Undervisning: Elvor Ohlin

Innehåll:
1. KNÖLSVANAR VÄCKTE TANKAR
– grymheter i djurlivet men hur är det med ”den goda” människan? Guds syn på ett foster utifrån Jeremia 1
2. ATT STÖTA BORT ELLER DÖDA – grymheter mot flyktingar av egyptier vid gränsen
3. VÄKTARE OCH MANDELTRÄDväktaren Jeremia och Guds tilltal (jag tar upp grundtexten, Jeremia 1) [Grundtext: tsapha H6822, shoked/shakad H8245, shaked H8247]
4. KONFERENS VÄRD ATT UPPMÄRKSAMMA – årets Hönökonferens och dess budskap
5. BIBLISKA FÖRUTSÄGELSER OM SEISMOLOGISK AKTIVITET – hebreiska grundtexten döljer hemligheter i Jesaja 24 och förutsäger polbyte, jordplattornas förflyttningar, jordskalv, sjunkhål, vulkanutbrott mm [Grundtext: panyim H6440, puts H6327, pachad H6343, pachath H6354, mot H4131 – parechomai  G3928, speudo G4692]
6. EKUMENIK OCH INTERFAITH – Kyrkornas världsråd ombedda att föra Interfaith dialog och föra religionerna närmare varandra i gemensamma strävanden

1. KNÖLSVANAR VÄCKTE TANKAR

Det händer att vi gör en kvällsutflykt till Södskärsdammen vid Torslandaviken och tar med grill, mat, fika, kameror och kikare. Där satt vi en solig kväll i juni när en knölsvansfamilj med 5 ungar kom simmande framför oss. Föräldrarna såg ut som om de pöste av stolthet och ville visa upp sina ungar. Vi fotade gärna de duniga ungarna HÄR: Google Album

Det var flera adulta svanar i Södskärsdammen och det hade varit lite stökigt mellan dem. När familjen hade simmat en bit bort från oss började hannen uppföra sig konstigt. Han gav sig på en av ungarna och försökte dränka den flera gånger. Den lyckades komma undan och simma intill stenarna, ynklig och skrämd, där vi stod och skrek och hojtade för att störa så att hannen skulle släppa ungen.

Vi räddade ungen från den grymma behandlingen och skjutsade den till Fågelcentralen på Hisingen. Personalen som är kunniga ornitologer var säkra på att orsaken till det inträffade var något fel på ungen, en svaghet, som gjorde att pappan skulle ha ihjäl den. Det är ett vanligt beteende hos en del arter.

Det var både hjärtskärande och sorgligt att ta ungen från mamma och syskon men vi hade inget val. Vi pratade om vilken grymhet det finns i djurvärlden. Men med lite eftertanke, hur är det med människan? Hur är det med människan när foster aborteras därför att de har någon ”svaghet”, till och med om de har ”fel” kön eller inget ”fel” alls. Sedan 1973 har 40 miljoner aborter utförts i USA. I Kina har 400 miljoner aborter gjorts på grund av en-barns-politiken. Ändå lever många i illusionen att människan är god… men Jesus säger oss sanningen och det är sanningen som kan göra oss fria.

Matt 15:17 Förstår ni inte att allt som kommer in i munnen går ner i magen och töms ut på avträdet? 18 Men det som går ut ur munnen kommer från hjärtat, och det gör människan oren. 19 Ty från hjärtat kommer onda tankar, mord, äktenskapsbrott, otukt, stöld, falskt vittnesbörd och hädelser. 20 Sådant orenar människan. Men att äta utan att tvätta händerna gör inte människan oren.”

Det enda botemedlet för att få ett rent hjärta är Jesu blod. Det är bara Jesus som kan ge oss den kärlek och grundtrygghet som vi alla behöver och innerst inne längtar efter.

