Undervisning: Elvor Ohlin

Innehåll:
1a.
Evangeliet om Jesus står fast
1b. JESUS ÄR ENDA VÄGEN TILL GUD
2a. Bed för de förföljda
2b. JESUS ÄR SANN GUD OCH SANN MÄNNISKA
3a. Lammet är värd tillbedjan
4. Treenigheten
5. Jesus är inte bara en förebild!
6. Jesus är Jag Är
3b. JESUS DOG EN STÄLLFÖRETRÄDANDE DÖD
7. Ett annat evangelium och en annan Jesus – ”Brian McLarens bok borde heta: Gammal typ av Avfällighet
8. Kristen vokabulär men en annan innebörd – ett listigt sätt at ge orden och läran ett annat innehåll, kristna termer missbrukas i new age och i trosförkunnelsens framgångsteologi
9. Livets ord + Pingst? >>
10. Övriga nyheter – Ett träd med många grenar – Exempel Själavårdsrörelsen Ellel, Hemliga påskoffer i Jerusalem – En vän blir fiende – Skatt direkt till Bryssel (EU blir ett Europas Förenta Stater..)

1a. Evangeliet om Jesus står fast

Evangeliet om Jesus Kristus/Messias är under ständig attack från mörkrets makter. Allt för att hindra människor att finna honom som tog vårt straff för synden och öppnade en ny och levande väg till Fadern. Skiljelinjen kommer att bli allt tydligare och Bibeln visar att det bara kommer att finnas två grupper i mänskligheten till sist – de som tillhör Jesus och de som inte tillhör honom.

Det Jesus är och har gjort är absolut, fullkomligt och orubbligt i evighet. Det är vi människor som är måltavlan för att vilseledas av satan att tro på lögner istället för på Guds ords sanning om Jesus, Guds Son. Här följer tre orubbliga bibliska, grundläggande fakta som vi måste ha klart för oss, eftersom de är grunden för vår frälsning. Dessa sanningar är attackerade på de mest listiga sätt idag. Men Bibeln har svar eftersom apostlarna kämpade mot samma lögner. Det är bara förklädnaden som varierar från tid till tid.

1b. JESUS ÄR ENDA VÄGEN TILL GUD

Apg 4:11  Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten.
12  Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn, som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta.”

Majoriteten präster i danska folkkyrkan tror detta, men var femte präst tror inte att Jesus är enda vägen till Gud enligt en nyligen gjord enkät bland 600 präster >>

Orsaken är rädsla för att inte vara politisk korrekt. Vi vet att situationen är lika allvarlig i Sverige. Detta utgör en märklig kontrast till den förföljelse som kristna utsätts för i bland annat Pakistan, därför att de bekänner sin tro på Jesus, världens Frälsare. Där sker fruktansvärda övergrepp då även polisen många gånger är korrumperad och istället för att skydda de kristna (särskilt nyomvända muslimer) deltar i de djävulska handlingarna. För det ”radikala islam” gäller att konvertera till islam eller dö.

2a. Bed för de förföljda

Låt oss be för alla kristna syskon som är förföljda för sin tro utöver världen, inte minst i muslimska länder. Låt oss be att ”härlighetens Ande ska vila över dem” och fylla dem med kraft och mod så att de bevaras i tron på Jesus Kristus. Låt oss be att Guds ord får ha framgång till mångas frälsning, precis som det har skett i Kina under svår förföljelse.

Rapporter säger att 1 miljon muslimer i Iran har tagit emot Jesus Kristus till frälsning de senaste 30 åren. Detta sker under svår förföljelse.

Hebr 13:3 Tänk på dem som sitter i fängelse, som om ni vore deras medfångar, och på dem som misshandlas, som om det gällde er egen kropp.

1Kor 12:26 Om en lem lider, så lider alla lemmarna med den. Och om en lem hedras, gläder sig alla lemmarna med den. Matt 5:10 Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket.

