Undervisning: Elvor Ohlin

Innehåll:
1. Vår tids Babylon – ekonomi
New York, Monsterstormen mot NY profetisk, den svarta hästen/kapitalism
2. Vår tids Babylon – politik
Lejongapet, EU och Kvartetten i profetian
3. Vår tids Babylon – religion
– månguden Allah, den falske profeten, solen månen och stjärnorna -horoskop och astrologi, Den falske profeten, Bel & Nebo, Gad & Meni
4. Emerging Church-vägen
Doug Pagitt och Yoga Sanctuary, reikimästare som instruktör (jmf Tikva >>) [Grundtext: dialogismos G1261, skotizo G4654, skotos G4665]
5. Laglöshetens (listigaste?) hemlighet
– ett korslöst evangelium, Bibelns budskap

1. Vår tids Babylon – ekonomi

New York
(Bilden borttagen)

Stormen Sandy har nyss dragit över New York och USA:s östkust, med stor förödelse som följd. Det är säkerligen ingen tillfällighet att staden som är en symbol för kapitalism och världsekonomi drabbas och fler stormar kan vara på väg. Den 30 oktober 2012 kunde vi läsa en artikel i Sydsvenskan med titeln New York är stormarnas stad. Det är alltså inte en kristen tidning eller artikel och därför är den extra intressant.

Citat: De apokalyptiska fantasierna om New York, sinnebilden för världslig makt och rikedom, är lika livliga som någonsin förr. Så när ”Frankenstorm” hotar svepa in över Times Square får det en symbolisk laddning.
Rubrikord som ”monsterstormen” och ”Frankenstorm” kräver en stad som New York för att komma till sin rätt. Först i New York når en naturkatastrof sin fulla magnitud, såväl på Richter- som Beaufortskalan.
Varför är det så?
Ett svar hittar man i Uppenbarelseboken i Bibeln.
”Ve, ve denna stora stad, som var klädd i fint linne och purpur och scharlakan och lyste av guld och ädelstenar och pärlor. På en enda timma har all denna rikedom ödelagts”.
Varje tid har sitt Babylon, sinnebilden för världslig makt och rikedom. Vårt är New York, världens huvudstad, den självklara symbolen för den kapitalistiska, kosmopolitiska och individualistiska konsumtionskulturen.
Det är därför naturkatastrofer som drabbar New York, i verkligheten eller på film, får en just symbolisk laddning. Det är lätt att mana fram en straffande eller hämnande hand bakom stormstötarna och flodvågorna. Där fick ni, säger Gud (eller ”Planeten”), där fick ni för att ni inte lyssnade på mina profeter och slutade att shoppa…”
(Per Svensson)

Vid terrorattacken mot World Trade Center i New York den 11 september 2001, blev vi påminda om det citerade bibelordet, när skyskraporna rasade samman under bara ”en enda timme”. Är det så att ”stenarna ropar”, som Jesus sa? Vi kan inte förneka att det är varningar och påminnelser om det som Bibeln har förutsagt kommer att ske, även om vi samtidigt känner medlidande med människorna som drabbas.

Det här är mitt i prick: ”Varje tid har sitt Babylon, sinnebilden för världslig makt och rikedom. Vårt är New York, världens huvudstad, den självklara symbolen för den kapitalistiska, kosmopolitiska och individualistiska konsumtionskulturen.” Att en superstorm som Sandy drabbar det nutida Babylons symbol för ”makt och rikedom”, måste väl vara en basunstöt om något. Att det dessutom sker mitt i förberedelserna för det närmast ockulta Halloween-firandet och kallas ”Frankenstorm”…

Jer 23:17 Om och om igen säger de till dem som föraktar mig: ” HERREN har sagt: Det skall gå er väl.” Och till var och en som följer sitt hårda hjärta säger de: ”Ingen olycka skall drabba er.” 18 Men vem har tillträde till HERRENS råd, så att han kan se och höra hans ord? Och vem har aktat på hans ord och lyssnat till det? 19 Se, HERRENS stormvind, full av vrede, bryter fram, en virvlande storm! Över de ogudaktigas huvuden virvlar den ner.

Jer 51:42  Havet steg upp över Babel, de brusande böljorna täckte över det.