Gud ser annorlunda på ett foster, ja till och med på ett befruktat ägg eller embryo. När Gud kallade Jeremia, avslöjade han att han redan hade en plan för Jeremia innan han formades i moderlivet. Det gällde inte bara Jeremia utan det gäller varje foster som blir till. Ingen är utanför Guds plan. Även det mest oönskade fostret är önskat och format av himlens Gud, vår Skapare.

Jer 1:4 HERRENS ord kom till mig. Han sade: 5 Innan jag formade dig i moderlivet utvalde jag dig, och innan du kom fram ur modersskötet helgade jag dig. Jag satte dig till en profet för folken.”

Det sker även aborter av kvinnor i hjälplöshet och förtvivlan som inte ser någon möjlighet att klara av sin situation. Att som i Lombardiet i Italien, ge ekonomisk hjälp till kvinnor för att hindra att de gör abort på grund av ekonomiska skäl, måste ses som ett mycket bra och föredömligt initiativ.

2. ATT STÖTA BORT ELLER DÖDA

Från det fattiga och krigsdrabbade Sudan flyr sudaneser (icke judiska) för att komma till Israel. Hundratals afrikaner flyr varje år för att söka asyl och arbete i Israel. Vid gränsen har egyptiska styrkor skjutit ihjäl 19 afrikanska flyktingar bara i år. Den senaste dödsskjutningen var en eritreansk kvinna, 29 juni, medan två andra kvinnor och ett barn tillfångatogs. Om dessa grymma våldsbrott hörs inte ett knyst från FN, endast protester från människorättsorganisationer. >> Kanske är det som en bloggare uttrycker det: ”FN säger ingenting för att de inte har några israeler att skylla på.”

3. VÄKTARE OCH MANDELTRÄD

Jeremia var kallad till väktare. Vi (Guds folk) är alla kallade att vara väktare i en bemärkelse. Vi uppmanas att vaka/vakta och bedja (Kol 4:2). En väktare (GT) stod på höga berg för att ha utsikt och kunna bedöma situationen. Det hebreiska verbet för vakta är tsapha [Strongs H6822] betyder att luta sig framåt, se långt, att se på avstånd. Om någon fara hotade måste väktaren varna. Väktare kallas ibland sophim, som är förknippat med grekiska sophia, som betyder vishet. Den som vakar och varnar när det krävs, är vis.

Jer 1:11 HERRENS ord kom till mig. Han sade: ”Vad ser du, Jeremia?” Jag svarade: ”Jag ser en gren av ett mandelträd.” 12 HERREN sade till mig: ”Du har sett rätt. Jag skall vaka [shakad/shoked] över mitt ord för att fullgöra det.”

Gud är den store ”Väktaren” som vakar hebreiska shoked/shakad [Strongs H8245] över sitt eget ord och som vakar över sitt folk. Människor försöker ta landet och Guds löften från judarna, men Gud vakar och håller sina löften. Ingen kan hindra honom att utföra sin vilja med dem, likaväl som med varje troende. Mandelträdet (hebreiska shaked [Strongs H8247], samma rot som shoked) kallades det vakande trädet. Mandelträdet är här en bild på Guds ord, dess uppfyllelse och Guds trofasthet. Det var det första trädet som blommade eller det som först ”vaknade” efter vintern.
Blommorna växer hastigt ut direkt från stammen och talar om Guds löften. De är vita med röda ”nervtrådar” innerst i den vita blomman. ”Min vän är strålande vit och röd, ypperst bland tiotusen”, är brudens beskrivning av brudgummen i Höga Visan 5:10 som pekar på Jesu utgjutna blod till rening från synd.

Ljusstaken (Jesus, världens ljus) i templet var troligen formad som ett mandelträd helt i guld (här det gudomliga, Guds verk). Den lyste upp det heliga med skådebrödsbordet (Jesus, Livets bröd) och rökelsealtaret (bönen). Guds ord lyser och uppenbarar Jesus för oss. Det hände den gamle välkände Rabbinen Kaduri när han studerade Skrifterna. (se JUST NU 4/7-10 >>)

Mandelträdets rot kan spränga sönder hårda klippor och växa på stenig jord, liksom Guds ord kan krossa hårda hjärtan och bryta ny mark.

