Undervisning: Janne Ohlin

Innehåll:
1. Marken bereds för Antikrist
2.
Vart kommer Antikrist ifrån?
3. Han skall komma fram ur 10 hornen?
4. 10 konungarna i riket regerar när Jesus kommer tillbaka igen
5. Det är särskilt 3 profetiska saker vi skall hålla ögonen på om tolkningen är rätt
6. Har du någonsin ställt dig frågan varför detta måste ske?

1. Marken bereds för Antikrist

Riken och höjder vacklar och människor står rådlösa vid havets och vågornas dån. Efter den riktigt stora jordbävningen på 8,8 utlöstes Tsunamivarnigar runt alla kustländer runt Stilla Havet. Och det var hela 1/3 av jordens yta som drabbades den här gången. Till och med jorden flyttades >> (Jes 24)

Amerikas ekonomi har vi sett skaka men nu drabbar skakningarna Europa och särskild de 4 så kallade PIGS. Det är Portugal, Italien, Grekland och Spanien. Hela Eurosamarbetet riskerar att falla sönder och samman och frågan blir ju, vad kommer att hända om det sker?

Du hör liksom ropet efter en stark ledare som kan ta hand om det här och styra skutan rätt i stormen. Särskilt kan man se tecken på det, här i Europa då våra nya ledare kraftigt kritiseras. >> & >> & >> Lissabonfördraget som skulle föra Europa till en global ledning saknar starka ledare att ta tag i kriser. >>

2. Vart kommer Antikrist ifrån?

David Wilkerson tror att han kommer stiga fram i Europa i boken Synen. Han tror att det är Antikrist som kommer för att bringa ordning på världens ekonomier. Andra teorirer som cirkulerar är att han kommer från Islam. En del tror till och med att han kan vara Gog i Hes 38 – 39.

Det spelar egentligen ingen roll vad andra tror. Det viktiga är vad Guds ord har att säga ifrågan. Människan spår men Gud rår, som det brukar heta. Låt oss se vad Ordet säger om honom.

Först är det tydligt att han får auktoritet ifrån Gud att regera i 42 månader eller 3 1/2 år. Och den falske profeten får samtidigt också lika mycket tid på sig. Vi vet alltså att 42 månader eller 3 1/2 år från slutet, skall det komma att införas en ny global ekonomi. (Upp 13)

Tolkningen att han kommer ur det gamla Romarrikets gränser finner vi här.

Dan 9:26 Men efter de sextiotvå veckorna skall den Smorde förgöras, helt utblottad. Och staden och helgedomen skall förstöras av folket (Rom) till en furste (Antikrist) som kommer. Men slutet kommer som en störtflod. Intill änden skall det råda krig. Förödelse är fast besluten. 27 Han skall stadfästa förbundet med de många under en vecka (7 år) och mitt i veckan (3 1/2 år kvar) skall han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och på styggelsers vinge skall förödaren komma, till dess att förstöring och oryggligt beslutad straffdom utgjuts över förödaren.”

Jes 10:21 En kvarleva skall omvända sig, en kvarleva av Jakob, till Gud, den väldige. 22 Ty om än ditt folk, Israel, vore såsom sanden i havet, så skall dock allenast en kvarleva där omvända sig. Förödelsen är oryggligt besluten, den kommer med rättfärdighet såsom en flod. 23 Ty förstöring och oryggligt besluten straffdom skall Herren, HERREN Sebaot låta komma över hela jorden.

Troligen är det samma flod som många har drömt om men som få är beredda på >>

3. Han skall komma fram ur 10 hornen?

En del tolkare tror att Antikrists kommer att uppstå genom att jorden delas in i 10 zoner. Det är mycket möjligt att slutprodukten kan bli något liknande. Vi tror inte på den tolkningen av följande skäl.

  • hans framträdande kommer att vara väldigt oväntat och bedra många (2 Tess 2)
  • hans framträdande kommer ur 10 horn i det riket.

Dan 7:24 Och de tio hornen betyda att tio konungar ska uppstå i det riket och efter dem skall uppstå en annan, som skall vara olik de förra, och som skall slå ned tre konungar

Det står inte att jorden först skall delas in i 10 ekonomiska zoner och att Antikrist sedan skall bryta ner 3 ekonomiska zoner och ta makten efter dem. Det står att han skall komma fram ur en federation av 10 konungar i det riket.

Och riket och folket som fursten skall komma ur är Dan 9:26. Den kommande fursten skall träda fram ur ett folk som förstörde staden och templet.

Han kommer alltså att komma fram ur ett 10 -statsförbund i det gamla Romarriket.

  • År -70 förstörde romarna Jerusalem och templet.
  • Romarriket har splittrats upp sedan de dagarna för att i de sista dagarna uppstå igen i EU

Vi vill inte ta mer tid med detta i denna fundering men EU:s profetiska utveckling är en intressant läsning. Detta kan mycket väl vara den kommande fursten 666 som är på gång >> Han får en tid av 3 1/2 år eller 42 månader vid makten. Samma tidsperiod regerar också den falske profeten. (Upp 13)

Vi ser även att den starka euron hålla på att tappa sin position. Och det tajmat lägligt till en ny global ekonomi som kommer att införas på jorden vid Antikrist framträdande. (Upp 13)

4. 10 konungarna i riket regerar när Jesus kommer tillbaka igen

Om du läste EU:s profetiska utveckling >> så såg du att det redan finns en konfederation av 10 stater inom EU som fortfarande håller ihop. Profetiorna säger att när Jesus kommer tillbaka regerar de 10 hornen och den romerske ledaren Antikrist.

