Text: Elvor Ohlin

Innehåll:
1. Ett nytt år
2. Massdöd av fåglar och fiskar
den gröna hästen [Grundtext: chloros Strong G5515]
3. Pingst FFS vilse –
identitet i rörelsen eller i Kristus, beskrivning av Pelle Hörnmarks församlings-förebild (fr blogg)
4. Mer från Pingst FFS
– är detta verkligen den smala vägen?
5. ”En stor spricka i pingströrelsen” – profetisk syn
6. Lagiskhet – evangelisation med fel motiv, lagiskhet leder till laglöshet, nådens frukt är inte under och tecken!
7. Vem får tillträde till talarstolen – Dalai Lama i talarstolen säger väl allt om avfallet
8. (Tibetan)buddhismen och Dalai Lama – citat ur stipendium av Getrud Storsjö –Buddha, trantism, Kalachakra, Maitreya, Mandala ritualen, Fredsvaser
9. Marknadsföring från talarstolen”Rick Warrens kontemplativa väg till Rom-konferens”, Thomas Merton
10. Israel pressas allt mer – pastor Brians överblick
11. ”1967 års gränser” – bara en klyschaKid Kumlin avslöjar sanningen
12. Gud verkar bland sitt egendomsfolk! – en jude som mötte Jesus (Jeshua)

1. ETT NYTT ÅR

Ingen av oss vet vad 2011 kommer att innebära. Fler naturkatastrofer och mer våld och terror? Ekonomiska och politiska omskakningar? Bara Gud vet och det är egentligen det enda som har betydelse. Inget sker utanför Guds kontroll. Människan har förlorat kontrollen och arbetar för globalismen för att kunna styra världen. Planeten Jorden hade säkert varit förintad om inte Gud hade vakat och satt sina gränser och det är han som har sista ordet – ALLTID.

2. Massdöd av fåglar och fiskar

Det är som om varningarna ”regnar” över oss och ändå blundar många för Bibelns profetior, och fortsätter som om inget har hänt. Den beskrivningen stämmer med det som står om tiden före Jesu återkomst (Matt 24:38-39). Jordbävningar fortsätter att skaka. Översvämningen i Pakistan drabbade nästan 14 miljoner människor och den nuvarande översvämningen i Australien är större än Tyskland och Frankrike tillsammans. Köldrekord och snöoväder har fr a drabbat Europa.

De senaste dagarna har fisk -och fågeldöd rapporterats runt om i världen. Rapporter om massdöd av fåglar har kommit från Kentucky, Louisiana, Colombia, North Carolina, Arizona, Minnesota, Tyskland och Japan. 90 rapporter om massdöd av fåglar och vilda djur har rapporterats i USA, bara de senaste 6 månaderna. Även de 100 kajorna som hittats döda i Falköping, finns med i världsnyheterna. Den senaste rapporten om massdöd av fåglar kom från Italien den 7 januari. 8000 turkduvor har hittats döda >> . I Arkansas föll tusentals fåglar döda från himlen på nyårsafton och 100.000 döda fiskar spolades upp på land >> . Massdöd av fisk har också rapporterats från Brasilien, Australien, Arkansas, Maryland (2 milj) >> , Florida, Nya Zeeland och South Wales. I Storbritanninen har 40.000 krabbor hittats döda, förutom en stor mängd hummer och fisk. Stora mängder döda fiskar har rapporterats i St. Clair River i Canada, troligen på grund av temperaturchock. Se världskartan >> .

Upp 6:8  Och jag såg, och se: en gulblek [chloros G5515] häst. Och han som satt på den hette Döden, och helvetet följde efter honom. Och åt dem gavs makt över en fjärdedel av jorden, makt att döda med svärd och med svält och med pest och genom jordens vilda djur.

Ordet chloros [Strongs G5515] är översatt gulblek men kan och borde översättas grön. Det är samma ord som klorofyll. Det pekar på naturen och klimatet, som är föremål för tillbedjan i de väldiga panteistiska strömningarna som påverkar massorna idag. Det fjärde inseglet/sigillet beskriver hur naturen slår tillbaka och blir till domar. Orden i grundtexten beskriver naturkatastrofer, våld, krig, ångest, livsmedelsbrist, sjukdomar, pest och bakterier som dödar både människor och djur.

