Text: Elvor Ohlin

Innehåll:
1. Rökelse, radband och eukaristi i kyrkan
– Andligt mörker från kyrkofäder, mystiker och spådomsandar
2. Den som älskar Jesus älskar Guds ord – Bibeln – Motsatsen: den breda vägen till Rom
3. Förändrad nattvardssyn – En förrädisk förskjutning i nattvarden mot den katolska eukaristin
4. Eukaristi i Thyatira? – hade man samma villolära om nattvarden som RKK? [Grundtext: Thyatira G2363]
5. Att svänga räkelsekar i kyrkan
6. Rökelse – en symbol för bönen i tabernaklet [Grundtext: Qetoret H6999]
7. Antingen eller…
– Missvisande av Uppenbarelsebokens bildspråk
8. Radband och andra ”hjälpmedel” – vilket ursprung?
9. Nytt om Rick Warren – Det blir bara värre: Warren rekommenderar Mantra Centering Prayer
10. Vem splittrar?
11. Bibel-kramare
– kommentar om Joel Halldorfs artikel

1. Rökelse, radband och eukaristi i kyrkan

Vad har rökelse, radband [frälsarkransen] och katolsk nattvard [eukaristi] i kyrkan att göra? Absolut ingenting! Vi får ofta rapporter om att kristna öppnar för sådan mysticism. En del av detta utgår från Bjärka Säby, som likt Emerging Church-pastorerna blandar ”evangelikalt” med katolicism och ortodoxi. Mysticismen och vurmandet för ”kyrkofäder”, mystikerna, har öppnat för nyandlighet rakt in i kyrkan.

Många kristna i olika åldrar har kommit vilse i andligheten och många är skadade av falska (obibliska) manifestationer, falska profetior och falska löften från profeter och predikanter. Att utlova jätteväckelse, guld och gröna skogar och otroliga framgångar, ger säkert många kallelser och popularitet men är det verkligen Gud som har talat? Eller när en förkunnare kan rabbla ditt kontonummer för att du ska ge mer pengar, då är det antingen rent lurendrejeri eller också spådomsandar man har att göra med. Likaså blir predikanter accepterade om de kompromissar med Guds ord och istället uppmuntrar den organiserade ekumeniken. Men de tycks glömma att det är inför Gud vi ska stå till svars. Är det Guds ord vi predikar eller vill vi hellre vara människor till lags och säga det människor vill höra, oavsett om det inte är vad Gud säger?

2. Den som älskar Jesus älskar Guds ord – Bibeln

Den största orsaken att bli lurad tror jag är, att man inte har ödmjukat sig inför Bibeln, Guds ord, och har den som det absoluta rättesnöret. Många kristna har inte förstått hur allvarligt det är att sätta ledare över Guds ord eller att ta lätt på Guds ord. Att älska Guds ord innebär att inget får läggas till eller tas ifrån Ordet. Om en pastor eller annan förkunnare har biblisk undervisning ena dagen och lär ut katolicism och ortodox tradition andra dagen – är det bäst att GÅ DÄRIFRÅN! Om en (karismatisk) predikant uppmanar till att hänge sig i upplevelser och manifestationer utan att tänka eller pröva, ”bara ta emot och lägg Bibeln åt sidan” – då är det bäst att ”skaka dammet av fötterna” och GÅ DÄRIFRÅN!

Det finns kristna som säger ”hellre meditation, ikoner och stillhet än den skräniga och ytliga underhållning som fyller ”postmoderna” kyrkor. Problemet är, att då har man inte förstått vad det hela handlar om. Alltihop leder till samma mål! Alla dessa företrädarna går på den breda vägen till Rom. Det är den organiserade ekumenikens mål!

3. Förändrad nattvardssyn – eukaristi

Har ni lagt märke till att det blir allt vanligare att man förskjuter tyngdpunkten i nattvarden från Jesu fullbordade offerdöd på Golgata till att ”du tar emot Jesus när du tar emot nattvarden”? Det är en förrädisk anpassning till den katolska eukaristin och till ”New age-Kristus”. Jesus sa själv att nattvarden är en måltid TILL MINNE (ÅMINNELSE) av honom, av hans död på Golgata (1 Kor 11:23-27, Hebr 9:27-28)!