Guds vrede är först och främst riktad mot synden och med en sorg över dem som är bundna och lever i den. Guds syfte och vilja är att ge förlåtelse och frälsning men han är också vred på dem som mot bättre vetande uppmuntrar det onda, så att människor leds bort ifrån honom, som profeten Jesaja beskrev. Gud hatar orättfärdighet, när den fattige utsätts för förtryck och orättvisa. När det gäller USA är det en av de nationer som mer och mer vänder Gud ryggen och därför även förlorar Guds beskydd. Men hur kan det komma sig att den ”virvlande stormen” inte bara kommer över ”de ogudaktigas huvuden”, utan också drabbar andra, även gudfruktiga?

Ateister brukar argumentera att det inte finns någon god Gud, för det finns så mycket ont i världen. Bibeln förklarar att orsaken till ondskan är just för att människosläktet har vänt Gud ryggen och förkastat honom. Gud är ingen ”curlingförälder” som sopar rent efter sina barn vad de än ställer till med. Gud har gett människan valmöjligheter och ansvar. Hur skulle vi någonsin förstå syndens konsekvenser om den inte blev avslöjad inför oss? När ondskan visar sitt rätta ansikte, kanske vi inser att vi behöver Guds nåd och barmhärtighet.

Den svarta hästen (Upp 6) – kapitalism

Hur kan Gud tillåta att katastrofer drabbar oskyldiga? Som människosläkte står vi alla som syndare, med skuld inför en helig Gud. Hur kan då sådant ändå drabba dem som har satt sin tro och sitt hopp till Herren och litar på hans nåd? Bibeln ger många exempel på att katastrofer drabbade hela folket i Israel som följd av orättfärdighet och ondska, även de rättfärdiga. Men vi kan också läsa om hur Herren hjälpte dem genom allt och ofta gjorde desto större underverk just då. Profeten Daniel och hans tre vänner fördes med många andra judar i Israel till fångenskapen i Babylon – men Gud var med dem genom allt och deras liv blev ett vittnesbörd om Guds godhet, allmakt och helighet. Många vände sig sen till ”deras” Gud, överbevisade om sanningen och gripna av gudsfruktan.

Tron prövas i sådana situationer och vi uppmanas att inte ge upp när vi känner oss orättvist behandlade. Gud har det långa perspektivet och vi har ett mycket kort perspektiv. Vi får lägga våra liv i hans hand och lita på att hans löften håller att lita på. Det gör skillnad, stor skillnad, att vara tillsammans med Jesus i stormen, i lejongropen eller i ”den brinnande ugnen” (Matt 8, Apg 27, Dan 3, 6).

Orsaken till den babyloniska fångenskapen var att israelerna hade valt att tillbe de babyloniska gudarna. Nu utlämnade Gud dem till deras avgudar. Gud tog helt enkelt bort sitt beskydd.

Oavsett hur det går i USA:s presidentval, är den ekonomiska situationen mycket allvarlig. USA har kommit till vägs ände, rubriken på en artikel i SvD om USA:s statsskuld, som ökar med 70 miljoner kronor – i minuten (!). Det är just denna utveckling mot en kollaps av världsekonomin, som troligen blir avgörande för att införa det kontantlösa samhället och ett nytt ekonomiskt system, som Bibeln har förutsagt.

2. Vår tids Babylon – politik

Lejongapet

Det nutida Babylons politiska centra kommer att vara i Europa i ett återuppstått ”Romarrike”, enligt det profetiska ordet. Då och då hörs ropen efter en stark ledare eller en president i Europa. Senast var det Tony Blair som uttalade sig: ”EU behöver en president”. Oro finns för en spricka mellan Storbritannien och övriga EU-länder, kan vi läsa, framför allt Tyskland och Frankrike. Länderna har tydligen svårt för att hålla ihop, precis som Bibeln säger, därför att de består av både lera (svagt) och järn (starkt). Uppenbarelsebokens ”tio horn” [horn – ledare över länder, Dan 8] kan vara WEU eller kanske de tio utrikesministrarna som efterfrågar en stark ledare i EU. Kanske är det ännu bara signaler om vad som snart står för dörren.