Arons stav av mandelträ var död men fick liv och grönskade inför Guds ansikte i det allra heligaste. Den fick där både knoppar, utslagna blommor och mogna mandlar (god frukt). Därför att Jesus dog på ”träet” för oss och uppstod igen, har vi som var andligt döda, fått liv i tron på honom. Gud bekräftar sitt verk och de sina i Jesus Kristus. I Guds närhet, bara där, kan vi ”blomma ut och bära frukt” till Guds förhärligande.

Väktarens uppgift är både att vaka över Guds ord, invänta Guds tilltal och förstå vad som händer i tiden.

4. KONFERENS VÄRD ATT UPPMÄRKSAMMA

Inga trendjagare, ingen Benny Hinn och inga multimediapresentationer. Det låter riktigt befriande! Vi utgår från tidningen Dagens beskrivning av Hönökonferensen för det verkar som om den är värd att uppmärksamma. (För övrigt känner vi inte till hur undervisningen är) Citat från Dagen:

…Medan frikyrkan i stort gärna rusar fram i rädsla för att annars uppfattas som omodern, har arrangören Hönö missionsförsamling modet att lita på att budskapet är så starkt att man inte behöver följa varje trend…

…Konferensens teologiska rötter går tillbaka till frikyrkans födelse i Sverige, det är en väckelsekristendom som lägger stor vikt vid Bibeln. Som under söndagsgudstjänsten. Patric Forsling ägnade hela sin predikan åt att lyfta fram vikten av att läsa Bibeln. Han hyllade den generation av väckelsekristna som kallades ”läsare”, som sin mormor Selma som sökte svaren i Bibeln i livets alla skeden.

– Man läser sig in i Gud. Det är inte något som går att lära sig på universitet, och det beror inte på hur bildad man är. Det är en läsning med Andens hjälp, och då sker det ett under härinne, sa han.

Han jämförde sin bibelläsning med iPod-lyssning, i dag plockar vi ut de låtar vi gillar mest och lyssnar bara på dem, vi har inte tålamod till annat. På samma sätt läser vi de bibelverser som vi vet värmer, inte de som erbjuder tuggmotstånd.

– Snart blir vi kristna ett folk som är lätt att lura. Guds folk behöver Ordet för att vara på tå, sa han.

Ett annat starkt budskap på Hönökonferensen kom från Asher Wasker från Indien. Jesus sa intekom till mig och få det bekvämt”, utan ”ta ditt kors och följ mig”. Där lidande och umbärande är en naturlig del för de kristna, där växer församlingarna, till skillnad från västvärlden. Han varnade också för att överge troheten till Bibeln. I hans kyrka kan man ha olika åsikter men går alltid till Bibeln för att få svar. >>

Innehållet på många konferenser tycks vara en (o)salig blandning med sund biblisk undervisning men också osunda inslag. Göran Skytte är föredragshållare på många konferenser (bl a Nyhem, Torp, Europakonf), numera helt såld till katolicismen, efter att ha skrivit en bok med karmelitmunken Wilfrid Stinissen. >> Det som Stinissen och karmelitorden står för är katolicism. Skytte umgås både med (zenmediterande) Per Mases och (katoliksvärmare) Ulf Ekman så inget ska väl förvåna. Att kalla Stinissen för ”gudsman” och ”vägvisare” säger en del. Frågan är hur man kan tillåta sådant från talarstolen. Kristna frikyrkoledare borde istället sätta sig ned med Göran Skytte och försöka leda honom på rätt väg! Vi får hoppas att så sker.