Gud förbjuder all slags tillbedjan av ting, av något skapat, även om det symboliserar honom själv – som brödet och vinet! Det är A V G U D A D Y R K A N!

2 Mos 20:4  Du skall inte göra dig någon bildstod eller någon avbild av det som är uppe i himlen eller nere på jorden eller av det som är i vattnet under jorden. 5  Du skall inte tillbe dem eller tjäna dem. Ty jag, HERREN, din Gud, är en nitälskande Gud, som låter straffet för fädernas missgärning drabba barnen, ja, tredje och fjärde släktledet, när man hatar mig, 6  men som visar nåd mot tusen släktled, när man älskar mig och håller mina bud.

Du har endast delaktighet med Jesus genom pånyttfödelsen och tron. Du tar inte emot Jesus genom nattvardet (brödet och vinet) – du kan ta nattvarden utan att ens tro på Jesus. Många NAZISTER under andra världskriget tog den katolska eukaristin i kyrkan men ingen är väl ovetande om vad de gjorde för övrigt under kriget. Katolikerna är lurade att förlita sig på en oblat, istället för en frälsande tro och en levande relation med JESUS KRISTUS/MESSIAS – den ende som kan frälsa och det ENDA namnet som är givet. Vi tar emot Jesus genom omvändelse och hjärtats TRO – inte genom att ta nattvarden. Brödet och vinet symboliserar Jesus Kristus och att vi tillhör honom och vi påminner oss om vad han har gjort för oss på Golgata.

Jesus sa: ”Jag är livets bröd”, ”jag är världens ljus”, ”jag är det sanna vinträdet”… Skulle det innebära att Jesus är ett bröd eller ett stearinljus eller ett träd? Eller skulle Jesus uppmana till avgudatillbedjan – tillbedjan av en brödbit? Eller till KANNIBALISM?! Sådana tolkningar är absurda. Jesus talar om SYMBOLER.

VARFÖR OBLAT? Jesus tog ett bröd, tackade Gud, bröt det och sa… (1 Kor 11). Varför ändrar en del (fri)kyrkor från brödet som bryts, till oblater? Om det är av praktiska skäl är väl en sak. Är det en anpassning till katolicismen i ekumenikens ledband är det en annan sak.

Om vi firar nattvard ska vi se till att vi firar en RÄTT och en BIBLISK nattvard till MINNE av Jesu död på Golgata, att han levar idag och att han kommer tillbaka. Det är också starkt att under nattvarden påminna sig om vad Jesus har gjort i ens eget liv.

4. Eukaristi i Thyatira?

Upp 2:20 Men det har jag emot dig att du låter kvinnan Isebel hållas, hon som säger sig vara profetissa och undervisar och förleder mina tjänare att bedriva otukt och äta kött från avgudaoffer. 21 Jag har gett henne tid att omvända sig, men hon vill inte omvända sig från sin otukt.

Församlingen i Thyatira fick både uppmuntran och tillrättavisning (Upp 2:18-29). Alla vana bibelläsare vet att Isebel var drottningen som var gift med kung Ahab i Israel (1 Kon 16-). Ahab och Isebel förföljde Guds profeter, mördade och byggde avgudatempel, avgudastoder och avgudaaltaren. De utsög de fattiga och korrumperade landet. Isebel införde på det sättet sin fars hednareligion (från Sidon) och byggde ett Baalstempel och altare åt Baal och Aseran – ett träd eller påle som en sinnebild på Astarte [Modergudinnan, Moder jord] – mitt i Israel. Baal och Astarte tillhörde babylonisk avgudadyrkan och det var förbjudet i Israel. Härifrån kommer ”moder-son-kulten” som senare togs in i Katolska kyrkan och överfördes på Maria och Jesusbarnet.

I Uppenbarelseboken står Isebel för falsk religion, precis som Guds församling som håller sig till Bibeln, symboliseras av en ”jungfru” eller bruden. Vad var det för avgudaoffer man åt i Thyatira?