Dan 2:41 Och att du såg fötterna och tårna (”de tio hornen”) vara delvis av krukmakarlera och delvis av järn, det betyder att det skall vara ett splittrat rike, men med något av järnets fasthet. Du såg ju att där var järn blandat med lerjord. 42 Att tårna på fötterna delvis var av järn och delvis av lera betyder att riket skall vara delvis starkt och delvis svagt. 43 Att du såg järnet vara blandat med lerjord betyder att människor skall blanda sig med varandra genom giftermål (förbund) men att de inte skall hålla samman, lika lite som järn kan förenas med lera.

Dan 7:23 Då svarade han: ”Det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike skall uppstå på jorden, ett som är olikt alla de andra rikena. Det skall uppsluka hela jorden och trampa ner och krossa den.24 De tio hornen betyder att tio kungar skall uppstå i det riket, och efter dem skall en annan uppstå som skall vara olik de förra och som skall slå ner tre kungar.

”EU skall leda till en världsregering som ska stärka FN:s roll i världen”, sa Javier Solana vid ett tillfälle. Han syftade på den nya världsordningen (NWO). Deras plan är att genomföra sin agenda i EU först och sedan globalt genom FN.

I undervisningsserien Ändens tid tar vi upp katoliken Tony Blairs intressanta funktion som talesman för Kvartetten och utifrån Irving Baxters tolkning av djur-symbolerna i profetiorna för vår tid, stämmer det ganska bra med ett ”lejongap”, dvs. en engelsktalande ledare för Kvartetten eller en kommande ledare(?) för EU. Lejonet är Englands symbol. Tiden får utvisa vart detta leder.

Dan 7:2 Daniel sade: Jag hade en syn om natten och såg hur himlens fyra vindar (samma som hästar, andekrafter) stormade fram mot det stora havet (folkhavet). 3 Och fyra stora djur (eller vilddjur, riken eller världsmakter – dessa ska finnas vid Jesu återkomst. De hade en deluppfyllelse på Daniels tid) steg upp ur havet, det ena inte likt det andra. 4 Det första liknade ett lejon (Englands symbol), men det hade vingar som en örn (USA:s symbol). Medan jag ännu betraktade det, rycktes vingarna av djuret och det restes upp från jorden så att det stod på två fötter som en människa (Onkel Sam, USA kommer ur England), och det fick ett mänskligt hjärta.

Upp 13:2 Vilddjuret som jag såg (en sammansättning av de fyra djuren i Daniel som representerar FN där alla länder förenas – NWO, den nya världsordningen) liknade en leopard (symbol för Tyskland, dess världskända stridsvagnar), och det hade fötter som en björn (Rysslands symbol) och ett gap som ett lejon (England, gap – språk eller tales-man/-kvinna). Och draken gav det sin makt och sin tron och stor myndighet (antikristligt välde i ändens tid).

3. Vår tids Babylon – religion

Månguden Allah

Israel Today >> skrev den 23 oktober 2012 om en videofilm där Egyptens president Mohammed Morsi var med i bönen som bads till Allah i en moské i Kairo om att ”förstöra judarna”.

Citat: ”Åh Allah, befria oss från våra synder, stärk oss och ge oss seger över de otrogna,” bad prästen Futouh Abd al-Nabi. ”Åh Allah, förstör judarna och deras supportrar. Oh Allah, sprid ut dem, riv dem sönder. Oh Allah, visa din makt och storhet på dem.”

Nu är det allmänt känt att Koranens Allah är identisk med månguden Hubal, den gud som Muhammed utvalde bland hundratals andra gudar som tillbads i Mekka på 600-talet. Månskäran är tecknet i muslimska länder och på moskéer. Koranens Allah är inte Bibelns Gud. Däremot finns det många vittnesbörd om ärligt sökande muslimer som förutsättningslöst har bett till ”Allah” (arabiska för Gud) som ”världens Skapare” och har funnit att Jesus är Messias, världens Frälsare och enda vägen till Fadern. Gud ser ett ärligt hjärta och han hör en uppriktig bön.

Den falske profeten (Upp 13)

[Wikipedia: Kaba det centrala templet för den förislamiska religionen i Mekka, rymde också en ikon av jungfru Maria och Jesus. Mekka var alltså en relativt kosmopolitisk stad]. Det låter väl som en perfekt förberedelse för ändetidens antikristliga världsreligion!? Många tror att den falske profeten var Muhammed, (Upp 13). Jag tror att den falske profeten är en levande person i nutid, den yttersta tiden, utan att helt utesluta den första tolkningen. Muhammed kan ha varit den som uppfyllde profetian på sin tid, för de båda leder i samma riktning och har stort inflytande. Deras ”fiender” är judarna p g a utkorelsen och kristna, dvs. Guds församling av pånyttfödda troende som endast bekänner Jesus som Herre och att Bibeln är Guds ord.