Matt 5:10  Saliga är de som blir förföljda för rättfärdighetens skull, dem tillhör himmelriket.

1Petr 4:14 Saliga är ni, om ni hånas för Kristi namns skull, ty härlighetens Ande, Guds Ande, vilar över er.

Senaste tiden har vi kunnat läsa om inskränkningar på religionsfriheten även i västvärlden. Vi förstår att det kommer att bli allt svårare för bibeltroende kristna i de yttersta dagarna. Det är ganska lätt att räkna ut vilka kyrkor som kommer att accepteras av regeringarna. Nämligen de som kompromissar och de som vill efterlikna världen så mycket som möjligt för att bli accepterade och samla folket.

Vissa är beredda att sänka sig ganska lågt för att få tillväxt i kyrkan. >>

Signaturen ”Ingela” skriver en mycket träffande kommentar till artikeln i tidningen Dagen: Det som alltid har dragit människor till kyrkan är det enda som gäller nu också. Nämligen Jesus själv. Varför är vi så angelägna att dra in en massa människor i kyrkan om det inte är Jesus som drar? Då bevisar det ju bara att grunden är fel. En sann omvändelse och ett möte med Förlossaren är det som behövs för alla människor. Det går aldrig att kringgå Golgata i förkunnelsen. Annars blir våra kyrkobyggnader fulla med ’getter’ som man måste underhålla på olika sätt för att bibehålla deras uppmärksamhet. De sanna fåren hör Hans röst, och följer Honom vart han går. Stålmannen?! Patetiskt. // Ingela

Är det ungdomar som vill ha sådant? Lyssna på Radio Full Gospel. Del 1 & Del 2

2b. JESUS ÄR SANN GUD OCH SANN MÄNNISKA

Fil 2:6 Fastän han var till i Gudsgestalt, räknade han inte tillvaron som Gud såsom segerbyte 7 utan utgav sig själv genom att anta en tjänares gestalt då han blev människa.

Därför ansåg de judiska ledarna sig ha rätt att döda Jesus:

Joh 10:33 Judarna svarade: ”Det är inte för någon god gärning vi vill stena dig, utan därför att du hädar och gör dig själv till Gud, du som är en människa.”

Många har lockats med i Messianska Föreningen Shalom (MFS) ”Jehovas vittnes -liknande” villfarelse som förnekar att Jesus är Gud. Intresset för våra hebreiska rötter är orsak för många men samtidigt serveras denna lögn, som det faktiskt är att förneka att Jesus är sann Gud och sann människa 1 Joh 2:23. (Vi är säkert många som har vänner som vikit av på den här vägen och vi ber att de ska komma rätt igen).

3a. Lammet är värd tillbedjan

De som förnekar att Jesus är Gud säger att endast Fadern skall tillbes, inte Jesus. Men Bibeln ger många exempel på att Jesus tog emot tillbedjan och skall tillbedjas. För judarna innebar bekännelsen ”Guds son” mer än att Jesus bara var Guds representant. Tillbedjan tillhör endast Gud enligt lagen och profeterna. Ändå tillbad lärjungarna Jesus:

Matt 14:33 Och de som var i båten tillbad honom och sade: ”Du är verkligen Guds Son.”

Upp 15:3  och sjunger Moses, Guds tjänares, sång och sången till Lammet: ”Stora och underbara är dina gärningar, Herre Gud, du Allsmäktige. Rättfärdiga och sanna är dina vägar, du folkens konung. 4  Vem skulle inte frukta dig, Herre, och prisa ditt namn? Ty endast du är helig, och alla folk skall komma och tillbe inför dig, ty dina rättfärdiga domar har uppenbarats.”

Upp 5:12  Och de sade med hög röst: ”Lammet, som blev slaktat, är värdigt att ta emot makten, rikedomen och visheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen.”