Thyatira [Strongs G2363] betyder FORTSATT OFFER, fortsatt offrande, offrande av arbete. Det är en tolkning, men det kan mycket väl peka på transubstantiationsläran i eukaristin [nattvarden] – att bröd och vin förvandlas bokstavligt till Jesu kropp och blod. Man säger att Jesus offras oblodigt igen i varje mässa. Om vi prövar det med Bibeln, är det en hädelse och avgudadyrkan – otukt och ätande av kött från avgudaoffer. Precis som Isebel förföljde Guds profeter och däribland Elia, har RKK förföljt Guds sanna församling under inkvisitionen och även senare. Luthers reformation har befriat många från den fruktan som man var och är bunden i med villfarelseläror om avlater, botgöringar, skärseld, människotillbedjan och mycket annat. Men idag kan vi konstatera att många i kristenheten är på väg tillbaka in i sådant mörker och andligt slaveri. Andra leker med elden, när de lockas av mysticism och tror att de kan blanda sådant med det evangelikala. Jesu ord till Thyatira i fortsättningen i texten (Upp 2) är minst sagt allvarliga!

5. Att svänga rökelsekar i kyrkan

En väninna berättade härom dagen att hon kom in på en bönesamling i ett frikyrkosammanhang i Göteborg och där stod en av ledarna och svängde ett rökelsekar. Hon ifrågasatte detta men möttes av totalt oförstånd från den ansvarige ledaren, en f d pingstpastor. (Vi är väl inte dummare än att vi förstår att sådant är en tillvänjning till katolicismen?!) Det upprörande är, när kristna ungdomar blir vilseledda in i detta mysticismens mörker. Där lär man definitvt inte känna Jesus, Guds Son! Man riskerar istället att komma in i falsk (ockult) andlighet där man gör ”upplevelser” som inte har med den helige Ande att göra.

Glöm inte vad New age-författaren Marilyn Ferguson har sagt: 31 % av alla som är involverade i New age andlighet, kom in i det genom kristen mysticism och kontemplativ bön.

Varför inför man rökelsekar i (fri)kyrkan? Om det är för att anpassa sig till katolsk och ortodox tradition, är det inget man ens behöver kommentera. Det är obibliskt och helt fel. Det är en synd emot Gud att lägga till eller ta ifrån något från Bibeln. (Läs förra Ohlins fundering om Sola Scriptura).

Det man brukar hänvisa till är rökelsen i Gamla testamentets prästtjänst och Uppenbarelseboken 16. Där är rökelsen en symbol på de heligas böner. De ”heliga” är alla på pånyttfödda Jesustroende, alltså de frälsta. Om man som pastor eller annan kristen förkunnare inte har förstått att Uppenbarelseboken är full av symboler och bildspråk, ska man nog omgående tänka över om man ska undervisa alls… eftersom det då likaväl måste finnas stor risk att lära ut villfarelser om att den helige Ande är ”sju olika andar” (Upp 4:5) eller att hela jorden kommer att fyllas av ”gräshoppor” (Upp 9) och intas av ”tre paddor” (Upp 16)..!
Det är nämligen i klass med att svänga rökelsekar, med Uppenbarelseboken som stöd.

6. Rökelsen – en symbol för bönen i Tabernaklet

Vi är överens om att rökelse är en symbol för BÖNEN. Låt oss då se in i det gammaltestamentliga Tabernaklet i 2 Mos 30 och som Hebreerbrevet förklarar.

RÖKELSEALTARET stod framför arken med nådastolen och hörde till det allra heligaste, där ”Gud kom människan till mötes”. Men eftersom översteprästen i GT bara fick gå in i det allra heligaste en gång om året, medan rökelsens väldoft skulle skötas dagligen och rökelsen ständigt skulle brinna – stod rökelsealtaret i det heliga, framför förlåten till det allra heligaste. Elden på rökelsealtaret fick aldrig slockna: Guds hus ska kallas ”ett bönehus för alla folk”, sa Jesus. Bönen får inte tystna i våra egna liv eller i församlingen. Genom bönen har vi gemenskap med Gud.

Rökelsealtaret var gjort av akacieträ och var överdraget med guld. Träet symboliserade Jesus som människa och guldet symboliserade att Jesus är Gud – han är Medlaren mellan Gud och människa (Joh 1:18, Joh 20:28). Allt i tabernaklet pekar på Sonen – Jesus Kristus/Messias och Guds frälsningsplan. I det heliga fanns också guldljusstaken och bordet med de tolv skådebröden, som är Anden och Ordet, uppenbarat i Jesus Kristus och som uppenbarar honom.

