eros – nämns inte i Bibeln].

Jes 56:7 dem skall jag föra till mitt heliga berg. Jag skall ge dem glädje i mitt bönehus. Deras brännoffer och slaktoffer skall bli godtagna på mitt altare. Ty mitt hus skall kallas ett bönens hus för alla folk.

Neh 8:10 Och han sade till dem: …Var inte bedrövade, ty glädje i HERREN är er starkhet.”

10. Bill Johnsons bibelskola

Eftersom Karin Jansson har uppmärksammat Bill Johnson i sitt senaste Nyhetsbrev >> kan det vara intressant att ta del av ett mail som vi har fått. Avsändaren vill vara anonym här.

Mail: Bill Johnson har en populär bibelskola (Betel Church) i Redding och den verksamheten är full av obiblisk lära och den här typen av manifestationer som Andrew Strom talar om. Från den bibelskolan kom 2010 ett antal människor och startade en ”filial” i Jämtland och jag var på ett möte i starten. Nedan följer mina intryck och upplevelser från den här ”rörelsen”:

 1. Man kunde lära sig att profetera och dom ville lära ut hur man gjorde. Det var bara att inse att man var i Kristus, dvs bara att tro och hämta. Då är det inte längre en gåva från Gud.
 2. Man såg färger över folks huvuden när man profeterade och sedan tolkade man färgerna. Fullständigt obibliskt och New Age-influerat.
 3. En sa att det inte spelar så noga med läran bara man tror på Gud.
 4. Man håller på med Soaking vilket har sina rötter i österländsk ideologi och religion.
 5. En av dem sa sig vara syndfri i den nya skapelsen. Självförgudning.
 6. En sa att ett kristet liv bör/kan alltid vara en dans på rosor och att man alltid kan gå runt i ett anderus. Framgångsteologi
 7. Samma kille sa att han förut hade bett om förlåtelse varje dag men nu hade han insett att han redan var förlåten och behövde inte be om det längre. Självförgudning, vi gör ständigt fel och behöver tvätta våra fötter genom att säga förlåt.
 8. Han/de menar också att Guds rike är här fullt ut nu och att allt är klart att hämta ut i tro. Prestationslära (prestera fram tro) som leder till ångest och dåligt samvete när man inte får allt man ber om (Nu ser vi en dunkel spegelbild, 1 Kor 13:12 och 1 Joh 3:2)
 9. Vidare har han haft ryckningar med huvudet och jag tyckte att det såg mycket skumt ut men han hävdade att det berodde på att han kom nära mig. Min smörjelse skulle ha utlöst det menade han. Mycket likt de manifestationer som Andrew Strom tar upp i sin dokumentär ”Kundalini Warning”. Det blev en väldig aha-upplevelse för mig när jag såg det och då förstod jag att det med stor sannolikhet var en annan ande.
 10. En av ledarna i den här ”rörelsen” sa han trodde på en världsvid väckelse i ändens tid och när jag sa att jag tyckte att Bibeln talade om avfall/avkristning så sa han ”Sådan är inte den Gud jag tror på. Varför kommer han inte tidigare i sådana fall, innan avfallet?”. Självförgudning enligt mig då man tror sig veta bättre än Gud och tar inte Guds Ord för att vara hela Sanningen. Man pusslar ihop sin egen teologi som passar sin egen smak och tycke.
  (slut citat)

11. Frälsarkransen

Ett annat mail handlar om Berget Rättvik, som jag också har skrivit om i Ohlins funderingar tidigare >> .

Mail: Jag läste lite på Berget i Rättviks hemsida och där förekommer ju både det ena och det andra, i en väldig blandning. Djupmeditation, Yoga, Qi-gong, diverse kurser bl a i att be med hjälp av ikoner, Ki, Zen mm. Undra vilken Gud de menar att man möter i utövandet av exempelvis Qi-gong??
Det är så man mår illa..!!
I juni skall Martin Lönnebo leda en retreat på avstånd per brev..? Meditationerna knyts samman med Frälsarkransen!!
…Nu har första numret av Unum tryckts. Det är en tidskrift för Ekumenik, Retreat och Meditation. Alltså fokus på ”Enhet”..!! (En enhet genom mystik, meditation, retreater, mindfulness etc, etc)
>>
(slut citat)

Vad är då Frälsarkransen?
Det är ett radband
med 18 pärlor som är ämnade för meditation, som Martin Lönnebo ligger bakom. En närmare koll på Frälsarkransen avslöjar att inspirationen kommer från nyandligheten (österländsk religion) och inte från Bibeln. Om man vill ta in Frälsarkransen i din församling, bör du varna och visa gärna Evy Junesweds missionär och predikant sedan många år och Solveig Henriksens Fil. kand. som har studerat hinduism, kristen mystik, etc. analyser i sin helhet >> (pdf). För dig som inte har möjlighet att gå in på länkarna, följer här ett utdrag från texten.