Gud delar inte sin ära med någon. Om inte Jesus vore Gud skulle han inte ta emot tillbedjan, vilket han gör. Paulus sörjde över sitt folk Israels förkastelse av – sin Gud.

Rom 9:4  De är israeliter, de har barnaskapet och härligheten, förbunden och lagen, tempelgudstjänsten och löftena. 5  De har fäderna, och från dem har Kristus kommit som människa, han som är över allting, Gud, prisad i evighet, amen

4. Treenigheten

Jesus uppmanade lärjungarna att döpa i Faderns och Sonens och den helige Andes namn Matt 28:19. Här är ett av de tydligaste bevisen för treenigheten. En annan vers som saknas i en del biblar finns med i Reformationsbibeln:

1 Joh 5:6 Det är han som kom genom vatten och blod, Jesus Kristus, inte bara genom vattnet, utan genom vattnet och blodet. Och det är Anden som vittnar, eftersom Anden är sanningen. 7 Ty tre är de som vittnar i himmelen: Fadern, Ordet (Sonen Jesus) och den helige Ande, och de tre är ett. Och tre är de som vittna på jorden 8 Anden, vattnet och blodet; och de tre vittna ett och detsamma.

David Hedegårds kommentar till v 6: vatten och blod, troligen ett symboliskt uttryck som syftar på Jesu dop och på hans död. De falska lärarna har sannolikt sagt: han kom med vattnet. Så uttryckte de den tanken, att det himmelska väsendet Kristus förenade sig med människan Jesus i dopet. Men sedan har de fortsatt: han kom inte med blodet, dvs. det himmelska väsendet Kristus lämnade människan Jesus före Jesu död på korset.

5. Jesus är inte bara en förebild!

Denna uppdelning av ”Kristus” och ”Jesus” är typisk inom New Age och förekom alltså på Bibelns tid. Men ”Kristus” är inte en titel eller ”ett skal” som flera kan bära! Jesus är Den smorde (Kristus/Messias). Vi är inga ”kristusar”. Vi är inte Kristus (corporate Christ). Jesus är inte heller bara en förebild. Han är JHWH, Jag Är, som böjde sig ned och blev människa 2 Mos 3:14. ”Jesu liv är mer värt än allas liv, ty allting hämtar sitt liv från honom.”

Se hur en New Age-are (felaktigt) beskriver ”Jesus” och jämför med tankesättet ovan: ”Jesus var en historisk person, en människa som blev Kristus, Kristus är ett evigt personöverskridande befinnandetillstånd. Jesus sa inte att hans högre medvetandetillstånd som förverkligades i honom var enbart hans i alla tider. Inte heller uppmanade han oss att tillbe honom. Snarare kallade han oss att följa honom, att följa i hans fotspår, att lära av honom, från hans exempel”.

6. Jesus är Jag Är

Joh 8:24  (Folkbibeln) Därför sade jag till er att ni kommer att dö i era synder. Ty om ni inte tror att Jag Är, skall ni dö i era synder.” [1917 års övers. Om ni icke tron att jag är den jag är… = samme Jag Är som i GT. Med betoning på den, får vi samma innebörd även om Folkbibeln här stämmer bättre med grundtexten. 1917 års övers. hämtar formuleringen från 2 Mos 3:14]

Profeten Sakarja beskrev Jesu återkomst:

Sak 14:5 Då skall HERREN, min Gud, komma och alla heliga (änglarna Matt 25:31, Mark 8:38, 2 Tess 1:7) med dig.

Om Jesus Kristus bara varit människa, skulle hans offer inte ha varit tillräckligt. Men Jesus Kristus är Gud i människan… Därför att Jesus är Gud är offret tillräckligt och därför att han är människa är ställföreträdandet rättfärdigt.” (Lyder Engh ur KORSET- universums medelpunkt).