ELDEN var densamma på brännoffersaltaret som på rökelsealtaret och den tändes av Gud själv. Ingen främmande eld fick användas. Det var och är strängt förbjudet att tillbe eller hålla gudstjänst på österländskt vis eller som hednafolkens religioner (5 Mos 12:3-4, 30-32). Vi ska tillbe Fadern i Ande och sanning, sa Jesus. Bönen ska alltså ske i enlighet med Guds ord och Guds vilja i den helige Ande. Det är vad det innebär för oss ”att be i Jesu namn”. Jesu böner och förböner var alltid fullkomliga och bildligt talat, som en väldoftande rökelse inför Fadern.

Runt altaret var en guldrand och den talar om kunglighet. Jesus är vår store kunglige överstepräst för evigt, ”som Melkisedek”, som var både kung och präst i Salem (Jerusalem) (Hebr 6-7).
Kung David bad:

Ps 141:2 Låt min bön gälla inför dig som ett rökoffer [qetoreth], mina lyfta händer som ett aftonoffer.

Qetoret [Strongs H6999] översätts här rökoffer. Det betyder också rökelse eller parfym.

Hebr 13:15 Låt oss därför genom honom alltid frambära lovets offer till Gud, en frukt från läppar som prisar hans namn.

När Jesus dog på Golgata, revs förlåten bokstavligt uppifrån och ned i templet i Jerusalem, på ett övernaturligt sätt. Förlåten var en symbol på Kristi kropp som utgavs för oss (Hebr 10:20). Genom att Jesus bar våra synder på korset och tog syndens straff i vårat ställe, öppnades genom honom vägen in till nådastolen [förebild: tabernaklets ark med locket som kallas nådastol] i det allra heligaste, vilket var en symbol på Guds tron i himlen. Därför kan alla som tror och tillhör Jesus, ”frimodigt komma inför nådens tron” i bön ”in i det allra heligaste” eftersom vägen är öppen i och genom Jesus till Guds tron (Hebr 4:16).

RÖKELSEN skulle vara sammansatt på ett mycket speciellt sätt av prästerna i GT. Innehållet var av fyra ingredienser, kostsamma och väldoftande kryddor: stakte (myrradropp), sjönagel, galban och rent rökelseharts. Ingredienserna kan vi se i de böner som vi kan läsa i Bibeln. De är bekännelse och förkrosselse, bön för speciella behov och förbön, tacksamhet (tacksägelse) och tillbedjan (lovprisning).

Rökelsealtaret hade fyra horn åt de fyra väderstrecken. Det symboliserar kraft [horn] för alla [fyra väderstreck]. I Jesu ställföreträdande död finns rättfärdiggörelse och KRAFT till en fullkomlig frälsning för ALLA människor på jorden.

Rökelsen och rökelsealtaret hörde till den gammaltestamentliga prästtjänsten där allt är förebilder och symboler på det som skulle komma i det NYA FÖRBUNDET. Om man ska använda rökelse och svänga rökelsekar i kyrkan är det alltså en lek med det heliga om man inte gör exakt som lagen föreskriver. Men eftersom JESUS HAR UPPFYLLT ALLT och infört en NY GUDSTJÄNSTORDNING genom TRON, gäller inte längre den gamla ordningen. Den var SKUGGOR av det som skulle komma. Läs Hebreerbrevet kapitel 8-10.

Hebr 8:1 Detta är en huvudpunkt i vad vi säger: Vi har en sådan överstepräst som sitter på högra sidan om Majestätets tron i himlen 2 och som tjänar i helgedomen, det sanna tabernaklet som Herren själv har rest och inte någon människa.

Hebr 8:13 När han talar om ett nytt förbund, har han därmed förklarat att det förra är föråldrat (gamla förbundets ordning, i GT). Men det som blir gammalt och föråldrat är nära att försvinna.

Hebr 9:11 Men nu har Kristus kommit som överstepräst för det goda som vi äger. Genom det större och fullkomligare tabernakel som inte är gjort med händer, det vill säga som inte tillhör den här skapelsen, 12 gick han en gång för alla in i det allra heligaste, inte med bockars och kalvars blod utan med sitt eget blod, och vann en evig återlösning (den gamla var tillfällig och måste ständigt upprepas).

Hebr 10:1 Lagen innehåller endast en skugga av det goda som kommer och inte tingen i deras verkliga gestalt. Därför kan lagen aldrig genom samma offer som ständigt år efter år frambärs, fullkomna dem som träder fram.