Hos 4:2 Man svär och ljuger, mördar och stjäl och begår äktenskapsbrott. Man far våldsamt fram, och blodsdåd följer på blodsdåd. 3 Därför sörjer landet, och allt som lever där tynar bort, både djuren på marken och fåglarna under himlen, till och med fiskarna i havet förgås.

Jer 12:4 Hur länge skall landet sörja och gräset på marken förtorka, så att både fyrfotadjur och fåglar går under på grund av invånarnas ondska? De säger: ”Han kan inte se vår framtid.”

Det är reslutatet när människan råder och styr på egen hand efter syndafallet – istället för att råda och vårda i beroende av Gud och hans kärlek, som det var ämnat att fungera.

1 Mos 1:26 Gud sade: ”Låt oss göra människor till vår avbild, till att vara lika oss. De skall råda över fiskarna i havet och över fåglarna under himlen, över boskapsdjuren och över hela jorden och över alla kräldjur som rör sig på jorden.”

Men det verkar vara fler som gör sig oberoende av Gud, bland hans eget folk…

3. Pingst FFS vilse

Vi var nog många som häpnade över Pingst FFS ledare Pelle Hörnmark >>, när vi läste intervjun i onsdags morse . På bloggarna var reaktionerna massiva. Farhågorna besannades (läs förra Ohlins Fundering) om att Pingst går allt längre ut i gråzonen. Det har varit tyst i pingstleden. Har Pingstakademin satt munkavle på varenda pastor? Intalar man sig att allt är i sin ordning trots att hela skeppet riskerar att sjunka?! En klar analys och sund reaktion har i alla fall kommit från en pastor i EFK, f d samfundsledare Stefan Swärd >> .

Från en av kommentarerna på Svärds analys (längre ned på sidan): …Pelle Hörnmark har närmat sig en grupp ledare för ”nyare” församlingar i pingströrelsen som karaktäriseras av nya former, typ: modern musik, ljussättning och annan teknik, annorlunda lokaler etc. Jag har sett en av dem under lång tid och på nära håll. Den karaktäriseras av en ytlig jargong av omtanke, höga krav på medlemmarna (som inte kallas medlemmar utan ”Partners”) i form av tid, talanger och tillgångar, toppstyrt ledarskap, plötsliga förändringar av grundläggande strategisk inriktning och av att många ansluter sig men nästan lika många lämnar. Och kärleken till medlemmen står i direkt proportion till lojaliteten. Inte minst karaktäriseras den av att medlemmarna inte får en egen stark relation till Gud och Jesus (givetvis finns det undantag). Identiteten är inte Kristus utan församlingen. Sammanhanget har en stark själ men är oandligt. Man tror mer på sin förmåga att skapa en häftig, attraktiv verksamhet än på den Helige Andes vidrörande.

Jag har tidigare tagit med ett antal vänner till denna församling. De har i stort genomgående först upplevt mötet med församlingen som väldigt positivt för att därefter ganska snabbt upptäcka ytligheten och jargongerna. Om Pelle Hörnmark tänker fortsätta låta denna grupp påverka utvecklingen befarar jag att Pingströrelsen kommer löpa samma avkristningsresa som Svenska Kyrkan och andra redan springer. Tragiskt.

Utan att göra ytterligare analys, måste frågan ställas: Var kommer Bibeln, Guds ord, in i Hörnmarks resonemang? Det har talats mycket om pingströrelsens identitet. Det är inte utan att man undrar om vissa pastorer har sin identitet i rörelsen, istället för i Jesus och i Bibeln. Hur kan man annars likt en vindflöjel så blint följa de avfallna, marknadsstyrda, amerikanska megakyrkornas tankesätt och mönster?! De som har sina rötter i Bibeln har för längesedan rensat bort lagiskheten som gällde hårlängd och hattar mm, utan att falla i nästa dike där alla gränser suddas ut.