Dan 2:41 Men att du såg fötterna och tårna vara delvis av krukmakarlera och delvis av järn, det betyder att det skall vara ett söndrat rike, dock så att det har något av järnets fasthet, ty du såg ju järn vara där, blandat med lerjord. 42 Och att tårna på fötterna voro delvis av järn och delvis av lera, det betyder att riket skall vara delvis starkt och delvis svagt. 43 Och att du såg järnet vara blandat med lerjord, det betyder att väl en beblandning där skall äga rum genom människosäd, men att delarna likväl icke skola hålla ihop med varandra, lika litet som järn kan förbinda sig med lera. 44 Men i de konungarnas dagar skall himmelens Gud upprätta ett rike som aldrig i evighet skall förstöras och vars makt icke skall bliva överlämnad åt något annat folk. Det skall krossa och göra en ände på alla dessa andra riken, men självt skall det bestå evinnerligen; 45 ty du såg ju att en sten blev lösriven från berget, dock icke genom människohänder, och att den krossade järnet, kopparen, leran, silvret och guldet. Så har en stor Gud uppenbarat för konungen vad som skall ske i framtiden, och drömmen är viss, och dess uttydning är tillförlitlig.”

När de 10 konungarna + Antikrist regerar i det riket = EU skall Jesus Kristus komma tillbaka till jorden igen. Men Dan 7:24 sa att han skall slå ner 3 konungar (i det riket = EU)

Det här är väldigt intressant för om det är WEU som är de 10 hornen i det riket som vi tror är Romarriket, så kommer vi att se ett politikst bråk inom EU där 3 politiker (horn) inom WEU får se sig besegrade. Men länderna kommer enligt Guds ord fortfarande vara intakta och regera med vilddjuret när Jesus kommer tillbaka. (Se vår undervisning om Jesu tillkommelse).

5. Det är särskilt 3 profetiska saker vi skall hålla ögonen på om tolkningen är rätt

  • ett ekonomiskt kaos måste föregå en global ekonomi Upp 13
  • ett bråk inom EU som särskilt berör länder inom de 10 hornen (Weu)

Det 3:e är att Guds ord säger i den grekiska grundtexten att vilddjuret som är det lilla hornet som kommer upp ur de 10 hornen (WEU) skall ges makten (1869 Exousia) att fortsätta i 42 månader.

Upp 13:5 Och det fick en mun sig given, som talade stora ord och vad hädiskt var, och det fick makt (1849 Exousia) att så göra under fyrtiotvå månader. (3 1/2 År)

Upp 13:5 And there was given unto him a mouth speaking great things and blasphemies; and power (1849 Exousia) was given unto him to continue forty and two months.

Exousia är auktoritet genom legal rätt så Antikrist kommer att ges makten genom val eller röstning. Han kommer att få tillbaka en plats och en position som han tydligen redan haft en gång.

Kan vi finna en sådan mäktig person inom EU? En som innehaft en mycket stark position inom EU och för ett tag trätt tillbaka igen, men under en ekonomisk stor förvirring skall träda fram inom EU och få legal rätt av EU att ta 3 politikers (horn eller konungar) plats och själv bli EU:s röst (mun)?

I så fall kan mannen heta Javier Solana. Om han skall bli en mun för EU måste 3 andra horn och ”munnar” försvinna. Som vi läste så har 2 horn i EU redan fått möta stort motstånd och det är följden av valet som chockade många, nämligen Ashton och Rompoy. Redan när dessa valdes så var det många som reagerade och sa att det är ett spel för galleriet. Det finns ett 3:e horn som är mun och horn också inom EU, nämligen Barosso.

Är det inte lite märkligt bara det? Ännu märkligare blir det om man ser varifrån dessa horn och ”munnar” kommer ifrån. Barosso /Italien – Ashton/EnglandRompoy/Belgien Alla kommer ifrån WEU >> den 10 -horniga federationen av stater i det riket (Romarriket).

Håll dig uppdaterad på vår NWO sida där vi noga bevakar utvecklingen >> Ovanstående vill vi särskilt att du ska läsa tillsammans med Pastor Brian Roberts senaste >> Stämmer det här? Hur många i västerlandets kyrka kommer inte att stå som gapande frågetecken den dagen?

Antikrists framträdande och profetiornas uppfyllelse skall ju enligt bibeln komma på ett sådant sätt att de flesta inte kommer att förstå det. Helt klart kommer den här dagen att komma som en snara och en stor överraskning >>

6. Har du någonsin ställt dig frågan varför detta måste ske?

Om vi sätter oss in i Guds rådslut och verkligen studerar Guds ord kommer vi att finna att detta måste ske. Precis som himlen och änglarna fick välja sida så måste vi välja sida. Vänner, vi måste vända tillbaka till Guds ord igen och bli ”läsare” som förr.

Det här studiet över 1 Mos 1 och det Hebreiska ordet H7225 ֵראִשׁית rē’šiyṯ = Reshiyth. Förklarar varför det måste komma en avskiljning och en dom över jorden precis som det har skett i himlen >> (detta ordstudie uppenbarar en mycket viktig sanning)

Uppenbarelseboken säger också att det måste ske snabbt!

Upp 1:1 Detta är Jesu Kristi uppenbarelse, som Gud gav honom för att visa sina tjänare vad som snart måste ske. Han gjorde det känt genom att sända sin ängel till sin tjänare Johannes,

Grekiskan beskriver det som en bestämd tidsperiod som måste ske snabbt.

Mvh
Janne Ohlins