7. Antingen eller..

Om man svänger rökelsekar i kyrkan, kan man väl lika gärna återinföra djuroffer i kyrkan!? Om man håller sig till lagen och det gamla förbundet, gäller det att hålla HELA lagen och ALLA föreskrifter – men då är det redan kört eftersom ingen annan än Jesus kan klara det… De gammaltestamentliga sakerna (”möblerna”) som till exempel rökelsen, är inga leksaker och inte heller något man konstruerar hur som helst! Om man svingar rökelse för eget nöje och egen tillfredsställelse? Ännu värre! Då riskerar man att dra Guds dom över sig – i GT ledde sådant till dödsstraff (2 Mos 30:37-38).

Om man däremot håller sig till NÅDEN i det nya förbundet, som vilar på att JESUS har uppfyllt lagens alla krav – kan man omöjligt gå tillbaka till lagen och den gammaltestamentliga ordningen med dess förebilder. Om man blandar nåd med lag, kommer man att falla ur nåden. Att blanda lag och nåd är detsamma som att förkasta nåden, eftersom man då lägger till något som inte hör hemma i det Nya Förbundet och till det som JESUS redan har fullbordat.

Gal 5:1 Till denna frihet har Kristus gjort oss fria. Stå därför fasta och låt er inte på nytt tvingas in under slavoket. 2 Se, jag Paulus säger er att om ni låter omskära er, kommer Kristus inte att vara till någon hjälp för er. 3 Jag försäkrar er än en gång: var och en som låter omskära sig är skyldig att hålla hela lagen. 4 Ni har kommit bort ifrån Kristus, ni som försöker bli rättfärdiga genom lagen. Ni har fallit ur nåden. 5 Vi däremot väntar i Anden genom tron på den rättfärdighet som är vårt hopp.

Varför lockas människan tillbaka till dessa yttre former och ting? Det förklarar Paulus när han går igenom förhållandet mellan lag och nåd, kött och Ande, i Romarbrevet. Det är människans ständiga försök och strävan att göra sig själv andlig och rättfärdiga sig genom gärningar, precis som när Adam och Eva klädde sig i fikonlöv. Men som pastor Anton Bosch sa: Löven vissnade och föll av. Det var ingen bra lösning”.

Gud gav ett bättre (tillfälligt) alternativ, att klä dem i djurskinn. Men det krävde att ett oskyldigt djur måste offras, alltså på grund av människans synd. Djuroffer följde sedan genom hela den gammaltestamentliga gudstjänstordningen som förebilder på JESUS, Guds son, som offrade sig själv för oss EN gång för alla.

8. Radband och andra ”hjälpmedel”

Man lär inte känna Jesus genom tekniker, bönemetoder eller sakramenten. Inte heller genom (rökelse)dofter, ritualer eller upplevelser som enbart handlar om känslor. Man lär känna Jesus genom hjärtats tro, genom bön och genom bibelläsning och gemenskap med andra troende. När avfall i kyrkan är ett faktum, börjar man intressera sig för sådant som Gud säger är avgudadyrkan. Den äkta gudsrelationen byts ut mot yttre attribut som man kallar ”hjälpmedel” och det finns alltid människor som vill tjäna pengar på sådant. Det finns inte bara risk för att man sätter sitt hopp och fokus på dessa yttre tingen, prylarna, det går emot Guds vilja och hans ord.

Handfast hjälp för bön, var en artikel där tidningen Dagen 7/10 – 2011 gjorde reklam för olika ”hjälpmedel” bl a radband, som är en buddhistisk böneteknik som fördes in i kyrkan via mystikerna, kyrkofäderna. Radbandet är hjälpmedel i yoga för att hålla reda på mantran. Bibeln förbjuder all sådan österländsk och hednisk tillbedjansteknik och gudstjänstordning (5 Mos 12). Läs om pojken vars radband [rosenkransen] gick sönder! Läs om radbandets bakgrund och den förrädiska vägen till avgudadyrkan och läs Evy Junesweds kommentarer om Martin Lönnebos Frälsarkransen i Ohlins funderingar 15/4 -11.