3b. JESUS DOG EN STÄLLFÖRETRÄDANDE DÖD

1Petr 3:18  Så led också Kristus en gång för våra synder. Rättfärdig led han i orättfärdigas ställe [Bibel -82 Rättfärdig dog han för er orättfärdiga], för att föra oss till Gud. Han blev dödad till köttet, men levandegjord genom Anden.

Ef 1:7  I honom (Jesus Kristus) är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder på grund av den rika nåd 8  som han har låtit flöda över oss, med all vishet och insikt.

2 Kor 5:21  Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd (syndoffer), för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud.

Gud visade redan Adam och Eva att deras synd bara kunde åtgärdas genom en ställföreträdandes död 1 Mos 3:21. Det var blodet av ett slaktat lamm som räddade Israels folk ut ur Egyptens slaveri (likaväl som de egyptier som gjorde sig ett med det). Genom GT fortsätter sedan offertjänsten i tabernaklet och templet som pekade fram mot det slutliga, fullkomliga offret på Golgata. Profeten Jesaja fick beskriva den mest detaljerade uppenbarelsen av Jesu ställföreträdande offerdöd Jes 53. Det enda som kan rena våra hjärtan och ge oss tillträde inför Guds tron är Jesu blod.

7. Ett annat evangelium och en annan Jesus

På bred front kommer nu många inom Emerging Church och den Kontemplativa bönerörelsen med samma lögner som New Age i det att de förnekar Jesu ställföreträdande död på korset. Vi har tidigare skrivit om Brian McLaren, en ledare inom Emerging Church som har gjort sig (ö)känd för ”ett nytt evangelium”.
Teologen Roger Oakland har sagt: Sedan Adam och Evas dagar till våra dagar, har striden alltid stått mellan att göra saker på människans väg eller Guds väg. Så ofta, visar det sig till slut, att det som såg riktigt ut inte var det. Med risk att låta naiv, så handlar uppror alltid om en sak – att förkasta Guds ord, för vår egen väg tilltalar oss så mycket mer. Det är i det scenariet jag tror att Emerging Church passar in.

Här är ett citat från Stefan Swärds kommentar om McLarens bok Kristen på ett nytt sätt: Även om man rakt av köper McLarens samhällsanalys och kritik av kristna kyrkan, har jag svårt att förstå att man inte har invändningar mot hans resonemang om teologisk omvärdering, att liberalisera och mjuka upp inställningen till Jesu exklusivitet och sanningsanspråk, kristna tron i förhållande till andra religioner, synen på eviga straffen, betydelsen av individens omvändelse och frälsning, och mer problematisera vår förståelse av Bibeln. För en kristen som rör sig inom den evangelikala-pentekostala sfären borde ha i varje fall tveksamheter till McLarens teologiska positionsförskjutningar.

Southern Baptist Seminary Professors har uppmärksammat Mc Larens senaste bok A New Kind of Christianity (En ny sorts kristendom) >>

Bruce Ware, professor i kristen teologi skräder inte orden: ”Jag skulle föreslå att titeln på denna bok borde vara Gammal typ av Avfällighet snarare än En ny kristendom. Jag har känt Brian McLaren i många år som en varg i fårakläder, men i den här boken tror jag att han tog av sig fårakläderna”.

Jim Hamilton om boken: ”När han en gång förkastar Skaparen och omfamnar evolutionen, är mänskligheten nu inte längre moraliskt ansvarig inför Gud. Och denne Gud visar en hänsynslös nedvärdering för mänskligt liv när han utför någon som helst dom över mänskliga varelser. Eftersom det inte har funnits något (synda)fall och de inte är moraliskt ansvariga från början, så behövs det egentligen inget kors eller en försoning… Det här är en bit-för-bit förkastande av hela berättelsen (läran) och det som han för fram istället, behöver ingen kristendom”.

I en intervju säger Brian McLaren att läran om korset, att påstå att Gud sände sin son till en våldsam död, är ”en felaktig reklam för Gud”. Det visar sig att många i Emerging Church –rörelsen förnekar Jesu ställföreträdande död och när vi följer Emerging Church ser vi hur man bit för bit underminerar och förvränger det sanna evangeliet till oigenkännlighet. Mer om detta finns på Lighthouse Trails hemsida.

