Här följer lite ihopsamlade tankar från den senaste tidens profetiska flöde.

Javier Solana är en intressant person – i alla fall med ett intressant ämbete. Han har två tjänster inom EU som har 666 som benämning. Han har ett 7 -årigt förbund med Israel och han är ledare för 10 horn inom EU. (WEU)

Han har även ett stort satellitprojekt kallat Gallileo som kan överföra kontantlösa medel. Och från Europa skall den starke politikern komma, han som slutligen skall ordna upp den sönderfallande världsekonomin, enligt David Wilkersons profetiska budskap i boken Synen >>

Solana kan mycket väl vara den eskatologiske mannen som Bibeln talar om – eller inneha den tjänsten i dagsläget. Hans tal i Paris översatte vi senast. Det talet var skrämmande för det visar att EU troligen konstruerats för att införa Den Nya Världsordningen vilket inte är någonting annat än Upp 13 och Antikrists framträdande med en global regering.

Många på internet följer Solanas minsta rörelse. Fullfilled Prophecy >> Constance Cumbey >> Pastor Brian Roberts >> Björn ”Farmer” >> för att nämna några.

Björn ”Farmers” skriver på senaste blogginlägget om hur klimatavtalet i Köpenhamn kan vara det som ger Javier Solana den plattform genom vilken han kommer att kliva fram >>

Constance Cumbey har i sina senaste bloggposter verkligen visat Javier Solanas enorma inflytande i världspolitiken. Och någonting är på gång när det gäller EU och Israel.

Pastor Brian Roberts senaste post >> visar att Obama är en lydig nickedocka bakom Solanas politik. Därför misstänker många att Solana kan vara Antikrist och Obama kan vara den falske profeten.

Brian Roberts skriver så här översatt till Svenska:

Det var Solana som förhandlade fram avtalet med Israel som startade 1 Januari 2007. Det var Solana som sa att Palestinierna skulle ha ett land inom 2 år och USA bara följde efter i spelet. Det var Solana som förhandlade med Iranierna och han var den som först ville ha ett kärnvapenfritt Mellanöstern för några år sedan och USA bara hängde på. Det var Solana som först sa att Judarna skulle stoppa all nybyggnad på västbanken och USA bara hängde på.

Lägg märke till att USA bara har hängt på sedan Obama blev president. Det är Solana som drar upp riktlinjerna här. Nu säger Solana till Israel att man är mycket nära EU. Och han menar givetvis att EU är redan i ett förbund med Israel kallat European Neighborhood Policy (ENP). Och det avtalet verkar bli starkare och starkare bakom det synliga. Det är hans osynliga kraft som jag kallar för Solana-effekten.

Det verkar som om Solana och hans ENP >> är i nyheterna mer nu än någonsin. Det ryktades att han skulle dra sig tillbaka i Oktober -09 men Lissabonfördraget strular så han stannar visst ett tag till. Det verkar som om Solana gör sig oersättlig. Något vi tidigare sagt är att den falske profeten verkar mer karismatisk än Antikrist. För det är den falske profeten som övertygar världen att ta till sig ett helt nytt globalt ekonomiskt system. Det systemet kommer att vara baserat som vi tror på tolerans och att acceptera allt och alla. Det innebär att Jesus Kristus kommer bort ur bilden för att den som följer Jesus kan inte tolerera andra trossystem.

Än så länge verkar Solana att vara en stark kandidat till posten som den bibliske Antikrist och vi gör väl i att hålla våra ögon riktade på hans rörelser. När allting nu kommer omkring så behöver vi kanske inte en lyckosam fredsprocess utan kanske det motsatta. Kanske är det en misslyckad fredsprocess som leder fram till uppsättandet av förödelsens styggelse. Om det avtalet bibeln talar om redan är detta ENP som EU slutit med Israel så är det allt som behövs. Du ser ju själv att det är Solana som gör rörelserna och inte Obama. Datumen vi ska kolla in i så fall är 30 mars 2010 eller 14 Juni 2010. Skillnaden mellan datumen handlar om hur man ser starten på ENP. 17 Oktober – 06 eller 1 Jan – 07.

Det är de här datumen som kan visa om vi har den berömde mannen här och hans avtal med Israel. Glöm inte bort att Antikrist blir inte Antikrist före halvtid av de 7 åren. Och ovanstående datum är viktiga. Och om man ser till utvecklingen så här långt så skulle det inte förvåna mig.