4. Mer från Pingst FFS

Pelle Hörnmark skriver i Pingst.nu >> : …Amerikaner är fascinerade av Europas gamla städer och kultur. Men ingen vill åka dit på de gamla vägarna. Man vill ha flera filer, många raksträckor och ny asfalt. Eller?
Så tänker jag om församlingen, Sverige och 2011. Vår resa är inte på väg mot nya mål. Gamla sanningar om frälsning i namnet Jesus, förlåtelse från synd, räddning från ondskan, himmel och gemenskap med en levande Gud är fortfarande vårt mål. Det är vägarna dit som behöver förnyas och förbättras för att passa en modern människa.
IBLAND KALLAR VI DET för relevans. Relevans handlar inte om nya mål eller nytt innehåll. Relevans handlar om rimliga möjligheter att förstå och begripa vad frälsning, räddning och evighet betyder. Bättre vägar. Detta är vårt uppdrag. Inte att bevara gamla vägar eller hylla krokigheten och uppförsbackarna utan göra det så ENKELT och PRAKTISKT som möjligt att hitta fram. Ibland säger vi att resan är målet.
En vacker tanke. Men inte biblisk. Resan är fantastisk och vacker men missar sitt värde om den inte når fram. Därför måste MÅLET alltid vara i sikte i vårt vägbygge…
(slut citat)

Det är väl inte vi som bygger vägen?! Den vägen som är flerfilig, bred och asfalterad låter oroväckande lik ”den breda vägen” – med Rick Warren och Emerging Church som förebilder: en urvattnad (liberal)teologi som ebbar ut i andligt mörker.

Mose bad:
2 Mos 33:13
Om jag alltså nu har funnit nåd för dina ögon, så låt mig få veta dina vägar och lära känna dig, så att jag må finna nåd för dina ögon. Och tänk på att detta folk är ditt folk.”

Gud säger själv:
Jes 55:8 Mina tankar är inte era tankar, och era vägar är inte mina vägar, säger HERREN. 9 Nej, så mycket som himlen är högre än jorden, så mycket är mina vägar högre än era vägar och mina tankar högre än era tankar.

Ps 81:13 Då lät jag dem gå i sina hjärtans hårdhet, de fick vandra efter sina egna planer. 14 Om mitt folk ändå ville höra mig och om Israel ville vandra på mina vägar!

Det är bara på Guds väg och med Guds Andes ledning och kraft som vi över huvud taget når målet – det rätta målet. Den helige Ande är relevant i alla tider och låter sig inte styras av människor. Den som tror att det blir framgång av att byta ut musikinstrument, musikstil, inredning och ordval måste vara ganska blind för den andliga verkligheten.

Matt 7:13 Gå in genom den trånga porten. Ty den port är vid, och den väg är bred som leder till fördärvet, och det är många som går fram på den. 14 Och den port är trång, och den väg är smal som leder till livet, och det är få som finner den.

5. ”En stor spricka i pingströrelsen”

För ungefär två år sedan fick vi förbön av en man med en stark profetisk gåva. Han såg en stor spricka när han bad för pingströrelsen. Samtidigt fick han Gal 4, som handlar om Ande och kött. Han sa med tårar i ögonen att ”mänskliga planer kommer att ta över Guds verk”. Därför är en spricka oundviklig, för det finns ett folk – i alla fall en ”kvarleva” i pingströrelsen – som vill ledas av den helige Ande och gå Guds väg! De följer Lammet vart det går och imponeras inte av formler för ”snabb tillväxt” eller människors ambitioner, utan de inväntar den helige Andes ledning. De byter inte ut Gudsordet för att passa in i en gudlös värld, utan håller Jesus Kristus helig i sina hjärtan.

6. Lagiskhet

Bland många kristna tycks okunskapen vara stor om vad lag och nåd handlar om. Inte minst i toppstyrda församlingar där man lär sig att lyda pastorn (lag), istället för att lära sig att ledas av den helige Ande och Ordet (nåd). En definition på NÅD är ”ett gudomligt vidrörande som reflekteras i livet genom tacksamhet och befriande glädje”. En annan definition är ”Guds kraft att göra Guds vilja”. Det är alltså inte ”lagiskt” att vilja leva enligt Guds vilja och Guds bud. Men det blir lagiskt om Jesus bara är en förebild som vi ska försöka att efterlikna eller om vi ska göra ´goda gärningar´ för att imponera på världen. Ett exempel från ett program från en kyrka:

Program:

Två praktiska uppdrag att hjälpa till med!
1. En informationsbroschyr kommer att delas ut i 10.000 ex inför denna satsning den 14 januari. Det behovs frivilliga utdelare…
2. I broschyren finns ett erbjudande… om ”En hjälpande hand”. Där ger vi dem som vill möjligheten att bli betjänade genom olika praktiska uppgifter, helt kostnadsfritt. Det kommer att ske onsdag och torsdag 19-20/1, både dagtid och kvällstid. Pingstkyrkan samordnar allt detta genom sin expedition. Uppdraget vi kan utföra måste vara klart reglerat i tid, innehåll, plats, m.m. Vi utför uppdraget två och två så långt det är möjligt. Här behöver vi alla rekrytera volontärer i våra församlingar och lämna in namn, telefon nummer och vilka tider som passar till Pingstkyrkan.