Gal 1:9  Det vi redan har sagt säger jag nu än en gång: om någon predikar evangelium för er i strid med vad ni har tagit emot, så skall han vara under förbannelse.

8. Kristen vokabulär men en annan innebörd

Innehållet i Bibelns ord byts ut och man påstår att Jesus dog endast för att visa oss ett exempel på offrande och tjänande och ska inte jämföras med ”gamla primitiva djuroffer”. Istället innebar korset enligt dem att Gud känner sympati för den som är ett offer. Man förnekar även att Gud skulle döma synden.

Märk väl detta listiga sätt att predika med en kristen vokabulär men att ge orden och läran en annan innebörd än det som Bibeln säger. Här kan man alltså predika om Jesu död och uppståndelse och man kan t o m påstå sig älska korset när det i själva verket är något helt annat man menar än vad sann kristendom är.

Kristna termer används i många sammanhang idag, även inom New Age. Desto viktigare är det då att vi prövar allt utifrån Bibelns grundsanningar och håller fast vi den tro som en gång för alla har överlämnats åt de heliga och så bevaras i Guds kärlek (Jud 1:3).

Vi kan konstatera att de som förnekar att Jesus är Gud som blev människa och de som förnekar Jesu ställföreträdande död på korset står för ett falskt ”evangelium”. Då återstår att Jesus bara är en förebild men det är en annan Jesus än Bibelns. Den efterföljelsen leder in i självrättfärdighet och laggärningar.

Konsekvensen blir samma som i trosförkunnelsens framgångsteologi som jämställer människan med Jesus – men här som Gud/gudar – som tror sig äga allt ”i sin rättfärdiggjorda ande” och sedan uppmanas att stå emot sjukdom, onda andar, fattigdom, ta auktoritet, proklamera och ta ut sina rättigheter, vara stark… Var finns nåden, vilan och friden?! Ödmjukhet? Förtröstan?  Nej, korset är inte ett medel för våra själviska begär. >> & Video >>

9. Livets ord + Pingst? HÄR >>

Samtidigt som en del medlemmar lämnar Livets ords församlingar eftersom de ser allt tydligare att deras ledare går mot Rom, öppnar Pingst FFS upp för Ekman och TR. Man kan undra, var denna utveckling är på väg? De som vill följa Jesus kommer inte att gå mot Rom. Läs en insändare från februari 2008 i Dagen som är lika aktuell idag HÄR >> .

Pelle Hörnmark har en biblisk klarsyn som han stod upp för när det gäller kvinnors tjänst som ledare i församlingen men det är oroväckande med den utveckling som pågår för övrigt i strävan efter ekumenik. Hur många kvinnor kommer att få tjäna Gud som ledare om Livets ords manliga maktkonstellation får övertaget? Löften har svikits förr i samfundsträvans och ekumenikens framfart HÄR >> .

10. Övriga nyheter
Ett träd med många grenar

Vi kunde för ett tag sedan läsa om en ny själavårdsrörelse, Ellel, som kommit till Sverige. Wilgot Fritzon har läst grundaren Peter Horrobins två huvudböcker men har stora frågetecken när det gäller läran om andar.>>
(Tyvärr fungerar inte länken men den här artikeln avslöjar en del om Ellels innehåll >> )

Bibeln är tydlig om att ingen kan stå till svars för andras synder, t ex släktingars synd. Grävande i ”släktleders synd” är från avgrunden och har inte stöd i Bibeln.

Enligt lagen i GT:

5 Mos 24:16  Föräldrar skall inte dödas för sina barns skull, och barn skall inte dödas för sina föräldrars skull. Var och en skall lida döden (andligt i NT) genom sin egen synd.

