Skaffa olja till lampan!

Det här är en dröm som vi tycker är så stark att vi måste lägga upp den på sidan. Den kommer från en kristen kvinna som skickade ett mycket uppmuntrande mail till oss. Uttydningen på drömmen är solklar.
/Elvor & Janne

Hon skrev så här:
Tack för det arbete ni lägger ner för att upplysa om den tid vi lever i. Det känns så skönt att kunna gå in på er sida i den här tiden då stor förvirringen råder. Jag skulle vilja dela med er en dröm jag hade för några år sedan. Jag drömde att jag och min man var ute och åkte i bilen. Det var väldigt mörkt ute och jag försökte ställa in en kanal på bilradion men det bara brusade. Plötsligt blev det helt klart. Det var så tyst så det kändes som om allt stod stilla, då hör jag en röst säga ”SE TILL ATT DU HAR OLJA I DIN LAMPA FÖR JESUS KOMMER SNART”.  Jag kom att tänka på den här drömmen den här morgonen och fick tanken att jag skulle dela den med er. Nåd och frid från Jesus vår älskade önskar jag er.
Hälsningar XX

Janne: Ja det här går helt i linje med vad vi själva varit med om. En dag för några år sedan sa Herren i bönen – Det är dags att börja leva i Gosen.

Tänkte på Egypten och det slavarbete de utförde där, men ändå vad menar du egentligen Herre? Så någon dag senare slog jag upp ordet Gosen i ett Heb lexikon.

1 Mos 45:10 Du skall få bo i landet Gosen och vara mig nära, du med dina barn och barnbarn, dina får och fäkreatur och allt vad som tillhör dig.

Att Josef är en bild på Jesus är ju helt uppenbart och ordet Gosen betyder enl Hitchkock – Att dra sig närmare någon. (helgelse – rening från världen)

Ungefär 1 vecka senare så besökte vi en liten församling för ett möte – då kom det fram en äldre broder till oss som berättade om ett starkt tilltal som han fått som inledningsord förra söndagen han ledde mötet där.

Orden var: Det är dags att leva i Gosen!

Ja man kan bli lite förvånad när Herren talar så här och han har humor också. Men detta med Gosen hör ihop med Jungfrurna och ljus för det står så här.

2 Mos 10:21 Därefter sade HERREN till Mose: ”Räck din hand upp mot himmelen, så skall över Egyptens land komma ett sådant mörker, att man kan ta på det.” 22 Då räckte Mose sin hand upp mot himmelen, och ett tjockt mörker kom över hela Egyptens land i tre dagar. 23 Ingen kunde se den andre, och ingen kunde röra sig från sin plats i tre dagar. Men alla Israels barn hade ljust där de bodde.

Så vill jag berätta om en ung kvinna i Bohuslän som vi känner mycket väl och som en gång kom fram till oss efter ett möte. Hon berättade att hon natten innan hade haft en sådan konstig dröm – hon gick in i ett jättestort varuhus. På bottenvåningen var det en affär där man bara kunde köpa olika oljor. Men på andra våningen var det fullt av lyxvaror och fina parfymer och kläder mm. Hon berättade att hon gick förbi oljeaffären och började gå uppför trappan mot andra våningen med lyxartiklar. Halvvägs upp ändrade hon sig och tänkte ”det är nog bäst att köpa olja först i alla fall”. Hon går nedför trappan in i oljeaffären och drömmen tog slut.

Drömmen behöver väl ingen uttydning för det är ju exakt Matt 25 – att ödmjuka sig och köpa olja till sin lampa istället för att ”kliva upp till världen”. Det finns ett starkt bibelord i Jeremia som beskriver det här.

Jer 9:23 Så säger HERREN: Den vise berömme sig inte av sin vishet, den starke berömme sig inte av sin styrka, den rike berömme sig inte av sin rikedom. 24 Nej, den som vill berömma sig, han berömme sig därav att han har förstånd till att känna mig: att jag är HERREN, som gör nåd, rätt och rättfärdighet på jorden. Ty till sådana har jag behag, säger HERREN.

Där det står berömme sig så betyder ordet egentligen ”Att skina” eller ”Att lysa” Och så har vi troligen fått uttydningen till liknelsen om de 10 Jungfrurna i Matt 25.

Härifrån hämtar Paulus sina ord i 1 Korintierbrevet:

1Kor 1:27 Men det som för världen var dåraktigt, det utvalde Gud, för att han skulle låta de visa komma på skam. 28 Och det som i världen var svagt, det utvalde Gud, för att han skulle låta det starka komma på skam. Och det som i världen var ringa och föraktat, det utvalde Gud – ja, det som ingenting var – för att han skulle göra det till intet, som någonting var. 29 Ty han ville inte att något kött skulle kunna berömma sig inför Gud. 30 Men hans verk är det, att I är i Kristus Jesus, som för oss har blivit till visdom från Gud, till rättfärdighet och helgelse och till förlossning, 31 för att så skall ske, som det är skrivet: ”Den som vill berömma sig, han berömme sig av Herren.”

Världen = Att skina av sin vishet – starkhet – rikedom – Se Alazoneia >>

Jag tror inte att vi riktigt förstår allvaret i att följa människors och starka ledares visioner. Herren har visat oss flera gånger att dagens moderna församlingsbyggen ofta är världen (egen kraft och visdom) och många som nu följer människors väg (i Jesu namn) riskerar faktiskt att gå förlorade.

Matt 7:21 Inte kommer var och en in i himmelriket, som säger till mig: ’Herre, Herre utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många ska på ’den dagen’ säga till mig: ’Herre, Herre, har vi inte profeterat i ditt namn och genom ditt namn drivit ut onda andar och genom ditt namn gjort många kraftgärningar?’ 23 Men då skall jag betyga för dem: ’Jag har aldrig känt er gå bort ifrån mig, I ogärningsmän. (laglösa)