Här är motivet och drivkraften det avgörande. Varför gör du detta? Om du gör dessa ”goda gärningar” (sådana satsningar blir allt vanligare) utan att den helige Ande har lagt det i ditt hjärta, kommer du snart att befinna dig i slaveri, det vill säga lagiskhet. Om församlingen gör detta för att vinna människors gillande och för att imponera, utan att den helige Ande har talat, är det lagiskhet. Vem får äran? Församlingen, förstås. Det förrädiska med lagiskhet är att man får människors (fr a pastorns) gillande, vilket sedan blir drivkraften. Man blir beroende av kyrkan och varandra, istället för Gud. Det är också den egentliga tanken bakom cellgrupper (cellkyrkostrukturen), eller ”lifegroups” som det numera heter. (Vissa tror ju att namnbyte ger andlig förnyelse). Därför måste alla vara med i en smågrupp – så att de kan påverkas och styras i samma riktning.

Om den helige Ande är drivkraften, är det kärleken och nöden för människors bästa, deras frälsning, som driver dig. Du ser i Guds perspektiv och tjänar i den frid, glädje och kraft som den helige Ande ger. Det är nåd. Gud får äran, för du gör ju bara det han har sagt till dig att göra och gett dig kraft att göra. Nåd är beroende av Gud, av den helige Ande och Ordet. Lag är oberoende av Gud. Det är förstås lika viktigt att pastorer får den friheten av församlingen att vara ledda av den helige Ande för att kunna hjälpa andra till överlåtelse och ett liv i Andens kraft och Guds vilja. Alla bör läsa och studera Bibeln och tillsammans uppbyggas i Guds nåd.

Att leva för Jesus och lyda honom är inte lagiskhet. När Jesus är Herre i ditt liv, vill du av hjärtat formas av honom och leva enligt Guds vilja. Det innebär att det finns saker som du förändrar och gör upp med, när den helige Ande förändrar och befriar inifrån. Vi är frälsta av nåd, oförtjänt. Vi ska lära oss att leva i den nåden, vilket betyder villighet att lyda och beroende av Gud.

Tit 2:11 Ty Guds nåd har uppenbarats till frälsning för alla människor. 12 Den fostrar oss att säga nej till ogudaktighet och världsliga begär och att leva anständigt, rättfärdigt och gudfruktigt i den tid som nu är, 13 medan vi väntar på det saliga hoppet, att vår store Gud och Frälsare Jesus Kristus skall träda fram i härlighet. 14 Han har offrat sig själv för oss för att friköpa oss från all laglöshet och rena åt sig ett egendomsfolk, som är uppfyllt av iver att göra goda gärningar. 15 Så skall du tala, förmana och tillrättavisa med allt eftertryck. Låt ingen se ner på dig.

2 Kor 6:1 Som medarbetare uppmanar vi er också att ta emot Guds nåd så att den blir till nytta.

Fil 2:13 Ty Gud är den som verkar i er, både vilja och gärning, för att hans goda vilja skall ske.

Lagiskhet leder till laglöshet – det är fortfarande människan som styr, istället för Gud. Lyssna vilka Jesus kallar för ”laglösa”:

Matt 7:20 Alltså skall ni känna igen dem på deras frukt. 21 Inte skall var och en som säger ’Herre, Herre’ till mig komma in i himmelriket, utan den som gör min himmelske Faders vilja. 22 Många (de flesta enligt grundtexten) skall säga till mig på den dagen: Herre, Herre, har vi inte profeterat med hjälp av ditt namn och med hjälp av ditt namn drivit ut onda andar och med hjälp av ditt namn gjort många kraftgärningar? 23 Men då skall jag säga dem sanningen: Jag har aldrig känt er. Gå bort ifrån mig, ni laglösa! 24 Den som därför hör dessa mina ord och handlar efter dem, han liknar en förståndig man som byggde sitt hus på klippan…