Bakom hatet mot Israel och judarna står satan själv. Han hatar Guds vilja och planer för Israel och det judiska folket. För honom får människor gärna be till solen och månen eller vad som helst, bara de inte vänder sig till Bibelns Gud, den ende sanne Guden. Då är slaget förlorat för ”själafienden”, för Jesus vann en fullständig och fullkomlig seger på Golgata.

Jes 46:1 Bel sjunker ner, Nebo måste böja sig, deras bilder läggs på djur och boskap. De som ni bar omkring är en belastning, en börda för den trötte. 2 Tillsammans sjunker de ihop och böjer sig. De kan inte rädda bördan, de måste själva gå i fångenskap. 3 Så hör på mig, ni av Jakobs hus, alla ni som är kvar av Israels folk, ni som har varit lagda på mig från moderlivet, burna av mig ända från modersskötet.
4 Ända till er ålderdom är jag Denne, och till dess ni blir grå skall jag bära er. Så har jag hittills gjort, och även i fortsättningen skall jag stödja er, jag skall bära och rädda er. 5 Med vem vill ni likna och jämföra mig, med vem vill ni jämställa mig, så att jag skulle likna honom?

Bel & Nebo – Gad & Meni
Bel
är samma som Baal som representerar solguden, till vilken Babels torn sägs ha varit tillägnat. Nebo står för månguden. Ett annat exempel är guden Gad [solguden] och Meni [månguden], (Jes 65:11). Dessa avgudar har sitt ursprung i Babylon. Avgudar är tunga att bära, inte minst när de får insteg i hjärtat. När det gäller Herren [JHWH] så bär han oss istället.

Jer 19:13 Och husen i Jerusalem och Juda kungars hus skall bli lika orena som Tofetplatsen, ja, alla de hus där man har tänt rökelse på taken åt himlens hela härskara (man tillbad Baal och andra avgudar – solen, månen och stjärnorna – på hustak och på höga höjder) och utgjutit drickoffer åt andra gudar.”

Luk 21:34 Men akta er för att berusa er och dricka er fulla (all slags berusning, även andlig sådan) och låta era hjärtan tyngas av det dagliga livets omsorger, så att den dagen plötsligt kommer över er
35 som en snara. Ty den skall komma över alla som bor på jorden. 36 Vaka alltid och be om kraft att kunna undfly allt det som skall komma och kunna bestå inför Människosonen (kraft att stå emot detta som vill binda till det jordiska och vara redo vid Jesus tillkommelse).”

Det värsta med avgudar och bilder [ikoner, statyer, stenar mm] är inte att de varken hör eller ser eller kan hjälpa, utan att det döljer sig onda andar bakom dem, när de tillbeds.

1Kor 10:20 Nej, vad hedningarna offrar, det offrar de åt onda andar och inte åt Gud, och jag vill inte att ni skall ha någon gemenskap med de onda andarna.

Solen, månen och stjärnorna

Romarbrevets första kapitel talar om konsekvenserna av att förneka och förkasta den ende sanne Guden och Jesus Kristus/Messias. Människan nedvärderar sig till djurens nivå (säger sig komma från aporna) och ”tillber skapelsen istället för Skaparen”. Tillbedjan av solen, månen och stjärnorna är ett ständigt återkommande tema. I olika länder har dessa s k gudar fått olika namn. Motsvarigheten finns också i moder-son-kulten.

Rom 1:25 De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen.

När en muslim omvänder sig och blir kristen, dvs. född på nytt och Jesus-troende, överger han eller hon naturligtvis tron på Koranens Allah. Likaså måste en katolik som har tillbett himlens drottning ”Maria” och ”helgon”, omvända sig från katolicismen som också härstammar från babylonisk hedendom. När israelerna avföll till Baalsdyrkan på Jeremias tid hade de lika många gudar som städer, ungefär som ”skyddshelgon” idag.