Prophecy In The News >> Som hade en del intressanta uppgifter. Nämligen att 6 månader innan den stora finanskrisen – 08 så samlades en massa ekonomiska pampar för att avsiktligt dumpa dollarn till förmån för New World Order. Följden blev den stora finanskrisen!

Samma tendens kan vi se i nyheterna över hela världen – Nästa finanskris blir katastrofal för världen. Kolla igenom nyhetsflödet på vår nyhetssida för att se hur många viktiga länder som överger dollarn.

Är det inte konspirationsteorier? Nej vi tror inte det. Ni kunde ju nyss läsa om hur Solana i sitt tal 22 Oktober mer eller mindre gjorde klart att EU från början var konstruerat för att leda fram till en världsregering (med FN)

Brown föreslår FN:s säkerhetsråd att bli världsregering >> Det är intressant för EU:s nya utrikesministerpost kommer att få en permanent plats där. Den nya post i EU kommer att bli mycket mäktigare än presidentskapet och kommer även att ge honom en stor militärmakt >> Kommer vi få se hur en Antikrist från Europa intar sin globala plats på arenan?

En världsregering kommer att innehålla 3 ben nämligen Ekonomi – Religion – Politik och en del anser att J Solana står bakom FN:s planer när det gäller alla 3.

19 Juli var Solana i Asien och sa >>

”The EU and its Asian partners have a common resolve to tackle today’s regional and global threats together and a common interest in developing a system of regional integration and global governance.”

Det stämmer alltså att Solana den 22 oktober verkligen menar vad han sa: Att EU är ett redskap för att upprätta en världsregering. Om Vatikanen står bakom EU – vem kommer då att snart få mera makt?

En annan sak som är värd att lägga märke till är Irwin Baxter på Endime Ministries. Det var han som profeterade att Berlinmuren skulle rasa 25 år innan det hände. Han har även sagt att Ryssland kommer att vara med i världsregeringen under FN. EU mjukar upp sin linje mot Ryssland >>

New World Order är en marxistisk världsregering med införandet av världskommunism. Att muren föll 1989 kan vara ett spel för galleriet(?).

Tre personer samlades efter murens fall 1989 i en konferenslokal i Malta för överläggningar. De tre var enligt Irwin Baxter Michail Gorbatchew, d ä Bush och påven Johannes Paulus II. När de kom ut proklamerades födelsen av den nya världsordningen. Det innebär ett styrkande av FN:s makt till en pyramid som skall styra en värld där alla gränser skall suddas ut. (Babylon)

När vi ser det här blir det lättare att förstå vad olika politiker menar när de talar om en ny ordning. Påven talar om att vi behöver ett FN ”med tänder”. Om vi inte går korsets väg riskerar vi att dras med i floden (Rom 12:1-2) Världen är på väg dit men även en kraftlös ”världslig” kyrka är på väg att böja sig in under den sista stora pyramiden. (NWO)

Vi har alltså kommit fram till det satan planerat när han medvetet förde in ”företagstänkandet” i församlingarna. Det börjar med små pyramider som sakta går in under större pyramider för att slutligen gå in i denna sista jättepyramiden. Man har vant människor att underordna sig ett starkt (själsligt) ledarskap.

Se – CELLGRUPPER GLOBALISM och det SOCIALA EVANGELIET  1  2  3  4   5

Alex Jones kan ha rätt i att 11 September också var en kris som globalisterna behövde för att accelerera sin plan mot en ny världsordning. Planen man har är alltså att skapa globala kriser för att fixa till globala lösningar. På samma sätt är det med den globala uppvärmningen. Man har genom överdrifter och manipulation förstärkt problemen för att nu i december kunna skriva sådana avtal att en världsregering kan startas. >>

Prophecy in The News fortsätter med att säga att vi inte ska lita på det vi ser av en återhämtning för den kommer snart att fullkomligt söndertrasas. De varnar människor för att satsa sina pengar i aktier som snart kommer att bli i det närmaste värdelösa.

Detta köp och säljsystem och materialismen har fångat människan så att hon tillber detta och bibeln kallar det för Babylon. Idag sätts ett system upp i världen under täckmantel av att omdana världens ekonomi genom att ta från de rika och ge till de fattiga. Ovanstående är bara en täckmantel för att sätta upp en global ekonomi med totalkontroll. Och bibeln har sagt det i 1000- tals år och nu sker det. Men detta system kommer att dömas.