Karin har ett nytt Nyhetsbrev som har med Evy Junesweds kommentarer bland annat angående Tikva. Evy har 30 års erfarenhet som afrika-missionär och vi anser att hennes ord väger tungt, när det gäller nyandlighet.

5. BIBLISKA FÖRUTSÄGELSER OM SEISMOLOGISK AKTIVITET

Jes 24:1 Se, HERREN tömmer jorden och ödelägger den. Han omvälver dess yta [ava H5753, panyim H6440] och skingrar [puts H6327] dess invånare.

  • Ava [Strongs H5753] panyim [Strongs H6440] (eng. turns upside down) betyder att vända jorden upp och ner, som när polerna byter plats. Ordet panyim betyder ansikte, framsida eller (en persons) närvaro.
  • Det betyder också att ta något under ytan, föra upp det och låta det på ytan begravas under som vid jordbävning eller vulkanutbrott
  • Puts [Strongs H6327] är samma ord som när Gud skingrade människorna vid Babels torn (1 Mos 11:4) Ordet betyder slå i bitar, förskingra, skaka, kasta ut (utomlands) och kan beskrivas som en ”sprängning”.

Jes 24:5 Jorden har blivit orenad under sina invånare, ty de har överträtt Guds undervisning, kränkt lagarna och brutit det eviga förbundet. 6 Därför förtär en förbannelse jorden, de som bor på den måste straffas för sin skuld. Därför tynar jordens invånare bort, bara några få är kvar.

Jes 24:17 Fruktan [pachad H6343 – fruktan och terror], fallgrop [pachath H6354 – grop, hål] och snara väntar er, ni jordens invånare. 18 Det skall ske att den som flyr undan förskräckelsens rop störtar i fallgropen, och den som kommer upp ur fallgropen fångas i snaran. Ty fönstren i höjden är öppna och jordens grundvalar skakar (jordbävningar vid jordens kontinentalplattor). 19 Jorden brister, ja, den brister. Jorden rämnar, ja, den rämnar. Jorden vacklar, ja, den vacklar [hebr. mot H4131].

Hebreiska mot [Strongs H4131] betyder att vara ur kurs eller skaka.
Jordbävningen i Indiska oceanen 26 december 2004: Jätteskalvet den 26 december 2004 varade upp till 10 minuter, längre än någon annan känd jordbävning. Den påverkade hela jordklotet, kändes över nästan hela Sydostasien och utlöste mindre jordbävningar så långt bort som Alaska. Några öar utanför Sumatras kust förflyttades upp till 20 meter. Till och med jordklotets rotation och form beräknas ha påverkats en aning. >> Även nordpolen försköts några cm. 2010 är redan ett år med rekord av jordbävningsaktivitet enligt vissa mätningar. Den stora jordbävningen i Chile påverkade också den, jordens rotation. Märkliga är också alla sjunkhål eller ”fallgropar” som dyker upp. Det första sågs i Guatemala. Därefter har de påträffats i Kina, Malaysia och USA.

Jes 24:3 Jorden blir helt utplundrad och fullständigt ödelagd. Ty HERREN har sagt detta. 4 Jorden sörjer och tynar bort, världen försmäktar och vissnar bort, jordens stolta folk försmäktar.

Människan plundrar jorden på skog, olja och mineraler, vilket säkert är en bidragande orsak till naturkatastroferna. Ofta tas risker, mot bättre vetande, när girigheten är drivkraften. Ett exempel är oljeolyckan i Mexikanska golfen. Trots detta är inte vår primära uppgift att rädda jorden utan att rädda människor från att gå förlorande utan frälsning i Jesus Kristus. Han kommer själv att gripa in och rädda skapelsen. Men som kristen bör det vara självklart att ha respekt för Guds natur. Det är Gud som äger allt (Ps 50:12). Människan är bara förvaltare, om än ofta misslyckade sådana, när det inte sker under Skaparens ledning och herradöme.