Jer 2:26 Liksom tjuven står med skam när han ertappas, så skall Israels hus komma på skam med sina kungar och furstar, sina präster och profeter, 27 de som säger till trästycket: ”Du är min fader”, och till stenen: ”Du har fött mig”. Ty de vänder ryggen mot mig och inte ansiktet. Men i olyckans tid ropar de: Stå upp och rädda oss! 28 Var finns då dina gudar som du gjorde åt dig? Låt dem stå upp! Kan de rädda dig i din olyckas tid? Ty du, Juda, har lika många gudar som du har städer!

Gud ville ge sitt folk frihet, frid och trygghet. Folket ville inte höra talas om att deras avgudadyrkan som de hämtade från ”orena vatten”, ledde till andligt slaveri och förödelse. Egyptens och Assyriens avgudar hade också sitt ursprung i det gamla Babylon.

Jer 2:17 Men är det inte du själv som vållar dig detta, genom att du överger HERREN, din Gud, när han vill leda dig på den rätta vägen? 18 Varför vill du fara till Egypten för att dricka av Sihors vatten? Och varför vill du fara till Assyrien för att dricka av flodens vatten?

Horoskop och astrologi kan verka oskyldigt men det har blivit en inkörtsport för många människor till den onda andevärlden, det ockulta. Om man påverkas eller tror på horoskop, blir det en slags ”gud”. Guds gränser och förbud mot sådant är ett säkert skydd. När Gud visar tecken i solen, månen och stjärnorna är det ett vittnesbörd om hans allmakt och suveränitet, (Luk 21:25, Hes 32:7).

5 Mos 4:19 Och när du lyfter dina ögon upp till himlen och ser solen, månen och stjärnorna, himlens hela härskara, låt dig då inte förledas att tillbe dem och tjäna dem. Ty HERREN, din Gud, har gett dem åt alla folk under hela himlen till deras del.

1 Mos 1:14 Gud sade: ”Varde på himlavalvet ljus som skiljer dagen från natten!” De skall vara tecken som utmärker särskilda tider, dagar och år, 15 och de skall vara ljus på himlavalvet som lyser över jorden.” Och det skedde så.

4. Emerging Church-vägen

q7
Från Solomon´s Porch webbsida

Fortsätter EC på samma väg som tidigare? Här är ett exempel från en framstående EC-kyrka: Solomon´s Porch i Minneapolis – Faith, Health & Wellness Center >> . Programmet skulle kunna vara från vilket hälsospa som helst.. Här erbjuds yoga med ”bön”, akupunktur, Chinese medicine, hälso-coaching, Shiatsu, Energy work mm. Det är möjligt att en del som erbjuds är helt vanlig terapi och sjukgymnastik men inte ett ord nämns om Jesus, Guds ord eller om evangeliet.

En av ledarna är en känd EC-pastor, Doug Pagitt. Här kan man läsa att ”Doug söker efter kreativa, företagande, generativa sätt för att förena hopp, drömmar och önskningar som Gud har för världen.” Vilken ”Gud”? undrar jag. Deras egen ihopsatta fantasigud dvs. guldkalv?! Eller vem?

Bland instruktörerna finns till exempel en reikimästare. Ni minns kanske att en del Tikvainstruktörer (Ohlins fundering) är proffs inom New age och det ockulta, vilket inte alls stör de ansvariga (av det som framgick i mailkontakten). Ingen behöver väl tvivla på vem som står bakom påverkan av de så kallade EC-kyrkorna, där biblisk undervisning lyser med sin frånvaro helt eller nedmonteras bit för bit, till ett korslöst ”evangelium” som mynnar ut i ingenting alls? Svaret är utan tvekan han som medvetet sår tvivel och misstro mot Gud med orden: ”har Gud verkligen sagt..?” Den frågan ligger till grund för åtskilliga Emerging Church-ledares väg.

Rom 1:21 Fastän de kände till Gud, prisade de honom inte som Gud eller tackade honom, utan förblindades av sina falska föreställningar [dialogismos G1261], så att mörkret [skotizo G4654 fr. skotos G4665 = skuggig, det mörknar] sänkte sig över deras oförståndiga hjärtan. 22 De påstod att de var visa, men de blev dårar. 23 De bytte ut den odödlige Gudens härlighet mot bilder av dödliga människor, av fåglar, fyrfotadjur och kräldjur. 24 Därför utlämnade Gud dem så att de följde sina egna begär och bedrev allt slags otukt och förnedrade sina kroppar. 25 De bytte ut Guds sanning mot lögnen och tog sig för att dyrka och tjäna det skapade i stället för Skaparen, han som är välsignad i evigheter, amen.