Bakom begäret efter under, tecken och mirakler, dolde sig begär efter att bli något, att synas och att bli upphöjd av människor – inte längtan efter att lära känna Jesus. Frukten är inte under och tecken eller profetia. Inte heller goda gärningar för syns skull. Nådens frukt är ett rättfärdigt och gudfruktigt liv, i lydnad till Jesus därför att han först har älskat oss och gett sitt liv för oss. Det är inte att vara perfekt (ingen är perfekt), men att leva i öppenhet och ärlighet inför Gud, i ödmjukhet, bekännelse och omvändelse – i beroende av den helige Ande.

7. Vem får tillträde till talarstolen?

2 Kor 2:14  Men vi tackar Gud, som alltid för oss fram i Kristi segertåg och genom oss överallt sprider sin kunskaps väldoft. 15  Ty vi är en Kristi rökelse inför Gud bland dem som blir frälsta och bland dem som blir förtappade, 16  för de senare en doft av död till död, för de förra en doft av liv till liv. Vem räcker till för detta? 17  Vi är inte som de flesta, som för egen vinning förfalskar Guds ord. Nej, i Kristus predikar vi med rent sinne inför Gud det ord som kommer från Gud.

2 Kor 4:5 Vi predikar inte oss själva, utan Jesus Kristus som Herren, och oss som era tjänare för Jesu skull.

En av de saker som avslöjar det andliga läget i en församling, är vem man kallar och ger tillträde till talarstolen. Det kan ske misstag men om man kallar en talare upprepade gånger signalerar man att man godkänner det han eller hon predikar. Att t ex Livets ord gång på gång kallar Benny Hinn >> , besatt av pengar och lyx, känd för åtskilliga felaktiga profetior och problem med sanningen (se artikeln), säger en hel del om Livets ords egen (framgångs)teologi och andliga blindhet. När man kallar Rodney Howard Brown, ”bartendern” med sin ”andliga fylla” till Visjon Norge avslöjar man sin avsaknad av urskiljning.

Mal 2:17 Ni tröttar ut HERREN med era ord. Ni frågar: ”På vilket sätt har vi tröttat ut honom?” Jo, ni säger: ”Den som gör det onda är god i HERRENS ögon, och han gläder sig över dem”, eller: ”Var är Gud som dömer?”

När en svensk Domkyrka (Lund) tillåter tibetanbuddhismens ledare Dalai Lama i talarstolen, avslöjas vilket flummigt landskap Svenska kyrkan befinner sig i. Med detta signalerar man helt enkelt att buddhismen är ofarlig.
Inte heller Oasrörelsens ledare vågade säga ifrån >> eller att kritisera domprosten >> . Att arbeta för ekumenik, får sina konsekvenser. (Om vissa ledare i ett samfund är vilse, innebär det naturligtvis inte att alla måste vara det).

8. (Tibetan)buddhismen och Dalai Lama

Det sägs att Muhammed påverkades av judarnas tro och Gamla testamentet. När judarna inte accepterade hans så kallade uppenbarelser, som stred emot Skrifterna (GT), vände han sig emot dem. De som har forskat i buddhismen säger att Buddhas lära blev influerad av judarna i Babel. Därför finns även i buddhismen vissa ”stulna” begrepp från Bibeln. De fakta som här följer om buddhismen är hämtade från ett stipendium av Gertrud Storsjö.

Då man studerar legenderna om Buddha så finner man att det finns mycket som är taget ur Bibeln men förvanskat och applicerat på Buddha… Genom New Age-rörelsen har de buddhistiska tankarna fått spridning i väst och riskerar att även blandas in i kristna sammanhang.

Buddha
Gantama Siddharta föddes omkring år 560 f Kr. Han kallades Buddha, som betyder ”den upplyste”, av sina anhängare. Buddha hade inte funnit det han sökte i Brahamanismen och olika former av hinduismen. Han orkade inte med tanken att leva liv efter liv (reinkarnation)… Han sökte en väg ut ur återfödelsekretsloppet och han förklarade det med den vediska tanken (indisk religionsform) att ingenting har en egen individuell existens. Att vi tror att vi har det är endast en illusion som vi måste ta oss ur… Läran om att ingenting är verkligt, att allt är en illusion har vidareutvecklats under århundradenas lopp. Allt är tomhet. Kosmos är overkligt, skapelsen är overklig… återfödelseprocessen är tomhet, Buddhor och de människor de vägleder är tomhet. Nirvana är tomhet.