1Joh 1:9  Om vi bekänner våra (INTE andras) synder, är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet.

Är detta ännu en gren från Kunskapens träd? Det finns sammanhang som vid första påseende verkar ha evangeliet i grunden men som blandar in obibliska läror i undervisningen som man sedan utgår ifrån. Inte sällan visar det sig att det handlar om ett helt lärosystem som har sitt ursprung i Kunskapens träd och inte Livets träd. Det är inte alltid lätt att se ursprung och konsekvens. Alla dess grenar ställer dock människan och det mänskliga förnuftet i centrum istället för Gud och Guds väg. Det brukar handla om att lägga något till Jesu fullbordade verk.

Hemliga påskoffer i Jerusalem

Även om det kan kännas overkligt för oss att djuroffer kommer att återupptas enligt det profetiska ordet, ska det redan ha skett hemligt i Jerusalem sedan 2008. >> Dessa ortodoxa judar offrar påskalammet som en bön till Israels Gud att visa dem nåd och sända Messias för att rädda och befria dem från deras fienders hand. Vår bön för dem och för Israel är att de ser att Jesus ÄR deras Messias, som redan har offrats som Guds påskalamm en gång för alla.

En vän blir fiende

Jordaniens kung Abdullah säger sig ångra fredsavtalet med Israel som hans fäder slöt. Jordanien som har räknats som Israels bäste vän i arabvärlden, hotar nu med att Israels framtid står på spel om de inte sluter fredsavtal (med palestinierna) på arabernas villkor inom en snar framtid. >>

Skatt direkt till Bryssel

EU stärker sin makt HÄR >> & HÄR >> . Den nye presidenten Herman Van Rompuy har drivit på frågan om en EU-skatt. Med en överväldigande majoritet i parlamentet har man röstat till förmån för förslaget. Det kommer att göra EU till Europas förenta stater, säger man. Denna maktkoncentration kommer helt säkert att kulminera i en världsregering. Ropen efter en stark ledare hörs från många håll i vår tid.

Dan 7:23  Då svarade han: ”Det fjärde djuret betyder att ett fjärde rike skall uppstå på jorden, ett som är olikt alla de andra rikena. Det skall uppsluka hela jorden och trampa ner och krossa den. 24  De tio hornen betyder att tio kungar skall uppstå i det riket (Nya Romarriket 7:7, Upp 13), och efter dem skall en annan uppstå som skall vara olik de förra (antikrist) och som skall slå ner tre kungar. 25  Denne skall tala mot den Högste och ansätta den Högstes heliga. Han skall sätta sig i sinnet att förändra heliga tider och lagar, och de skall ges i hans hand under en tid och tider och en halv tid (vedermödan 3,5 år).

Även inom kristenheten ropas det ibland efter starka ledare. Låt oss stanna upp och läsa vem vi ska lita på, som aldrig sviker och som har kontroll över universum likaväl som han bryr sig om varje enskild människa.

Jer 17:5  Så säger HERREN: Förbannad är den man (människa) som förtröstar på människor och sätter kött sig till arm och med sitt hjärta viker av ifrån HERREN. 6  Han skall bliva såsom en torr buske på hedmarken och skall icke få se något gott komma, utan skall bo på förbrända platser i öknen, i ett land med salthedar, där ingen bor. 7  Men välsignad är den man som förtröstar på HERREN, den som har HERREN till sin förtröstan. 8  Han är lik ett träd som är planterat vid vatten, och som sträcker ut sina rötter till bäcken; ty om än hetta kommer (prövningar och lidande), så förskräckes det icke, utan bevarar sina löv grönskande (fortsätter förtrösta på Gud); och om ett torrt år kommer (inget synligt resultat), så sörjer det icke och upphör ej heller att bara frukt (tjänar troget ändå).

Guds famn är öppen och hans hand är utsträckt genom Jesus Kristus till var och en. I hans hand är vi trygga.

Mvh
Elvor Ohlin