Citat av Solveig Henriksen: ”Radbandet, mala, har i alla tider varit ett hjälpmedel i yogan för att hålla räkning på mantran, d.v.s. gudanamn och andra heliga ord som man upprepar för att tömma eller rena medvetandet till det tillstånd av försänkning som är förutsättningen för ´gudsmötet´, både i österländsk och västerländsk mystik.

Redan på 800-talet använde sig muslimer av ett pärlband med 99 pärlor för att räkna upp Allahs 99 namn… det vann insteg i den kristna traditionen genom ökenfäderna i Egypten och Syrien, där buddistiska munkar bedrivit mission så tidigt som på 200-talet f.Kr… Under den katolska medeltiden användes radbandet främst i böner till Maria. Det var hon som var Rosen i Rosenkransen…

Det som man här kallar ”gudsmöte” är den enhetsupplevelse som många gör inom mysticismen, New age och nyandligheten, bland annat genom onenessblessing och (djup)meditation, yoga och kundalini. Det är en ockult upplevelse som leder till en panteistisk och panenteistisk världsbild – helt enligt ormens (satans) lögn (1 Mos 3).

9. Nytt om Rick Warren

Watchers´s Lamp avslöjar att Rick Warren [”Leva med mål och mening-påven”] plötsligt har tagit bort sin reklam för Centering prayer (österländsk böneteknik) på hemsidan >> .

Apprising Ministries gör ännu fler avslöjanden: Rick Warren lär sig mantra meditation av Dr Daniel Amen, en av hans meditationsgurus i DANIELPLANEN (se och hör video, Eng)
Rick Warren Ministry rekommenderar mantra centering prayer
  (Eng)
Rick Warrens koppling till Latter rain-villoläran (Eng), Nyapostoliska reformationen (NAR) och C Peter Wagner. Tyvärr får vi här se Jack Hayford göra reklam för C Peter Wagners villfarelser om ”andlig krigföring” och ”territoriella andemakter och andlig kartläggning”, som har lockat många kristna in i andligt högmod och övermod när de sysslar med sådant som Bibeln varnar för (Judas brev, 2 Petr 2:9-15).

10. Vem splittrar?

Vad händer med dem som vägrar delta i detta som jag har nämnt här – för vi kan räkna med att det kommer att öka i takt med Interfaith och ekumeniska konferenser? Vad händer med dem som skarpt ogillar att pastorer åker till påven i Rom? Vad händer med dem som vägrar att delta i katolsk eukaristi eller ens gå dit, där det förekommer?

Vi ser redan vad som händer med dem som håller fast vid sin övertygelse om det bibliska troendedopet. Läs om Sigvard Svärd >> & >> . Man anklagas för att splittra. Likaså anser man att Luthers reformation – SOLA SCRIPTURA [Skriften allena] och NÅDEN ALLENA [rättfärdiggörelse genom tron allena] – splittrade kyrkan!

Det är helt fel och fullständigt korkat! De som splittrar är de kristna ledare som för in katolsk eukaristi, rökelse, radband, djupmeditation och andra ingredienser för att anpassa till ekumeniken och RKK. De som splittrar är de ledare som för in motivationspsykologi, företagscoachning och företagsstrukturer i församlingen. De tvingar dem som älskar Jesus och älskar Guds ord, att stå utanför församlingen. Det är att splittra!

11. Bibel-kramare

Ni minns väl vad Joel Halldorf skrev i en artikel i Dagen? ”Skriften allena” skapar ensamma människor som kramar sin Bibel men är avskurna från gemenskap med andra kristna. (Finns med i förra Ohlins fundering).

Han har fått det hela rejält om bakfoten. Vi Bibel-kramare kommer att fortsätta att ”krama våra Biblar” och hålla oss till Bibeln och vi har en underbar gemenskap och en ÄKTA ENHET när vi samlas!! Så har det alltid varit i Guds församling. Sann biblisk enhet och den helige Andes frihet har vi, när vi rensar bort – inte släpper in – allt som Gud har förkastat och varnat för, alla främmande element. Då vilar Guds välsignelse över oss och vi har också möjlighet att hjälpa de människor som söker och längtar efter Guds förlåtelse, frälsning och en ny start i livet. Då kan vi gå Jesu ärenden och vara med och rädda dem som är i andligt mörker och slaveri.

Läs Onda andars läror – rökelsekar (text med bilder) >>
Läs om eukaristin i RKK >>

Mvh
Elvor Ohlin