Dalai Lama – Tibets andlige ledare
Dalai Lama räknas som en inkarnation av alla de tretton Dalai Lamas före honom som stod i förbindelse bland annat med Buddha själv. Tibetanbuddhismen kallas också för ´vajrayana´ eller ´Diamantvagnens´ buddhism. Det står för åskans blixtar – genom ockult kraft skall man försöka ta sig in i Nirvana under en livstid.

Kalachakra
Dalai Lamas uppgift är att utföra Kalachakra riter i alla delar av världen. Kalachakra (även en buddhistisk tantrisk yogaövning) är en ockult invigning och förlösning av ockult kraft, som bara får utföras av en som är en Dalai Lama. Detta kan utföras över en hel stad eller en hel nation.

Tantrismens djupheter
Efter den ockulta kraftpåverkan inbjuds människor till att gå djupare i tantrismens djupheter (traditioner). Adepterna går igenom ett sjustegsprogram där de först överlåter varje kroppsdel och sin personlighet till tantriska gudar för att bli ett med dem. Det handlar om att mer och mer bli fylld med ockult kraft. I sjunde steget skall och måste adepten döda. Hemligheterna i tantrismen handlar om rituell sex (bl a nekrofili och pedofili) och att äta och dricka allt som en människokropp utsöndrar, inklusive mänskligt kött och alkohol. En som gått igenom de tantriska invigningsriterna får inte vara främmande för något ont. Syftet är att få makt över människor, få rikedom, kunna kontrollera klimatet, få goda skördar mm.
Buddhas ursprungliga lära om renlevnad och att inte bruka alkohol etc. är enbart något man lär lekmän och vanligt folk. Kalachakra (som betyder tidshjul, tidsgud och död och förstörelse) är den djupaste och kraftfullaste ockulta manifestationen som förlöses genom Dalai Lama och endast genom honom.

(Wikipedia: Kalachakra betonar varandets cykliska förlopp och enheten mellan jaget och kosmos).

Maitreia
Hinduerna väntar på att deras gud Krishna ska ta över världen. Muslimerna tror att ”den tolfte imamen” skall komma som världsfrälsare. Inom buddhismen är ett av namnen på ”världsfrälsaren” Maitreia. New Age -rörelsen kallar honom ´Kristus Maitreia´. Namnet kan ha kommit från Irans ”soldyrkande präster” som kom till Indien med en kult som kallades Mithras och som blandades upp med buddhism och hinduism. Det pågår en intensiv förberedelse för Maitreias ankomst i buddhistvärlden. Man vill sprida de ockulta krafterna över världen.

Mandala ritualen
Mandala ritualen utförs med mångfärgad sand, i vilken man inbjuder 722 andar att ta sin plats. Ritualen avslutas med att man häller ut sanden i ett vattendrag och förlöser de 722 andarna över ett stort geografiskt område. Denna ceremoni har utförts i Stockholm, Göteborg, Malmö och Lund.

Fredsvaserna
Fredsvaserna är ett annat ”vapen” som Dalai Lama använder sig av för att sprida ockult kraft och för att bereda världen för Maitreias (Antikrists) framträdande. Vaserna grävs ned i hemlighet på ekonomiskt, ekologiskt och religiöst viktiga platser. I Sverige har man valt ut 42 sådana platser.

Okunnigheten stor i västvärlden
Gertrud Storsjö skriver att okunnigheten om österländsk religion och okunnigheten om innehållet i buddhismen är skrämmande stor i västvärlden. Medan västvärlden har glömt eller vänt ryggen åt sitt kristna arv och nu vänder sig till österländsk andlighet (precis som judarna innan fångeskapen) så vänder sig buddhisterna mer och mer bort från buddhismen till den Ende Sanne Guden och den han har sänt sin Son, Världens Frälsare Jesus Kristus.