Det varnas för solstormar och dessa påverkar jordskorpan och ger jordbävningar, vulkanutbrott och väderförändringar. Men framför allt kan elektriciteten slås ut och tankarna hos många av oss går till det mörker som är förutsagt över antikrists rike i Upp 16:10. Den uppfyllelsen kan mycket väl förklaras av solstormar.

Den 11 juli, nu på söndag, kommer den tredje solförmörkelsen som sker 3 år i rad på den 1:a i judiska månaden Av. Några stora händelser vi ser:

  • USA börjar vända sig mot och pressa Israel
  • Oljan fortsätter att strömma ut i Mexikanska Golfen
  • Vi har rekord på seismologisk aktivitet

2Petr 3:10 Men Herrens dag kommer som en tjuv, och då skall himlarna försvinna [parechomai G3928] under våldsamt dån och himlakroppar upplösas av hetta [kausoo G2741] och jorden och de verk som är på den inte mer finnas till. 11 Då nu allt detta går mot sin upplösning, hur heligt och gudfruktigt skall ni då inte leva, 12 medan ni väntar på Guds dag och påskyndar [speudo G4692] dess ankomst – den dag som får himlar att upplösas i eld och himlakroppar att smälta av hetta.

Parechomai [Strongs G3928] kan översättas passera förbi, komma förbi eller komma nära/jämsides. Här kan vara en beskrivning av himlakroppar – meteorer, asteroider, kometer – som passerar nära jorden.

Thayers kommentar: ”Fruktansvärt kaos i hela solsystemet när en eller flera himlakroppar passerar nära jorden och andra planeter kommer ur kurs”. Att något upplöses av hetta kan också syfta på vulkanutbrott där magman egentligen är smält berg. Vi uppmanas att leva gudfruktigt medan vi påskyndar..? Kan vi verkligen påverka eller påskynda Guds dag och Jesu återkomst?

Bibelns budskap visar i övrigt på att Gud redan har bestämt tid och stund, och att ingen kan ändra hans tidtabell eller beslut. Det troliga är att denna vers skall översättas: ”medan vi ser fram emot och ivrigt åstundar Guds dag…” som Speudo [Strongs G4692] också betyder. Vilken trygghet att veta att Gud har kontroll över allt.

6. EKUMENIK OCH INTERFAITH

En kompis mailade igår och berättade om en amerikansk vän som lämnade trosrörelsen efter att ha insett vart ekumeniken leder. Hans pastor gick så långt att han sa att buddhister (ej omvända) kommer till himlen.

I Nevada USA har en hinduisk statsman, Rajan Zed, uppmanat Kyrkornas världsråd att inbjuda till och leda interfaith dialog, med ledare från de största religionerna. Efter intensiv överläggning skulle de sedan lägga fram en konkret plan för mänskliga förbättringar, fred, ekologiskt ansvar, social och ekonomisk utveckling etc. Zed sa vidare att ”med deras gemensamma strävan efter sanning, kan vi lära av varandra och komma närmare sanningen”. >>

Om man inte från början har en tydlig bekännelse att Jesus är enda vägen till Gud och världens Frälsare, kommer man då att kunna stå emot detta som nog kan uppfattas som smickrande av en del? Ju längre man har gått på kompromissens väg, desto svårare blir det att bekänna Jesus Kristus. För den som älskar och följer Jesus, är han allt, och det finns inget att hämta i andra religioner eller filosofier.

Ps 73:25 Vem har jag i himlen utom dig! När jag har dig frågar jag inte efter något på jorden. 26 Om än min kropp och min själ tynar bort, så är Gud mitt hjärtas klippa och min del för evigt. 27 Ty de som är fjärran från dig går under, du förgör alla som trolöst sviker dig. 28 Att vara i Guds närhet är lycka för mig. Jag tar min tillflykt till Herren, HERREN, för att kunna tala om alla dina gärningar.

Mvh
Elvor Ohlin