Upp 18:11 Jordens köpmän gråter och sörjer över henne eftersom ingen längre köper deras fartygslaster.

Det kommer alltså att ske att Gud dömer detta system som har fångat så många människor att tillbe mammon.

Det blir troligen en ny finanskris snart, värre än den första och en del profeter har profeterat att de kommer att lägga skulden på kristna och judar. Precis som när Hitler kom till makten så sätter sig de här herrarna som själva skapat kaoset, på pyramidsystemets topp.

Här följer 2 uttalanden från Hitlers tid som snart är lika aktuella idag med tanke på New World Order

Benito Mussolini
”Fascism should more properly be called corporatism because it is the merger of state and corporate power.”

Joseph Goebbels
”The lie can be maintained only for such time as the State can shield the people from the political, economic and or military consequences of the lie…It thus becomes vitally important for the State to use all of its powers to repress dissent, for the truth is the mortal enemy of the lie, and thus by extension, the truth is the greatest enemy of the State.”

Gud kommer att döma systemet Babylon och inte ens guld och silver eller något annat kommer att kunna behålla sitt värde. Bibeln säger att alla nationers planer kommer att rasa sönder och samman och ingenting som de har planerat kommer att bestå.

Globalisterna behöver kriser för att komma till makten och vi undrar om inte den kommande andra finanskrisen, precis som den första, är planerad.

Henry Kissinger sa att finanskrisen är en perfekt kris för Obama att föra in den nya världsordningen >>

Globalisten Hillary Clinton sa: Dont waste a good crisis! Globalisten Gordon Brown: Krisen är födslovåndorna för nya världsordningen >>

Ekonomins utveckling

När det gäller den ekonomiska utvecklingen i USA så är det två nyheter som dykt upp de senaste dagarna. Flera har varnat för att den kan utlösa ännu en stor finanskris. Den första är de som har utlåning till kommersiella fastigheter. Den 26/10 rapporteras Capmark i konkurs. Men redan den 22 oktober kom varningen om ”Dubbelbubblan” som hotar USA >>

Den andra gäller ett tecken på att kontokortsmarknaden i USA börjar vackla >> David Wilkerson skrev om det i boken Synen.

Det stora avfallet på gång!

Redan för många år sedan när ”Torontorörelsen” startade, började Herren visa oss i bön att det stora avfallet var på gång. När megakyrkorna i USA startade sin influens i församlingarna i Sverige med sitt ”företagstänkande” varnade Gud oss & andra ännu starkare för att detta kommer att på något sätt leda fram till det stora avfallet i den karismatiska kristenheten.

Nu upplever vi de där varningarna väldigt starkt igen. Vi vet vad Herren menar när han ger oss dessa drömmar och syner flera gånger. Blås i basunen och varna mitt folk för en omedelbar fara!

Vi vet att FN och FN:s agenda är en världslig agenda för att rädda miljön och den här jorden. Rick Warrens Peaceplan >> är en exakt kopia på FN:s plan. Kanske är detta en ledtråd: TBN länkar sig samman med FN >>

TBN har en lära i botten som kallas för Latter Rain. Latter Rain loggan ser ut som loggan i den här synen >> Trosrörelsen har utgått från Latter Rains läror.

Fullfilled Prophecy.com skriver om en oroväckande nyhet. >> Paul Crouch har en organisation som börjar dra sig mot FN. De som har följt våra funderingar vet att FN är konstruerat till att bli en världsregering.

Artikeln avslutas så här (översatt till svenska): För bara några tiotal år tillbaka förstod de flesta evangelikaler vad FN kommer att leda fram till. FN kommer nämligen att spela huvudrollen i Antikrists globala regim.

Men idag har de flesta evangelikaler tappat fokuseringen på ändetidens profetior totalt. Man ser inte ens att FN uppfyller dem nu. Att TBN nu slingrar sig tillsammans med FN kommer bara några vakna kristna att reagera på.

Andreas Carlgrens besök i Vatikanen är värt att notera. Läs noga det han säger och när han säger ”världsmedborgare” så menar han under FN:s kommande pyramidsystem och ingenting annat. Precis samma menade Obama med ordet ”världsmedborgare” när han talade i Berlin 2008 – platsen där muren föll 1989 och där man utropade födelsen av den nya världsordningen.

