Lance Lamberth – New World Order – 92

Profetia av Lance Lambert i Jerusalem under en konferens 1992.
Den är nedskriven från ett bönebrev.

Hör vad jag säger er och lyssna i stillhet! Ni skall inte frukta för de skakningar som snart kommer över denna jord, för dagar av dom har börjat. Jag kommer att sända den ena domsvågen efter den andra och jag kommer inte att upphöra förrän den fallna människans verkliga ande har manifesterat sig själv.

Jag kommer att tillåta att min motståndare satan får, en sista gång, utmana min auktoritet och mina planer och mitt ord och min Messias. Därför kommer  dessa skakningar och ni kommer att se dem på det politiska, religiösa och ekonomiska området. Men även det fysiska (naturen).

Mitt folk, frukta inte, för det är jag Herren som står bakom dessa skakningar. Nu förbereder jag en hel värld för den slutliga fasen. Det som dessa herrar kallar en NY VÄRLDSORDNING är ingenting annat än den gamla världens ordning. Det är Babylons kraft och karaktär som nu kommer och som är aktiverad av mörkrets makter med mörkrets furste på toppen. Detta är antikrists ande som först manifesterade sig i Babylon där de försökte bygga en Ny Världsordning utan mig. På den tiden satte jag stopp för detta bygge. Men nu är tiden inne och jag tillåter det komma.

Frukta inte min lilla älskade hjord som vill lära känna mig och mitt hjärta för vad som kommer. Det är dessa som vill komma nära mitt hjärta som jag kommer att träna och göra starka för att de ska stå med mig i dessa stormiga tider av förändringar. Det är jag, den allsmäktige HERREN, som nu förbereder en hel värld och låter denna syndens människa stiga fram och bli synlig.

Inget är utanför min kontroll. Alla dessa skakningar som kommer är under min kontroll. Jag förbereder nu hela jorden och speciellt Europa och USA på detta.

En supermakt har jag dömt och brutit ner en annan skall jag nu döma. Jag har sett Islams makt och vill bryta den för jag har sett dess ogudaktighet, säger Herren. Ni kan inte genom bön förhindra att dessa kommer för det är i mitt rådslut, säger Herren. Men frukta inte och tappa inte modet när allt detta kommer. Min plan och mitt rådslut för min Son står fast och är oföränderligt och likaså för hans älskade brud som är de förlossade. Men jag kommer att verka över hela jorden och mitt i dessa världsvida stormar kommer det att komma in en stor skörd.

Där mörkret och lidandet har varit som störst där kommer också de största skördarna att komma in. För Jag Herren förbereder nu ett folk till min ära. Jag skall dra människor till mig även från muslimska länder och även skaror av ungdomar skall komma från alla väderstreck. Ni skall få se att mitt i dessa stormar kommer jag att verka på ett mäktigt sätt.

De som vill vara trogna mot mig kommer att få lida men dessa skall jag själv smörja med kraft och deras tjänst kommer jag själv att bekräfta med under och tecken. Tillåt mig att få göra ett djupt verk i er med min Ande. Mitt hjärta längtar och ömmar efter dessa som är friköpta från nationerna och mitt hjärta överväldigas av kärlek till Israel och till det judiska folket var de än befinner sig på jorden. För precis som jag drar förlossade från jordens alla hörn så skall jag själv församla det judiska folket tillbaka till sitt land som jag har gett dem som evig besittning.

Jag kommer att stå upp och döma varje nation och varje ledare som står emot mina syften och jag kommer att använda alla medel för att föra dem hem igen. De har mitt i sin avfällighet burit mitt namn, ofta utan att förstå det. Mina fiender har hatat dem men jag Herren älskar dem som varit så förkastade och sårade och förföljda och av folken totalt nertrampade. Jag skall nu leda dem varsamt och hela dem, slagna och blödande som de är. Blinda och döva som de är, skall jag ändå föra dem in i sin position som huvud över nationerna.

Jag säger er, att de som sårat henne kommer att falla till marken för henne. Ty i dessa domar som jag kommer att utföra skall jag frälsa Israel. När hon ropar till mig i sin nöd så kommer jag att öppna hennes öron och ögon. På den tiden skall mitt hjärta sjunga av glädje och jag skall dansa brudgummens dans. Jag kallar er nu till förbönstjänst som kommer att kosta allt för mina syften. Allt kommer att fullbordas för att JAG ÄR ALFA OCH OMEGA HERREN DEN ALLSMÄKTIGE.