Solveig Henriksen om radband:
”Radbandet, mala, har i alla tider varit ett hjälpmedel i yogan för att hålla räkning på mantran, d.v.s. gudanamn och andra heliga ord som man upprepar för att tömma eller rena medvetandet till det tillstånd av försänkning som är förutsättningen för ´gudsmötet´, både i österländsk och västerländsk mystik.
…En utförligare skildring av radbandets historia, förekomst och funktion från den indiska yogan till västerlandets kontemplativa traditioner ges i avhandlingen `Stories of the Rose, The Making of the Rosary in the Middle Ages`(1997) av Anne Winston Allen.
Allen påpekar att radbandet inte är specifikt kristet….. Redan på 800-talet använde sig muslimer av ett pärlband med 99 pärlor för att räkna upp Allahs 99 namn… det vann insteg i den kristna traditionen genom ökenfäderna i Egypten och Syrien, där buddistiska munkar bedrivit mission så tidigt som på 200-talet f.Kr… Under den katolska medeltiden användes radbandet främst i böner till Maria. Det var hon som var Rosen i Rosenkransen…
(Läs om Rosenkransen längre ned)

Boken ”Frälsarkransen – Övning i livsmod, livslust, självbesinning och i att leva nära Gud” (Av Martin Lönnebo):
Jungfru Maria
Det sägs om Maria att hon ”i sitt hjärta begrundade Frälsarens hemligheter. Det är i hennes ödmjuka och rena anda som vi bör bruka Frälsarkransen. Låt den blomma i Andens ljus och värme. Låt den glädja Herrens moder! Känn den saliga doften från kransen!”
Henriksen: Ingen ”Jesus-pärla”!! I ”Frälsarkransen” är JAGET i centrum – man vänder sig inåt för att få mod och kraft att handla rätt. Det talas inte om frälsning. ”Jag-pärlan” ges stort utrymme men däremot finns det ingen Jesus-pärla.

Nedan kommenterar Evy Juneswed meditationspärlorna:
”Frälsarmeditationerna” har ett mycket diffust budskap eftersom man valt att inte visa på vem som är vägen till Gud, som ger hjärtats inre vila. I ingen av de 18 meditationerna nämns namnet Jesus. Exempel:
”Doppärlan”

Man tackar Gud för ”nåden, som tvättar hjärtat rent”

Juneswed: – men vet alla, som lyssnar/läser om vad ”nåden” innebär? Det sägs vidare att ”det rena förenar mig med alla människor som söker”. Nyandliga kallar sig ofta ”sökare” och att vara ”förenade med alla som söker”. Vi som funnit Jesus, söker inte längre!
”Ökenpärlan”
Bön: ”Gud, ge mej ett trofast hjärta… Jag bekänner att jag ofta felat, förlåt mej…”

Juneswed: Inget sägs om att det är Jesus som ”förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet”.
1 Joh.1:9

”Kärlekspärlorna”
”Ta emot kärlek, som strömmar genom universum”.

Juneswed: Avses ”Guds kärlek”? Detta är närbesläktat med nyandlighetens tanke om en opersonlig gud i universum. I ”Kärlekspärlan” säger Frälsarens ögon: ”Dina synder är dig förlåtna”, men inget om medveten syndanöd och överlåtelse. 1 Joh 1:9

Från sångboken ”Runt frälsarkransen – Två gudstjänster” (av Leif Nahnfeldt och John L. Bell)
”Gudspärlan” som används i ”Frälsarkransmässan:
Sång: ”Stilla i förväntan på din skaparkraft, o Gud,
Kärleken förändrar oss i mötet här och nu”
Röst: ”Här är Gud
Alla: Vi är här
Röst: Här är Gud
Alla: Jag är här
Röst: Gud är den Gud är
Alla: Jag är den jag är”…
Juneswed: ”Jag är den jag är” är en förstärkt form av Gudsnamnet JHWH – HERREN. I Frimurarnas Kungliga ärkegrad frågar man kandidaten: ”Broder, uppsyningsman, vad är du?” Denne svarar: ”Jag är den jag är” och tar sig därmed själv det namn, som är Israels Guds eget namn.
(Biskop Martin Lönnebo är Frimurare i högsta graden och den som utformat ”Frälsarkransen”).