Var beredd att få höra det ordet ”världsmedborgare” och att ”rädda klimatet” och att vi kristna har ett ansvar för skapelsen mm. Dessa budskap kommer säkert att mer och mer vävas in i predikningar i kyrkan och på konferenser snart. Du kan ju redan idag höra hur fokus har förskjutits från Herren till församlingen mer och mer. Därifrån till det sista i avfallsstegen är det inte långt. (Läs 2 Petrus 3 – Vi tror att detta är avfallets budskap – Rädda denna jorden! )

För att få bli en världsmedborgare i en värld utan gränser, kommer det att krävas lydnad till systemet för att få köpa och sälja. Så här skriver Thorald Gilbrant ur boken: År 2000 och den nya tidsåldern Kap 25

Efter att man i århundraden förgäves försökt samla Europa med militära medel, skedde detta förvånansvärt enkelt med hjälp av ett gemensamt ekonomiskt mål och ekonomiska avtal. Deltagarländerna har upprättat en inbördes gemensam marknad utan inre tullgränser och med en gemensam tullmur mot resten av världen. Men det egentliga målet är en ”ekonomisk och monetär union”, med en gemensam valuta, fritt flytande kapital och fri etableringsrätt, med harmoniserad skattelagstiftning och samordnade statsbudgeter. Vi står inför en ekonomisk integration, så omfattande att världen aldrig sett något liknande.

Enligt sin idé är EU en monopolistisk och protektionistisk federation – det samlade Europas svar på den ”amerikanska utmaningen”. Allt detta verkar på ett märkligt sätt vara uppfyllelsen av Bibelns profetior. Den antikristliga världsmakten som finns avtecknad i Uppenbarelseboken, är ett jättelikt handelsimperium som byggt upp en oerhörd rikedom, Upp 18. Detta symboliseras av den stora staden Babylon. I Gamla testamentet kallas Babel för ”köpmansstad”, Hes 17:4. I ”Ryssarkapitlen” kan man urskilja en grupp av stater som är sammansvetsade genom handelsavtal och som kallas för ”Tarsis köpmän”, Hes 38:13.

Detta tycks syfta på västalliansen. Dessutom ser vi att just ekonomisk bojkott är ett av det antikristliga rikets maktmedel. Ingen får köpa eller sälja utan att ta emot vilddjurets märke, Upp 13:17. Det kan knappast vara någon som anser att den europeiska gemenskapen, såsom den framstår i dag, skulle vara identisk med detta antikristliga rike. Men Antikrists rike måste förberedas och det tycks inte vara något tvivel om att EU är ett steg på vägen. Till sist kommer ekonomiska maktmedel att användas mot enskilda människor och i universell skala. En organisation med fullt utbyggd byråkrati kommer att stå färdig för Antikrist när han behöver den. Detta tycks gälla både i EU-regi och i FN-regi. Eric Lindblom berättar att en finansexpert inom FN har utarbetat ett förslag till ett finanssystem med internationell valuta. Syftet är att skapa internationell kontroll över finansvärlden. Hans förslag är att detta nya myntsystem skall få ett kodnummer, 666.

Genom ett datasystem skall sedan varje enskild människa registreras i världsregistret. Denna tanke om världsmedborgarskap och ekonomiskt statlig kontroll kommer även fram i andra sammanhang. För en tid sedan hade The World Constitutional Convention ett möte i Interlaken i Schweiz för att fullfölja ”första förslaget till en världskonstitution”. Den franska tidningen Foi et Reveil skrev om konferensen och redogjorde för planerna som diskuterats. Den skriver: ”FN skall ersättas av en världsdomstol som kommer att konfiskera personliga ägodelar, allt sparkapital, all egendom och förmögenhet. Allt kommer att bli statens egendom. Varje person som då får ett nummer, får tillåtelse att köpa och sälja.” Någon frågade talaren vad som kommer att hända med den minoriteten som eventuellt skulle vägra att gå med på detta. Talaren svarade då att man kommer dra ett streck över hans nummer, och dra in hans rätt att köpa och sälja. Han förlorar med andra ord sin existensmöjlighet.”

Vi får tacka Gud som inte överger oss, vad än människor hittar på för galenskaper! Han har lovat att vara med oss alla dagar ända tills tidens slut. (Matt 28)

mvh Ohlins