Ingen fred och tolerans i praktiken
Dalai Lamas vackra ord om fred och tolerans gäller inte i praktiken i hans värld… I hans värld råder fortfarande förföljelse mot de som lämnar buddhismen och tar emot evangeliet.

Någon frågade en buddhist: ”Vad är ert hopp?” Han svarade: ”Vi har inget hopp”. Hoppet om att någonsin kunna uppnå Nirvana är mycket svagt… att slippa återfödas mer och börja samma hopplösa rundvandring med födelse, död, helvete, återfödelse till vad det nu blir.

Evangeliet erbjuder goda nyheter till en buddhist: Du finns till. Du är ingen illusion. Du är en person. Du är skapad av en Skapare. Du behöver bara leva ett liv här i världen. Du behöver inte kompensera dina felsteg och synder. Du kan bli förlåten och få skulden utplånad. Du behöver inte gå upp i intet, det finns en boning i en underbar himmel för dig! (Gertrud Storsjö)

9. Marknadsföring från talarstolen

Att pastorer använder talarstolen för att sprida Rick Warrens idéer är inte lite skrämmande. Lighthouse Trail har satt strålkastarljuset på Rick Warren och tre av talarna på hans apologetiska konferens 2010 på Saddleback: Philip Yancey, Peter Kreeft och Scot McKnight >> . Efter att ha läst Nyhetsbrevet från Lighthouse Trail kan man enas med dem om att konferensen borde ha hetat: ”Rick Warrens Kontemplativa väg till Rom -konferens”.

En av talarna, Philip Yancey, har i en intervju sagt: ”Kanske vår tid kräver en ny typ av ekumenisk rörelse… Inte i läran, inte ens av religiös enhet, men en som bygger på vad judar, kristna och muslimer har gemensamt… Judar, kristna och muslimer har faktiskt mycket gemensamt”.
Yancey är en stor förespråkare för kontemplativ mystisk andlighet. Som författare citerar han och rekommenderar sådana med en panteistisk tro, som Thomas Merton – han som dog i Asien när han höll på att utforska djupet i den tibetanska zenbuddhismen!!! – , gudinnedyrkaren Sue Monk Kidd, Henri Nouwen, Mäster Eckhart, Teresa av Avila, Richard Rohr (som han kallar ”teolog”), Steindl-Rast m fl.

Citat av Thomas Merton om buddhismens roll: Jag tror inte jag kunde förstå den kristna undervisningen som jag gör om det inte var i ljuset av buddhismen.

På en annan konferens om kontemplativ bön, ställdes frågan till Merton hur vi bäst kan hjälpa människor att nå förening med Gud? Merton svarade: Vi måste tala om för dem att de redan är förenade med Gud. ”Kontemplativ bön är inget annat än att komma in i medvetandet av det som redan finns”. (Ur Brennan Mannings bok Underskrift av Jesus, sid 211).

Här avslöjas alltså en ockult världsbild, new age-religionen, där man säger att alla är gudomliga. Upplevelsen, den s k föreningen med Gud, är insikten om det gudomliga inom alla.

Citat av Rohr (avslöjar hans new age- ”teologi”): ”Termen ´kosmiske Kristus´ påminner oss om att allt och alla är tillhörande… Guds hopp för mänskligheten är att vi alla en dag kommer att erkänna att den gudomliga boningen är hela skapelsen (panteism). Kristus kommer tillbaka när vi ser att materia och ande samexisterar”.

Steindl-Rast har uttalat sig om Kristi försoning att ”den verkar ha hjälpt tidigare generationer. Men när den står i vägen, som den gör idag, bör vi släppa den”.

1 Joh 2:18  Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att Antikrist skall komma, så har redan nu många antikrister trätt fram. Av detta förstår vi att den sista tiden har kommit. 19 Från oss har de utgått, men de hörde aldrig till oss. Om de hade hört till oss skulle de ha blivit kvar hos oss. Men detta skedde för att det skulle bli uppenbart att inte alla hör till oss.