Boken ”Livets pärlor – Meningsfull träning i livsmod, självinsikt och andlighet”. (Bokens författare är Carolina Welin och Carolina Johansson. Martin Lönnebo står för de flesta bönerna och inspirationen).
Juneswed: Bokens titel (och innehåll) anger en ton, som står nära Nyandlighetens undervisning om att sätta människan i centrum, att ”ladda sina pärlor” för att leva ett så bra liv som möjligt. Pärlorna i radbandet är handgjorda i Indien och köps in genom rättvisehandelsbolaget Tara Projects. Den viktigaste gudomen för tibetanska buddister är gudinnan Tara. Så finns det ett ”Tara Center” i Indien som ger information till ett 70-tal länder om Maitreya, Kristus-gestalten inom New Age-rörelsen.

Inledningsvis förklaras att ”varje pärla har någonting att berätta, varje pärla har sin egen symbolik. Varje pärla bär på en hälsning – och det är inte vilken hälsning som helst utan en inbjudan från Gud, själva urkraften, någon som är större än jag”.
Juneswed: ”Urkraften” är ett vanligt ord inom New Age.
”Jag-pärlan”
”När du håller Jagpärlan, föreställ dig ditt innersta jag som det vackraste som någonsin skådats… När jag andas djupt, lyssnar inåt och ber Jagpärlans bön, känner jag värmen sakta sprida lugn i mitt inre. Jag får förnyad kraft och ser på min uppgift med en annan, mer möjliggörande energi.”
Juneswed: ”Lyssna inåt” och ”energi” är vanligt inom New Age.
”Doppärlan”
”Dopet symboliserar människans möte med Gud, men samtidigt också omvändelse och pånyttfödelse – att bli som barn på nytt, att börja om och se med barnets nyfikna ögon…..När du håller Doppärlan, ber du för barnet inom dig”
Juneswed: Frälsning i dopet?
”Bekymmerslöshetspärlan”
”Livskraft mäter vi oftast inte i tid – den handlar om upplevelser, känslor, glädje och gemenskap. Det är själva essensen av vår mänskliga längtan: harmoni, balans och flöde. Vi behöver stanna upp och njuta av Bekymmerslöshetspärlan lite oftare i vårt dagliga liv.”
Juneswed: ”Livskraft, harmoni, balans, flöde” = vanliga ord inom New Age.
”Kärlekens två pärlor”
”för kärleken vi får och för kärleken vi ger”
Juneswed: Här talas det bara om den egna kärleken.
”Uppståndelsepärlan”
”Uppståndelsepärlan får oss att hoppas när livet bär emot. Mitt i all oro över framtiden och nuet vill den påminna om det godas möjlighet att besegra det onda, om vikten av att söka ljuset. Att aldrig sluta hoppas. När du håller i pärlan tänds ett hopp och en bön om förnyelse…”
Som Guds barn har jag funnit ljuset och ska en dag uppstå
uppstå i kraft av Jesu uppståndelse!
Juneswed: ”Söka ljuset” är mycket vanligt inom Nyandligheten!
Några av avslutningsorden i ”Livets pärlor”: ”Trots den sekulariserade människosyn som råder, slutar inte människan fundera kring Gud. Finns det heliga? Det eviga? Finns det en kärlek som likt en kosmisk kraft håller allting samman? För att få svar på dessa frågor krävs tid och uppmärksamhet. Andlighet förutsätter
närvaro. Och tid”.
Juneswed: ”Kosmisk kraft, andlighet, närvaro” är vanliga ord inom New Age.
…Radbandet har sina rötter i yogan och måste alltså vara uteslutet för en kristen!
Jesus sa: ”Se till att ingen bedrar er!”
”Ringaste barn, som beder, lever oändligt tryggt” – det räcker!

(slut citat)

Evy Junesweds artikel i tidningen Dagen 2008, Frälsarkransen har inte med frälsning att göra>> .