Ordet dialogismos [Strongs G1261] betyder inbillning och fantasi. Roten [dialogizomai] betyder att ”plocka ner, plocka isär” med förståndet och sitt resonemang. En skugga sänker sig [skotizo G4654 – mörker] när ljuset inte får lysa och förståndet förmörkas. Sådana människor känner Gud men han är inte Herre och Gud i deras personliga liv – ”de prisar honom inte som Gud”. Snarare är deras eget förstånd deras gud och humanismen deras religion. De plockar ner och plockar isär bibelordet för att kritisera och ifrågasätta dess giltighet. Om Abraham står det skrivet att han ärade Gud, därför att han trodde och litade på Guds ord och löften.

Rom 4:20 Han tvivlade inte i otro på Guds löfte utan blev i stället starkare i tron och gav Gud äran.

Stefan Swärd skrev 5 november 2012 i ViD Aptit på Guds ord. Citat: ”Det är helt avgörande att slå vakt om en bibelsyn som hävdar att hela Bibeln är Guds ord och därmed sann, ofelbar och trovärdig. Men det räcker inte. En tro på Bibeln som Guds ord behöver också kopplas till en tro på Bibelns auktoritet. Och en tro på Bibelns auktoritet behöver kopplas ihop med en aktiv bibelläsning, en aktiv tillämpning och att i vardagslivet leva av Guds ord och inse kraften i Guds ord.”

5. Laglöshetens (listigaste?) hemlighet

2Tess 2:7 Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han [eller den/det] som nu håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen.

Det är lätt för oss kristna att avslöja andra religioner och livsåskådningar som falska när de går tvärs emot Bibeln. Värre är det med det som är snarlikt det äkta men ändå leder vilse. Jag tror att det som vi måste se upp med framför allt när det gäller ”laglöshetens hemlighet”, är ”det korslösa evangeliet”. Javisst, det kan talas om att Jesus dog och uppstod för att ge oss liv. Det kan till och med talas om att alla är syndare och behöver bli frälsta.

Frågan är om det också talas om att vi är kallade att följa Jesus på korsets väg, att gå den smala vägen, att ”ta sitt kors och följa honom”. Många falska profeter lockar med vägar som går förbi och vid sidan om korset, där ”jaget” uppmuntras och egen vinst och ära är målet. Det bygger alltid på människans makt och styrka men det leder till andlig kraftlöshet, en avsaknad av den helige Andes kraft och närvaro. Korsets väg gör oss barmhärtiga och medlidande med människor, inte till känslolösa robotar.

Fil 3:18 Vad jag ofta har sagt till er, det säger jag nu under tårar: många lever som fiender till Kristi kors. 19 De får sitt slut i fördärvet. De har buken till sin gud och sätter sin ära i det som är deras skam (tänker enbart på sig själva och sin egen tillfredsställelse och vill tjäna sig själva – ”älskar njutning mer än Gud”, 2Tim 3:4), dessa som bara tänker på det jordiska. 20 Men vi har vårt medborgarskap i himlen, och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som Frälsare. 21 Han skall förvandla vår bräckliga kropp, så att den blir lik den kropp han har i sin härlighet. Ty han har makt att lägga allt under sig.

Var det så att Paulus mötte förakt av dessa ”korsets fiender” när han inte var stark i sin kropp, inte levde i ständig hälsa och jordiskt välstånd – framgång efter mänskliga mått? Det verkar så, utifrån vers 21. Han pekar på hoppet om förvandlingen som väntar. Här och nu levde han ofta under svåra förhållanden och faror för sitt liv – för att tjäna andra med Guds evangelium. Han hade sin glädje, sitt liv, sitt hopp i Herren.

Matt 6:19 Samla inte skatter på jorden, där rost och mal förstör och där tjuvar bryter sig in och stjäl.
20 Samla er skatter i himlen, där varken rost eller mal förstör och där inga tjuvar bryter sig in och stjäl.
21 Ty där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara.

Mvh
Elvor Ohlin