10. Israel pressas allt mer

Ett annat hett ämne som visar den profetiska tiden vi lever i, är strävanden att dela Israel och Jerusalem (Joel 3). Allt fler länder erkänner en palestinsk stat >> & >> . Israel pressas av många världsledare till fredsförhandlingar. Israel Today rapporterar att Storbritannien har behandlat den palestinska delegationen som diplomater för en legal stat men de är inte först. Frankrike, Spanien och Portugal har redan gjort det. Kommer ett erkännande av staten Palestina här näst? Israel fruktar att Europa kommer att utropa Palestina som en självständig stat utanför ramen av en israelisk-palestinsk fredsuppgörelse. De flesta länderna i Sydamerika har redan gått så långt att de erkänner en palestinsk stat. Om EU erkänner en palestinsk stat kommer troligen inte FN att vara långt efter. Man befarar att USA kommer att ”se åt andra hållet” om det sker. FN förbereder redan nu fördömande av judiskt liv i Judéen och Samarien >> .

Pastor Brian har gjort en överblick >> :

  • 2009 – den palestinske presidenten Salam Fayyad kommer med en detaljerad plan för att ha en palestinsk stat inom två år.
  • Juli 2009 – Javier Solana, EU:s utrikespolitiske Chef, begär att FN ska erkänna en palestinsk stat, även om fredsförhandlingarna misslyckas.
  • Februari 2010 – Frankrike och Spanien indikerar att de seriöst överväger att formellt erkänna en fristående palestinsk stat, inom gränserna före 1967, till sommaren 2011.
  • April – president Fayyad säger till en israelisk tidning att en palestinsk stat är redo att födas 2011.
  • Den 4 december – Brasilien annonserar att de formellt erkänner en fristående palestinsk stat.
  • Den 6 december – Turkiet och Argentina annonserar att de formellt erkänner en fristående palestinsk stat.
  • Den 22 december – Bolivia annonserar att de formellt erkänner en fristående palestinsk stat.
  • Den 23 december – Uruguay annonserar att de formellt erkänner en fristående palestinsk stat.

11. ”1967 års gränser” – bara en klyscha

Kid Kumlin avslöjar sanningen om det man kallar ”1967 års gränser” >> .
Citat: Har ni hört uttrycket ’1967-års gränser ’ när det gäller konflikten mellan Israel och palestinierna? Förmodligen har ni inte kunnat undgå denna klyscha. Ett gott råd – glöm den snabbt för en sådan gräns existerar inte…
Vad hände egentligen år 1967?
Krigets vindar slängdes åter igen i ansiktet på israelerna som inte hade annat val än att stå upp till sitt försvar.
När arabstyrkorna från fem länder förstod att de var på väg ut så hamrade FN ut ett stilleståndsavtal för att få ett slut på striderna.
En stilleståndslinje hade skapats.
Vilka fanns då på andra sidan stilleståndslinjen – jo jordanierna som mellan 1948 till 1967 ockuperade Västbanken.
Kan någon klok person berätta hur idag folk kan påstå att denna Västbank plötsligt skulle tillhöra några andra än de som befann sej där när vapenvilan inleddes?
Jordanierna har plötsligt förvandlats till palestinier… som till råga på allt påstår sej ha rättigheter på Västbanken.
Kan detta fenomen möjligen täckas av ett uttryck som — megametamorfos?
(slut citat)

12. Gud verkar bland sitt egendomsfolk!

Läs om och se video på branden i Israel och en profetisk varning före branden (God´s wake up warning)
Läs också om Zev Porat, en ultraortodox judes väg till att förstå att Jesus/Yeshua är Messias (What is truth?) >> (Eng)
Zev Porat berättar om fyra års samtal med en kristen på internet, om sökande, studier, kamp och vånda när han började ana sanningen. Vändpunkten kom en natt kl 3:00. För Zev, som jude, var det omöjligt att tro på Jesus/Yeshua, även om det skulla vara sant. Han hade växt upp i en ultraortodox, rabbinsk familj och förbjöds att ens nämna namnet Jesus/Yeshua som barn. Men den här natten vaknade han av en gudomlig närvaro i rummet och en röst som sa: “Zev, Zev, Jesaja 53 är om Israels Messias! Jesaja 53 är om Israels Messias! Det är sant!”.
Zevs fru som var buddhist, från Shanghai, menade att han hade blivit hjärntvättad av sin kristne vän på internet och uppmanade honom att somna om. Men snart förstod hon att han verkligen hade upplevt något och blivit övertygad om att Yeshua /Jesus är Messias! Inom två veckor blev även hon frälst.

Mvh
Elvor Ohlin