12. Rosenkransen

Rosenkransen är ett radband där man tillber den katolska Maria. Hon kallas Rosen i Rosenkransen eller Vår fru av Rosenkransen. [Läs om Rosenkransen under rubriken Påvens besök i Fatima, mitten på sidan]. Radbandet används för att hålla räkning på sina böner. Bönerna är bland annat Fader vår och Ave Maria (bön till den katolska Maria).

Wikipedia: >> Påve Johannes Paulus II uttryckte dess betydelse som att konsten att be den (rosenkransen) är en träning till helighet… Jungfru Maria har en framträdande roll i rosenkransen, vilket Johannes Paulus II beskriver som att den troende söker Kristus ansikte och lär sig om honom genom henne. Av den orsaken menade Johannes Paulus II att den är kristocentrisk. Grundförutsättningen, menade han, var det repetitativa.
Detta har inget som helst stöd i Bibeln. Det är istället människans självfrälsning och gärningslära som måste förkastas. Helgelse nås inte av egna ansträngningar, andliga övningar eller repeterande av böner. Ingen lär känna Jesus ”genom Maria”. Den katolska Marias son är därför en annan Kristus än Bibelns, en annan ande och ett annat ”evangelium”.

Här berättar en kvinna som vi känner, om en erfarenhet med rosenkransen:
Angående rosenkransens fara: Min 6-årige dotterson kom hem från kyrkans miniorer och berättade att han skulle göra ett armband. Ledaren hade sagt att dom pärlorna var mer värda än allt annat som fanns hemma hos honom. Då tyckte min dotter att jag överreagerade, när jag blev väldigt arg. Men efter en vecka förstod hon min reaktion.
Då gick armbandet med pärlorna sönder, och min dotterson blev helt förstörd och bara storgrät… eftersom han trodde att nu skulle inte Gud lyssna på hans böner. Det tog tid att få honom att inse, att det inte är något materiellt som hjälper honom, utan Jesus!

(slut citat)

Barnen blev alltså intalade att ”radbandet har ett högre värde än allt annat i deras egna hem”. Även om de inte uppmanas att be till Maria (detta var en protestantisk kyrka), lär de sig att tro att Gud inte hör deras böner utan radbandet. De ”måste ha radbandet på sig och vara fokuserade på det, för annars hör inte Gud deras böner”.
Jesus ser mycket allvarligt på att förleda hans små:

Mark 9:42 Den som förleder en av dessa små som tror på mig, för honom är det bättre att en kvarnsten läggs om hans hals och han kastas i havet.

13. Besökelsetid

Jerusalems fall år 70 kunde ha förhindrats. Man hade en valmöjlighet men man aktade inte på sin besökelsetid, dvs när Gud är nära. Jesus grät och sörjde över Jerusalem, för han älskade folket. Men de förkastade Jesus, sin Messias, och därmed också hans frid och beskydd.

Luk 19:41 När Jesus kom närmare och såg staden, brast han i gråt över den 42 och sade: ”Tänk om du i dag hade förstått, också du, vad som ger dig verklig frid. Men nu är det dolt för dina ögon. 43 Ty det skall komma dagar över dig, när dina fiender kastar upp en belägringsvall runt dig och omringar och ansätter dig från alla håll. 44 De skall slå dig och dina barn i dig till marken och skall inte lämna kvar i dig sten på sten, därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig.”

Matt 23:37 Jerusalem, Jerusalem, du som mördar profeterna och stenar dem som är sända till dig. Hur ofta har jag inte velat samla dina barn, så som hönan samlar sina kycklingar under vingarna, men ni ville inte.

Ps 91:1 Den som sitter under den Högstes beskydd och vilar under den Allsmäktiges skugga, 2 han säger: ”I HERREN har jag min tillflykt och min borg, min Gud som jag förtröstar på.” 3 Han skall rädda dig från fågelfängarens snara och från den förödande pesten. 4 Med sina fjädrar skall han övertäcka dig, under hans vingar skall du finna tillflykt. Hans trofasthet är sköld och skärm.

Låt oss inte förkasta den fullkomliga kärlek och förlåtelse som Jesus erbjuder oss, utan ta vara på vår personliga ´besökelsetid´ och välkomna honom som Frälsare, Herre och Gud. Han ger verklig frid och evigt liv till var och en som tror på honom. Halleluja! [Hebr. Halal Ya – Prisa/lova Herren!]

Mvh
Elvor Ohlin